Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Türkiye Online Video ve Video Reklam Sektörü, Serkan Tavşanoğlu / Nokta

3,995 views

Published on

Nokta

 • Be the first to comment

Türkiye Online Video ve Video Reklam Sektörü, Serkan Tavşanoğlu / Nokta

 1. 1. Türkiye Online Video ve Video Reklam Sektörü Serkan TAVġANOĞLU
 2. 2. GÜNDEM • Markalar için Dijital Medya Platformları • Marka Web Sitesi / Kampanya Sitesi • Sosyal Medya Platformları • Video Yayılım Kanalları • Ġnternet ve Video Reklam Sektörü • Türkiye İnternet Kullanımı • Türkiye Video Tüketimi • Video Reklam Modelleri • Video Reklam Modelleri • Video Reklam • Ölçümleme • Hedefleme • Vaka Ġncelemeleri
 3. 3. Markalar için Dijital Medya Platformları
 4. 4. Marka Web Sitesi / Kampanya Sitesi Hedef kitle ile birebir diyalog kurabileceğiniz informatif/interaktif iletişim kanalı
 5. 5. Sosyal Medya Kanalları Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest vb. mecralarda marka mesajını destekleyici içerik paylaşımları  Tüketicinizi dinleyin.  Onlarla müşteri değil, arkadaş ilişkisi kurun.  İhtiyaçlarını, isteklerini anlayın.  Şikayetlerini değerlendirin ve buna hazır olun!
 6. 6. Sosyal Medya Kanalları Facebook kullanıcıları marka sayfalarını neden takip ediyor? Facebook kullanıcılarının %70’i özel tekliflerden haberdar olmak için Facebook’ta marka sayfalarını takip ediyor. %63’ü beğendikleri ürünleri Facebook üzerinde paylaşmayı tercih ediyor. %52’si Facebook’ta 2 ile 5 arasında markayı takip ediyor %13’ü 10 ve üzerinde markayı takip ediyor.
 7. 7. Video Yayılım Kanalları Markalı içeriklerin yayılımı için video mecralarında konumlanma
 8. 8. İnternet ve Video Reklam Sektörü
 9. 9. Mediascope Europe tarafından yapılan araĢtırmaya göre Türk halkının internette geçirdiği süre 2010 „dan 2012‟ye %85 artarak, haftada ortalama 9.9 saatten, 18.3 saate yükselmiĢtir. Kaynak; Mediascope Europe, Turkey Launch Presentation 2012 Datalar haftalık tüketimi yansıtmaktadır. Televizyon / İnternet
 10. 10. Video Tüketim Alışkanlıkları 2,600,000,000 4,200,000,000 4,700,000,000 0 500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000 2,500,000,000 3,000,000,000 3,500,000,000 4,000,000,000 4,500,000,000 5,000,000,000 Ağustos 2010 Ağustos 2011 Ağustos 2012 Number of videos watched 2010-2012 Video Ġzlenme Sayısı ArtıĢ Hızı Kaynak; Micheal Read Presentation ,2010 2010 yılından 2012 yılına izlenen toplam video sayısı %80 oranında artıĢ göstermiĢtir. Kaynak; comScore, VideoMetrix , 2012 Kaynak; Gemius Fusion Report, 2011-2012
 11. 11. Video Tüketim Alışkanlıkları 2010-2012 KiĢi BaĢına Ġzlenen Video Sayısı ArtıĢ Hızı 2010 yılından 2012 yılına kiĢi baĢına izlenen video sayısı %62 oranında artıĢ göstermiĢtir. 130 200 211 0 50 100 150 200 250 Ağustos 2010 Ağustos 2011 Ağustos 2012 Videos per viewer Kaynak; Micheal Read Presentation ,2010 Kaynak; comScore, VideoMetrix , 2012 Kaynak; Gemius Fusion Report, 2011-2012
