Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De nieuwe Telecomwet

936 views

Published on

Een presentatie van Milica Antic van SOLV advocaten over de nieuwe telecomwetgeving.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De nieuwe Telecomwet

 1. 1. De nieuwe Telecomwet 21 oktober 2010 Presentatie @ IAB event Menno Weij (weij@solv.nl) & Milica Antic (antic@solv.nl)
 2. 2. Europese Telecom Package  Aanpassing verschillende Europese richtlijnen, waaronder Dienstenrichtlijn en ePrivacy Richtlijn  O.m. aanscherping cookie regeling  December 2009 goedgekeurd door Europees Parlement  Moet uiterlijk 25 mei 2011 zijn ingevoerd in Ned. wetgeving
 3. 3. Nu: BUDE 4(1) over cookies Vóór het plaatsen of uitlezen van een cookie  duidelijk en volledig informeren  duidelijke opt-out te bieden (gelegenheid bieden om cookie te weigeren)
 4. 4. 2009 e-Privacyrichtlijn vernieuwd ‘De lidstaten dragen ervoor zorg dat de opslag van informatie of het verkrijgen van toegang tot informatie die reeds is opgeslagen in de eindapparatuur van een abonnee of gebruiker, alleen is toegestaan op voorwaarde dat de betrokken abonnee of gebruiker toestemming heeft verleend, na te zijn voorzien van duidelijke en volledige informatie overeenkomstig [de Dataprotectierichtlijn], onder meer over de doeleinden van de verwerking. Zulks vormt geen beletsel voor enige vorm van technische opslag of toegang met als uitsluitend doel de uitvoering van de verzending van een communicatie over een elektronisch communicatienetwerk, of, indien strikt noodzakelijk, om ervoor te zorgen dat de aanbieder van een uitdrukkelijk door de abonnee of gebruiker gevraagde dienst van de informatiemaatschappij deze dienst levert.’
 5. 5. 2009 e-Privacyrichtlijn vernieuwd  Gaat om plaatsen of lezen van een cookie op eindapparatuur (dus ook mobiele telefoon)  mag alleen als - vooraf toestemming (opt-in) - vooraf duidelijk geïnformeerd  2 uitzonderingen
 6. 6. Richtlijn: 2 brede uitzonderingen op opt-in Geen toestemming nodig als  Cookie nodig voor communicatie (inloggen bank)  Cookie noodzakelijk voor expliciet gevraagde dienst (shopping cart) (taalvoorkeuren?)
 7. 7. Dus wel opt-in
 8. 8. Toestemming ‘ondubbelzinnig’? Verwarring door overweging 66 Richtlijn: “Wanneer dit technisch mogelijk en doeltreffend is, kan, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van Richtlijn 95/46/EG de toestemming van de gebruiker met verwerking worden uitgedrukt door gebruik te maken van de desbetreffende instellingen van een browser of een andere toepassing.”
 9. 9. Uiterlijk 25 mei 2011: Wijziging Telecomwet  Consultatieronde wetsvoorstel voorjaar 2010  N.a.v. consultatie (kritiek marketing branche) heeft Ministerraad ingestemd met wijziging  Huidige tekst (onbekend) wordt voorgelegd aan Raad van State voor advies  Goedkeuring Tweede Kamer  Uiterlijk 25-5-2011 geïmplementeerd
 10. 10. Voorstel nieuwe Telecomwet
 11. 11. Nieuwe Telecomwet 11.3a
 12. 12. Art. 29 Werkgroep, Opinie behavioural advertising Toestemming = vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting (art. 2(h) Dataprotectierichtlijn)  Vrij?  Specifiek?  Geïnformeerd?  Wilsuiting?
 13. 13. Art. 29 Werkgroep, Opinie behavioural advertising  Vrij? (browser maakt geen onderscheid tussen verschillende first party cookies)  Specifiek? (bepaalde gegevensverwerking, toekomstig gebruik)  Geïnformeerd? (volgens Werkgroep niet weggestopt in alg. voorwaarden of privacy policy; info over id bedrijf, doeleinden verwerking, ontvanger of cat. ontvangers van info)  Wilsuiting? (standaardinstelling browser; Werkgroep pleit voor tijdslimiet).
