Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Löydä olemassa oleva hyvinvointisi

279 views

Published on

Hyvinvointi-hackathon 21.-22.10.2016 etsi uudenlaisia ratkaisuja hyvinvoinnin haasteisiin.

Lue lisää: www.hyvinvointihack.fi

Published in: Healthcare
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Löydä olemassa oleva hyvinvointisi

  1. 1. Löydä olemassa oleva hyvinvointisi
  2. 2. Kerätään tietoa asiakkaan toiminnasta, tuntemuksista ja lokaatiosta Tieto tallennetaan älylaitteiden ja sovellusten avulla älypalveluun = sirpaleinen tieto yhteen paikkaan Oma Herra –applikaatio
  3. 3. Syrjäytyneitä nuoria 14 000-100 000 Opetusministeriön mukaan syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle 1,2 miljoonaa euroa. 2014 Suomen terveydenhuoltomenot 19,5 miljardia euroa: asukasta kohden 3 576 euroa.
  4. 4. #vituttaako?
  5. 5. Arvolupaus: hyvinvointi näkyväksi Älypalvelunkäyttäjä löytää oman hyvinvointinsa Itsetunto ja itsetuntemus lisääntyvät Auttaa asiakasta havaitsemaan jo elämässään olevan hyvinvoinnin
  6. 6. Pilotin mittarit Asiakaskokemus Käytön intensiteetti ja kesto Sos.- ja terveyspalveluiden käyttö €/vuosi
  7. 7. A-ryhmä Tiina Alakärppä Meri Pekkanen Teemu Puolakanaho Jarno Salmi Jari Sepänkumpu Sanna-Mari Äyrämö + Noora! Kiitos Jaffa ja Julius Kivi!

×