 12. 12. Ġnternet Kullanım AlıĢkanlıkları – Tüketim Zamanı TTNET tarafından yapılan bir araĢtırmaya göre internet kullanıcıları en çok data tüketimini 14.00-16.00 ve 21.00-23.00 aralığında gerçekleĢtirmektedir. Kaynak; TTNET, İnternet Kullanım Alışkanlıkları Verileri Türkiye İnternet Kullanımı
 13. 13. Video Ġzleyicisi Demografik Bilgileri - Cinsiyet %50 %50 Tüm KiĢiler* Ġnternet Kullanıcısı** %40 %60 Kadın Erkek 2011 yılında kadın video izleyici sayısının, toplam video izleyici sayısına oranı %37 iken 2012‟de bu oran %40‟a yükselmiĢtir.*** %40 %60 Video Ġzleyicisi*** *Kaynak; TÜİK, 2012 Nüfus Bilgileri **Kaynak; comScore, Media Metrix, 2011-2012 ***Kaynak; comScore, Video Metrix, 2011-2012 Türkiye İnternet Kullanımı
 14. 14. Türkiye İnternet Kullanımı Video Ġzleyicisi Demografik Bilgileri - YaĢ %22 %23 %19 %15 %21 %37 %31 %19 %9 %4 15-24 25-34 35-44 45-54 55 ve üstü %38 %31 %19 %9 %3 Tüm KiĢiler* Ġnternet Kullanıcısı** Video Ġzleyicisi*** *Kaynak; TÜİK, 2012 Nüfus Bilgileri*Kaynak; TÜİK, 2012 Nüfus Bilgileri **Kaynak; comScore, Media Metrix, 2011-2012 ***Kaynak; comScore, Video Metrix, 2011-2012
 15. 15. Türkiye İnternet Kullanımı Ġnternet Kullanım AlıĢkanlıklarının DeğiĢimi Kaynak; comScore, Media Metrix , 2012 Türkiye‟de en çok ziyaret edilen 30 sitenin kategorik kırılımına göre yapılan çalıĢmada, 2012 yılında kullanıcılar en çok sosyal medya, video ve arama motoru sitelerinde vakit geçirmektedir. Kaynak; Gemius Fusion Report, 2011-2012 Arama 874 2.647 202,7% Video 2.393 3.688 54,0% E-ticaret 1.247 1.313 5,3% Sosyal 12.747 12.090 -5,1% Haber 2.877 2.566 -10,8% Mail 889 771 -13,3% Blogging 157 122 -22,1% Portal 3.970 1.740 -56,2% Kategori 2011 Süre (Milyon dk.) Büyüme Oranı 2012 Süre (Milyon dk.)
 16. 16. Online Video izleyicilerinin; Online video izleyicilerinin; %50‟si TV‟de rastlayamadıkları içeriklere (unique content) ulaĢabildiği için online video tüketiyor. %34‟ü güncel içeriklere (fresh content) daha hızlı ulaşabildikleri için online video tüketiyor. Global Video Tüketimi Araştırması Kaynak: Yume, Online Video and TV Viewing Attitudes and Behaviours, Şubat 2011
 17. 17. Türkiye İnternet Kullanımı Tüketilen Video Ġçeriğinin DeğiĢimi Eğlence 10.940 11.622 6,2% TV İçeriği 582 670 15,1% Spor 275 475 72,4% Haber 453 262 -42,1% Oyun 191 43 -77,6% Sinema 37 38 2,7% Çocuklar 26 34 34,6% Yaşam Tarzı 64 10 -85,4% Otomobil 7 4 -42,8% Kategori 2011 Süre (Milyon dk.) Büyüme Oranı 2012 Süre (Milyon dk.) Kaynak; comScore, Video Metrix , 2012 Kaynak; Gemius Fusion Report, 2011-2012
 18. 18. Türkiye İnternet Kullanımı TOP 3 2012 Yılında Video Ġzleyicilerinin Tercih Ettiği Kategoriler ve Siteler* **Top 3 sıralaması ilgili sitelerin tekil video izleyici sayılarına göre belirlenmiştir Kaynak; comScore, Video Metrix , 2012 Kaynak; Gemius Fusion Report, 2011-2012 Eğlence Spor TV İçeriği
 19. 19. Video Reklam Modelleri
