Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Golwg ar ystadegau Cyfrifiad 2011

Cyflwyniad i Gynhadledd Weithredol Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ar 4 Gorffennaf 2014, yn edrych ar rai o ystadegau am y Gymraeg o Gyfrifiad 2011 ynghyd â rhai addysg.
A Welsh language presentation to the Welsh Language Society's Action Conference on 4 July 2014, looking at some of the statistics about the Welsh language from the 2011 Census together with some education statistics.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Golwg ar ystadegau Cyfrifiad 2011

 1. 1. Hywel Jones statiaith.com
 2. 2. 1. Proffil oedran 2. Addysg 3. Cymunedau Cynnwys http://statiaith.com
 3. 3. Proffil oedran http://statiaith.com
 4. 4. % yn gallu siarad Cymraeg, 1991-2011, yn ôl oed 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 3 8 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78 83 % Oed 1991 2001 2011 http://statiaith.com
 5. 5. % yn gallu siarad Cymraeg, 1991-2011, yn ôl oed 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 3 8 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78 83 % Oed 2001 2011 2001 wedi lagio 10 ml. http://statiaith.com
 6. 6. Y nifer yn gallu siarad Cymraeg, 1991-2011, yn ôl oed 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 3 8 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78 83 Niferosiaradwyr Oed 1991 2001 2011 http://statiaith.com
 7. 7. Y nifer yn gallu siarad Cymraeg, 1991-2011, yn ôl oed 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 3 8 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78 83 Niferosiaradwyr Oed 2001 2011 2001 wedi lagio 10 ml http://statiaith.com
 8. 8. Nifer y siaradwyr Cymraeg: Cyfrifiadau 2001 a 2011 ac Asesiadau’r Cwricwlwm Cenedlaethol: CYMRU 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 3-4 5-9 10- 14 15- 19 20- 24 25- 29 30- 34 35- 39 40- 44 45- 49 50- 54 55- 59 60- 64 65- 69 70- 74 75- 79 80+ Miloedd 2001 2011 Asesiadau: nifer isaf Asesiadau: nifer uchaf http://statiaith.com 30,425 = 16.4% 23,825 >> 12.8%
 9. 9. Dadansoddiad o Astudiaeth Hydredol y SYG: 1971-2011 (Gweler Nodiadau) http://statiaith.com Ods y bydd rhywun a allai siarad Cymraeg yn y cyfrifiad cynharaf yn gallu siarad Cymraeg yn y cyfrifiad diweddaraf log(cymharebods) Grŵp oedran (yn y cyfrifiad diweddaraf) Pâr o gyfrifiadau Ffynhonnell: Astudiaeth Hydredol Prosiect 30165
 10. 10. Dadansoddiad o Astudiaeth Hydredol y SYG: 2001-2011 Pobl oed 25 – 28 yn 2011 ( = 15 – 18 yn 2001) Gallu siarad Cymraeg yn 2011 Yn gallu siarad Ddim yn gallu Cyfanswm Cymraeg siarad Cymraeg Gallu siarad Cymraeg yn 2001  Yn gallu siarad Cymraeg 50.7% 49.3% 100.0%  Ddim yn gallu siarad Cymraeg 3.9% 96.1% 100.0% Pawb oed 25 – 28 yn 2011 20.5% 79.5% 100.0% http://statiaith.com
 11. 11. Yn ôl Cyfrifiad 2001:  roedd 33.5% (50 mil) o blant 15 i 18 oed yn gallu siarad Cymraeg Yn ôl Cyfrifiad 2011:  roedd 16.6% (25 mil) o bobl 25 i 28 oed yn gallu siarad Cymraeg. http://statiaith.com
 12. 12. Ynys Môn http://statiaith.com
