Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CARTILE LUI DAN TIPURITA - GENETICA INGERILOR

CARTILE LUI DAN TIPURITA - GENETICA INGERILOR

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

CARTILE LUI DAN TIPURITA - GENETICA INGERILOR

 1. 1. DAN TIPURI ĂȚ Genetica îngerilor
 2. 2. Tehnoredactare : Loredana Tipuri ăț Coperta : Cristian Negoi Imaginea coper iiț : foto - Ilinca i îngerul eiș protector Ilustra ia căr iiț ț : trovan ii din Româniaț - 2 -
 3. 3. Există îngeri ? Unii inem această întrebare închisă în sfera min iiț ț ca pe o nucă pe care nu vrem să o spargem dintr- o evlavioasă teamă. Al ii avem organul sim ului care percepe îngerii iț ț ș care ne treze te din cimitirul somnului, ca dintr-unș vis în care plutim în universul imaginal (lumea imaginarului). Tehnic îngerul este câmpul energetic racordat la Puterea Supremă. Oricum, după ce o via ă am gesticulat păreri iț ș rugi i am urmărit cerul de dincolo de cer, neș retragem în imensitatea albastrului i devenimș oglinda îngerului, a sinelui în sine, ca un pas care- i zide te prima treaptă, ca o metaforă a luminii.ș ș „e vorba de o lumină precosmică nu de lumina obi nuită pe care Creatorul o va institui abia în aș patra zi a crea iei, este ca o reflexie a luminii luiț Dumnezeu. În spa iul cre tin, lumina din care sunt făcu iț ș ț îngerii e aceea i care se manifestă i în lumina Duhuluiș ș Sfânt i în lumina În elepciunii divine, pe care Ve-ș ț chiul Testament o socote te anterioară lumii iș ș părta ă la facerea ei”(Andrei Ple u-despre îngeri)ș ș - 3 -
 4. 4. În elepciunea e uneori imaginată ca o întruchipareț a îngerilor i se poate spune că, prin participareaș ei la esen a luminii, îngerii sunt primele iț ș singurele creaturi care au asistat ca iș În elepciunea i o dată cu ea la facerea lumii :ț ș „Domnul ne-a zidit ca început al căilor Sale spre lucrările lui ; întru început mai înainte de veci ne-a întemeiat mai înainte de a fi durat pământul i maiș înainte de a fi făcut adâncurile. Când a întărit temeliile pământului, eram lângă El, una eram, fiind în lucrare ( Pildele lui Solomon ) Îngerul poate fi spiritul vorbei ce zboară din cuvânt, din litera scrisă sub templul palmei, uneori poate avea trup de lumină condensată, poate să- i oglindescă în sine metafora oglinzii.ș Din perspectiva poeziei biogenetice, îngerul este metafora sacralită ii genei, imaginea închipuită aț divinită ii în ereditate, cea care, în descenden ă,ț ț ne ajută să pă im din Cineva spre Altcineva,a aș ș cum, în lumea dintre lumi, îi conduce pa ii Celui-ș ce-a-fost spre Cel-ce-va-fi, cel vrednic de devenire. Gena cromozomială e purtătoarea mesajului ge- netic al divinită ii.ț Pentru ceea ce divinitatea ne-a dăruit genetic, în fiecare clipă îi suntem datori, până ce ne vom înveli în purpura luminii pure, în locul neutru unde ne putem întâlni cu Dumnezeu, în locul teofaniilor, angelofaniilor, în locul revela iilor i al inspira iei,ț ș ț al ritualurilor i iluminării.ș - 4 -
 5. 5. autorul cinurile îngere tiș pentru Serafimi Dumnezeu e dragoste pentru Heruvimi e în elepciuneț pentru Tronuri e împăratul slavei pentru Domnii e purtător de grijă pentru Puteri e făcătorul de minuni pentru Stăpânii e cel atotputernic pentru Începătorii e rânduitorul i făcătorul lumiiș pentru Arhangheli e învă ătorul cerescț pentru Îngeri e călăuzitorul prin botez ne-a fost dat fiecăruia îngerul păzitor - 5 -
 6. 6. Lauderhill Florida 5 febr. 2015 în cromozomi e beznă i ADN-ul eș mut nu sângele erpit e vinovatș ci toate celulele- poame în merii omene tiș de ele plin mi-e trunchiul ca sacul cu păcate -îmi e ti departe Doamneș în trupu-n care-mi e ti !ș singur am rămas în scoar ă adunatț îmi duc norul ploii atât de negru-n spate crengile-s pedeapsă sub ele stau plecat cu toate miofibrele durerii încordate nu mă lăsa pradă demonului căzut el îmi poartă încă genele căderii în cromozomi e beznă ADN-ul e mut în cristalul vocii în lumini vederii - 6 -
 7. 7. Bucure ti 24 apr. 2015ș geneza să mi une apele de vietă i-fiin e cu via ăș ț ț ț în ele- i păsări să zboare pe pământ pe în-ș tinsul tăriei cerului Facerea lumină increată a fost i fără soareș a fost deasupra cuget ideie dedesupt n-a existat nici ploaie nici alba ei ninsoare nici văzul nici auzul doar timp neînceput au fost făcu i îngerii vestitori de lumeț zilele cu sori i nop ile tăcuteș ț apele uscatul fără ăriț anume cu fuga spre Niciunde din Nimic făcute apoi clorofila cu verde zi pe chip i-a pus cerceii cu ADN la tâmpleș i vor mai curge multeș multe secunde de nisip până când de ertul clepsidrei se va umpleș - 7 -
 8. 8. Bucure ti 22 apr. 2015ș trovan i com. Coste ti jud. Vâlceaț ș (îngeri decăzu i i pedepsi i prin împietrireț ș ț ) - 8 -
 9. 9. preschimbarea în înger îngerii cunosc mai mult adâncurile dumnezeirii oamenii mai mult taina ei eviden iată prin înviereț Dumitru Stăniloaie trupul îmi coboară în oase neîmpăcat toate celulele-l îndeamnă spre ispită ar deveni înger nezburat de i î i târă te-n carne sângeleș ș ș adică s-ar na te altul din cel prea înhămatș la herghelia min ii biciuit la Naibaț să orbiteze în rostul aripii-omoplat o bătaie o zi altă bătaie alta i rânduriș rânduri scrie- i-ar pe aerul albitș de zbuciumul aripii atâtea gânduri bune cât timp îi va zbura fluidul erpuitș sânge luminos printre celule cât timp îi va rămâne vers nevătămat i-n gol de alveole loc de respira iiș ț - 9 -
 10. 10. cât va preface veghea în vis încoronat i-i va cânta-n ureche lumina printre spa iiș ț Bucure ti 2 nov. 2014ș vorbind cu îngerul în numele florii vorbe te albinaș în numele gării un fluier de tren în numele soarelui lumina ochiului de cer albastru peren în numele îngerului cu altă trebuin ăț din tăcutul min ii gândulț prins i dat vie ii mele spre fiin ăș ț ț cu tot soarele ploilor de nins dar piramidă îmi e craniul învechit mintea o mumie nevorbită din când în când felahii o scot în rit să-i jertfească vorba nerostită -ce ai vrea tu înger să mai spun dacă-mi plute te glasul pe cuvinteș i gândul îmi e demon ca i cumș ș mi-ar fura trecutul din aminte eu încă stau sub timp i împletescș - 10 -
 11. 11. firul vie ii strâns în palma zileiț i-mi es pentru cândva costum domnescș ț de sărbătoarea hramului argilei Secaucus - New Jersey - 19 apr. 2015 arătarea binelui omul are odată ce duhul s-a sălă luit înș el vrednicie de prooroc de apostol de înger de i e pământ i cenu ăș ș ș Vasile cel Mare El m-a făcut să văd nevăzul să aduc vederea în auz mirosul ochiul min iiț să-mi orbiteze-n gândul i lumea altui trupș să-i pipăi judecata prin beznele fiin eiț El m-a făcut în duhul vrednic de prooroc de înger de apostol de i sunt din celuleș pământ i cenu ă cu o spumă de norocș ș lucrător cu ziua pe-un omoplat de lume mi-a arătat fructul binelui din rău pe când eram în râu o piatră alergată pe atunci curgea pământul prin nefluidul său - 11 -
 12. 12. i mă rotea în sensul planetelorș de piatră Bucure ti 3 nov. 2014ș somn mergeam cu sufletul împăturit sub aș nu atingeam copitei calea cu tăp anulș de atâta multă singurătate se făcea că se împerechease ochiul cu timpanul murise-n mine verdele îndoliat în galben de a fi fost pădure toamnă mă numeamș aerul respirării îl plămădeam în palme pe măsura nării în care-l sufocam drum săltat pe curcubeu de deal pa ii da i memoriei să-i umbleș ț într-un regat autumnal eram vis colorat cu hram de frunze ude somn dormit în vid de respira iiț nezburat de nop ile pereneț sferă fără aripi printre spa ii orbitam ca sângeleț în vene curgeam în pernă râul alb de carne - 12 -
 13. 13. susur blând în zvon de epitelii alături fa a goalăț încă-mi doarme cu un cearcăn dezbrăcat pe malul pielii Secaucus –New Jersey- 18 apr. 2015 când de Leru-i Ler mă vei chema la nuntă în elep e te-mă i voi căuta legea Ta i oț ț ș ș ș voi păzi cu toată inima întoarce ochii mei ca să nu vadă de ertăciunea în calea Ta viază-ș mă Psalmii - i ce frumos este ce-ar fi putut să fie !ș adulmecă celula ispitele plăcerii astăzi culeg rodul gândului dat mie sufletul aude mai sus de vocea serii fără de îngeri lumea mi-ar fi de tot săracă răul începe mai jos de nuca gleznei eu mi-l port în cuget într-o genă dacă must fermentat în struguri cu be ia bezneiț -ia-mi Doamne animalul din mine înapoi l-am hrănit cu lapte de paji te măruntă !ș miel Doamne ce-a mâncat doar frunză de trifoi - 13 -
 14. 14. când Tu de Leru-i Ler chema-mă-vei la nuntă Bucure ti 4 nov. 2014ș suli a gândirii mu că nu sărutăț ș sunt eu în gineceul crea iei divineț eu omul celular genetic seminal îmi in de umeri trupulț spânzurat în sine sub axis i sub atlasș sub zeul cervical îi desenez conturul pe-o dună de nisip întâi un cerc apoi o voltă revolută bătrânul Arhimede mi-a spus în fel i chipș că suli a gândirii îl mu căț ș nu-l sărută - 14 -
 15. 15. Secaucus –New Jersey- 17 apr. 2015 un rubiniu de sânge mă închid în trup prea pu ine pagini am scrisț în smoala atâtor albe nop iț cu ochii strâng la col uri i la marginiț ș doi struguri negri zemuind de cop iț -e vinul îndoielii pe care mi-l bea buza ? mă văd necunoscutul de mine doar un punct sete mi-e de îngerul vi eiț el e muza a toată celulimea din care sunt făcut -oferă-mi mustul vie tu înfrunzito-n dar ! prin miile de frunze cerneală verde- i curgeț boaba cea mai dragă din stângul inelar de pe falanga verde mi-e verighetă - 15 -
 16. 16. strânge Bucure ti 5 nov. 2014ș dă-mi chipul nou să mă zăresc ce vezi păze te-mă îngere de gânduri netrupe tiș ș să nu-mi îmbrace haina vederii nevăzutul cel de nepătruns cu min i duhovnice tiț ș să nu-mi mai facă pat sub iarbă verde lutul mai bine dă-mi prin genă iubire celulară îndeamnă-mi pârgul min ii de vară să rodeascăț fructul sângeriu din lumea dulce-amară cu gustul învierii în carnea netrupească să nu-mi mai caut rostul aici într-o morulă dă-mi chipul nou să mă zăresc ce vezi - 16 -
 17. 17. cum clorofila frunzei din toamnă î i adună pe fa a albă a ierniiș ț lacrimile verzi Secaucus –New Jersey –16 apr. 2015 călărind spinarea unei idei a nu dormi nu înseamnă a veghea cum văzul nu-mi mai e vedere îndemnul nu-i doar dorin aț cea care mă împarte între somn i priveghereș acum mă scald ca îngerii în lumină călăresc spinarea unei idei aud sudoarea min ii cum suspinăț înaripată cu mirosul ei îi adulmec drumul na tereaș i moarteaș pofta de a rămâne în spa iu cât mai multț zborul ei e un capriciu cum e cartea pasăre în aerul ce sunt - 17 -
 18. 18. Bucure ti 6 nov. 2014ș - 18 -
 19. 19. trovant Ote ani jud. Vâlceaș (îngeri extratere tri în farfurie zburătoareș pietrificată) fusesem înviat în trupul de trovant mi-am zărit axonul la bra cu o dendrităț coborau pe drum un deal sub encefal ningea fierbinte ziua o zăpadă albită în gândurile strânse sub eastă cerebralț sim eam cu piatra fe ei mângâierea apeiț ț ca o picătură pe umărul de geam străluceam în lacrimă la marginea pleoapei un cromozom de înger din sacul lacrimal reînviat fusesem în trupul de trovant palma rece a ploii-mi fura eternitatea îmi rămăsese auzul în corpul celălalt priveam o iarbă verde în jur cu cecitatea eram în stirpea orei ceva ce nu există se înfră ise gena cu timpul abisalț viitoru-mi decăzuse în secunda tristă care mă renăscuse etern i mineralș voi căuta iubirea i-n via a mineralăș ț simt pasul inocent al ierbii pe grumaz - 19 -
 20. 20. buzele de piatră îmi sărută goală creanga dezbrăcată de frunze pe obraz Bucure ti 8 nov. 2014ș trovantul înger alb înger gri statuie vie vultur împietrit trup înghe at în aripi argintiiț în iarba verde piatră de granit i-a fost iubirea lacrimă de steaț lumină de Casiopee care a îmbrăcat cândva piele bălaie moale de femeie ? -înger gri îngere alb ai dat tu fiice pietre vorbitoare în seri închipuite de bazalt flori albe stânci nemuritoare ? - 20 -
