Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Hvordan man skaber en digitaldeltagelseskultur i virksomheden        som en del af en    social business stra...
Christian Schwarz Lausten  christian@seismonaut.com    twitter: @unwiredchris Www siden 1994     Videnchef  Dire...
SEISMONAUT ER ENKONSULENTVIRKSOMHED MED FOKUSPÅ DIGITAL KOMMUNIKATION OGSOCIALE MEDIER
15 RÅDGIVERE I AARHUS OGKØBENHAVN... OG NIGERIA
VI HJÆLPER VIRKSOMHEDER& ORGANISATIONER MED AT NAVIGEREI DEN DIGITALE UDVIKLING
Digitale løsninger  Kurser & workshops,Kortlægninger    kompetenceudviklings -ogIdekataloger     efteruddannelses...
SOCIAL BRAND  SOCIAL ENTERPRISE
external      SOCIAL BUSINESS             internal
external      SOCIAL BUSINESS             internal      SOCIAL CUSTOMER
20% technology     collaboration                 trainingsocial readiness          relation-...
4 principper for densociale organisation  Skab deltagelsen
4principperfor densocialeorganisation
Princip #1:Fra katedraltil bazar.
KONTROL  ENSARTETHED  PASSIVITETMONOLOG  INFORMATION  HIERARKI
ONE SIZE FITS ALL       “Any customer can have a car      painted any colour that he wants          ...
MASSEKOMMUNIKATION
MASSEMEDIER
FLEKSIBILITET  ÅBENHED  DELTAGELSEDIALOG MANGFOLDIGHED INTERAKTION
FRA STANDARDISERET       TIL SKRÆDDERSYET
FRA HIERARKI        TIL NETVÆRK
FRA MONOLOG       TIL DIALOG
FRA PÅVIRKNING         TIL RELATION
FRA IAGTTAGERE         TIL DELTAGERE
DEN	  INDUSTRIELLE	  ÆRA	  ER	  STRUKTURERET	  TIL	  EFFEKTIVITETmarketing    public            kunde   ...
UDFORDRINGER:	  LUKKET	  VIRKSOMHEDSKULTUR“A new organizational structure is required to accommodateand benefit from the cu...
“Consumers are beginning in a very realsense to own our brands and participate intheir creation… We need to learn to begin...
Princip #2:Skab enplatformalle kanbygge på.
“Build an architecture             of participation.”“The serviceautomatically gets betterthe more people use ...
“90% af vores kunder ønsker blot at købe voresprodukter, mens 10% gerne vil bygge deres egne tingonline. 1% har evnerne ti...
“Vi skal lære af de store websucceser - Facebook,Wikipedia og sikre, at vi får inddraget brugernelangt mere i vores løsnin...
Princip #3:Forstærkrelationerognetværk
TV       YouTube Vi er alle medier
2012 Edelman Trust Barometer,         2012 Edelman Trust Barometer,TILLIDSSKIFT   2012 Edelman Trust Barometer,
Princip #4:Involvérmed nyedigitaleredskaber.
“Vi overvurderer konstant værdien afadgang til information og undervurderer    værdien af adgang til hinanden.”    ...
“By 2014, social networking serviceswill replace email as the primaryvehicle for interpersonalcommunications for 20% of th...
“Det er (...) dit personlige markedsføringssted internt i Rambøll, hvor du kan gøre dig interessant for de spændende   ...
Resultat:500 ideer indsamletpå 1 måned     ”Ved at oprette Sammenomaarhus.dk lagde vi op til         en åben ...
ÅBNE DOKUMENTER   MIKROBLOGS WEB  LOGS           SOCIALE         WIKIS    BOGM ÆRKER      ...
1986 = 75%      1997 = 20%“We are dependent onrelationships with othersto deal with knowledgeexplosion and increasing...
BAZAR PLATFORMRELATIONERREDSKABER
4 principper for densociale organisation  Skab deltagelsen
MOTIVATIONS-FAKTORERfor aktiv digital deltagelseYDRE        INDREAnerkendelse   NysgerrighedMagt       Ud...
“Gamification is the use of game playmechanics for non-game applications in orderto encourage people to adopt the applicat...
“Vi har valgt at se det som et rigtigtsocialt medie, så hvis vi ikke formår at motivere folk til at bruge det, så    ha...
Men hvorfordeltager manog hvad engageres man af?
Svaret erSociale Objekter...
“The Social Object, in a nutshell, is thereason two people are talking to eachother, as opposed to talking tosomebody else...