 20. 20. Video Reklam Modelleri Video Reklam Modelleri/Uygulamaları Markanın Videosu Varsa; Markanın Videosu Yoksa; Pre-roll Mid-roll Post-roll Seeding (Video Yayılım) Extended Pre-roll (Video Zengin Medya) Interactive Rich Pre-roll (İnteraktif Zengin Medya) Content Branding (İçerik Giydirme) Ürün Yerleştirme
 21. 21. Video Reklam Modelleri – Pre-roll, Mid-roll, Post-roll
 22. 22. Video Reklam Modelleri – Seeding / Video Yayılım
 23. 23. Video Reklam Modelleri – Seeding / Video Yayılım
 24. 24. Video Reklam Modelleri – Seeding / Video Yayılım Reklam Alanı Tipi View FB Like FB Share FB Comment Izlesene.com seeding 351.266 12.241 6.634 2.300
 25. 25. Video Reklam Modelleri – Extended Pre-roll vs Content Branding Markanın ilgili kampanyasına ait videosu yoksa fakat zengin video reklam modelleri ile iletiĢim kurmak istiyorsa İÇERİK GİYDİRME VİDEO ZENGİN MEDYA Markanın ilgili kampanyasına ait videosu varsa, video içinde ön plana çıkarılmak istenen mesaj/objeleri anime ederek etkin ve dinamik reklam modelleri ile iletiĢim kurmak istiyorsa Video Reklam Modelleri – Extended Pre-roll vs Content Branding
 26. 26. Video Reklam Modelleri – Rich Pre-roll
 27. 27. Video Reklam Modelleri – Rich Pre-roll
 28. 28. Video Reklam Modelleri – Extended Pre-roll vs Content Branding Markanın ilgili kampanyasına ait videosu yoksa fakat engaging video reklam modelleri ile iletiĢim kurmak istiyorsa RICH CONTENT BRANDING RICH VIDEO PRE-ROLL Markanın ilgili kampanyasıyla ait videosu varsa, videonun içerisinden videoya ait görselleri player dıĢına çıkararak etkin ve daha dinamik reklam modelleri ile iletiĢim kurmak istiyorsa Video Reklam
 29. 29. Unique Views Play Rate Clicks Completion Rate Thumbnail Impression Tekil Video İzleyicisi Video İzlenme/Thumbnail Gösterim Video Thumbnail Gösterimi Video Tıklanma Sayısı CTR Tıklanma/Video İzlenme Video Tamamlanma Oranı Average Interaction Rate Quartile Based Completion Rate Çeyrek Kırılımlı Yüzdesel Ġzlenme Oranı Video Ġzleyicilerin Reklam ile EtkileĢim Oranı Social Metrics FB Like, Share, Twitter Share, RT, etc... Audience Demographics YaĢ, Cinsiyet, Lokasyon Standart Metrikler Bağlılık Metrikleri Demografik Metrikler Sosyal Metrikler Video Reklam – Ölçümleme
 30. 30. Video Reklam – Ölçümleme VIDEO KPI / PERFORMANS GÖSTERGELERİ Demografik EriĢim Video reklam kampanyasının eriĢimi Reklam videosunun izlenme sayısı Engagement / Bağlılık Completion Rate (Video tamamlanma oranı) CTR (Reklamı izleyen kullanıcıların, tıklayan kullanıcılara oranı) Brand/Ad Recall* Reklam hatırlanabilirliği Reklam mesajı hatırlanabilirliği *Brand/Ad Recall’a yönelik çalışmalar ve bu KPI ile ilgili ölçümlemeler markanın özel isteği üzerine yapılmaktadır.
 31. 31. Video Reklam – Ölçümleme Toplam Video Ġzleyici Sayısı Tekil Video Ġzleyici Sayısı Demografik EriĢim Toplam Video Ġzlenme Sayısı Ölçümlenebilir Metrikler VIDEO KPI - Erişim