 21. 21. Bucure ti 1 nov. 2014ș i din gura pietrei po i asculta unș ț sfat duhul Adevărului vă va călăuzi la tot adevărul căci nu va vorbi de la sine ci câte va auzi va vorbi i celeș viitoare vă va vesti Ioan să nu te duci la sfatul celor răi nu tot începutul are bun sfâr itș gura strâmbăciunii cu diftongii moi va spune Adevărului: - Nimic ! celulele vorbesc prin glasul buzei i oile i boii i pasărea de susș ș ș pe tii de pe cer prin strălucirea brizeiș căci i tăcerea lor are ceva de spusș i din gura pietrei po i asculta un sfatș ț cel cu scurtă frază i tăcut ca bradulș -cât auz e-n râul de munte învolburat când ascultă piatra - 21 -
 22. 22. i î i alege vadul ?ș ș Bucure ti 10 nov. 2014ș celula mea numai celulei îi e tată omnes cellula ex cellula trupul e corp plus suflet corpul e carne plămădită iubesc în elepciunea instinctelor primareț sim irile create în trupuriț fără corp pe scara ierarhiei văzduhurilor clare la îngerii luminii privesc cu ochiul orb - nu mai aud Doamne spiritul luminii văd doar liliecii sângelui în trup Tu mi-ai dat rana min ii i ghimpele sim iriiț ș ț vulturii durerii doar vin i nu se ducș pe mine m-ai făcut fiin ă încorporatăț să- i adulmec urma cu pasul în care credȚ celula mea - 22 -
 23. 23. numai celulei îi e tată cum trupul e părintele umbrei de biped Bucure ti 17 nov. 2014ș a a-mi optea Nefireaș ș Iubesc o via ă albă ca o mireasăț spun că o cunosc aevea din palma mâinii stângi acolo-i din născare sub umărul cel bun într-o cută a pielii spre degetele lungi frică mi-e de sânge poate-i de neom încă posed corpul pe care îl voi pierde am morbul preschimbării înscris în cromozom astăzi celula-i carne mîine va fi iarbă verde -adună-te în trupul în care tii să fiiș i lasă albul pielii să orbiteze spa ii !ș ț a a-mi optea Nefireaș ș pe creanga dinspre zi - 23 -
 24. 24. sub care-mi agă asem un vid de respira iiț ț Bucure ti 12 nov. 2014ș eu îmi luminez cuvântul cu bra ulț pe care-l am dic ionar e luna strânsăț sub arcada unui braț spirit de cuvinte smulse alfabeticului regn îl învă pe dinafarăț prin oglinda acestui zaț abur de cafea cedată universului etern întunericu-mi rămâne invizibilul du manș cavalerul cu viziera frun iiț trasă peste fa ăț îmi mai luminez cuvântul cu bra ul pe care-l amț scriu cu floarea unui cui bătut palmei de o via ăț - 24 -
 25. 25. Bucure ti 20 nov. 2014ș când înfloresc castanii în noapte candelabre mă culege neantul într-un cău de vidș pieptul se înal ăț e o catedrală în noaptea aceasta albă cu astrele pe chip dintr-o altă lume materială po i auzi imnul căderilor de stânciț cum năvălesc în hoarde izvoarele barbare peste cetă ile copacilorț atunci înfloresc castanii de noapte candelabre eu aud războaiele nomazilor hiti iț - sunt întemeiat în trup de atâtea ere - posed primele gene de la trilobi iț i spirala Tainei din foraminifereș - 25 -
 26. 26. Bu teni 26 apr. 2015ș îmi caut lecuirea în trupul celălalt suflă prin esuturi un viscol de ideiț e iarnă în celule cad fulgi în stare pură sub strea ina sprâncenei cei doi ochi ateiș s-au lepădat de văz din nevindecătură îmi caut lecuirea în trupul celălalt în lemnul apei pietrei îi optesc cu daltaș mă recompun din pulsul pa ilorș din alt luciu de pădure pielea cu fa aț alba - 26 -
 27. 27. Bucure ti 21 nov. 2014ș mi-au înecat celulele într-o mul imeț vidă tu înger de pământ dublul meu ceresc oglinda fe ei mele tabloul meu în vidț făptură vie spre care învrednicesc sângele să- i ină de foame i de frigț ț ș mă adulmecă ura demonică perfidă din vremea când i lacrimile erau comori de statș când mă înecau într-o mul ime vidăț i orgile speran ei cântau dezacordatș ț i-am arătat celula cu citoplasma clară ( în marsupiu timpul î i cre te puii noiș ș ) dar ea răspunde cu aceea i mânie proletarăș -miroase a damnare carnea dintre noi ! i aerul e plin de rugi neascultateș de slujbe de utrenii vecernii - 27 -
 28. 28. de necaz pulsul meu e clopot Doamne care bate cu inima de ieri în inima de azi Bucure ti 19 nov. 2014ș sămân a nebuniei dreptț cuminecătură oare imaginarul e vis de adolescent otravă în cupa gândului ? ca apa îl soarbe ochiul îi pipăie atent mireasma orga nărilor clapa falangei îl apasă cu mângâieri perfide îngerul vederii-l atinge cu o aripă mugurii vorbirii îi înfloresc cuvinte în timpul cel mai tainic dăruit o clipă el e nevăzutul privit în stare pură atoateauzitul timpanului îi e dată sămân a nebuniei drept cuminecăturăț să-i fie-n gura brazdei - 28 -
 29. 29. cu zorii semănată Bucure ti 23 nov. 2014ș intervalul Ingerul este numai slujitor al lui Dumnezeu i al omului / omulș este i stăpânitorul.ș Dumitru Stăniloaie interval e vidul spa iul unde ducț căile spre ierarhii cere tiș din spre poarta trupului un duh al sinelui cu vreri duhovnice tiș interval e cerul utopia planetei vii rotite nicăieri prezent sim it cu ve nicia îngere tei adieriț ș ș eu homo sapiens stăpânitorul dăruitul sacrului ceresc prin cromozom de înger sunt viitorul cel văzut de ochi duhovnicesc sunt fructul pârguit în seva min iiț cel neînchis cu lacătul de cord -vindecă-mi Doamne boala neputin eiț spre care bra ul vie ii mi-l încordț ț ! - 29 -
 30. 30. Bu teni 25 nov. 2015ș eliberarea din sclavia min iiț de ce m-ai întrupat într-un costum de domn l-a fi dorit de cer etorș ș în sine să mă viseze feciorind în somn perla din pove tile marineș port în gene frica i interesulș i nestemata miluin ei Taleș ț eu slujitorul banului alesul fărădelegii poftelor carnale -din care înăl ime-mi vei trântiț făptura păcătoaselor dorin eț ? de mă alungi din carne într-o zi voi fi eliberatul din sclavia min iiț - 30 -
 31. 31. Bu teni 24 nov.2014ș pot să răsar la germinarea orei voi sunte i fiii proorocilor i ai legământului pe careț ș l-a încheiat Dumnezeu cu părin ii no tri grăind cătreț ș Avram: i întru semin ia ta se vor binecuvânta toateș ț neamurile pământului Fapte cel creat sunt eu sunt focul vie ii fumulț rostul celulei pielea cărnii haina miraj al respirării am cordul numai unul templu în lumea sângelui sunt taina pentru auz pun talpa pavilion cărării o îmbrac în haina gleznei într-un vers pot să-i închin repausul mi căriiș încremenită-n praful ei nemers pot să vorbesc cu îngerii uneori o tăinuită vorbă ca-n tencuială sfin iiț să învolburez cu apa oglinzii un fior pe care îl dă roua paji tilor min iiș ț pot să zăresc ecoul în cuvânt cu lumina care-o varsă meteorii pot să-mi trăiesc căderea spre pământ - 31 -
 32. 32. i să răsarș la germinarea orei Bu teni 26 nov. 2014ș dacă-i dore ti iubirii în elesulș ț dacă dore ti să-i în elegi cuvântulș ț taie-i cătu a -verigheta gurii-ș dezleagă-i harul versului descântul din trilul mierlei buzelor pădurii dacă dore ti doar să-i cuno ti amarulș ș gustă-i fructul copt i necăzutș nu-i pomeni mireasma briza harul nicicând orbule nu- i va fi crezutț dacă-i dore ti iubirii în elesulș ț nu-l căuta în lacrimă de înger acolo-i poezia rândul versul nu sabia care te străpunge - 32 -
 33. 33. Bu teni 27 nov. 2014ș genetica îngerilor ce-i omenirea întrebi? î i spun în aste rimeț ea este cu un cuvânt asupra-îngerime Angelus Silesius sunt rigă în palatul vertebrei dar mă doare în encefal coloana gândului se frânge sub neatinsul min ii întrebătoareț -câtă ereditate port în destin cât mi-e de înger fratele de cruce al credin ei?ț genetica ne-a dat acela i cromozomș îmi e atât de aproape în temni a fiin eiț ț i nu mi-l vede minteaș cu ochiul neuron -vei trăi căderea ca dreaptă ridicare în apriga dorin ă de a fi nu de a avea !ț -dă-mi un semn cu pana pentru îndreptare înger al meu de cruce înainte de a cădea ! dezleagă-mi nemi careaș - 33 -
 34. 34. trupul mi-l târăsc lasă-mi răsuflarea să-i fie vorbă muzei dă-mi aer nevorbit din vidul tău cer escș câte o vorbă două monezi în palma buzei lasă-mi iluzia visărilor în trup (lumina se aude când văzul se înfiripă) dezleagă-mă de fapte sunt floare adusă-n stup cu zborul despăr itț albinei de aripă a a-i vorbeam fratelui meu de sângeș îl sim eam alături pereche în cromozomț ne-au născut odată eu rigă i el îngerș genetic rânduit vremelnic în genom - 34 -
 35. 35. Bu teni 25 apr.201ș vraja copacilor de ceară poate că i copacul e un îngerș spiritul îl poartă prin spa iul pastoralț în câmpul verde-albastru unde lumina curge prin seva clorofilei vegetal -de unde răsare vraja copacilor de ceară? mirajul nemi cării nu îmi e de ajunsș le aud topirea în cugetări de seară picură cerneală cu tot apusu-n puls - 35 -
 36. 36. Bucure ti 21 apr. 2015ș o floare de alcool î i arată spiniiș -oare unde e calea lumii dintre lumi unde e ie irea din verticala lumiiș ? care e timpul în care te aduni să treci în pacea ochiului furtunii ? deja confud bezna cu farmecul luminii ca aburul cu za ul în cea ca de cafeaț ș o floare de alcool îmi arată spinii cu otrava sevei ce se bea - 36 -
 37. 37. Bu teni 29 nov. 2014ș iată cinurile din cetele cere tiș tiu că în eleptul e cel care separăș ț i doar ra iunea e cea care une teș ț ș Hegel cel ce define te-i mai sus de cel numitș -cum pot Doamne să definesc un înger? îngerul în sine nu poate fi privit cum vena i artera nu poartă acela i sângeș ș se adună somnul în cearcănele negre mor orbi i de lună sub tâmple vârcolaciiț simt cum pielii mele sub gândurile rele-i miros în întuneric a adormire macii iată cinurile din cetele cere tiș litere aurite lumină între vocale iată Domniile Puterile Arhanghelii ace ti înaripa i ca gândul încuvântatș ț ce cale să urmez când genetic îmi pleacă cromozomii - 37 -
 38. 38. spre alte dimensiuni cu genele aripei? decade trupul dar urcă sufletul atomii se spulberă ca praful suflat din palma clipei în casa semin ei se vor mai na te pomiț ș cât timp potcoava verii va galopa sub lună -voi mai privi un înger în ochi printre atomi cu nepăsarea mor iiț ce-n na tere mi-e mumă ?ș - 38 -
 39. 39. Secaucus New Jersey 12 apr. 2015 lucrătorul omul are, odată ce duhul s-a sălă luitș în el, vrednicie de prooroc, apostol, de înger, de i e pământ i cenu ăș ș ș Vasile cel Mare fă-mă doar auz i văz de minte Doamneș cu pipăitul pielii i gustul strânse-n trupș Tu mi-ai dat harul mai presus de toate să fiu stăpânitor i dincolo de lutș fără aripă gândul să-mi fie înger mie i scrisul înăl are din umerii amândoiș ț pe cerul plumburiu al foii de hârtie jertfit să-i fiu puterii zeului de foi - 39 -
 40. 40. Bu teni 30 nov. 2014ș ruga în care m-a sculptaș plină-i moartea de atâta via ăț dar au rămas în lume mor i uita iț ț din unii doar un plâns un braț o fa ă cu doi ochi căprui i sprâncena iț ș ț a mai rămas ca o cometă umbra cea fără greutate i nevoiș celor mai mul iț doar inima rotunda care î i cheamă sângele înapoiș eu stau clădit în pe tera ascezeiș sternul mi-e pat coloana e saltea a ez rotulele pe orele amieziiș cioplindu-mi ruga-n care m-a sculptaș - 40 -
 41. 41. Bucure ti 3 dec. 2014ș imaginalul – lumea imaginarului îngerul e cea dintâi fire luminoasă după cea dintâi răsfă ând-o pe aceea este lumina a doua o iradiereț sau o împărtă ire a celei dintâi luminiș Filocalia văd imaginalul nu-l pot arăta nu- i pot dărui ochiul sim irii meleț ț lumea ce trăie te în mine e altcevaș frunzele sunt chipuri staminele sunt gene mirajul vie uirii mă poartă în virtualț ca Ezechiel am gândul răpit de duhuri rare în lumea dimensiunii pe-un glob imaginal în purpura luminii din neîntunecare -fă-mă să îmbrac spa iul de dincolo de pieleț sub aripă de înger aer să adun trupul e fructul însămân ării meleț cu gene de cărare i cromozomi de drumș în lumea imaginală există ce gândesc celulele-s donate - 41 -