Kort sagt:Sociale objekter erobjekter, derforbinder folk medfælles interesser.
“An object becomessocial only when it isshared; it is thesharing that makesthe object social, notthe object per se.”   ...
POWER LAW OFPARTICIPATION        PERIPHERY    CORE            Credit: Ross Mayfield
Hvordan organiseresrammerne for digitaldeltagelse?
Credit: David Armano, Edelman
HUB AND SPOKEMODEL
THE SOCIALMEDIA TEAM
Uddannelse erafgørende for en stærkdeltagelseskultur.
Fokusér på at udvikle,distribuere og integreremedarbejdernes bestpractices på tværs aforganisationen. På denmåde får man i...
Nye             Udføre en    handlinger           handling           Action Learning ...
AKTIVÉRMEDARBEJDERNE        Færdighedsniveau   Kanal(er)    Medarbejder engagement og adfærd         ...
Konkrete tips tildeltagelse ogengagement.
DELTAGELSES-KROGELet them shine!Vær personligKombiner offline med onlineSkab medejerskabHusk påmindelserne
1. Lytte     2. Åbne op     3. Deltage     4. Engagere     5. MotivereKOMMUNIKATIONSDYDER 2.0
“Success is going fromfailure to failure withoutlosing your enthusiasm.”          Winston Churchill
TAK!SPØRGSMÅL?     christian@seismonaut.com       twitter: @unwiredchris       www.seismonaut.com
Hvordan skaber man en digital deltagelseskultur i virksomheden, Christian Schwarz Laustsen
Hvordan skaber man en digital deltagelseskultur i virksomheden, Christian Schwarz Laustsen
Hvordan skaber man en digital deltagelseskultur i virksomheden, Christian Schwarz Laustsen
Hvordan skaber man en digital deltagelseskultur i virksomheden, Christian Schwarz Laustsen
Hvordan skaber man en digital deltagelseskultur i virksomheden, Christian Schwarz Laustsen
Hvordan skaber man en digital deltagelseskultur i virksomheden, Christian Schwarz Laustsen
Hvordan skaber man en digital deltagelseskultur i virksomheden, Christian Schwarz Laustsen
Hvordan skaber man en digital deltagelseskultur i virksomheden, Christian Schwarz Laustsen
Hvordan skaber man en digital deltagelseskultur i virksomheden, Christian Schwarz Laustsen
Hvordan skaber man en digital deltagelseskultur i virksomheden, Christian Schwarz Laustsen
Hvordan skaber man en digital deltagelseskultur i virksomheden, Christian Schwarz Laustsen
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hvordan skaber man en digital deltagelseskultur i virksomheden, Christian Schwarz Laustsen

1,949 views

Published on

Præsentation fra IBM Smarter Business 2012

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Hvordan skaber man en digital deltagelseskultur i virksomheden, Christian Schwarz Laustsen

 1. 1. Hvordan man skaber en digitaldeltagelseskultur i virksomheden som en del af en social business strategi IBM Smarter Business - 18.9.2012
 2. 2. Christian Schwarz Lausten christian@seismonaut.com twitter: @unwiredchris Www siden 1994 Videnchef Direktør og medejer
 3. 3. SEISMONAUT ER ENKONSULENTVIRKSOMHED MED FOKUSPÅ DIGITAL KOMMUNIKATION OGSOCIALE MEDIER
 4. 4. 15 RÅDGIVERE I AARHUS OGKØBENHAVN... OG NIGERIA
 5. 5. VI HJÆLPER VIRKSOMHEDER& ORGANISATIONER MED AT NAVIGEREI DEN DIGITALE UDVIKLING
 6. 6. Digitale løsninger Kurser & workshops,Kortlægninger kompetenceudviklings -ogIdekataloger efteruddannelsesforløb Strategiudvikling, forandringsprocesser og nye forretningsmodellerOG ARBEJDER MED DIGITAL KONCEPT-UDVIKLING, FORRETNINGSUDVIKLING OGKOMPETENCEUDVIKLING
 7. 7. SOCIAL BRAND SOCIAL ENTERPRISE
 8. 8. external SOCIAL BUSINESS internal
 9. 9. external SOCIAL BUSINESS internal SOCIAL CUSTOMER
 10. 10. 20% technology collaboration trainingsocial readiness relation-building engagement sharing 80% mindset change openness trust motivation participation generosity
 11. 11. 4 principper for densociale organisation Skab deltagelsen
 12. 12. 4principperfor densocialeorganisation
 13. 13. Princip #1:Fra katedraltil bazar.