 14. 14. Browserinstelling voldoende?
 15. 15. Browserinstelling voldoende?  VK + 11 landen: ja  Reding: nee  Wetgever NL: ja  Artikel 29 Werkgroep: nee  Kroes: misschien
 16. 16. Verhouding Telecomwet en WBP  Cookie + surfprofiel persoonsgegevens?  Werkgroep: Ja Unieke code ter onderscheiding individu  Doorgaans WBP van toepassing
 17. 17. WBP WBP van toepassing, dus?  Grondslag voor verwerking: - ondubbelzinnige toestemming of - gerechtvaardigd belang (onsite cookies misschien, behavioural ad waarschijnlijk niet)  Maar Werkgroep zegt ook: als toestemming voor cookie, dan ook toestemming voor verwerking persoonsgegevens  Meldingsplicht CBP, beveiliging, inzagerecht...
 18. 18. Verplichtingen voor wie? Werkgroep: 1. Ad network providers (eisen voor cookies & WBP) 2. Publishers (medeverantwoordelijk dus: informatie & mogelijk WBP) 3. Adverteerders (mogelijk WBP)
 19. 19. Handhaving  Richtlijn: “deze [cookie-]bepalingen moeten doeltreffender worden afgedwongen via uitgebreide bevoegdheden.”  Telecomwet H 7: OPTA  WBP: CBP
 20. 20. En nu?  Flash cookies sowieso niet  Muisklik sowieso voldoende. Browser?  En hoe zit het met informatieplicht?  Beleid? - OPTA - CBP - Europa
 21. 21. Beleid?
 22. 22. Beleid?  OPTA onbekend  CBP Agenda 2010: “Richtsnoeren inzake behavioural targeting gevolgd door onderzoek”  Art. 29 Werkgroep: samenwerking tussen ad network providers en publishers; creatieve oplossingen; logo
 23. 23. En Neelie? Speech van 17 september 2010:  my first message to you is a simple one: I recognise the value of online advertising  targeted advertising is a particularly important part of this market  many Internet users value both their privacy and the online services supported by advertising. In other words, consumers want both, and it is our job to deliver that  It is first and foremost the industry’s responsibility to work to ensure that users have a genuine possibility to exercise personal choice.
 24. 24. Neelie pleit voor zelfregulering  Transparency: clear notice about any targeting activity that is taking place  Consent: duidelijke ‘affirmation’ door gebruiker dat hij instemt met tracking/targeting  user-friendly solution, possibly based on browser (or another application) settings; on that basis it would be prudent to avoid options such as recurring pop-up windows.  effective enforcement
 25. 25. Telecomwet 11.7: nu 1 jaar zakelijk spamverbod  Commerciële e-mails (en sms) alleen toegestaan na toestemming (opt-in)  Opt-in niet verstopt in alg. voorw. of privacy policy  Elke e-mail: opt-out mogelijkheid bieden  Bestaande klantrelatie & eigen gelijksoortige producten of diensten: opt-out volstaat
 26. 26. Online marketing  eCRM  Lead vergaring  Direct marketing  B2B of B2C  Cookie regeling, spamverbod en Wbp allemaal van toepassing!
 27. 27. Boetes OPTA
 28. 28. Boetes OPTA  Spam: € 510.000 boete (2008, Thuiswerkcentrale) € 12.000 boete (2009, spammen via Hyves)  Art. 4.1 BUDE: € 1.000.000 boete (2007, DollarRevenue, spyware)  CBP kan ook boete opleggen
 29. 29. De nieuwe Telecomwet Vragen? Menno Weij Milica Antic SOLV Advocaten Postbus 75538, 1070 AM Amsterdam T: 020-5300160, F: 020-5300170

×