 42. 42. trupul e-n oglindă căldura-i fără arderi sunt sori ce asfin esc lumina fără umbrăț cuvinte fără limbă Bucure ti 5 dec.2014ș - 42 -
 43. 43. trovant jud. Vâlcea (îmbră i area împietrită a îngerilorț ș ) anahoretul dacă locuin a noastră pământeascăț se va strica avem zidire de la Dumnezeu casă nefăcută de mână ve nică în ceruriș corinteni II cerul chiliei e bolta craniană sub ea - 43 -
 44. 44. îmi înmul esc celulele fecundeț unele- i urmează rătăcitoarea goanăș cu morbul alergării spre niciunde încerc să îmi fiu înger atoatepăzitor murmur la logodna cu diminea a rugaț noaptea mă trezesc adormitor greierii vederii cu năluca mă înalț prin coborâre în chingile chiliei a tept înariparea prin jug apăsătorș dar nu în în elepciuneț ca artă a nebuniei ci în năvodul min iiț prin care mă strecor Bucure ti 27 dec. 2014ș genunchii două piscuri de noapte înghe ateț umbra mea n-a vrut să fie om alunecă cu pa ii miciș - 44 -
 45. 45. erpe teș ș îi simt cordul i pulsulș în cromozomul pietrei pe care o umbre teș cu voia răsuflării las aerul s-o toarcă i-a trage inul pielii pe umeri i pe spateș ș îmbră i ez călduraț ș care-i învie parcă genunchii două piscuri de noapte înghe ateț Bucure ti 8 dec. 2014ș vedere de înger când mergi prin utopie pe drumuri fără cale-n sublimul - 45 -
 46. 46. abisalul umanul fără corp i întâlne ti metafora văzutelorș ș carnale- i vor părea toateț în ochiul orb - i ce vezi la zenitul logic al gândiriiș ? vezi aer întărit sub aripa de înger însu i zboru-l vezi pe chipul depărtăriiș cum lacrima luminii fără vocală curge vezi glasul ca arama de clopot ce răsună a cristal de aer înaripat contur vedere negrăită în limba cea mai pură vers fără cuvinte transcedentalul pur Bucure ti 28 dec. 2014ș memoria -atâta apă toarce izvoru-n pieptul stâncii ! - 46 -
 47. 47. -cât munte se ascunde în bobul de nisip ! -cât auz aduce în timpanul mânzei vântul cu strămo ii stepei pe aripiș ! de tot s-a prefăcut ziua în cenu ăș după galopul soarelui neprins a mai rămas doar crivă ulț lovind din stepa rusă să nu uităm de moarte ca de nins Bucure ti 12 dec. 2014ș plecare curând îi va înflori claviculei aripa vor cre te pene albe din omoplatul stângș - 47 -
 48. 48. sângele-mi va fi ploaia ninsă clipa cu secunde albe din osu-n care sunt cele două glezne-s pas mărunt de vultur cu zborul încă alb închis în crângul pielii -mai lasă-mi răsuflarea plămânului să scutur zilelor rămase praful plictiselii! mi-au fost smul i din carnea plecării cromozomiiș neuronii min ii neantului mă cerț am început să tulbur cu genele atomii ochii verzi câmpiei albastrului mă cer Bucure ti 7 ian. 2015ș tristele nu te întrista de neputin a meaț miracol e că sunt - 48 -
 49. 49. miracol că alerg că nu uit arta de a vedea acestei zile Dumnezeu întreg judeca i vom fi oricum i împreunăț ș dezbrăca i de tainăț demitiza i de duhț părăsi i de trupuriț abandona i în fugăț de nemi carea celor ce se ducș Bucure ti 13 dec. 2014ș cu lan ul rugăciuniiț m-ai pus să îmi măsor înaltul cu adâncul - 49 -
 50. 50. cu bolta epidermei pacea de sub pini sunt plantă mi cătoareș am frunzele pe gânduri cu tot mirosul florii nespus în rădăcini celulele- i ascund dorin ele-n membraneș ț în patul citoplasmei doarme un înger viu agă cu disperare de marginea icoaneiț cu lan ul rugăciuniiț via a pe care-o tiuț ș spuneai că triste ea e moarte trecătoareț vegheată la chindie de un înger împietrit speran eleț salve cu onoruri militare în cinstea condamnatului la via ăț nemurit Bucure ti 10 ian. 2015ș rănile citite i uitateș s-a săturat celula ra iuniiț să mă vadă - 50 -
 51. 51. cu neuronii în palme cum jonglez idei ca un circar în lumea de paradă m-am tot distrat cu neputin a eiț cu mâna ei scoteam plăcerile din spuză văzul mi-l încordam ca frunza de palmieri daimonul socratic îl luam drept călăuză pentru ideea rea născută ieri pentru ideea nenăscută azi m-a umple iar cu diavoli de păcateș ca foile îmi dau necaz după necaz rănile citite i uitateș Bucure ti 15 dec. 2014ș în rai i a luat Domnul Dumnezeu pe omulș pe care îl făcuse i l-a pus în grădinaș cea din Eden ca să o lucreze i săș o păzească Facerea - 51 -
 52. 52. aici în sinea lor i lucrurile râdș le e dat zâmbetul fiin elor în geneț toată visarea pleacă din omoplatul stâng de unde zboară îngerul înaripat prin vene îi recuno ti trăirea după zvâcnirea veneiș stai sub igluul propriului genunchi din când în când te aprinzi cu iasca genei i cu amnarul osului din junghiș atunci arunci în foc o vorbă bună o miofibră din piciorul alergat cum raiul aruncă-n tine într-o glumă cu poame otrăvite de păcat Bucure ti 17 ian. 2015ș a putea fiș a putea scrie cu umbra fără chipș sunt un condei de oase cu degetul peni ăț dar via a curge valuri în pagini de nisipț - 52 -
 53. 53. i vântul îmi culege poemeleș din vi ăț a putea cânta în vers de frunză albastrăș dar îmi e palma frunză i trupul un copacș stau cu pleoapa trasă pe ochiul de fereastră pervazul buzei arde în flăcări să îl tac a putea fi pictor cu penel de floriș sau ruda cea de iarbă cu penel de verde de nu mi-ar cre te frunze verziș i-adeseoriș cu umbra ei uscată tulpina nu m-ar cerne Bucure ti 17 dec. 2014ș frunzi ul ro u al sângelui tăuș ș ve tedș pe unda necuprinsului eteric i-a fost trimis din marele Nimicț un înger - 53 -
 54. 54. ochiul tău din întuneric în hamacul pleoapei adormit î i va roti sprâncenele în cercț cât să le facă eavă ghintuităț să- i plece glon privireaț ț înro ită ca din spirala scorburiiș de melc cândva î i va ine umbra după umeriț ț va mângâia meningele pe cre tetș -câte apusuri va chema să adune frunzi ul ro u al sângelui tăuș ș ve ted ?ș Lauderhill Florida 21 ian. 2015 spre ve nic pomenirea poe ilorș ț uita iț sunt însumi slujitorul versului cu noima de-a nu-mi mâhni lumina - 54 -
 55. 55. in pleoapele închiseț nici aerul nu vrea să-mi mai păstreze forma prea i-am smuls agorei cuvinte nepermise a fi dorit să fiu un bard mai cunoscutș să-i dau vorbirii tonul cu ritmul i cu rimaș la masa verde timpul prea lesne m-a vândut i a numărat în palma secundelorș centima meteori ii vremii mi-au spart oglinda pieliiț i m-am pierdutș în cea a îngerilor fra iț ț -cum se îneacă alcoolul în aburii cafelei spre ve nic pomenirea poe ilor uita i !ș ț ț Bucure ti 20 dec. 2014ș rugă pentru îngerul meu pământean sunt carne umblătoare i înaltș călătoresc pe gândul nestatornic - 55 -
 56. 56. ning singurătatea pe asfalt secunde în măruntaie de ceasornic dacă mi-ai smulge corzile vederii orbirea mi-ar rămâne grăitoare învolburarea atingerilor pielii îngeresc fior de fecundare acum îngerul mi-l pregătesc de drum îl dezleg de apele oglinzii de îngândurarea în care mă adun să-mi fie moa ă-n lehuzia min iiș ț -ajută-mi Doamne să-l ridic mai sus să-l pun coroană pe lumina lunii colier de raze stelei ce s-a dus cometă rugăciunii Lauderhill Florida 25 ian. 2015 din tainica Floridă plecând gând cu lacrimi împletite de pe un obraz pe altul păr al min ii răvă iteț ș care i-a pierdut înaltul visș - 56 -
 57. 57. al falnicei Floride ca un plâns din ploi de stele glasul tainic de amide în celula min ii meleț oare cum să-i mori mirosul cu auzul smuls din tâmple florii exotice cu torsul despuiat cu văi profunde? chiparo i cu boiul falnicș i palmieri cu păr sârmosș iarba cu covorul tainic fermecat cu zborul jos cea cu iarnă numai vară zăpadă cu mersul verde cu apusuri ce- i strecoară orizontulț între perne Lauderhill Florida 9 apr. 2015 cu Ioan Hozevitul ca să ie i din propria singurătateș trebuie să-i faci pe ceilal i ferici iț ț Pilde începe-n schitul min ii rememorarea vremiiț în ribozomi învie Ionul Hozevit prin vena ve nicieiș dincolo de piele - 57 -
 58. 58. curg secole de sânge nemurit mi-e iarba sprâncenelor mirată l-a îmbrăcat în aur nisipul orbitor îi văd icoana buzelor sculptată în aerul vorbirii frumos mirositor chilia îi e stânca de aer în pustiu alunecă opârle pe flacăra călduriiș eu îl citesc în palma în care încă-i viu el se încătu ează în nevorbitul guriiș timpul său e bob strivit în piatra morii l-a ve nicit ruga verbului frumosș -câ i îngeri îi ridică Doamne sub ioriiț ț trupului de piatră uitat atât de jos? Lauderhill Florida 1 febr. 2015 în verde buză a frunzei mai presus plăcerii e foamea respirării mai presus de sete-i dorin aț de a vedea dacă prive ti la soareș - 58 -
 59. 59. aduni în scocul pielii tot ce- i dă cerulț apa vederii de a bea în scoica albă a tâmplei de lefuie ti o perlăș ș gând rotund ca valul sedus de lună nouă e cum ai rotunji cu diamant de mierlă un tril pe buza frunzei lacrima ei de rouă Bu teni 28 nov. 2014ș nu mai respir aer prin desi ul vorbei încerc să mă strecorș se aude-n carne cum cre te iarbaș pielii-i - 59 -
 60. 60. stă agă at de lobul urechilorț un zvon că ning cuvinte albastre din iernile cernelii că la altarul orei venerez secunda i mă închin celulei cu versul meu cântatș că bra ele Venerei-mi îmbră i ează undaț ț ș ritmului din pulsul de cavaler soldat -nu Doamne ! eu pătrund în albea a foiiț dar nu-i zăresc cuvântul din ochii cristalini nu mai respir aer ci numai harul noii icoane albe la care mă închin Lauderhill Florida 4 febr. 2015 binecuvântarea argilei invidia e o târfă o folosim cu to iț doar lumea închipuirii ni s-a umplut de îngeri în strana desfrânării ne recunoa tem ho iș ț - 60 -
 61. 61. i ne luptăm pe hrana celulelorș a sânge adulmecă lumina ochilor i totș pulsăm ca noaptea-n greieri cântecul negru Înaltul ne ine gândul prins ca pe tii în năvodț ș dar ne furăm din fa a tălpilor asfaltulț eu mai dansez cu vremea înainte i înapoiș în spre căderea orei i desfrunzirea zileiș chiar dacă-n fa ă drumul e baltăț i-n noroiș mă mai binecuvântă miasmele argilei Bucure ti 23 dec. 2014ș berberii-mi admiră pulsul cum mi-l port păzirea poruncilor Tale Doamne ne e răsplata Psalmi în spa iul interval trăiesc ca serafimiiț în ierarhia dură a cinului ceresc - 61 -
 62. 62. cu Tronuri cu Domnii Puteri cu Heruvimii în templul fericirii în care nelumesc sub piele îmi cresc steaua îngerul etern ca pe un copil ce doarme încă pe moartea mea cumplit voi suferi când adânc sub stern îi va cre te panaș prin care va zbura -zide te-mă cu arta pustnicului Doamneș pentru de ertul vie ii am încă pa aportș ț ș mă ninge nisipul cu începutul toamnei i berberii-mi admiră pulsul cum mi-l portș Lauderhill Florida 16 febr. 2015 - 62 -
 63. 63. trovant jud. Vâlcea (sămân a pietrei în curs de germinareț ) zilele unul socote te o zi mai presus de altaș pentru altul toate zilele sunt la fel fiecare e pe deplin încredin at în mintea luiț Romani am ascu it auzul cu un os coracoidț - 63 -
 64. 64. în biblioteci îngerii cu vorbe preacurate îmi optesc că-i timpul să mă-nchidș în rafturi printre zile nezburate le studiez cu esătura pieliiț foi cu pene albe precum sunt le deslu esc însemnele cerneliiș locul prea-trăitului demult celor de iarnă albul dintre rânduri cum tragi adesea aer rece în piept cu dezghe area verbelor în gânduriț pentru auzul frazelor mai drept celor de vară vorbele uscate de ert pietros ca-n schitul hozevitș arhipelagul de corali i nestemateș din tainicul Floridei însorit celor de primăvară ce le-a putea vedea?ș poate o metaforă ca bucla unui înger sau mo tenită pana aceasta a meaș cu cerneala prin care încă sânger Florida Key West 21 febr. 2015 evolu ieț am fost cândva primată fără straie -m-am lepădat de păr prin alergare- l-am ros de preajmă cu atâta aer - 64 -