 14. 14. KONTROL ENSARTETHED PASSIVITETMONOLOG INFORMATION HIERARKI
 15. 15. ONE SIZE FITS ALL “Any customer can have a car painted any colour that he wants so long as it is black.” - Henry Ford
 16. 16. MASSEKOMMUNIKATION
 17. 17. MASSEMEDIER
 18. 18. FLEKSIBILITET ÅBENHED DELTAGELSEDIALOG MANGFOLDIGHED INTERAKTION
 19. 19. FRA STANDARDISERET TIL SKRÆDDERSYET
 20. 20. FRA HIERARKI TIL NETVÆRK
 21. 21. FRA MONOLOG TIL DIALOG
 22. 22. FRA PÅVIRKNING TIL RELATION
 23. 23. FRA IAGTTAGERE TIL DELTAGERE
 24. 24. DEN  INDUSTRIELLE  ÆRA  ER  STRUKTURERET  TIL  EFFEKTIVITETmarketing public kunde produkt salg relations service udvikling“To stand out in a commoditized market, companies mustunderstand what customers truly value. The only way to do thatis to break down the traditional, often entrenched, silos andunite resources to focus directly on customer needs.” Ranjay Gulati, Harvard Business Review
 25. 25. UDFORDRINGER:  LUKKET  VIRKSOMHEDSKULTUR“A new organizational structure is required to accommodateand benefit from the culture of sharing that social media hasfueled over the last four years. The information flow we allexperience daily can no longer be organized into neatorganization-chart silos.” - Charlene Li, Author of Open Leadership
 26. 26. “Consumers are beginning in a very realsense to own our brands and participate intheir creation… We need to learn to begin tolet go.” - A. G. Lafley, CEO and Chairman of P&G
 27. 27. Princip #2:Skab enplatformalle kanbygge på.
 28. 28. “Build an architecture of participation.”“The serviceautomatically gets betterthe more people use it.” “With enough eyeballs, all bugs are shallow.”
 29. 29. “90% af vores kunder ønsker blot at købe voresprodukter, mens 10% gerne vil bygge deres egne tingonline. 1% har evnerne til at lave noget, der er sågodt, at andre vil betale for det.Måske er 1% højt sat, så lad os sige 0,1 eller endda0,01%, men med en kundebase på 3,2 mio. er detstadig mere end 3000 mennesker.For øjeblikket har vi 150 designere ansat hos LEGO.” - Paal Smith‐Meyer, Creative Director, LEGO
 30. 30. “Vi skal lære af de store websucceser - Facebook,Wikipedia og sikre, at vi får inddraget brugernelangt mere i vores løsninger. Vi har lært, at detskal være nemt og sjovt at bidrage, og at mangebrugeres beskedne forbedringer af indholdetgiver stor værdi.”- Christian Lanng, ex-kontorchef, IT- og Telestyrelsen
 31. 31. Princip #3:Forstærkrelationerognetværk
 32. 32. TV YouTube Vi er alle medier
 33. 33. 2012 Edelman Trust Barometer, 2012 Edelman Trust Barometer,TILLIDSSKIFT 2012 Edelman Trust Barometer,
 34. 34. Princip #4:Involvérmed nyedigitaleredskaber.
 35. 35. “Vi overvurderer konstant værdien afadgang til information og undervurderer værdien af adgang til hinanden.” Clay Shirky , Professor, NYU
 36. 36. “By 2014, social networking serviceswill replace email as the primaryvehicle for interpersonalcommunications for 20% of thebusiness users.” - Gartner
 37. 37. “Det er (...) dit personlige markedsføringssted internt i Rambøll, hvor du kan gøre dig interessant for de spændende projekter.”Mette Søs Lassesen, Knowledge Manager, Rambøll
 38. 38. Resultat:500 ideer indsamletpå 1 måned ”Ved at oprette Sammenomaarhus.dk lagde vi op til en åben og demokratisk proces, hvor alle fik mulighed for at deltage, med navn eller helt anonymt. Samtidig slog vi klart fast, at ytringsfriheden for de ansatte også gælder i forhold til de besparelser, vi nu skulle i gang med.” Nicolai Wammen, eks. borgmester, Aarhus Kommune
 39. 39. ÅBNE DOKUMENTER MIKROBLOGS WEB LOGS SOCIALE WIKIS BOGM ÆRKER BILLEDDEL MINDMAPPING INGNYE INTERNE VÆRKTØJER
 40. 40. 1986 = 75% 1997 = 20%“We are dependent onrelationships with othersto deal with knowledgeexplosion and increasingcomplexity.”- John I. Todor
 41. 41. BAZAR PLATFORMRELATIONERREDSKABER
 42. 42. 4 principper for densociale organisation Skab deltagelsen
 43. 43. MOTIVATIONS-FAKTORERfor aktiv digital deltagelseYDRE INDREAnerkendelse NysgerrighedMagt UdfordringBelønning AltruismeSamarbejde Glæden ved at dele
 44. 44. “Gamification is the use of game playmechanics for non-game applications in orderto encourage people to adopt the applications.Gamification works by making technologymore engaging, and by encouraging desiredbehaviors, taking advantage of humanspsychological predisposition to engage ingaming.”Wikipedia
 45. 45. “Vi har valgt at se det som et rigtigtsocialt medie, så hvis vi ikke formår at motivere folk til at bruge det, så har det ikke sin berettigelse.” Jonas Bladt Hansen, projektleder, DSB S-tog
 46. 46. Men hvorfordeltager manog hvad engageres man af?
