Praktijkonderwijs Ocw02

1,682 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,682
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Praktijkonderwijs Ocw02

 1. 1. Praktijkonderwijs 1998 - 2010 Opbrengsten en perspectief Drs. J. van Heerikhuize, voorzitter LWV-PrO H. Van den Brand MA, secretaris LWV-PrO
 2. 3. De basis <ul><li>Enige schoolsoort in VO met 100% zorgleerlingen </li></ul><ul><li>Specifieke plaats in het inrichtingsbesluit met eigen opdracht </li></ul><ul><li>Doelstelling is voorbereiding op (zelfstandig) wonen, werken en vrije tijd en burgerschap met functioneel rekenen en taal </li></ul><ul><li>Doelgroep via indicatiestelling: IQ (55)60-(75)80; LA 3 jaar of meer op 2 van de 4 domeinen TL, BL , SP en IR; sociaal-emotioneel (LVG) </li></ul><ul><li>Licentiestructuur </li></ul><ul><li>De 1 op 1 bekostiging </li></ul>
 3. 4. Het landschap <ul><li>Er zijn 176 scholen voor Praktijkonderwijs </li></ul><ul><li>Landelijk dekkend netwerk </li></ul><ul><li>Bestuurlijke varianten </li></ul><ul><li>Ruim 27.000 leerlingen </li></ul><ul><li>Gemiddelde schoolgrootte: 150 - 160 ll’n </li></ul><ul><li>Leerlingen van 12 - 18 (20) jaar </li></ul><ul><li>Budget globaal € 10.000,- per ll’n </li></ul><ul><li>LWV-PrO een heldere overzichtelijke structuur van 17 regio’s </li></ul>
 4. 5. Kenmerken en trends <ul><li>De leerling centraal, de leerling de maat </li></ul><ul><li>Van zorg+onderwijs naar onderwijs+zorg </li></ul><ul><li>Leerling volgt geen onderwijs, het onderwijs volgt de leerling </li></ul><ul><li>Van aanbod- naar vraaggestuurd werken (Individueel Ontwikkel Plan en Uitstroomplan) </li></ul><ul><li>Van instituut naar netwerkschool </li></ul><ul><li>Inhoudelijke ontwikkeling centraal </li></ul><ul><li>Met partners: OCW, besturenorganisaties, vakbonden, inspectie, SZW, UWV, MEE, jeugdzorg, gemeenten </li></ul>
 5. 6. Kenmerken en trends <ul><li>Van ‘leren doe je op school’ naar The world is the learning place, real world learning’ (Dennis Litky) </li></ul><ul><li>Naar competentiegericht leren </li></ul><ul><li>Een leven lang leren… ook voor PrO leerlingen </li></ul>
 6. 7. Landelijke Projecten <ul><li>Referentiegroep Praktijkonderwijs in de steigers (1998-2010) </li></ul><ul><li>Leermiddelenontwikkeling (OCW+PidS) </li></ul><ul><li>ESF-PRO “Praktijkonderwijs werkt door…” (2000-2006) </li></ul><ul><li>ESF-PRO-VSO Maatregel C (2007-2013) </li></ul><ul><li>Kwaliteit van leerlingenzorg in VMBO en PrO </li></ul><ul><li>Praktijknet - ontwikkeling praktische competenties (2004-2005) </li></ul><ul><li>Praktijkbanenplan (2004-2005) </li></ul><ul><li>Work@work (2006-2008) </li></ul><ul><li>Uitstroommonitor </li></ul><ul><li>Onderwijsnummer </li></ul>
 7. 8. Onderzoek <ul><li>Uitstroom Praktijkonderwijs IVA (van schooljaar 2002 - 2008) </li></ul><ul><li>Kwaliteit lesmateriaal Praktijkonderwijs GION </li></ul><ul><li>Didactische concepten Praktijkonderwijs Universiteit Maastricht </li></ul><ul><li>VMBO en het Praktijkonderwijs REGIOPLAN </li></ul><ul><li>Doorontwikkeling PrOmotie KPC-groep </li></ul><ul><li>Praktijkonderwijs: gegarandeerd werk? IVA </li></ul><ul><li>Rapport Praktijkonderwijs, PSW Arbeidsmarktadvies </li></ul><ul><li>Monitor Praktijkonderwijs ITS </li></ul><ul><li>Realisatie van de onderwijstijd in het Praktijkonderwijs IVA </li></ul><ul><li>Onderzoek naar het functieprofiel van directeuren Praktijkonderwijs IVA </li></ul>
 8. 9. Opbrengsten referentiegroep <ul><li>Visie en missie </li></ul><ul><li>Bouwkundige concepten </li></ul><ul><li>Ontwikkeling IOP </li></ul><ul><li>Afstemming opleidingen, professionalisering </li></ul><ul><li>Ontwikkelen leerlijnen PrOmotie </li></ul><ul><li>Kwalificatiedocument PrO </li></ul><ul><li>Conferenties, nieuwsbrieven etc. (communicatie, infrastructuur,..) </li></ul><ul><li>Kennisnet </li></ul>
