Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Những event đã tham gia của Huỳnh Hữu Tài

244 views

Published on

Đây là những event tôi đã tham gia trong thời gian qua. Nếu bạn quan tâm đến các chủ đề này, vui lòng liên hệ với tôi nhé.

Published in: Business
  • Be the first to comment

Những event đã tham gia của Huỳnh Hữu Tài

  1. 1. Những event đã tham gia Prepared by Huỳnh Hữu Tài Email: tai@WeTransform.vn
  2. 2. Platform Strategy Đơn vị tổ chức: Vietnam Mobile Day 2019 Link: https://www.facebook.com/mobiledayevent/photos/a.1588506164738584/2284 964261759434/
  3. 3. Hiểu và ứng dụng mô hình PLATFORM vào các doanh nghiệp khởi nghiệp Đơn vị tổ chức: Đà Nẵng Co-working Space Link: https://www.facebook.com/events/900997373358482/
  4. 4. Xây dựng nền tảng kết nối: Dễ hay khó? Đơn vị tổ chức: Alpha Books Link: https://www.facebook.com/events/2039477259664756/
  5. 5. Khởi nghiệp thành công cùng Platform Đơn vị tổ chức: Topdev Link: https://www.facebook.com/topdevvietnam/posts/1584028991646225
  6. 6. Digital Healthcare tại Việt Nam Nhìn nhận-Cơ hội-Thách thức Đơn vị tổ chức: Sihub Link: https://www.facebook.com/events/1124592421039555/
  7. 7. Tư duy khởi nghiệp Đơn vị tổ chức: FirstNews & BizHub Link: https://www.facebook.com/events/163816777882734/
  8. 8. Cảm ơn! Huỳnh Hữu Tài Email: tai@WeTrasnform.vn Mobile: 0908967749 http://facebook.com/huutaivn

×