Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Smarter healthcareInnovationssamarbejderHenrik Wieland, Associate Partner, Healthcare Industry Leader, IBM Global Business...
Agenda  Introduktion til IBM og Sundhedssektoren  IBM og innovation  Innovationssamarbejder   •  Årsager til at v...
Smarter healthcare              IBM i sundhedssektoren i Danmark  Løsninger udviklet         Løsni...
Innovation er essentielt for IBMIBM’s værdigrundlag:  -   Fokus på kundens succes  -   Innovation, der gør en fo...
IBM Research IBM Research: Collaborative Innovation                                  Ch...
IBM har lanceret et storstilet ‘healthcare innovation’-initiativ   Globalt initiativ med involvering af mere end 100 re...
IBM har etableret samarbejdsbaserede ‘Centers of Excellence’ medoffentlige myndigheder, universiteter, byer og virksomhede...
I Danmark er IBM pt. involveret i:   UNIK   Levvel   OPI-lab   Sund Innovation   Dansk Institut for Medicinsk Si...
First-of-a-Kind Programmet   Eksperimentelle teknologibaserede engagementer for at definere løsninger   Afprøve ’ble...
Hvor kommer ideerne og innovationen fra ?                      © 2011 IBM Corporation
Hvorfor deltager IBM i innovationssamarbejder?              Specialist-        Viden     viden ...
Fordele ved innovationssamarbejde  Forretnings- og produktudvikling i samarbejde med sundhedsektoren og  andre virksom...
Udfordringer ved innovationssamarbejde  Udbudsregler – konservativ tilgang til disse - vi deltager i pilot, men kan ikke...
Ønsker til fremtiden  Fokus på hele innovationsprocessen inklusiv udrulning af ’resultatet’ – afdækning af  muligheder...
© 2011 IBM Corporation
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Innovationssamarbejder i sundhedsvæsenet af Henrik Wieland

557 views

Published on

IBMs tilgang til innovation og innovationssamarbejde i sundhedsvæsenet. Præsentationen beskriver fordele, udfordringer og ønsker til fremtiden.

Fra "Nordic Congress on Obesity in Gynaecology and Obstetric, On Belief, Motivation and Access – Changing Lifestyle with Technology" October 2012

Af Henrik Wieland, Associate Partner, Healthcare Industry Leader, IBM Denmark
Phone: +45 41203443, E-mail: hew@dk.ibm.com

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Innovationssamarbejder i sundhedsvæsenet af Henrik Wieland