 65. 65. cât am tiut să fur din respirareș în co ul pieptuluiș ades mă scufundam i fumegam cu sentimente trecătoareș din când în când iubirii-i dăruiam sămân a mea de via ă viitoareț ț priveam spre orizont ca spre nervura frunzei de foc care a răsărit sângeram mereu de mu căturaș razei cu pământul înrudit mă încovoiam cu axa lui în spate spre tot miezul nevăzut de mers cu îngerii plantam înmiresmate metafore în plaiul unui vers astfel stând mereu de-a dreapta zilei am coborât cu urmele sub pa iș i m-am trezit în mrejele argileiș călătorind genetic prin urma iș în Golful Mexic 24 febr. 2015 voi vorbi cu gura pe teriiș zilnic aprind pleoapei candela cu văzul - 65 -
 66. 66. îi zăresc lumina în icoană cea care îmi poartă grijile i crezulș că din cupa pielii steaua mă va bea până atunci mai pieptăn vântul într-o parte cu scheletul cărnii mi cător de osș căci dulăul lunii încă mă desparte de păscutul stelelor prea jos dar voi fi în fire înger prin lucrare dezlegat de fapta trupului neviu lepădat de corpul păcătos pe care l-am hrănit cu vena - arpe sângeriuș frunză îmi va fi fa a albă de obrazț axonul min ii-mi va clădi nervuraț voi vorbi cu gura pe teriiș ce azi povestesc cu din ii buzeleț i guraș Cosumell Mexic 23 febr. 2015 mitoza v-a povesti din visul citoplasmeiș - 66 -
 67. 67. cum în mitoză o împarte-n două ca pe o perlă albă -n scoica palmei celula mamă-n rug de lună nouă sau poate-i va păstra pigmentul verde va mirosi ca fructele neverzi căci scoar ă-i adevărul ce se vedeț miez e seva pe care nu o vezi Bucure ti 30 dec. 2014ș cu îngerul tăifăsuind în mine ai să descinzi te simt - 67 -
 68. 68. un glob de gene muzicale cu zeul Pan călătorind pe meteori din lumi astrale viril prelung i celularș ca-n regnul animal bipezii orbitezi interstelar orbita astrului amiezii găse te-mă prin râul ierbiiș galop nealergat de cai acolo îmi visez celebri zei Pani suflând artere-nai sau demiurgi ritmând în cord pulsul lovirii în timpane cu o notă rece de la nord alta fierbinte din savane spre mine ai să descinzi curând sunt spinul florii pălămida cel blestemat să- i fiu pământț rănind cu trupul meu argila în Golful Mexic 25 febr. moliciunea trupului mi-e scut erou al nepăsării nu am ra ionamentț - 68 -
 69. 69. m-am îmbrăcat în pielea fecundă a dezertării ca Lot ce-a-nfă urat bandajul depărtăriiș pe zidurile Sodomei în Vechiul Testament sub tencuiala vorbei am zidit cuvinte mireasa acelui verb – dorin a de a trăi –ț privit din spre viitor trecutul mi-e părinte al verbului a fi eu am rămas singur în ve nicia vorbeiș cu ra iunea strânsă în dogmeț de împrumut soldat plătit cu abur din alchimia soldei moliciunea trupului mi-e scut Bucure ti 4 ian. 2015ș întru repeziciunea timpului plecat mi-am pierdut vocala în osul hioid - 69 -
 70. 70. cu albul lui de lapte a înecat-o-n vene nisip îmi curge gândul neîn elesț arid e ochiul ca o piatră înfă urată-n geneș i trupul e pietrosș osificat un câine îi roade osul -străzilor predat – nu am zi de ieri nici zi de mâine întru repeziciunea timpului plecat Lauderhill Florida 1 mart. 2015 dintr-un cromozom de zeu e ti frumoasă din vedereș - 70 -
 71. 71. prin auz te văd cum sunt de e ti zbor î i sunt cădereș ț picătură spre pământ scufundată-n celulime unde sună ceasul meu timpul scurs din spre vechime dintr-un cromozom de zeu Bucure ti 6 ian. 2015ș psalm Eu sunt Calea Adevărul i Via aș ț nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine Ioan Tu ce cu învierea ai ve nicit trăireaș ai nemurit memoria ca o cometă mintea - 71 -
 72. 72. fericindu-te cu oarba durere-n răstignirea pe crucea suferin ei cu har în Septuagintaț Tu ce cu sângerarea norilor faci ploaie ce-mi sim i aripa tâmplei cum zboară tot mai greuț ce-n spate –mi duci atâta aer peste aer că aerul în bronhii se face Dumnezeu Tu Lauderhill Florida 2 mart. 2015 memoria cea verde a luminii nu- i pierde întrebarea în răspunsț ca tot mirosul florii - 72 -
 73. 73. nespus în rădăcină parcă se îneacă oaptele în pulsș i- i pare calea sângelui străinăș ț i s-ar lărgi fântâna pupileiț -midriază- i-ai scoate apă rece cu ciutura gândiriiș marginea retinei î i mai păstrezăț memoria în verdele luminii Bucure ti 8 ian. 2015ș patimi am trupul tras pe roată pe un os rotund - 73 -
 74. 74. pedeapsă e rotirea sângelui în carne o sistolă abate pulsul spre pământ creanga din spre ziuă îmi bate un cui în palme sângeră veriga-n osul inelar gândul î i a teaptă o pedeapsă vieș ș toată celulimea cere în zadar să moară Barabas nu blânda hematie Lauderhill Florida 4 mart. 2015 nici o regulă nu-i regulă nici mersul nici popasul nici ipăt straniu în greieri răgu i iț ș ț - 74 -
 75. 75. nici verii caden atț să-i ină pasul iarbaț ca-n vechime armata de hiti iț nici trupul străbătut de vase prin hă i ul nervilor adîncț ș unde-ntâlne ti arterele umbroaseș i cu sternul coastele te strângș nici Leviticul nici Deuteronomul nici psalmii scri i de regi i împăra iș ș ț nu-i regulă să fie nici genomul ce-n veci de veci ne amăge teș fra iț Bucure ti 12 ian. 2015ș trimite-mă să ar în gândurile mele trimite-mă Doamne în spa iul dintre lumiț e cerul nearat îmburuienat cu vorbe - 75 -
 76. 76. de pe orbita sferei Tale adun cu toată gravita ia vocaleleț enorme sunt nop ile de veghe i departeț ș gândurile au umbre cât palmierii se îngrămădesc în litere pe-o carte ca-n morbul nemi căriiș miomerii trimite-mă să ar în gândurile mele -fur din Ezechiel teama de a fi răpit- în câmp albastru semăn boabe de Leru-i Ler i Lereș să-mi răsară Doamne cuvântul nevorbit Lauderhill Florida 7 mart. 2015 în ora ul pescuitș să nu ne întoarcem iară i la genuneș la foc - 76 -
 77. 77. la aer apă la pământ i să uităm că-n gropile comuneș gloan ele durerii ne mai plângț ne sunt deschise genele plecării de când din mame ne-am descălecat i am tocmit regat în buza găriiș să fie mersul inăș de urmat sau gândul să ne fie roib rotit un armăsar dresat în alergare sub ziduri în ora ul pescuit în Dâmbovi aș ț evadată din izvoare Bucure ti 14 ian. 2015ș aici cu tăi ul stelei îngerii- i ară cerulș ș - 77 -
 78. 78. i curge orzul ploii i zahărul zăpeziiș ș din prisosul iernii le e de sticlă gerul din iubire focul în mijlocul amiezii unii sunt de stânga al ii sunt de dreaptaț în fiecare cin e un clon de vulturț le sim i nemul umirea când e în pârgă faptaț ț i-n arborii gre elii pedepsele se scuturș ș eu cu poezia cu gândurile cu harul om firav cu trupul neînecat în minte îmi tot aprind glasul pasului cu amnarul i-n urma mea iasca trotuarului se aprindeș Lauderhill Florida 9 mart. 2015 - 78 -
 79. 79. trovant com. Coste ti jud. Vâlceaș (însinguratul împietrit) zei albatro i trag vântul serii laș edec în elep ii heruvimi mi-au dat darul cugetării :ț ț - 79 -
 80. 80. -soarele acesta va sorbi oceanul ! eu îl învă cu valul secretul respirăriiț i din înăl imi privireaș ț cu aleanul albastre aripi bat cuprinsul în mi careș el încă mai frământă adâncul sub copite îi văd în zare pânzele corăbiilor ciulite mirese albe-i fug la mal pe cai de mare ochiul deschis de aer prive te prin lentilăș -zei albatro i trag vântul serii la edec-ș eu scrijelesc cu scrisul pe-o tablă de argilă nisipul de cuvinte în care mă înec Lauderhill Florida 18 mart. 2015 cu nemurirea ei mă nemuresc tu vii din altă lume unde se ese gândulț cu nepătrunsul firii - 80 -
 81. 81. cu timpul viu curbat eu in cu prelungirea dendritelor pământulț în rădăcina min iiț cum mi-a fost mie dat mă poartă cromozomii la pas i la galopș tu înger călăre ti o coastă de luminăș avem acela i Tată i o mamă de norocș ș cu vraja nemuririi ne acuză moartea vină în dar neprihănirea diluviile iară vom locui pământul în spa iul îngerescț vom căuta celulei o via ă milenarăț cu nemurirea ei mă nemuresc Lauderhill Florida 19 mart.2015 stânca avea marea cândva un piept atât de încins - 81 -
 82. 82. iar eu pe atunci eram un împietrit i încăș ea mă chema fierbinte cu un val de neatins eu rece-i trimiteam doar umbra mea de stâncă apoi după milenii m-am alungat în jos să-i fiu aproape ei -eu piatra i ea valul-ș mi-a scos din stânca seacă tot ce era de scos iubirii tot bazaltul granitul mineralul în ordinea creată acum sunt un nisip pe care-l plimbă marea în palma scoicii îl spală am rostul meu de piatră într-un chip de neîn eles în lumea animalăț Lauderhill Florida 6 apr. 2015 albă-i aripa iernii albă-i aripa iernii o pasăre cu timpul - 82 -
 83. 83. secundele au penele de ger atât de albe i ochiul –ou vederii--ș pleoapele clocindu-l ca puiul în curând va ciripi în palme flacăra zăpezii a măcinat lumina îmi voi aprinde lampa umărului drept va fi un zvon spre seară : că Dunărea vecina a înghe atț i sudul trimite lupiș a teptș Lauderhill Florida 23 ian. 2015 ergo sum cum pot slăvi credin aț ? - 83 -
 84. 84. prin fapte ? e o cale - fapta e regină în palatul min ii-ț poate cu încântarea corzilor vocale cu toată lucrarea pojghi ei meningeiț din cenu a vorbei poate mă nasc din nouș i mă treze te noaptea mu când din stârvul luniiș ș ș întoarsă mi-e suflarea la Demiurgul meu silabisesc porunci din tablele genunii mă ajută Serafimii cei cu aripi ase:ș -sfânt -sfînt -sfînt e Domnul i acumș de mă bocesc deasupra babe unsuroase cât încă scriu pe cuget exist deci ergo sum Lauderhill Florida 20 mart. 2015 cerul căprui al ochilor tăi buni au orbit copacii cerurile - 84 -
 85. 85. verzi le stau în ochi săgeată sângerând albastru ipătul se pierdeț prin rădăcini flămânde de pământ eu le hrănesc vederea prin celule pot să cobor ca aeru-n plămâni culcu le fac privirii lorș să se adune-n cerul căprui al ochilor tăi buni Lauderhill Florida 26 ian. 2015 clopotul ce Doamne pentru Tine bate veghează-mi clipa Doamne - 85 -
 86. 86. am cugetul ateu îmbolnăvit cu leacul de nevindecare sunt bobul de polen închis în gineceu condamnat la ere de nefecundare am de ridicat un templu al zeului meu lucrez la petala ce dă în spre toamnă am pictat îngeri a a cum tiu euș ș dar zidirea frun ii nop ileț ț se sfarmă voi lumina cu ochii bezna voi smeri cu lacrimi staminele genelor sărate în timpanul florii strigătu-mi va fi clopotul ce Doamne pentru Tine bate Lauderhill Florida 21 mart 2015 o via ă oarecareț vezi celulele mele alergând să- i trăiască o via ă oarecare?ș ț - 86 -
 87. 87. adesea în ele pătrund genetic i în multiplicareș e vremea cromozomilor superbi î i trăiesc prin diviziune rutulș ca-n boncănitul coarnelor de cerbi cu tot neauzitul i totș nevăzutul Lauderhill Florida 26 ian. 2015 cânt cu Heruvimii cu trupul strâns în unghii s-au încruntat sprâncenele ferestrei: - 87 -
 88. 88. -dacă lumina moare se na te în alt astruș ? eu stau pe malul zilei cu rănile acestei întrebări tăioase cu itț în epigastru îmi ocolesc răspunsul ca apa piatra în râu sau îl închid sub brazda frun iiț să răsară cometă în via a secundară mai târziuț de linia vie ii din palma mea murdarăț poate că astfel răspunsul va sculpta cu scrisul pergamentul uitării să nu doară i-n rugăciunea min ii voi aflaș ț să levitez în gândul cre tinș seară de seară -sfânt sfânt sfânt e Domnul Savaot ! cânt ca Heruvimii cu trupul strâns în unghii i poate fi focul întrebăriiș cât de foc smerenia-mi apleacă în tăciuni genunchii Gainsville Florida 21 mart. 2015 te rătăce ti prin venele poteceș tot frunzi ul e coroana dimine iiș ț - 88 -
 89. 89. -unde-i creanga omului ? ce vede ochiul lui din frunza fe eiț prin clorofila epidermelor neverde lui îi cântă mierla spre frumos puntea cărnii lesne i-o po i treceț de vrei să-l jefuie ti până la osș te rătăce tiș prin venele potece Lauderhill Florida 27 ian. 2015 palma ei o zdrean ă cer indț ș imaginar Daniel a văzut a ezarea Cur ii Supremeș ț a Universului i deschiderea judecă iiș ț Daniel - 89 -