 9. 10. ESF 2000-2006 (55 scholen) <ul><li>Arbeidskundig onderzoek </li></ul><ul><li>Netwerkvorming </li></ul><ul><li>Leerlingenwerkplaatsen </li></ul><ul><li>Branchegerichte cursussen </li></ul><ul><li>ICT </li></ul><ul><li>Scholingsprogramma’s docenten </li></ul><ul><li>Vormgeven en intensiveren van begeleiding na het verlaten van de school </li></ul>
 10. 11. ESF 2007-2013 <ul><li>WIO: Werknemer in Opleiding, een extra impuls ter bevordering van de arbeidsparticipatie van leerlingen van scholen voor Praktijkonderwijs en het VSO. </li></ul><ul><li>Kengetallen 2008 </li></ul><ul><ul><li>Beschikbaar budget € 24.900.082 € 33.200.109 </li></ul></ul><ul><ul><li>Aantal aanvragen 186 197 </li></ul></ul><ul><ul><li>Toegekende subsidie € 24.783.183 € 32.855.581 </li></ul></ul><ul><ul><li>Toegekende projecten 112 162 </li></ul></ul><ul><li>Het project is bestemd voor 176 scholen voor Praktijkonderwijs (27.000 ll.) en 225 locaties voor VSO (23.000 ll.) </li></ul><ul><li>Subsidiabele thema’s: arbeidskundig onderzoek, leerling-werkplaats, branchegerichte cursussen, naschoolse begeleiding/nazorg en netwerkvorming. </li></ul>
 11. 12. Praktijknet <ul><li>Ontwikkeling competentiegerichte praktische vorming </li></ul><ul><li>120 scholen in 16 netwerken </li></ul><ul><li>In samenhang met: kwaliteitsbeleid, nieuwe vormen van leren, samenwerking VMBO en ICT toepassingen </li></ul>
 12. 13. [email_address] <ul><li>IOP (Individueel Ontwikkelplan) met ITP (Individueel Transitie Plan) </li></ul><ul><li>Monitor arbeidsmarkt (omgevingsanalyse) (in relatie met uitstroommonitor) </li></ul><ul><li>Handboek arbeidsintegratie </li></ul><ul><li>Ondersteuning regiocoördinatoren </li></ul><ul><li>Professionalisering, 100 scholen nemen deel in 12 kringen en werken onderzoeksmatig in de eigen praktijk: </li></ul><ul><ul><li>Competentiegericht werken richting arbeidsmarkt </li></ul></ul><ul><ul><li>Netwerkvorming </li></ul></ul><ul><ul><li>Activerende didactiek </li></ul></ul><ul><ul><li>Van IOP naar ITP </li></ul></ul>
 13. 14. Platform Praktijkonderwijs <ul><li>Opdracht LWV PrO: zorg voor kwaliteitsverbetering van de sector, o.a. door coördinatie op diverse projecten/trajecten </li></ul><ul><li>Ambitie: in 2010 behoort het PrO tot de 25% beste scholen in het Voortgezet Onderwijs </li></ul><ul><li>Stimulans en ‘Pro leert door!’ </li></ul><ul><ul><li>Drie pijlers </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kwaliteitszorg </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Opbrengsten in beeld brengen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verslaglegging </li></ul></ul></ul>
 14. 15. Stimulans: kwaliteitszorg <ul><li>Er doen 148 scholen mee (85%) </li></ul><ul><li>Gestart in ’07-’08 </li></ul><ul><li>Rapportages: zie www.platformpraktijkonderwijs.nl </li></ul><ul><li>Onderwijskundig: hoe komt de leerling de school in en met welke bagage gaat hij uiteindelijk de samenleving in? </li></ul><ul><li>Uitstroom: waar gaat de leerling aansluitend op het pro naar toe en – zo mogelijk – hoe handhaaft hij/zij zich? </li></ul>
 15. 16. Stimulans: verslaglegging <ul><ul><li>regelgeving jaarverslaglegging is veranderd; over 2008 volgens nieuwe regels, o.a. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>financieel verslag </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>bestuurlijk verslag </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>inzichtelijk maken van resultaten </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>platform komt 2e helft 2008 met handreiking </li></ul></ul>
 16. 17. Ontwikkelagenda’s <ul><li>Bestuurlijk richting VO? </li></ul><ul><li>Institutioneel van erkenning positie en functie </li></ul><ul><li>Financieel: lumpsum per 1-8-2006 voor de zelfstandige scholen onder declaratiestelsel, per 1-8-2008 onderwijsnummer </li></ul><ul><li>Inhoudelijk: </li></ul><ul><ul><li>Kwaliteitszorg </li></ul></ul><ul><ul><li>Opbrengsten </li></ul></ul><ul><ul><li>Vraaggestuurd werken (IOP) </li></ul></ul><ul><ul><li>Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt </li></ul></ul><ul><ul><li>Een leven lang leren: doorgaande leerlijnen </li></ul></ul><ul><ul><li>PRO-MBO en Branches </li></ul></ul><ul><li>Huisvesting </li></ul><ul><li>Passend Onderwijs (positie & rol in spectrum) </li></ul><ul><li>Positie LWV-PRO- afspraken en afstemming met VO Raad </li></ul>