 47. 47. Svaret erSociale Objekter...
 48. 48. “The Social Object, in a nutshell, is thereason two people are talking to eachother, as opposed to talking tosomebody else.Human beings are social animals. Welike to socialize. But if you think aboutit, there needs to be a reason for it tohappen in the first place. That reason,that “node” in the social network, iswhat we call the Social Object.” Hugh McLeod, Gapingvoid.com
 49. 49. Kort sagt:Sociale objekter erobjekter, derforbinder folk medfælles interesser.
 50. 50. “An object becomessocial only when it isshared; it is thesharing that makesthe object social, notthe object per se.” Salesforce’s Chief Scientist, JP Rangaswami
 51. 51. POWER LAW OFPARTICIPATION PERIPHERY CORE Credit: Ross Mayfield
 52. 52. Hvordan organiseresrammerne for digitaldeltagelse?
 53. 53. Credit: David Armano, Edelman
 54. 54. HUB AND SPOKEMODEL
 55. 55. THE SOCIALMEDIA TEAM
 56. 56. Uddannelse erafgørende for en stærkdeltagelseskultur.
 57. 57. Fokusér på at udvikle,distribuere og integreremedarbejdernes bestpractices på tværs aforganisationen. På denmåde får man injiceretdet sociale mindset ind iforretningsrutinerne.
 58. 58. Nye Udføre en handlinger handling Action Learning Læringsspiral Refleksion ogRefleksion beslutning om atog analyse eksperimentere Eksperiment
 59. 59. AKTIVÉRMEDARBEJDERNE Færdighedsniveau Kanal(er) Medarbejder engagement og adfærd Platforme/Redskaber Vimeo, YouTube, Twitvid, Qik, Video Optag, upload video; livestreaming, Hangouts INDHOLDS- Bambuser, Ustream, Google+PRODUCENTER Instagram, Hipstamatic, Avanceret Fotos Upload og tag billeder Flickr, Picassa Wordpress, Tumblr, Blogs Skriv og publicér blogindlæg Posterous Færdighedsniveau Kanal(er) Medarbejder engagement og adfærd Platforme/Redskaber Del produktrelevante nyheder, lanceringer på Mikroblogging Twitter mikroblogging platformeBIDRAGSYDERE Påbegynd dialoger om produkter, events og Facebook, Quora, Pinterest, Øvet Sociale netværk virksomhedsrelaterede nyheder Google+ Andres blogs Svar på kommentarer på andres blogs NA Færdighedsniveau Kanal(er) Medarbejder engagement og adfærd Platforme/Redskaber Send produktrelaterede emails til venner, familie, Email NA DELTAGERE medlemmer og kollegaer Basis Følg @brand handles og tilsvarende produkt Facebook, Quora, Pinterest, Sociale netværk Twitter handles, Synes godt om brand produkter Google+ på Facebook - RT, Synes godt om, del indlæg
 60. 60. Konkrete tips tildeltagelse ogengagement.
 61. 61. DELTAGELSES-KROGELet them shine!Vær personligKombiner offline med onlineSkab medejerskabHusk påmindelserne
 62. 62. 1. Lytte 2. Åbne op 3. Deltage 4. Engagere 5. MotivereKOMMUNIKATIONSDYDER 2.0
 63. 63. “Success is going fromfailure to failure withoutlosing your enthusiasm.” Winston Churchill
 64. 64. TAK!SPØRGSMÅL? christian@seismonaut.com twitter: @unwiredchris www.seismonaut.com

×