 90. 90. nu cu dreptate Doamne mă judeca cu milă sunt fără domnie fără tron i slugiș topit mi-e de vedere ochiul de argilă a tot văzut dreptatea murind de atâtea rugi atât de multă lege a-nmormântat dreptatea nimic nu cântăre te bra ul ei întinsș ț pleoapa închide ochiul ca o copertă cartea numai Tu Doamne deschide-o la cuprins unde-i descrisă mila e un semn profund o lacrimă de floare uscată în ierbar trupul ei prin moarte pre moarte călcând palma ei o zdrean ă cer ind imaginarț ș Lauderhill Florida 31 mart. 2015 sertarele speran ei vor fi mereuț închise ce să mă fac Doamne un demon mi-e gândirea l-am desenat cu bă ul pe ărmul de nisipț ț - 90 -
 91. 91. o sferă imaginară ca neînchipuirea din glasul sângelui cu aripa de ceară -ce chip ! ca o epilepsie se zbate în convulsii i se înfig săge ile secundelor în trupț î i ucide tâmpla sub ghilotina frun iiș ț cu atâtea gânduri sus i gânduri dedesupt :ș curând vom lua lumina cu rândul pe re etăț vom înrăma vederea în crengi pentru decor -cât zâmbet nesilit încape-n eprubetă mixat cu râsul-plânsul ? orbitor ne vor fixa zilele colier pe umbra străzii va fi atâta spa iu în lumea fără locț ne vom culege vara din iernile amiezii la minele de sare bătutul ei de joc cafeaua supărării va fi în cea că zaș ț se vor cârpi pleoape cu somnuri interzise vom trage de nădejde ca gleznele de lanț sertarele speran ei vor fi mereu închiseț Lauderhill Florida 28 ian, 2015 Doamne câte vorbe-s în drumul tău când treci ! nu găsesc cuvântul cel dinăuntrul vorbei - 91 -
 92. 92. cugetul cel nou s-a închis în coaja esteiț îl sugrumă osul cu lacătul vertebrei nici auzul tâmplei nu-i o vedere lesne am sângele-n schimbare fierbe în rîu de munte păstrăvii vorbirii au amu it de viiț curge gându-n vene ca pe tiiș se ascunde după prundi uri ro iiș ș trombu iș hematii mi-e dor de vocea umbrei ca de ecoul frunzei în pe tera vocalei sunt ur uri de lilieciș ț ț îmi ipă în timpane cu bâlbâiala muzeiț i Doamne câte vorbe-s în drumul Tăuș când treci ! Lauderhill Florida 1 apr. 2015 un înecat în apa cu rimă dulce- amară mi-a mânji din nou trupul cu o dorin ăș ț - 92 -
 93. 93. ca-n vremea când Nimicul avea puteri de rigă microbul metafizic l-a scoateș din fiin ăț prea des în jocul sor ii mă câ tigăț ș prea des îmi curge gândul în ape cenu iiș -mărturisesc în mun i topirea glaciară-ț din râul tâmplei totu i cândva mă voi treziș un înecat în apa cu rimă dulce-amară Lauderhill Florida 29 ian 2015 de vorbă cu îngerul dă-mi în elepciunea ta de îngerț - 93 -
 94. 94. tu care ai văzut facerea lumii tot neuronul ce mi-l duc pe umeri mă apasă greu -ia-l îngere i du-mi-l !ș doar tu-i cuno ti făpturii tot întregulș ce i s-a dat prin na tere vederiiș când i-a vorbit timpanului stingherul nerv al auzului i tot sim itul pieliiș ț tu îngere veghează-mi cromozomii i leapădă-i de genele bolnaveș bacilii cocii streptococii gnomii s-au năpustit deasupra venei cave simt ghe urile secundeiț i firbin eala oreiș ț ielele sudorii îmi ies prin porii reci voi plăti i eu spiritul ninsoriiș cu morbul îniernărilor din veci Lauderhill Florida 2 apr, 2015 genele triste ii sunt interzise toateț torsul din oglindă – abur de vechime- spirit adus prin sticlă transparent senin la culesul zilei din lumile vecine în prea înalte cinuri - 94 -
 95. 95. mi- e înger consangvin miracol alb e nefiin ă ninsăț coborât pe fulgii zăpezilor fierbin iț el îmi ine candela vederilor aprinsăț sub inimă icoană genetică -ce sim i ?ț ce dore ti să- i dăruiesc prin sticlăș ț gândurile toate nu mi le-am cules vrei încă o celulă cu citoplasmă adică o hematie de folos mai des ? sau perna rugăciunii-rotula sau u orș încă un pas cu glezna cea jucău ăș poate secretul meu genetic uimitor cu genele triste ii interzise toateț ? -vreau să-mi oferi îngere genetica totală prin care î i pătrunzi făptura în oglindăț dă-mi luminarea ta din lumea intervală în care numai frunzele veciilor se schimbă ! Lauderhill Florida 30 ian. 2015 rugă de înger sunt fără anatomie în lumea asta Doamne spirit la vedere i fără cromozomș - 95 -
 96. 96. mi-e dor de înmul ire de sete i de foameț ș de sublimul genei în genom dă-mi jugul vie uirii din lemn de utopieț să mă prefacă noaptea în cearcăn nedormit să-i fiu vederii patul cel vânăt al treziei întins în ochiul estei neclipitț dă-mi fiziologie i fluviu în artereș o tresărire a pielii ca sângele în aortă în galop privirea pe roibul de vedere ro u să-mi bată pulsul aprins în vena portăș Lauderhill Florida 9 apr. 2015 geamurile miros a ferestre stinse pe strada mea latina se aruncă după javre os vechi - 96 -
 97. 97. care a hrănit milenii verbi cumin iț de când au invadat barbarele palavre româna condamnată la scrâ nete de din iș ț prea des ni se vorbe te în dispre ul străziiș ț de decăderea limbii din polul vertical de luna ce- i încarcă în orele amieziiș misterele pleoapei în laptopul astral de cugetul străin oprit în buza gării din trenuri călătoare pe ine de nisipș care- i clăte te vorba în murdăria străziiș ș ca toamnele bolnave cu icterul pe chip pe strada mea nervurile vocalelor sunt ninse rujul dimine ii e-n negrul nop iiț ț crom geamurile miros a ferestre stinse lumina lină a limbii e scoasă din genom Lauderhill Florida 31 ian. 2015 lupta cu îngerul lui Iacob se înnămolise sângele în râul de noroi îmi era atât de aproape retorica furtunii - 97 -
 98. 98. în ropotul de gânduri strivitele nevoi le năvăleau gepizii avarii slavii hunii luptă era durerea trupească fără nume cu îngerul lui Iacob care m-a rănit eu aveam scutul cărnii i arma de a spuneș el strălucirea penei în cu itț chipul mi-era bolnav de magia lunii eram pătruns de morbul sferei de cristal în schelet lemnos îmi ardeau tăciunii stejarul închipuirii plângea nevegetal acum pe clipă stau ca pe o piatră în ploaie înger al fiin ei în lumea dintre lumiț la frunze înhămată creanga-bra se îndoaieț î i înhumează trilurile ucise de furtuniș Bucure ti 23 apr. 2015ș l-am rănit pe stângul prin care întâi se moare mă aude gândul bârfe te răsuflareaș mă trezesc de oase în sughi ul oreiț - 98 -
 99. 99. o globulă albă a rătăcit cărarea timpul în derivă- i macină piatra moriiș privesc prin porii pielii lumea e-n carnagiu se luptă ro ul cărnii cu albul din strigoiș în fluxul hemoragic corăbii-n naufragiu întorc fluxul sângelui din curgere înapoi pe aici sunt sentimentele celulelor ascunse sunt specii de regrete ce mă socot nevrednic purtător de gânduri ca un copac cu frunze tornade hormonale rătăcitoare ve nicș cobor în celulime prin crăpături de timp -a a pătrunde apa ploii spre izvoare-ș toren iale gânduri mă udăț cînd vă strig că sunt rănit la stângul prin care întâi se moare Lauderhill Florida 2 febr. 2015 îmi desenez chipul pe gând -cât e ti în mine îngerș cât sunt în tine om ? - 99 -
 100. 100. îmi privesc chipul celulei în oglindă înscrisă îmi e iarna cu gene în cromozom zâmbetul de vară ploi de toamnă ningă-l când ne-au născut de odată lumina ne-a fost dată dar vie uie ti în mine geneticț ș tot mai rar pe tencuiala zilei e ti fa ă luminatăș ț pictată de mae tri boteza i cu harș ț eu cu sistemul meu nervos vegetativ i fără medita ii în lumea cu enzimeș ț îmi desenez chipul pe gând fără motiv poate că-n zborul tău să- i aminte ti de mineț ș Bu teni 27 apr. 2015ș na tere albastrăș asud deci duc în spate povara acestei specii genetica mă îndeamnă s-o las - 100 -
 101. 101. de atâtea ori genele mă aleargă prin celule ca liliecii ce vor lumină lină-n cromozomi le spun să se strecoare prin crăpătura pielii îmi pot privi lumea enzimelor prin pori fecundat nidez în pântecul cernelii i mă nasc albastruș i mor de atâtea oriș Lauderhill Florida 3 febr. 2015 omoară-mă o dată învie-mă în altul sunt gol de mine Doamne demonul m-a învins - 101 -
 102. 102. mi-a spânzurat scheletul sub bolta craniană mi-a rănit o coastă cu lancea dinadins cu lacăt mi-a închis sângele în rană sertarele speran ei mi le-a golitț pe rând vie mi-a rămas doar inima bolnavă ea încă mai hrăne te un vultur de pământș ce i-a înfipt clon ul tăiosș ț în vena cavă omoară-mă o dată învie-mă în altul cu ochi ca focul ghe ii i din ii de o elț ș ț ț fiară cu vedere cu umerii cât saltul dintr-un organ în altul al sângelui rebel Bu teni 3 mai 2015ș a aș du- i la buze un degetț de vrei să adormi cuvântul - 102 -
 103. 103. ca pe o rană nouă un pansament steril nu-l auzi când ipăț dar să-i respec iț adâncul durerii înăbu iteș în plânsul de copil Lauderhill Florida 4 febr, 2015 adeseori coboară îngerul cu pana s-au rătăcit milenii de când anahore iiț - 103 -
 104. 104. i se închinau stâncii mult credincio iș morali stânca a murit dar au rămas schele ii rugăciunii superbiț i mineraliș sămân a dimine ii păstreză ro ul fe eiț ț ș ț altora auzul ochii cu văzul semn încă le vorbesc vertebrele-n pere iiț cu mir alunecos pe umerii de lemn -coboară îngere la asfin itț cu pana închide ochii lor deschi i i prea uita iș ș ț de secole au sburat cu lacrima în geana stăpânitoare a atâtor împăra iț Bucure ti 7 mai 2015ș nu am alte haine mă fugăre te hoarda hormonilor nomaziș năvălesc în carne stihiile barbare - 104 -
 105. 105. biciul lui Atila de alaltăieri de azi mi-a necinstit răbdarea binefăcătoare strigătul e miel pierdut din turma iernii zilelor trăite le-a pune jertfa semnș îngenunchez pe gânduri la ruga de vecernii leg galopul zilei la scările de lemn -ce frig se lasă seara în viscolul de vorbe ! m-a îmbrăca de boală în oale de necazș ț dar nu am alte haine i nici săge i în tolbeș ț sunt cucerit de hoarda hormonilor nomazi Lauderhill Florida 5 febr. 2015 a a-mi vorbea pământulș -mi-ai mânjit răbdarea cu tropăitul min iiț mi-ai tăiat copacii demultului cu azi - 105 -
 106. 106. mi-ai scormonit viscerul mi-ai sfâ iat cu din iiș ț cămă ile de aer cu zeii tăi nomaziș mi-ai azvârlit cerul spre cele nouă cinuri spre îngeri Heruvimi cei cu ochii mul iț observ că-n lumea lor lipse te femininulș în toată îngerimea copiilor adul iț coboară în timpan la buza de petală ! auzi cum geme nepătrunsul meu ? de ere- i ard într-un cuptor de smoalăț seul păgân al templului ateu a a-mi vorbea pământul cu o vocalăș dintr-un cutremur ce m-a chemat urmându-l eu mi-agă asem spaima de zidț ca pe-o icoană unde îmi legăna o maică veche gândul Bu teni 26 apr. 2015ș - 106 -
 107. 107. trovan i jud. Buzăuț (îngeri împietri i semiîngropa i)ț ț soldatul singuratic a chema celulele sub armeș dar goarnele sângelui sunt mute - 107 -
 108. 108. s-au îngropat cu sunetele-n carne peste cenu a iernilor trecuteș am rămas soldatul singuratic sub bolta craniană îmi adun un zâmbet din spre osul zigomatic ca pe un steag de pace de acum pe aici mereu va continua să cadă ca fulgii albi ziua de azi în mâine voi sângera în luptele de stradă cu frigul strâns în col ii unui câineț Bucure ti 8 mai 2015ș solda ii clorofileiț mi-au întărit gerul cu nemi carea pietreiș au înghe at cu ziua laptele-n cireziț - 108 -
 109. 109. din venă în venă sângele a stins văpaia vetrei au nins cu albul pielii troiene de zăpezi au înhumat cu frigul memoriile viei gândesc cu vin priveghiul iernilor pe rând iluzia be iei e umbra bucurieiț când logodesc celulele cu fulgii în pământ mi-au înhumat urna cu vocea trista au împodobit cu palma cea mai săracă mâna -cum mai vii tu rege sălbatic Burebista să-mi intezici alcoolul fermentul i cutumaș ? vâna be iei va face fulgii verziț jongla i sub mâneci largi de ploile fertileț un saltimbanc va scoate solda ii clorofileiț -ce luptă va fi Doamne cu cioturi de zăpezi ! Lauderhill Florida 5 febr. 2015 lumea nevăzută a câinilor au rămas copacii bolnavi de cecitate le-au căzut privirile a a de verzi pe rândș - 109 -