 32. 32. Video Reklam – Ölçümleme Completion Rate (Tamamlanma Oranı) Ölçümlenebilir Metrikler Video süresi Demografik kırılımda ortalama Video tamamlanma süresi Yüzdesel kırılımda tamamlanma süresi CTR (Tıklanma Oranı) Ölçümlenebilir Metrikler Demografik kırılımda; Tıklanma sayısı Video Ġzlenme sayısı Ortalama CTR VIDEO KPI – Engagement / Bağlılık
 33. 33. Video Reklam – Ölçümleme Ölçümlenebilir Metrikler Reklam kampanyasının tamamlanmasının ardından, belirli sayıda izleyiciye reklam/ reklam mesajı hakkında anket uygulanması Bu anketin sonuçlarına göre reklamın/reklam mesajının hatırlanabilirliğinin değerlendirilmesi VIDEO KPI – Brand/Ad Recall *Brand/Ad Recall’a yönelik çalışmalar ve bu KPI ile ilgili ölçümlemeler markanın özel isteği üzerine yapılmaktadır.
 34. 34. Demographic YaĢ hedefli reklamcılık Geographic Lokasyon hedefli reklamcılık Daypart Saat hedefli reklamcılık Audience Data KiĢiye özel/Profil hedefli reklamcılık Demographic Cinsiyet hedefli reklamcılık Video Reklam– Hedefleme
 35. 35. Demografik Hedefleme Üyelik sistemleri ve sosyal networkler ile toplanan kullanıcı datası üzerinden kampanyanın hedef kitlesine dahil olan kullanıcı envanteri belirlenir. Bu çalışmaya istinaden, kampanya yayınları yalnızca belirlenen hedef kitleye gösterilir. Video Reklam– Hedefleme
 36. 36. Video Reklam– Hedefleme Bu çalışma sırasında toplanan kullanıcı datası sonradan erişilebilir/kullanılabilir bir formatta saklanmaktadır. Reklam kampanyası yayın dönemi ile eĢ zamanlı baĢlayacak anket sayesinde anlık hedeflenen kullanıcıya reklam gösterilir. Hedef Kitleye Özel Yayın – Gerçek Zamanlı Anket Yakın zamanda araba almayı düĢünüyor musunuz? Evet Hayır
 37. 37. Vaka İncelemeleri
 38. 38. Ad Recall Case Study (Reklam Hatırlama Vaka İncelemesi) Honda ÇalıĢmanın Amacı Online video‟nun reklam hatırlama (ad recall) üzerindeki etkisini anlamak
 39. 39. Metodoloji Ġzlesene.com ve Coolshark networkünde Honda Civic Sedan video reklam kampanyası gerçekleĢtirildi. Kampanya sonrası, aynı kullanıcılara belirli periyotlarda “Son zamanlarda internette Honda Civic Sedan reklamı izlediniz mi?” anketi uygulandı. Ad Recall Case Study (Reklam Hatırlama Vaka İncelemesi) Honda
 40. 40. Anket Uygulaması 1 gün sonra (400 kullanıcı) 3 gün sonra (400 kullanıcı) 5 gün sonra (400 kullanıcı) 7 gün sonra (400 kullanıcı) 14 gün sonra (400 kullanıcı) Gözlem grubu 2.000 kullanıcı Ad Recall Case Study (Reklam Hatırlama Vaka İncelemesi) Honda
 41. 41. 1 Gün sonra 3 Gün sonra 5 Gün sonra 7 Gün sonra 14 Gün sonra %59 %41 %56 %46 %50 %50 %44 %56 %33 %67 Evet Hayır Ad Recall Case Study (Reklam Hatırlama Vaka İncelemesi) Honda
 42. 42. John Carter Pre-roll John Carter 300*250 Pre-roll Yayını Yok 1 Gün Sonra CTR‟da %184 artıĢ Retargeting Case Study/ Yeniden Hedefleme Vaka incelemesi Disney UIP
 43. 43. Pre- rollYayını Yok Ödüllü Projeler Mixx Awards Türkiye 2012 - Rich Media/Display Kategori 1.’si
 44. 44. Online Video Spend Make TV Spend Work Harder Kaynak: Nielsen, Media ROI Study TVC’nin Dijitalde Kullanımı – Erişim Teşekkürler... serkan@nokta.com

×