 13. 13. Rhondda Cynon Taf http://statiaith.com
 14. 14. Cymru: sgiliau eraill http://statiaith.com
 15. 15. Addysg http://statiaith.com
 16. 16. Asesiadau’r Cwricwlwm Cenedlaethol: % a aseswyd mewn Cymraeg http://statiaith.com
 17. 17. % o ddisgyblion mewn dosbarthiadau prif gyfrwng Cymraeg ysgolion cynradd http://statiaith.com
 18. 18. Asesiadau’r Cwricwlwm Cenedlaethol: % a aseswyd mewn Cymraeg, yn ôl awdurdod lleol http://statiaith.com
 19. 19. Lleoliad disgyblion rhugl ysgolion cynradd a chanol http://statiaith.com Ffynhonnell: http://statiaith.com/blog/addysg/ysgolion/iait h-disgyblion/lleoliad-disgyblion-rhugl-mewn- ysgolion-cynradd-a-chanol/
 20. 20. % y disgyblion cynradd yn ôl iaith/cefndir 1986/87 – 2012/13 http://statiaith.com Ffynhonnell: http://statiaith.com/blog/addysg/ysgolion/iaith-disgyblion/lleoliad-disgyblion-rhugl-mewn-ysgolion- cynradd-a-chanol/
 21. 21. Trosglwyddo’r iaith http://statiaith.com
 22. 22. Cymunedau (Mudo) http://statiaith.com
 23. 23. % yn gallu siarad Cymraeg: 2001 a 2011 http://statiaith.com
 24. 24. Cyfansoddiad y boblogaeth, yn ôl gwlad enedigol, 1951-2011 http://statiaith.com
 25. 25. % a anwyd y tu allan i Gymru, 2001 a 2011 http://statiaith.com
 26. 26. Mewnlif poblogaeth oed 25+: Rhai a symudodd o’r tu allan i Gymru yn y flwyddyn cyn Cyfrifiad 2011 fel % y boblogaeth, fesul ward statiaith.com 0 – 2.5 2.5 – 5.0 5 – 10.0 10.0 – 15.4 % Ffynhonnell: http://statiaith.com/cymraeg/demograffig/cyfrifiad/2011/DC8201/map_DC8201CymraegMewnlif_poblogaeth25oedathrosodd.html
 27. 27. % yn siarad Cymraeg yn ôl gwlad enedigol 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Wedi eu geni yng Nghymru Wedi eu geni y tu allan i Gymru http://statiaith.com %o’rgrŵpoedransy’ngallusiaradCymraeg
 28. 28. Mudo mewnol: e.e. Caerdydd i Sir Gâr http://statiaith.com Ffynhonnell: http://www.neighbourhood.statistics.gov.uk
 29. 29. Newid yn nifer y siaradwyr Cymraeg yn ystod diwrnod gwaith, fesul OA: Gogledd-Orllewin Newid nifer y siaradwyr Cymraeg -168 < 0 0 < 250 250 < 500 500 < 1,000 1,000 < 2,189 Ffynhonnell: http://statiaith.com/blog/cyfrifiad-2011/mapiau-am-y-gymraeg-o-gyfrifiad-2011/cyfrifiad-2011-poblogaeth-diwrnod- gwaith/ http://statiaith.com
 30. 30. Newid yn nifer y siaradwyr Cymraeg yn ystod diwrnod gwaith, fesul OA: De-Orllewin Newid nifer y siaradwyr Cymraeg -168 < 0 0 < 250 250 < 500 500 < 1,000 1,000 < 2,189 http://statiaith.com
 31. 31. Nodiadau  Cydnabyddir yn ddiolchgar ganiatâd y Swyddfa Ystadegol Gwladol i ddefnyddio’r Astudiaeth Hydredol, fel ag y cydnabyddir y cymorth a gafwyd gan staff CeLSIUS. Cefnogir CeLSIUS drwy raglen Cyfrifiad y Boblogaeth yr ESRC (Cyf. Gwobr: ES/K000365/1). Yr awdur yn unig sy’n gyfrifol am ddehongliad y data.  Nid yw defnydd data Astudiaeth Hydredol y SYG yn y gwaith hwn yn awgrymu bod y SYG yn ardystio dehongliad na dadansoddiad y data.  Defnyddiwyd nifer o’r siartiau a mapiau gyntaf mewn cyflwyniad i gynhadledd WISERD yn 2013: http://www.wiserd.ac.uk/training-events/annual- conference/programme/census/making-sense/ http://statiaith.com

×