 110. 110. îngerul toamnei le va înhuma pe toate va fi multă vedere verde sub pământ e atâta întuneric în tânguitul verii în închisoarea toamnei din temni a cu frigț căci dincolo de smal ul iluzieiț tăcerii îi e dată fericirea să audă cum o strig cer ipoteca toamnei să-mi iau vara înapoi trimit spre ea copacii să bată pasu-n patru las pe loc repaus pământul soldă oiț în lumea nevăzută a câinilor i latruș Lauderhill Florida 7 febr.2015 adora ia îngeruluiț adăpostit rămân sub umbrela pielii - 110 -
 111. 111. -câtă apă-n gânduri mi s-a strâns ! împacă-mă cu patima cernelii nu mă trezi cu picături de puls atât e ti tu de bun în îndurareș mi-ai fost trimis genetic în destin tu frate de aleasă asemănare înger al meu geamăn consangvin eu sunt neputincios un oarecare nu pot urî dar nici nu pot iubi doar ie- i datorez că-s în lucrareț ț contemporan cu felul tău de a fi Bucure ti 18 dec.2014ș întrega nepăsare se năpustea în rai în vremea aceea litrul de lumină delirul ei ce osț - 111 -
 112. 112. kilul de sim ăminteț se vindeau la rând pe o stradă anonimă după ce îmbrânceam o seamă de cuvinte ne ofeream timpul să nască câte-s azi sufletul să-i cânte născutului o cale ca pe un cânt de leagăn pe o gură de necaz în plaiul mioritic la cozi de dor i jaleș i cât rugam soarele să arunce cu monezi !ș pă eam în urma mor ii nivelului de traiș ț se împodobea mortul cu flori uscate-n crengi i întrega nepăsare se năpustea în raiș Lauderhill Florida 8 febr. 2015 - 112 -
 113. 113. trovant jud Buzău (îngeri extratere tri printre noi ie ind din farfuriaș ș zburătoare) bolnav e ti de albastru în irisulș cernelii sim i cum te ridică tornadele prin sângeț - 113 -
 114. 114. zbor de hematii lipsit de gravita iiț lan ul citoplasmei celulelor n-ajungeț când te fură îngerul propriei crea iiț te înal ă clorofila de aici din perna pieliiț moare tot minutul ca să te nască astru bolnav e ti de albastru în irisul cerneliiș rănit de înăl areț cu it în epigastruț Lauderhill Florida 9 febr. 2015 arborele genealogic mai dinsus de boaba germinării - 114 -
 115. 115. spre trunchiul genealogic i pletosș sunt eu un fruct de carne-n coaja pielii o întâmplare pe un schelet lemnos mi s-a îngăduit la toate mersul desprins din creanga veche din trecut in de mână banul i interesulț ș pentru care toate s-au făcut m-am depărtat de ramul de poveste în tot dispre ul duhului ateuț -din tot ce-am fost în ce-am rămas mai este vreo frunză verde în care să fiu eu ? Bucure ti 18 ian.2015ș cu demonul de orbul orei timpul mi-e bolnav - 115 -
 116. 116. nemers calul secundei sub mine - de ce mă prive ti din spa iul concavș ț al boltei albastre? spre tine îmi îndrept privirea din apa acestei amiezi scufundate în rostul căldurii -să nu mă îneci în balta ferestrei nor logodit cu gena furtunii ! Lauderhill Florida 10 febr. 2015 Adam i Evaș a întoarce arborele strămo ilor pe dosș ș - 116 -
 117. 117. să-mi las numele străzii pictat în rădăcină pe strada mea nu-s meri cu ramurile jos cu poame păcătoase i băgători de vinăș nici erpi lingu itori nu mă străbat prin veneș ș chiar dacă Doamne prin voia ta exist în coastă am o Evă o port de multă vreme dar rogu-Te fierbinte păstreză-mi sexul mixt lasă-mi înmul irea prin partenogenezăț sau ca în celule prin fusul diviziunii schimbă din Testament capitolul geneză fără Adam i Eva la căpătâiul lumiiș am fi feri i de vicii de rele i păcateț ș cu to i urma ii no tri pe care vrei să-i aiț ș ș am arvunit în lume locurile toate nu mai există spa iu de erpărie-n raiț ș Lauderhill Florida 24 ian. 2015 ce cod nescris îmi poartă inelul ce mi-l pui ? cu blânde ea vorbei încerc să-mi vindec ranaț - 117 -
 118. 118. cerul e o lamă Doamne de cu itț mi-a însângerat cu ghiara îngerului pana scriu cu sânge proaspăt arterial orbit pulsul e geamăt mut ca marmura-n statui prezen a lui nu-i via ă e uscăciunea pietreiț ț un cod nescris îmi poartă inelul ce mi-l pui de aripi nezburate la încheietura gleznei Lauderhill Florida 14 febr. 2015 vorbi i-mi prin gura de raiț Tu creator al celui ce sunt - 118 -
 119. 119. voi duhuri cu sim ire primarăț ce mi-a i făcut din pământț trup cu suflare amară vă aud prin lumina din grai al orbilor-surzi de pe Terra vorbindu-mi prin gura de rai despre o Evă fără bra ca Veneraț niciodată n-am fost împreună nu eu i-am luat bra ul cel dreptț n-am trimis-o la măr să rămână grea cu păcatul la piept privesc cum din marmură ninge simt golul din bra ul de frigț arpele-mi opte te-n meningeș ș ș mirosul ispitei să-l strig sunt eu preacuratul Adam bărbatul cel fără păcate am cules to i pomii i le-amț ș băut toate zilele toate In Golful Mexic 25 febr.2015 eroii în gropile comune celulele se schimbă - 119 -
 120. 120. vii i nebolnave nemoarte fără leacș â nesc adesea-n flăcări ca din vulcan o limbăț ș vorbită pe în elesul eroilor ce tacț cu zeii lor metope din marmură i sticlăș împietri i în zile i noaptea transparen iț ș ț se pierd în praful cosmic care îi ridică în altă dimensiune cu îngeri mai aten iț acum îi văd singuri pleca i în altă lumeț mumii necunoscute de zeii egipteni ei mor i stăpânitori de anonime numeț superbi meteori i tineri frumo i eterniț ș Lauderhill Florida 15 febr. 2015 inima mea–i departe a îmbrăcat pământul zalele de vid - 120 -
 121. 121. -atât e de sub ire căma a lui de aer-ț ș pericolul e-n bezna ca cearcănul fluid e bra u-nsângerat al razelorț a ploaie miros din nou ferestrele a sânge de gutui m-a mânjit cu galben din spre zi parfumul inima mea-i departe în pulsul nimănui vena a teptăriiș s-a rătăcit într-unul Lauderhill Florida 6 febr. 2015 nu- i pot ine murgul poruncilor înț ț frâu -o Doamne câte gânduri cuvintele îndură ! - 121 -
 122. 122. statui care coboară în marmură cât de jos ai vrut să mă arunci pe acest temei de gură să te vestesc cu graiul glasului frumos ? cu verbul Tău dă-mi Doamne milă nu dreptate mă înec în certitudini ca piatra-n curs de râu e atâta iarnă-n mine iarba e departe i nu- i pot ine murgul poruncilor în frâuș ț ț Lauderhill Florida 28 febr. 2015 zorile î i poartă urmele de rujț nu plânge că nu l-ai mai văzut - 122 -
 123. 123. repetă tot nevăzutul înve mântat în ieriș zâmbetul tău se vinde pe re etăț în farmacie cu parfumul din cartier dumire te- i orbul ochilor sub pleoapeș ț chepengul vederii se deschide-n sus paharul zorilor e atât de aproape î i poartă încă urmele de rujț Lauderhill Florida 10 febr. 2015 în regnul vegetal i piatra se tope te când se înal ă-n frunzăș ș ț - 123 -
 124. 124. se dumiresc celulele din capilar îndemn poruncă curgătoare în sevă mult ascunsă e toată înăl areaț în vasele de lemn e un înger vegetal înve nicit ca vremeaș în viscerul verde al clorofilei mut cu aripile-ntinse până hăt la vena nervurii ce din zborul frunzei s-a făcut Lauderhill Florida 28 febr. 2015 nu crede i în frunzăț nu crede i în frunzăț - 124 -
 125. 125. u oară-i ca panaș -copacul nu-i înger de aer să zboare- se leapădă de sângele verde în graba cuvintelor toamnei prin ramuri vocale n-o crede i e o frunzăț i asta înseamnăș că face trotuarul la buza bordurii galben prive te prin ochiul de toamnăș verde amăge te cu ochiul păduriiș eu n-o cred ca frunză e leagăn minciunii din gura câmpiei nici mielul n-o pa teș cu laptele sevei i al clorofileiș hrăne te viermii din care rena teș ș n-o crede iț în lumea ei totul e doar o magie ca timpul ca vinul ca-n apa freatică alcoolul azotul i tot potasiulș i tot clorofilulș Lauderhill Florida 11 febr. 2015 dă-mi bra ele de aer ale Venereiț stau îmbrăcat în carne ca îngerul în aripă - 125 -
 126. 126. cu versul meu în spirit duh în stare crudă simt cum îmi spală timpul prezentul doar o clipă râu îmi este Doamne mă îneacă nu mă udă ca vânzător de via ă nu tie să dea restț ș e daimonul socratic dat mie călăuză -dă-mi bra ele de aer ale Venerei muzăț cât încă îi sunt tată poemului acest ! Lauderhill Florida 3 mart. 2015 statuia poetului ai spus că oasele focului vorbesc că tu alegi tăciunii din cenu a vorbeiș - 126 -
 127. 127. i ai cel mai fierbinte graiș că-i omenesc i neîn elesulș ț în lumina noimei ai spus că-n frâul bra elor strune tiț ș mersul fluid prin sângele buestru că zeu al poeziei precum e tiș î i logode ti metafora cu versulț ș i-au pus pe umeri purpură romanăț să nu te-n epe spinii de luminiț eu î i pansez statuiaț ca pe o rană mu cată de că eiiș ț din vecini Lauderhill Florida 12 febr. 2015 noi urme despre homo sapiens fosil ora ul e pustiuș - 127 -
 128. 128. i-au murdărit strigoii zidurile frânte i stâlpii vertebraliș încearcă să îi speli în fluidul ploii strâmbăciunea irei cu stropii verticaliș ar trebui să-i cau i în ochii închi i luminăț ș în albul subpleoapei laptele de var l-a păstrat de mult în arca de retină să vindece lucrarea vremii cu mortar roagă-te la îngerii din foile psaltirei îl vei trezi la via ă pu in câte pu inț ț ț dacă-i descoperi oase în volbura vorbirii sunt urme despre homo sapiens fosil Lauderhill Florida 5 mart, 2015 - 128 -
 129. 129. trovant jud. Buzău (înger împietrit zăcând lângă un meteorit) alte patimi - 129 -
 130. 130. -ce cod numeric port la gâtul de picior cu însemnele sărutului de rană ? drum lung de deal i valeș înfă or bandaj de zile greleș mamă atârnă greu toată povara rocii eu trag de ea cu vână de carne însângerată rostogolesc un ipăt pe povârni ul vociiț ș -mi-auzi durerea mamă din glezna însemnată ? Lauderhill Florida 5 mart. 2015 nici cu auzul florii nu o mai po iț distinge - 130 -
 131. 131. de când mă vrea ărâna să mă pască cerbiiț de gânduri înverzite mi-s oasele pătate mai am de curs în vene sânge de primate -să nu mă ii copito în loc cu frâul ierbiiț ! orele amiezii vorbescu-mă de bine doar nop ile-mi bârfesc celulele –n travaliuț pentru că-mi cresc de suflet timpul lângă mine ca pe un copil sensibil timid plăpând i straniuș pentru că am inuta tinere ii aziț ț căma ă de răcoare cu buzunar la pieleș i mirosul verde al anilor nomaziș -ce cau i tu în mugurii îmbătrânirii mele ?ț răbdarea dacă o cau i pipăi-o discretț cu degetul fierbinte al min ii sub meningeț acolo-i din pruncie opte te atât de încetș ș nici cu auzul florii nu o po i distingeț Lauderhill Florida 13 febr. 2015 îngerul celulelor de aproape - 131 -
 132. 132. el stă ascuns- membrană celulară perdea netrasă peste citoplasmă- ca steaua Sirius arcă siderală sprânceană peste ochiul de fereastră iar eu mereu ca omul cu necazul îmi tot alerg pleoapa după fluturi aprind mereu apusul cu obrazul zăpada pielii pe asfalt o scutur dar tiu că va ie i în prag de noapteș ș i mă va mul umi cu un vis divinș ț îmi va fi îngerul celulelor de aproape la cină darul darului din cin Lauderhill Florida 11 mart. 2015 cântec - 132 -
 133. 133. din Floreasca în Florida mi-a smuls trunchiul rădăcina m-a furat cu îngeru-i din băltoaca sângelui ro u închis mi-e sângeleș -mi-l preschimbă îngere ! din ro u de om sărmanș în albastru de ocean Secaucus New Jersey 10 apr. 2015 împăcare - 133 -
 134. 134. vino înger bun o oarecare m-a lovit cu umbra de alun mi-a luat toate gândurile care au strâns urma pa ilorș î i spunț că m-a pus cu văzul pe genunchi cum pe coamă leii zac de moarte cum se pierde-n filde urile lungiș pahidermicul apus o parte de genom tresare-n stirpea mea cu genele lui e o prevestire că iubirea oarbă nu mă vrea să-i fiu cromozom în înmul ireț atunci torn o ploaie de împăcare din zenitul zilelor mai vechi când adăposteam sub sărutare ochii ei cu ochii mei perechi Lauderhill Florida 16 mart. 2015 căci de mult am fost eu Lerul - 134 -