 17. 18. Een leven lang leren, ook voor leerlingen van PrO! <ul><li>Een deel van de PrO-leerlingen blijkt onder bepaalde voorwaarden in staat om niveau 1, of delen van niveau 1 (brancheopleidingen) te halen </li></ul><ul><li>Voorwaarden: samenwerking PRO-MBO </li></ul>
 18. 19. Dilemma’s <ul><li>PrO in het VO: leerlingen krijgen nog steeds te maken met jeugdhulpverlening in het LVG circuit (MEE); idem voor arbeidsintegratie en worden dan gezien als gehandicapt…. Voor het imago van het Praktijkonderwijs is dit ‘slecht’ voor de individuele leerling kan dit goed zijn als vangnet. </li></ul><ul><li>De leerlingen in het Praktijkonderwijs ontwikkelen zich positief in het VO en integreren breed (wonen, werken, vrije tijd, burgerschap) in de samenleving. Soms is het nodig om een beroep te kunnen doen op sociale verzekeringswetgeving en op regionaal sociaal beleid. De gebruikte indicatoren en terminologie problematiseren en werpen voor de doelgroep een probleem op. (medisch model denken) Arbeidsgehandicapt zijn (UWV) Kansarm zijn (GOA) </li></ul><ul><li>Ouders en leerlingen die het Praktijkonderwijs niet kennen willen niet naar het Praktijkonderwijs, acceptatieproblematiek wordt door adaptief onderwijs in het PO niet zichtbaar en pas (te) laat bespreekbaar gemaakt. </li></ul>
 19. 20. Perspectiefnota Reizen of trekken? De netwerkschool <ul><li>The world is the learning place (weblog) </li></ul><ul><li>Samenwerken betekent voor de netwerkschool …………… </li></ul>
 20. 21. Netwerken… <ul><li>Een wereld waarin het beeld van organisaties niet een piramide en een machine is, maar meer een tuin, een marktplaats, een hypertekst, een netwerk…! </li></ul><ul><li>Waarin de ordening veel meer door het maken van onderlinge afspraken tot stand komt en veel minder door het van bovenaf dicteren van uniforme voorschriften, procedures en protocollen. Afspraken, die tot stand komen vanuit wederzijds belang, omdat twee mensen samen meer willen en meer weten of kunnen dan ieder afzonderlijk. (Swieringa, J. en Jansen, J. (2005) Gedoe komt er toch….) </li></ul>
 21. 22. Missie <ul><li>De school creëert een levensechte omgeving. Deze is afgestemd op de jonge mens, met ruimte voor: persoonlijke ontwikkeling, het aanleren van algemene competenties gericht op het zelfstandig functioneren in de maatschappij en specifieke competenties gericht op deelname aan het arbeidsproces </li></ul>
 22. 23. Visie <ul><li>De jongere en zijn loopbaan staan centraal. Die loopbaan zit in de jongere zelf. De jongere maakt voortdurend keuzes. Het onderwijs wordt gestuurd door zijn ontwikkelingsvraag. Op basis van die vraag en het potentieel van de jongere arrangeert de docent samen met de leerling en betrokkenen en instanties rondom de school als instituut, leer- en ontwikkelingstrajecten </li></ul>
 23. 24. Samenwerkingsverband PO Samenwerkingsverband VO Zorgstructuur Permanente Commissie Leerlingenzorg Regionale Verwijzingscommissie Indicatiestelling Dienstencentrum Ambulatorium Zorgplicht Kwalificatiestructuur MBO/ROC Leerwerktraject Maatschappelijk werk Jeugdhulpverlening Gemeente Provincie Passend Onderwijs Wetgeving Bureau Halt Politie Netwerk UWV-MEE-CWI Samenwerking in de regio Ondersteunende instellingen Zorgaanbod intern en extern afstemmen Zorgbudget Zorgarrangementen Professionalisering Budget speciale onderwijszorg Taalproblemen Leerstoornissen/Dyslexie PDD-NOS/ASS/ADHD Arbeidstoeleiding Remedial Teaching Begeleiding Coaching Brede School Zorgcoördinator Leerlinggebonden financiering Zorgplicht Didactische werkvormen Activerende didactiek Maatschappelijk werk Mentoraat Zorgplan Verbreding en verdieping van de zorg
 24. 26. Dank voor uw aandacht

×