AVA_Net seminar samenvatting

268 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

AVA_Net seminar samenvatting

 1. 1. 7 maart 2013Seminar AVA_Netwetenschappelijk onderzoek enaudiovisuele archievenTerugkoppeling voor unit C&B
 2. 2. AVA_Net● onafhankelijke netwerkorganisatie voor audiovisuele collectiehouders in Nederland
 3. 3. Sectorvertegenwoordigers● Beeld en Geluid● NORAA ○ Nationaal Overleg Regionale Audiovisuele Archieven● Stichting DEN ○ Digitale Collectie Nederland - digitale erfgoedobjecten● DANS ○ Instituut Data Archiving and Networked Services● BRAIN ○ Branchevereniging Archiefinstellingen● ROOS ○ 13 publieke regionale omroepen● Museumvereniging - EYE● LIMA ○ platform voor mediakunst
 4. 4. Missie AVA_Net● AVA_Net is de belangenbehartiger van audiovisuele erfgoed in Nederland.● Het doel is bijdragen aan de veiligstelling en (her)gebruik van audiovisueel erfgoed.● AVA_Net richt zich op informatie- en kennisuitwisseling met als doel: ○ Deskundigheidsbevordering ○ Stimuleren van samenwerkingsverbanden ○ Het versterken van de positie van het audiovisueel erfgoed
 5. 5. AVA_Net● www.avarchivering.nl : AV Kennisbank ○ delen en verspreiden van kennis over alle aspecten van audiovisueel archiveren● Actieve groep op Linkedin ○ AV archivering NL
 6. 6. AVA_Net -- seminars● Naar een toekomstvaste AV-Collectie NL Beeld en Geluid - 4 november 2011 ○ http://www.avarchivering.nl/node/1295● The Real Thing - Authenticiteit van AV- media Beeld en Geluid - 17 november 2010 ○ http://www.avarchivering.nl/node/992
 7. 7. Seminar 7 maart 2013Audiovisuele collecties enwetenschappelijk onderzoekDANS -- Den Haag ○ bevordert duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens ○ stimuleert dat onderzoekers gegevens duurzaam archiveren en hergebruiken
 8. 8. Seminar 7 maart 2013ProgrammaDagvoorzitter: Bas Agterberg (Beeld en Geluid)10.00 - 10.30: Inloop met koffie/thee10.30 - 10.45: Welkomstwoord, door AVA_Net-voorzitter Harry Romijn10.45 - 11.15: Presentatie Julia Noordegraaf (UvA)11.15 - 11.45: Presentatie John Kleinen (UvA)11.45 - 12.15: Presentatie Stef Scagliola (EUR)12.15 - 13.15: Lunch13.15 - 14.15: Parallelsessies: Jean Hellwig, Annegriet Wietsma14:15 - 14.45: Koffiebreak14.45 - 15.45: Parallelsessies: Noterik, Lotte Belice Baltussen15.45 - 16.15: Presentatie Susan Aasman (RUG)16.15 - 16.30: AfsluitingZie website DANS
 9. 9. Seminar● bood kans aan erfgoedinstellingen met audiovisuele collecties om in contact te komen met één van hun doelgroepen: de onderzoeker
 10. 10. SeminarDE onderzoeker bestaat niet:audiovisueel erfgoed niet alleen gebruikt voormediaonderzoek, maar ook voor bijv. visueleantropologieVerder:● oral history,● achtergrondonderzoek bij documentaires,● reportages, enz.
 11. 11. verschillende methodes:● de één legt zelf AV-collecties aan, om altijd toegang tot materiaal te hebben● de ander digitaliseert AV-collectie en beheert digitale mediatheek
 12. 12. Oral history● oral history kan worden ingezet voor onderzoek en voor het vastleggen van bepaalde gebeurtenissen,● of aspecten van een bepaalde cultuur.Veiligstellen bij AV archief, bijv. BenG -> databeschikbaarstellen via DANS
 13. 13. WensenParadataNaast metadata over AV-items is er behoefteaan paradata:● bijv. geschiedenis van hergebruik van AV- materiaal
 14. 14. WensenElke vorm van onderzoek voegt een nieuwebetekenislaag toe aan het audiovisuelemateriaal en die nieuwe laag kan ookbetekenisvol zijn voor andere onderzoekersVerder maakt hergebruik en het vastleggen vande data nieuwe vormen van onderzoekmogelijk, bijvoorbeeld door grote datasets teanalyseren en daar patronen uit te halen
 15. 15. Zie ook verslag op de website van DENVragen en reacties? ● hvdwindt [at] beeldengeluid

×