 135. 135. via a zilei e luminaț morbul nop ii întunericț totul se ascunde-n iarba cugetării nevorbite ca fereastra nedeschisă-n zidul cerului o ferec cu nerevărsatul zilei strâns în pleoapele mijite de demult am fost eu Lerul iș voi fi iar Leru-i Ler ca-n geneză întâi ideea apoi haina din cuvânt în artera carotidă-s fără aer fără cer liber să fiu hematie nici eu nu mai tiu ce suntș Lauderhill Florida 17 febr. 2015 te va înscrie textul în sacra Septuaginta căci în ziua aceasta vi se face cură ireț ca să fi i cura i de toate păcatele voastreț ț înaintea Domnului i cura i ve i fiș ț ț - 135 -
 136. 136. Leviticul te-au prins în joc în dansul celular a aș un fel de horă cu îngerii tăi gemeni î i schimbă cromozomiiț pe meteori stelari cu o Casiopee începi să te asemeni te ame e te duhul jocului u orț ș ș aripă zburândă de aer cum e mintea când acest joc al vie ii se va sfâr iț ș prin pori te va înscrie textul în sacra Septuaginta Gainsville Florida 22 mart. 2015 bolnav sunt de zburare - 136 -
 137. 137. îmi e bolnavă vorba de răgu itul vociiș ca pasărea de curte de sirinx înjunghiat holera păsărească cocii i streptocociiș mi-au ridicat casă în vad ca prostu-n sat m-au molipsit de galben cu hepatita lunii am unghiile verzi cât frunzele de soc bolnav sunt de zburare ca fâlfâirea lumii de toată îngerimea-n bătaia ei de joc m-au predat copitei să mă strivească iarba de păcatul gurii cu jar m-au otrăvit că-mi mângâi pruncul min ii cum îmi pieptănț barba i-l cresc în co ul tâmplei ca pe un copil găsitș ș Lauderhill Florida 18 febr.2015 meteorul - 137 -
 138. 138. prin porii luminii curge întuneric m-am trezit că-i noapte în rătăcirea mea până la răsărit e un orizont jertfelnic cu lancea dimine ii mă vor însângeraț ca un de ert simt fa aș ț o lacrimă-i bolnavă cât piatra pe un munte de nisip -pune-i aripă Doamne ridică-mi-o în slavă ! ea-i meteorul ochiului pe chip Gainsville Florida 23 mart 2015 cântec de dragoste - 138 -
 139. 139. simt vântul bun strunindu-mi vocea cea prelungită ca o coardă întinsă până la răscrucea urechii cu timpanul poartă prin care eu pătrund în tine întâi prin sunet de celule ca litera cu piei aldine din buza ce-a învă at a spuneț apoi cu fraze de statui a a cum mai vorbe te ploaiaș ș silabisind spre nimănui chemări în alfabetul maya cu în elesuri în aval i taineț ș picurând otrava cum fuga scapără sub cal piatra cu foc rănind potcoava Lauderhill Florida 19 febr. 2015 - 139 -
 140. 140. trovant jud. Buzău (îngeri împietri i în farfurie zburătoareț ) mă sărută ploaia cu picături epoaseț - 140 -
 141. 141. mi-au însămân at în carne cromozomiiț precum în fructul apei semin ele de pe tiț ș i priculici uria ii sciapozii gnomiiș ș cu fâlfâit de aripi din cinurile cere tiș m-au udat apoi cu apa nepăsării i m-au lăsat să cresc ca aburu-n cafeaș sunt un chip de baltă ochi în buza zării nu mă vrea nici broasca nici capra nu mă bea mă mai sărută ploaia cu picături epoaseț cu barba ei nerasă pe chipul său lichid de multe ori amurgul bolnav îmi moare-n bra eț cu pletele murdare pleoapa să i-o-nchid în rest blestemul min ii stau i gândesc în cercuriț ș precum îmi cade piatra cu întrebări din cer va trece luni i mar i va trece miercuriș ț va trece Leru-i Ler Moristown ship New Jersey 18 apr. 2015 unde-i travaliul gândului - 141 -
 142. 142. i-e văzul scufundat în negrul sericț î i odihne ti în beznă priveghereaț ș călugărit la schit de întuneric - i-a fost răpit de îngerul vederea ?ț organul acesta al văzului de sus să-l îndrăzne ti cu ochiul rugăciuniiș de nu î i e privirea îndeajunsț să- i trecă duhul de hotarul lumiiț scurtează drumul până Hăt-departe acolo nasc auzul i văzutulș dincolo de via ă i de moarteț ș unde-i travaliul gândului născutul Lauderhill 25 mart. 2015 câtă speran ă respir cu un plămânț i Domnul Dumnezeu a sădit un raiș în Eden spre răsărit i a pus acoloș pe omul pe care îl zidise Facerea Tu mi-ai arătat un deget arătător i fără pulsș - 142 -
 143. 143. mirosul gustul pipăitul i nordul verde pe copaciș dar nu tiu calea Doamneș gestul nu îmi e de ajuns tot nevăzutul vocii Tale îmi vorbe teș dar Tu taci -câte Floride-mi vor fi raiuri până la raiul cel din rai ? eu n-am mu cat din poamă coaptăș nici coajă verde i nici miezulș a a că dragă Doamne noi semne rogu-Teș să-mi dai pe u a din timpan să aud intrândș bemolul i diezulș Tu tii câtă speran ă pot să respirș ț cu un plămân celălalt în alveole a-nchis un aer pedepsit eu Î i promit că atâta timpț cât în trup am să rămân voi căuta-n văzduhul min ii raiul Tăuț de negăsit Lauderhill Florida 12 feb. 2015 tiu că păcatul e-n pătimirea mâiniiș ca i cum sacul pielii nu mi-ar fi de ajunsș - 143 -
 144. 144. încarc la moara zilei secunda cu morarul în inima cău adun bătăi de pulsș îmi umplu golul foamei cu versul i cu harulș nici nu m-a opri la ostoitul zileiș - prea des se-nvârte roata solsti iului de vară-ț în sentimente-mi caut originea argilei în oglinda apei celula mea primară jos în vie uire alături de to i cu totț ț îmi mai înec amarul cu leul i dolarulș poate va fi răul mai bun dacă îmi joc o altă soartă zilelor cu zarul n-a sta la malul pietrei pe vorbe ca bătrâniiș să legăn adevărul citind din Septuaginta tiu că păcatul e-n pătimirea mâiniiș cu ea îmi număr zilnic argintul i argintaș Lauderhill Florida 26 mart. 2015 cântec cum verdele se întoarce-n frunza - 144 -
 145. 145. genei culorii din genom mi-ai pătruns în nepătrunsa cetate a cărnii Ierihon -cântă-mi de cromozomii muzei cea dintre puls i căi umbroaseș prin care alege duhul frunzei mângâierea de mătase de muntele ce- i cântă apaș prin vena albiei sărace să aud cum picură pleoapa albia ochiului cum tace căci î i iubesc adâncul osulț pământul cărnii focul harul cu tot hemoglobinul ro uș ce-a dat bemolul i becarulș Lauderhill Florida 4 mart.2015 levitez în spa iul chiliei subț meninge în carte î i scriu Doamneț - 145 -
 146. 146. gând încopertat sunt esător cu ziua la firul cu dendriteț mai am de scris pagini de aer nezburat cu literele mele din gânduri nevorbite a a că-mi scriu vederea în lumea dintre lumiș eu levitez în spa iul chilieiț sub meninge mă încălzesc la flacăra hârtiei dintre mâini dar pagina-i prea albă i duhul ei mă ningeș Lauderhill Florida 27 mart. 2015 întâiul meu copil de astru beau prin timpan tăcerea nop iiț - 146 -
 147. 147. cu bra ele pentodactileț beau prin pupile amarul sor iiț să-mi vindec oasele fosile cu bronhiile gura graiul beau cu cimpoiul cât plămânul beau bobul lung din lan cu paiul călătoritului-i beau drumul beau tot păcatul strâns în Eva de când Adam am fost i golș beau din mărul vie ii sevaț pândit de un arpe de alcoolș mai cânt cu îngeru-n timpane mai bat în carne os de clopot cântece de dor i jaleș udate de pahare-n clocot mi-s buzele de frunză verde irisul de cer albastru privesc prin sticlă cum se pierde întâiul meu copil de astru în Marea Caraibilor 23 febr.2015 din care depărtare din care cer cum stau în vârful irei in capul pe o vertebrăș ț în cea ca pielii amestec căldura cu răcoareaș - 147 -
 148. 148. gândesc că oboseala nu-i boală e doar febră care-i sculptează zilei doar forma i culoareaș cu acuarela min ii-i picteză întâi azurulț apoi îi dă târcoale cu genele – stamine spre judecarea nop ii eu îi îngro conturulț ș cu negura din tâmple cât e mijirea zilei abea spre diminea ă când pieptul e-n apneeț i mă strivesc vocalele razelor vecineș realizez că soarele e fruct de opiacee iar eu un narcoman al versului -ce bine-i Doamne că adus-ai cromozomii i A. D. N.-ul roadei cu duhul mesagerș cadoul Tău genetic nesomnul ribozomii din care depărtare i-ai dat din care cer ? Lauderhill Florida 22 mart 2015 - 148 -
 149. 149. trovan i din com. Coste ti jud.ț ș Vâlcea (doi îngeri împietri i la taifasț ) vederea altei lumi de via ă efemerăț pe boltă era ceva care semăna cu un tron i la înfă i are era ca piatrade safir iar susș ț ș pe tron era ca un chip de om Ezechiel - 149 -
 150. 150. hai să iubim ispita de a mai trăi un veac s-a eliberat vederea de false gravita iiț ereditatea pietrei ne-a fost dată leac să trimitem moartea spre alte constela iiț nu ea ne înspăimântă e scurtă un destin de fapt nu- i deslu e te meandreleș ș ș dar speră că flăcăruia beznei ne aprinde în cristalin vederea altei lumi de via ăț efemeră Lauderhill Florida 28 mart. 2015 spre azi din blestemata zi de ieri - 150 -
 151. 151. -demn i-a purtat povara înăl imii !ș ț n-a mai crezut în zeii din Olimp a fost mereu hulitul chiolhănimii l-au jertfit pe lespedea de timp au vrut pe văz de zi să-l bată-n cuie să-i sângereze păr ile de vinăț apoi pe dâmbul ochiului să-i fie-n cădere pleoapa oarbă ghilotină l-au frământat în iarbă necosită ca pe o copită tibia de cal i-au smuls din min i vocala nerostităț să-i curgă sânge-n gândul nevocal atunci i-a spus podoaba rugăciuniiș în alveola slabei respirări pe triluri ridicatu-l-au lăstunii spre azi din blestemata zi de ieri Lauderhill Florida 8 mart. 2015 imaginea rostită a unei guri de rai la început era Cuvântul i Cuvântul eraș cu Dumnezeu i Cuvântul era Dumnezeuș Ioan - 151 -
 152. 152. au pângărit limbajul călări barbarii blonzi au necinstit cu sila cuvintele de taină strălucesc în fraze diftongii rubiconzi curg zdren e din vocalele latine-nț vechea haină timpul orbitează mai scurt orbita buzei ies vorbe mestecate ca-n malaxor pe gură -O.K. ! cum descifrezi pe în elesul muzeiț scotch-ul băut zilnic drept cuminecătură ? ce faci cu vechea moară din răscruce ce a dat cuvânt de hrană în ciurul de mălai dar cu firul apei pe roata care aduce imaginea vorbită a acestei guri de rai ? Lauderhill Florida 3 apr. 2015 tăifăsuind cu omul de Cro-Magnon - 152 -
 153. 153. văd vântul cum ridică hăt de sub ioriț pădurea ea înverze te priveli tea miratăș ș un fel de bucurie de gând nerăbdător din trilul mierlei chipul din nou să i-l prefacă să pot tăifăsui cu omul cel vechi de Cromagnon cu timpul alb ce-i curge pe craniul de sub plete ademenim genomul cu încă un cromozom povestit pădurii la foame i la seteș eternitatea lui nu are acum prezent a cuibărit ca timpul secundele-ntr-un astru el este peste toate a -toate-cele absent el e nucleul vie ii ce-l simt în epigastruț Lauderhill Florida 10 mart. 2015 în viul dimine iiț - 153 -
 154. 154. să ne întâlnim pe fa a oarbă a luniiț tot nevăzutul să-l privim de sus prin lentila soarelui lăstunii să ne zărească cât suntem de sus acolo când va fi schimbarea lumii să ne vedem tineri frumo i i goiș ș în crucea dimine iiț doar pe unii timpul să ne aducă înapoi să ne auzim mai sus cu o octavă lângă vioara umerilor doi ne va fi arcu ulș vena cavă i strună vremea întinsă între noiș Lauderhill Florida 4 apr. 2o15 iubesc o genă-n iris verde-albastru - 154 -
 155. 155. vino tu tată de celule cromozom cu trupul spiralat ontologic în geneză în urubatș ca fusul diviziunii în celule lasă ploaia să îmi bată câmpii sămân a să mi-o scoată din hambarț să o însămân eze des i rarț ș fir de nisip nidat în scoica tâmplei apoi să o scalde sângele luminii cel dăruit din inimă de puls i dacă apa vie nu-i de ajunsș să o sfin ească în sacrul aer piniiț coboară o dată tată arhieresc care mă ii-n spirala ta sihastruț iubesc o genă-n iris verde-albastru prin care de cu neam mă înmul escț Lauderhill Florida 16 mart. 2015 să mă prefacă-n înger aburul cafelei - 155 -
 156. 156. să negociem Doamne un gând cât o cometă căci Tu mi-ai dat lumea să-o văd cu meridianul nu globul ocular i-l cer acum ci anulț ce-i orbitează încă tânăra planetă privesc în palma clipei văd liniile vie iiț drumuri viscolite în zăpada pielii oglinda dă-mi-o Doamne în cea ca dimine iiș ț să mă prefacă-n înger aburul cafelei Lauderhill Florida 7apr. 2015 scheletul - 156 -
