Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Task Force Presentation Rapport 2009 1

437 views

Published on

Vid vårt frukostseminarium 16 december presenterades rapporten från IAB Sveriges arbetsgrupp för standarder för bannerannonsering som nu kommer att bilda grunden för en effektivare annonsmarknad på nätet. Hittills har snart sagt varje sajt haft sina egna format; arbetsgruppen har identifierat över 200 olika standardformat men visar i rapporten hur detta kan minskas till färre än 20.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Task Force Presentation Rapport 2009 1

 1. 1. Fortmatstandards i Sverige Delrapport IAB 2009:1
 2. 2. IAB TFDM Delrapport 2009:1 <ul><li>Bakgrund  problem & lösning </li></ul><ul><li>Kartläggning formatstandards i världen </li></ul><ul><li>Empirisk undersökning format-användning i Sverige </li></ul><ul><li>Konkreta rekommendationer </li></ul>© All rights reserved. No part of the report may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information and retrieval system, without written permission from the board of IAB Sweden.
 3. 3. IAB TFDM Delrapport 2009:1 <ul><li>Historisk tid. Onlinemarknadsföring från 2%  20%. På knappt 10 år. </li></ul><ul><li>Som direkt svar världsorganisationen i Onlinemarknadsföring etablerad i Sverige. </li></ul><ul><li>Som led i denna process ett antal Task forces bildade, varav TFDM en av de internationellt mest kända. </li></ul><ul><li>Syfte = ta fram rekommendationer och guidelines för effektiv displayannonsering (framför allt på basis av internationella arbetet, men även anpassning till vissa lokala variationer) </li></ul><ul><li>Som en av de viktigaste frågorna rika variationen av format </li></ul>© All rights reserved. No part of the report may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information and retrieval system, without written permission from the board of IAB Sweden.
 4. 4. Problem & Lösning Onödigt stor andel av budget som annars gått till media eller kreation För mindre annonsörer = Höga inträdesbarr-iärer och ingen investering För större annonsörer = försvårade möjlig-heter till skalekonomi över nordiska gränser Mycket tid och arbete till konvertering och format- anpassningar Lösning 1. Global kartläggning 2. Lokal undersökning 3. Kvalitativt 3 format 4. Kvantitativt 3 etableringsgrader 5. Konkreta rekomm-endationer * 12 © All rights reserved. No part of the report may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information and retrieval system, without written permission from the board of IAB Sweden.
 5. 5. Kartläggning formatstandards i världen <ul><li>Läget på internationella marknaden (uppdelat på rektanglar, banners och skyskrapor) </li></ul><ul><li>Läget på europeiska marknaden (uppdelat på rektanglar, banners och skyskrapor) </li></ul><ul><li>Läget på nordiska marknaden (uppdelat på rektanglar, banners och skyskrapor) </li></ul>Europeiskt 20 format Internationellt 18format Nordiskt 15 format © All rights reserved. No part of the report may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information and retrieval system, without written permission from the board of IAB Sweden.
 6. 6. Empirisk undersökning formatanvändning i Sverige <ul><li>I enlighet med IAB ”Ad format Standardization Process” (2008) Inte bara rekommenderade format internationellt, utan även djup empirisk studie om lokal anpassning </li></ul><ul><li>Gedigen empirisk studie över formatanvändning på 200 av Sveriges största sajter </li></ul><ul><li>Analyserats i en komparativ fallstudieanalys över lokal formatanvändning i jämförelse med global formattillämpning </li></ul>= Klar validering av vildvuxen situation, med 275 format på dessa sajter! © All rights reserved. No part of the report may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information and retrieval system, without written permission from the board of IAB Sweden.
 7. 7. Ljusglimtar och indikationer om vägen framåt <ul><li>Samtidigt pekar undersökningen på ljusglimtar a la 80/20-regeln </li></ul>+ 50 sajter + 25 sajter + 10 sajter © All rights reserved. No part of the report may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information and retrieval system, without written permission from the board of IAB Sweden.
 8. 8. Empirisk undersökning formatanvändning i Sverige <ul><li>Utifrån dessa har tre etableringskategorier specificerats: a) glokala , b) globala , och c) lokala </li></ul><ul><li>Samtliga dessa har sedan grupperats i enlighet med: a) rektanglar , b) banners , och c) skyskrapor </li></ul>© All rights reserved. No part of the report may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information and retrieval system, without written permission from the board of IAB Sweden. Kategori Rektanglar Banners Skyskrapor Glokalt etablerade <ul><li>Stor rektangel (336*280) </li></ul><ul><li>Knapp (120*60) </li></ul><ul><li>Fullbanner (468*60) </li></ul><ul><li>Leaderboard (728*90) </li></ul><ul><li>Bred skyskrapa (160*600) </li></ul>Lokalt anpassade <ul><li>Widescreen (250*120) </li></ul><ul><li>Panorama (980*120) </li></ul><ul><li>Stortavla (140*350) </li></ul>Globalt kompletterande <ul><li>Medium rektangel (300*250) </li></ul><ul><li>Rektangel (180*150) </li></ul><ul><li>Vertikal rektangel (240*400) </li></ul><ul><li>Skyskrapa (120*600) </li></ul>
 9. 9. Remissinstanser och vägen framåt <ul><li>IAB Styrelse </li></ul><ul><li>IRM Media </li></ul><ul><li>Sveriges Mediebyråer </li></ul><ul><li>TU </li></ul><ul><li>Sveriges Annonsörer </li></ul><ul><ul><li>KIA </li></ul></ul><ul><ul><li>KMM </li></ul></ul>För beställning av full rapport: [email_address] © All rights reserved. No part of the report may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information and retrieval system, without written permission from the board of IAB Sweden.

×