Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sykettä elämään: Hyvinvoinnin merkitys. Matti Heikkilä

1,725 views

Published on

Matti Heikkilä, Sykettä Elämään: Hyvinvointivalmennuksen haasteet - mitä opittu yli 200 000 suomalaisesta?

Published in: Healthcare
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Sykettä elämään: Hyvinvoinnin merkitys. Matti Heikkilä

 1. 1. Hyvinvoinnin merkitys
 2. 2. Matti Heikkilä valmentaja Liikunnan eritysasiantuntija Vuoden 2010 taustavaikuttaja Suomen Urheilugaala
 3. 3. ”LIIKUNTA ENNALTAEHKÄISEVÄNÄ TERVEYSTYÖN VIRALLISENA OSANA” Taustaa Hyvinvointiyhteiskunta on kohentanut ympäristön turvallisuutta ja vähentänyt työn fyysistä kuormittavuutta. Elinikä on pidentynyt, joskaan elämänlaatu ei välttämättä ole parantunut. Teknologia on tuonut arkeen helpotusta, mutta uudet tekniset ratkaisut ja viestintävälineiden kehitys ovat lisänneet arjen paineita, kiirettä ja vähentäneet liikuntaa sekä hyvinvointia.
 4. 4. Hoivaammeko itsemme hengiltä Onko oma terveys ulkoistettu asiantuntijoiden hoidettavaksi ? (Oma vastuu ?) Kehon omat, luonnolliset tavat palauttaa tasapainotilaa passivoituvat lääkkeillä ? Voisimmeko virallisesti tukea terveiden ihmisten pysymistä terveinä ? ( Laki ja asetukset) Tuki
 5. 5. StressinMurtajat Ikäryhmien henkilöriskianalyysi 21.5.2015 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Alle 30 30-39 40-49 50-59 Yli 60 21 22 18 40 22 14 43 30 47 40 41 55 37 48 34 20 37 31 Matala riski Kohonnut riski Korkea riski Kipu/Mieliala/Tules Lähde: Odum Oy
 6. 6. 21.5.2015 Page 9
 7. 7. 21.5.2015 Page 10
 8. 8. Valmennusopista elämäntapaohjaukseen Jaksamisen ja Hyvinvoinnin varmistaminen
 9. 9. Muutosta liikkeellä Liikunnan nostaminen osaksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä Paljonko liikunnalla hoidettavia ? Käypähoitosuositukset yli 30 elämäntapasairautta HOITOA JA KUNTOUTUSTA ENNALTAEHKÄISYÄ Terveydenhoidon ammattilaiset Liikunnan ammattilaiset Lääkärit, FT ja Kuntohoitajat (kaikki toimijat)
 10. 10. KANSALAISALOITE Suomen liikuntaa edistävät järjestöt olemme huolissamme kansan hyvinvoinnista ja lisääntyvistä elämäntapasairauksista. Tämän vuoksi olemme toteuttamassa kansalaisaloitetta ”Liikunta ja arkiaktiivisuus ennaltaehkäisevän terveystyön viralliseksi osaksi”. Esitämme, että eduskunta hyväksyisi kansalaisaloitteen ”LIIKUNTA/ARKIAKTIIVIISISUUS ENNALTAEHKÄISEVÄN TERVEYSTYÖN VIRALLISEKSI OSAKSI” ja ryhtyisi lainvalmisteluun liikunnan saamiseksi ennaltaehkäisevän terveystyön viralliseksi osaksi Liikkumattomuus on yksi syy lisääntyneisiin useisiin kansansairauksiksi luokiteltuihin ongelmiin. Sisällyttämällä liikunta selkeästi viralliseen palvelurakenteeseen terveystyön osaksi voidaan sen avulla ennaltaehkäistä sairauksia ja säästää korjaavien hoitotoimenpiteiden kustannuksissa.
 11. 11. Miksi prosessia tarvitaan? HUMU (Huippu-urheilun muutostyöryhmä) – 1 miljoona suomalaista toiminnan piirissä KAMU (Kansanterveyden muutoshanke) – 3 miljoonaa suomalaista ilman minkäänlaista sidosta huippu-urheiluun – Liikunnallinen kansanterveystoiminta ei ole järjestäytynyttä (liikunnan ammattilaiset) – Prosessin aikana palvelumuotoilun avulla tehdään liikunnasta ”lääke”. Liikunnallisen elämäntavan tukeminen onnistuu ihmisten arjen esteet ja kannustimet tunnistaen moniarvoisesti. Elämäntasapainoon kuuluvat työelämä, perhe, ystävä ja suku, harrastukset, mahdollisuus itsensä kehittämiseen, fyysinen kunto ja terveys. Eri ihmisryhmille tarvittavien palveluiden ja interventioiden tarve tulee tunnistaa eri elämänvaiheiden mukaan. Elämänkaariajattelu on julkisen sektorin vastuulla, siihen ei riitä yritysten työterveydenhuolto tai yksittäiset interventiot.
 12. 12. Ideasta käytäntöön Prosessin kampanjointivaiheessa • Idean markkinointi kaikille suomalaisille • Yli miljoona allekirjoittajaa kansalaisaloitteeseen Maastamme puuttuu selkeä yhtenäinen linja liikunnan käyttämisestä ennaltaehkäisevän terveystyön välineenä. Kasvattaminen liikunnalliseen ja terveyttä tukevaan elämäntapaan on aloitettava jo neuvolasta ja päiväkodeista sellaisten ammattilaisten toimesta, joilla on riittävä koulutus myös liikuntakasvatukseen ja liikuntaneuvontaan. Kouluissa on luotava mahdollisuuksia liikunnanopettajien ja koulu- sekä opiskelijaterveydenhuollon tiiviimmälle yhteistyölle nuorten fyysisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tueksi. Terveysliikuntaan erikoistuneet liikunnan ammattilaiset voivat ottaa vastuuta liikunnan osalta työikäisten ja eläkeläisten ennaltaehkäisevästä terveydenhuollosta. Koordinointi liikunnan sisällyttämisestä ennaltaehkäisevän terveystyön osaksi on sisällytettävä sosiaali- ja terveyspiirien vastattavaksi.
 13. 13. Vastuu itsestämme Jaksamisen ja Hyvinvoinnin varmistaminen
 14. 14. Liikunta ennaltaehkäisevän terveystyön viralliseksi osaksi
 15. 15. OLETKO MUKANA ? Tiedämme, että elämäntapamuutosten myötä istuminen ja liikunta-passiivisuus ovat lisääntyneet, mistä aiheutuu terveysongelmia. Toimivalla terveystyön palveluketjulla voidaan ennaltaehkäistä ja vähentää elämäntapasairauksia. Liikunta- ja elämäntapaneuvonta on saatava osaksi palveluketjua. Suomalainen hyvinvointipalvelujärjestelmä oikein koordinoituna ja toteutettuna voi olla lähivuosina esimerkki muille kansakunnille ja siten kansantaloudellisesti merkittävä kansainvälinen palvelutuote vientiin.
 16. 16. KIITOS. Matti@Sykettä.fi

×