 157. 157. s-a ros călcâiul până sus de tars de atâtea pietre vii i justi iareș ț că doar rotulei sfera i-a rămas să orbiteze în spre Carul Mare coloana e un ir de vechi borduriș pe care au călcat ca ur ii stradaș ma inile trecând cu caii suriș i-au revărsat ruginilorș otrava s-a prăbu it atlasul i s-a frântș ș sub biciul cugetării de-a călare î i vrea orbita fostului pământș lan cosmic de spânzurătoareț sunt coastele de mult tocite săbii într-un război oribil bestial din tâmple au rămas două corăbii e uate pe un osș frontal Lauderhill Florida 16 mart. 2015 exodul - 157 -
 158. 158. ce înger i-a-nvă at plecareaț în văzduhul cel din inimă dorit cu văzul cu auzul cu visarea-n exilul acelui rai de nemurit ? au mai rămas cu aratul cromozomii i sperietoarea ciorii i rapsoziiș ș în chilia cârciumilor gnomii nărozii be ivanii sciapoziiț Lauderhill Florida 7apr. 2015 ar orbita i sângele într-un felș - 158 -
 159. 159. ruda mea de suflet înger consangvin acum când port în nări aromă de plecare prin col urile min ii aud un ipăt dinț ț ț ordinul dat pielii pentru apărare să îmi păzească trupul de viermi i de bacteriiș de vulturul cu aripa nevolnică i frântăș să-mi răcorească damful stârnit de burta verii în lupta cu uitarea septică măruntă-i vrerea sângelui ar orbita i elș prin vene i artere fluid ca o cometăș dar s-a făcut de-acum băltoacă într-un fel necunoscut i lumea îl regretăș Lauderhill Florida 17 mart. 2015 turism spontan - 159 -
 160. 160. -sim i spasmul împietrit al pe terii?ț ș ce zgomot a fost surpat în gura pietrei ! râul vorbe te în numele ecouluiș în ropot curge tăcerea în auz târziul s-a retras către lilieci i mor de lună plină vârcolaciiș a beznă sună easta pietrei reciț dar au pătruns turi tii boga ii i săraciiș ț ș lovesc în întuneric călcâie de zăpadă decibeli sălbatici din pietre-au fost stârni iț au început din norii pe terii să cadăș din trecute ere scoici i trilobi iș ț Gainsville Florida 23 mart. 2015 nici un sânge nu îmi e de ajuns - 160 -
 161. 161. din întuneric Doamne să plămăde ti luminăș în mintea ce mi-ai dat-o sub cerul parietal de nici un crez mi-e firea în lumea anonimă mă bântuie un demon stupid atemporal na te-mă din nou din gena învieriiș în arborele vie ii creangă de începutț să-mi bată în fereastră frunzele vederii duhul respirării să-mi facă aer lut întrupat oferă-mă secundei anonime lovească-mă în tâmple clopotul din puls iubească-mă cu dorul celulele vecine de parcă nici un sânge nu mi-ar fi de ajuns Lauderhill Florida 9 apr. 2015 pădurile tăiate - 161 -
 162. 162. căzut în iarbă-i duhul pădurilor tăiate uscată-i taina oarbă a verilor de fagi s-a aruncat vederea în gol de cecitate vulturul a căzut rănit în ochii dragi funia potecii s-a strâns la gâtul stâncii părin ii umbrei astăzi se vând la metru sterț i Doamneș cât strigăt adun în pumnul stângii i-n dreapta trilul mierleiș ca pe un cu it de fierț Lauderhill Florida 3 apr. 2015 - 162 -
 163. 163. trovant jud. Buzău ( arpele paradisului pedepsit prin împietrire)ș din când în când arunc cuvintele-n poeme - 163 -
 164. 164. -câtă fiin ă s-a adunat în jur !ț e vie stalactita ploii verticale a coborât spre firul din nisipul pur pe malul drept al mării Tiberiade prin vocea ei lichidă vorbesc anahore iiț î i învelesc în piatră trupurile reciș le pictează vorba cu rugile pere iiț cărnii de granit a pe terilor seciș eu locuiesc în trupul dintre nervi i veneș am casa mea în stâncă la sufletul de sus din când în când arunc cuvintele-n poeme ca ploaia ce-n cădere are ceva de spus Secaucus New Jersey 10 apr. 2015 ochiul inimii îl in mereu închisț - 164 -
 165. 165. am rânduit celulele-n esuturiț cu legea cea mai dreaptă îndrumate numai privirea ca un zbor de fluturi fuge din pleoapele speriate ochiul inimii îl in mereu închisț -nu încerca să-l vindeci de orbire ! orbul nevăzut în care mi-s m-a vindecat de netămăduire Lauderhill Florida 27 mart. 2015 nici mama mea nu m-a iubit cât veacul - 165 -
 166. 166. dă-mi îngere lumina ta de zi am trupul fugărit de o secundă i-o voi înapoia într-o oglindăț pe care prin clipire o vei sim iț dă-mi cerul tău cu irisul albastru din care mă prive ti circumsolarș cu vântul apa focul făurar în schitul pielii unde stau sihastru nu mă lăsa să mă feresc de timp pulsul meu orb cer e te văz săraculș ș nici mama mea nu m-a iubit cât veacul s-a dăruit mor ii pentru mine în schimbț New York 14 apr. 2015 se arată pasul întoarcerii acasă - 166 -
 167. 167. trupul mă aleargă după răsuflări ca orbul ce plantează cu bă ul pe asfaltț flori imaginare cu mirosul în nări urmăre te drumulș un pas din celălalt eu îmi rostogolesc iri ii ca cerculș le urmez culoarea albastru- verde- cer cu biciul sprâncenei pe ochiul hăis de-a dreptul lovesc pentru-ndreptarea drumului stingher se arată pasul întoarcerii acasă chioapătă pleoapa ochiului mai stângș alerg după vedere timpului nu-i pasă că-mi călăre te ceafaș cu noaptea la oblânc Lauderhill Florida 28 mart. 2015 Perlita - 167 -
 168. 168. se făcea că e ti o perlăș sân rotund i albiciosș scoica mării- i era pernăț ărmul galben păr frumosț eu plonjam în Caraibe vultur negru de adânc cu tot văzul din spre tine adunat în ochiul stâng - spune-mi perla mea Perlita cum ii u a dinspre razăț ș o deschid cu nenimica caii mării mă nechează ? i-a pătrunde-n celulimeț ș cromozom cu zbor u orș cu tot neamul din vechime - niciodată ! - n e v e r ? –m o o o r ! în Marea Caraibilor 24 febr. 2015 lan ul troficț făra credin ă i îngerii-s lilieciț ș în pe tera în care s-a condensat pământulș mă las surzit de vorbe - 168 -
 169. 169. ca-n paginile reci când intri-n mintea foilor cu gândul judec lan ul trofic de la verdea a ierbiiț ț până la hrana gurii în regnurile două de eu sunt om e o stare cum oile i cerbii pasc lacom nudul ierbiiș întins în pat de rouă - ce regali vin lupii i vulpile vicleneș când î i îmbră i ează cu din ii ciuta crudă !ș ț ș ț sorb cu mirosul sângele prin vene le sărută nara cu răsuflarea udă -asta-i dreptatea Doamne? în dar să-mi însu escș cu pofta omenească flămândă i hulpavăș iarba cerbul ursul în templul meu lumesc să îi prefac în sânge pompat în vena cavă ? fără credin ă Doamne i îngerii-s lilieciț ș ei pasc numai lumină - hrăne te-mă cu soareș cu timp ascuns în frunze ca templul la azteci ! să-mi fie lăcomia pe gând spânzurătoare Laderhill Florida 29 mart. 2015 lan cosmic de spânzurătoareț -dă-mi chipul tău ! - 169 -
 170. 170. asemănarea e doar ce am tiut să adaugș cu mintea mea din arătarea nevăzului strălucitor î i laud drept creatura spre desăvâr ireț ș acum în carnea mea îmi caut genele- i din îngerimeț fărâmă de neant creat cuvânt de binecuvântare înger al meu tu mi-ai fost dat prin faptă e ti credin a-n care mă vădș ț oglindă de celule în traista pielii din născare purtându-mi sângele prin lume -dă-mi genomul tău i atât !ș lumina mea nezburătoare prea mi-a fost jug de tras la gât lan cosmic de spânzurătoareț Bu teni 25 apr. 2015ș - 170 -
 171. 171. trovan i mariniț (îngeri împietri i îneca iț ț ) mă rod cu din ii asinii i ciuliniiț ș - 171 -
 172. 172. - pământul are aripi de înger ca lăstunii ce for ă-l poartă prin hermeneia în vid ?ț poate bolnav de hepatita lunii a obosit de galben lut arid - oare pe mine Doamne cum m-ai plămădit ? din lutul acesta galben m-ai a ezat în formeș sau mi-ai dat nou pământ nemistuit de gura vreunei pe teri cu fălcile informeș vezi cad ca un copac cu frunza pe genunchi stau împiedicat în lan ul rădăciniiț uscată îmi e pielea scoar ă-n solzi de trunchiț i mă rod cu din ii asinii i ciuliniiș ț ș Bu teni 29 apr. 2015ș î i va fi vederea ca mirosu-n floriț - 172 -
 173. 173. -bună diminea a spuse din celulăț îngerul cu aripa oarbă jumătate oferă-mi vedere nu îmi e destulă ! -unde- i e lumina văzutelor toate ?ț îi răspunse altul de după retină ce-ntindea în lungul genelor privirea du-te la albină-n celula vecină care-n stupul min ii adună gândireaț văzul dinăuntru văzul din afară cel care- i aruncă suli ele lungiș ț cât de lung e zborul zilelor de vară numai cu axonul min ii îl ajungiț -stau într-o celulă îmi câ tig cu centulș cer etor al milei duhuri îngere tiș ș de când ve nicia i-a pierdut prezentulș ș terfelit în slujba vrerii omene tiș -zboară din celulă de atâtea ori cât imaginalul va lucra cu tine î i va fi privirea ca mirosu-n floriț atoatăvederea lumilor vecine ! Lauderhill Florida 5 apr. 2015 binecuvântată- i fie tăcerea-n genaț gurii - 173 -
 174. 174. cheamă- i neuronii să- i asaneze tâmplaț ț să nu ai gânduri negre în ochii plumburii e ti înger împietrit în rocă veche-nș umbra trovantului adus stâncilor nevii în frunzi ul zilei lumina e târzieș soarele e o mierlă tăcută a pădurii ca îngerii tăcerii să î i fie vorbaț i binecuvîntată piatra din gena guriiș Bu teni 30 apr. 2015ș cu toată melodia din vlaga dumitale - 174 -
 175. 175. osul nu mai cântă nici tibia nu-i fluier mut îmi e scheletul de oase muzicale l-au zidit în carne l-au bătut în cuie i-au făcut de piatră genele vocale nici dintele nu cântă ca-n plaiul de început nici fiorul pielii în mângâieri carnale pieptu-i catedrală fără orgă mut î i încordă harpa corzilor vocaleș am fost o dată mamă cântăre la sânț i-am vidat laptele de note muzicaleț pentru trupul în care tiam că am să rămânș cu toată melodia din pieptul dumitale Lauderhill Florida 6 apr. 2015 cu o hematie să o facem lată - 175 -
 176. 176. sunt locuit în carne de un dor genetic cu duhul înmul irii sfin it în cromozomț ț mi-aud în răsuflare fluidul dans mimetic i elegant în ritmul pulsuluiș ca om nu îmi permite firea să îmi doresc ce vreau se poticne te mintea în eastă câte-o datăș ț din celula mamă na te-m-a din nouș ș cu o hematie să o facem lată Bu teni 2 mai 2015ș mă înec în bucla berii - 176 -
 177. 177. vreau timp să cumpăr Doamne dar îl vinzi prea scump secundă cu secundă ca picăturii ploaia vreau să gândesc ca îngerii simbolic dar prea mult mă încurc în spuma berii în bucla ei bălaia pulsul e bătrân din cuget îmi vorbe teș fiin a lui se aude într-un toiag de orbț seara la chindia verii mă veste te că doar alcoolu-i pernaș pe care tiu să adormș Laudehill Florida 8 apr. 2015 felinar mi-s ochii deschi i peș fruntea străzii - 177 -
 178. 178. s-a umplut cu noapte jur-împrejurul cărnii mă încorsetează cea a cu bra ul ei de fumț ț felinare-s ochii aprin i pe fruntea străziiș i pavilion auzul ca un gard la drumș îmi văd răsuflările întinse la uscat pe-o sârmă transparentă la stâlpii de lumină nu-mi pasă că luna-i bolnavă fără leac că n-o invită nimeni cu tainele la cină Bu teni 4 mai 2015ș - 178 -
 179. 179. trovant jud. Buzău (înger împietrit –uria ul însingurat dormindș ) două planete în ere hormonale ea stă fa ă de mine la un vis distan ăț ț - 179 -
 180. 180. cu epiderma ei în transparen ăț că mii de ani i-au trebuit să înal eț luminii oglinda ei de existen ăț o ademenesc cu un miros suav o urmăresc cu nările hulpave pe piele îi port numele un sclav biciuit de mângâieri firave am atâta stimă pentru pietre pe care umbra ei le-a nebronzat rotula-i poartă marile secrete papirus încă mult nedezlegat vine vârtejul cărnii peste noi meteori i cu arderi mineraleț ne vom găsi dezinhiba i i goiț ș două planete-n ere hormonale noi vom afla Cuvântul de-nceput cel ce întâi a-nvirginat ideea din care totul-tot a fost făcut iubirii noastre i după aceeaș Lauderhill Florida 9 apr. 2015 la ora când răpesc vederea vârcolacii - 180 -

×