 1. 1. Smarter healthcareInnovationssamarbejderHenrik Wieland, Associate Partner, Healthcare Industry Leader, IBM Global Business ServicesAugust, 2011
 2. 2. Agenda Introduktion til IBM og Sundhedssektoren IBM og innovation Innovationssamarbejder • Årsager til at virksomheder medvirker • Fordele • Udfordringer Ønsker til fremtiden © 2011 IBM Corporation
 3. 3. Smarter healthcare IBM i sundhedssektoren i Danmark Løsninger udviklet Løsninger udviklet Tværgående sammen med af IBM globalt serviceydelser danske kunder • Forretnings/proces-udvikling• Shared Care Platform • Sensor Solutions • Learning Transformation• Telemedicin • Healthcare Real Time • IT-strategi• DiaLog - Diabetesforløb Location Services (RTLS) • ERP – SAP/Oracle/Microsoft• AK-Skema • SmartRoom • BI/Performance• Sentinel Datafangst • Analytics, fx. management• Enterprise Architecture - Transformation af data til • Talegenkendelse tilpasset klinisk evidens • Portaler sundhedssektoren - Klinisk beslutningsstøtte • Applikationskonsolidering• EPJ • Testing services• Medicinmodul • Data-integration/migrering• Notatmodul • Shared services/outsourcing Healthcare Integration Framework Dynamisk infrastruktur © 2011 IBM Corporation
 4. 4. Innovation er essentielt for IBMIBM’s værdigrundlag: - Fokus på kundens succes - Innovation, der gør en forskel – både for vores virksomhed og for samfundet - Tillid og personligt ansvar i alle forholdIBM’s strategi – A Smarter Planet: A Smarter Planet handler om, hvordan vi som IBM’ere rent faktisk har chancen for at ændre den måde, verden fungerer på. For første gang i historien kan næsten alting blive digitaliseret og forbundet – trafik, el-net, fødevarer, kommunikation – ja selv mennesker via sensorer og mobilie teknologier. Verden er blevet mindre og fladere, men det er ikke nok at være forbundet. Vi skal have intelligens ind i vores systemer og måder at arbejde på til gavn for blandt andet miljø, sundhed, sikkerhed og økonomi. Og teknologien er tilgængelig og til at betale. © 2011 IBM Corporation
 5. 5. IBM Research IBM Research: Collaborative Innovation China Pangoo Zurich Tokyo Almaden Watson Haifa Austin India IBM Research Lab Global, Smarter Planet Collaborations © 2011 IBM Corporation
 6. 6. IBM har lanceret et storstilet ‘healthcare innovation’-initiativ  Globalt initiativ med involvering af mere end 100 researchers fordelt på alle IBM’s 8 research labs  Ansættelse af læger, sygeplejesker og andre klinikere, ingeniører, økonomer mm.  Baseres på samarbejde med virksomheder, hospitaler og universiteter  Tre fokusområder: • Generering af evidens til behandling og forebyggelse • Forbedring og simplificering af behandlingsprocesser • Nye forretningsmodeller hvor patienten sættes i centrum © 2011 IBM Corporation
 7. 7. IBM har etableret samarbejdsbaserede ‘Centers of Excellence’ medoffentlige myndigheder, universiteter, byer og virksomheder over heleverden.... © 2011 IBM Corporation © 2011 IBM Corporation
 8. 8. I Danmark er IBM pt. involveret i:  UNIK  Levvel  OPI-lab  Sund Innovation  Dansk Institut for Medicinsk Simulation, Healthcare Innovation Lab, Center for sundheds Innovation  Teledi@log  Samarbejdsprojekt med Svendborg Hospital ved OUH og Delta - ePatch  Og flere på vej … Fokus på - ’Analytics’ -Telemedicin -Tværsektorielle forløb for behandling og pleje © 2011 IBM Corporation
 9. 9. First-of-a-Kind Programmet Eksperimentelle teknologibaserede engagementer for at definere løsninger Afprøve ’bleeding edge’-innovationer på dagens problemstillinger Udvikle prototyper i en række sektorerer og brancher Skabe værdifuld viden og intellektuel kapital og udvide IBM’s portefølje IBM and Aalborg Universitet udvikler revolutionerende og intelligent EPJ-interface © 2011 IBM Corporation
 10. 10. Hvor kommer ideerne og innovationen fra ? © 2011 IBM Corporation
 11. 11. Hvorfor deltager IBM i innovationssamarbejder? Specialist- Viden viden Brugere n godke om Desig ndels espr ocess en Storska la Patienten n kere Klini g Mark edsførin n om s- Viden om Vide ation Har arbej v dwa re dspro cesse inno cessen r pro Software Implementering Vores erfaring siger, at de bedste resultater kommer, når forskellige kompetencer og synspunkter bringes sammen © 2011 IBM Corporation
 12. 12. Fordele ved innovationssamarbejde Forretnings- og produktudvikling i samarbejde med sundhedsektoren og andre virksomheder – eksperimenter – prototyper – nye muligheder Viden om aktuelle og væsentlige problemstillinger i sundhedssektoren – ’linke’ til strategiske initiativer – udveksling af viden Samarbejde med sundhedsfagligt personale og adgang til patienter – tværfagligt samarbejde og brugerinddragelse Viden og erfaring i relation til arbejdsmetoder, beslutningsprocesser og det politiske lag Proof of concept – særdeles vigtigt i sundhedssektoren Positionering og personlige netværk Ildsjæle som ønsker at gøre en forskel ! © 2011 IBM Corporation
 13. 13. Udfordringer ved innovationssamarbejde Udbudsregler – konservativ tilgang til disse - vi deltager i pilot, men kan ikke byde ind eller har ingen fordele ved at byde ind på senere projekt. Udveksling af viden i fora med konkurrerende virksomheder Tværssektorielt samarbejde – ansvar, samarbejde, budget Manglende viden om innovationsprocessen, fremdrift og implementering Langstrakt proces – kan tage lang tid før det bliver konkret Vanskelig opsamling af evidens og fordele ved storskala-udrulning Manglende målsætninger Kulturkløft- forskellige sprog Brugbare eksisterende løsninger & løsningsdele kan ofte ikke anvendes i innovationssamarbejde - ”hjulet genopfindes" ”Not Invented Here”-syndromet © 2011 IBM Corporation
 14. 14. Ønsker til fremtiden Fokus på hele innovationsprocessen inklusiv udrulning af ’resultatet’ – afdækning af muligheder og implementering som del af opstarten – fokus på langsigtet business case og ledelsescommitment Tidlig etablering af arbejdsgrupper med udvalgte deltagere i stedet for åben proces for alle - økonomisk incitament for virksomheder i form af efterfølgende projekter Fælles succeskriterier og commitment – skab en vision som også kan engagere folk, som ikke har været en del af projektet. Bliv konkret så hurtigt som muligt – relevante stakeholders og ikke andre Mere brug af AGIL projektudvikling med fokus på større skala fra begyndelsen Forskellige kulturer, tværfaglighed er en styrke – men kræver også styring af innovationsprocessen Brug eksisterende løsninger i nye sammenhænge © 2011 IBM Corporation
 15. 15. © 2011 IBM Corporation

×