Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Những cuốn sách được dịch bởi Huỳnh Hữu Tài và nhóm WeTransform

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 9 Ad

Những cuốn sách được dịch bởi Huỳnh Hữu Tài và nhóm WeTransform

Download to read offline

Những cuốn sách được dịch bởi Huỳnh Hữu Tài và nhóm WeTransform. Chúng tôi sẽ còn ra mắt rất nhiều cuốn sách khác nữa trong thời gian tới. Mời các bạn đón đọc.

Follow Huỳnh Hữu Tài và WeTransform tại đây:
Facebook: http://facebook.com/huutaivn
Website: http://wetransform.vn/
YouTube: https://www.youtube.com/wetransform
Instagram: https://www.instagram.com/huutaivn/
Slideshare: https://www.slideshare.net/HuynhHuuTai1
Medium: https://medium.com/@huutaivn
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/huynh-huu-tai-21308536/
Issuu: http://issuu.com/wetransform.vn
Tiki: https://tiki.vn/cua-hang/wetransform
Shopee: http://shopee.vn/wetransform
Email: tai@wetransform.vn
Các bài Quiz: http://wetransform.vn/quiz
Khảo sát về sách: http://wetransform.vn/khaosat/
Khảo sát về sự kiện: http://wetransform.vn/sukien/

Những cuốn sách được dịch bởi Huỳnh Hữu Tài và nhóm WeTransform. Chúng tôi sẽ còn ra mắt rất nhiều cuốn sách khác nữa trong thời gian tới. Mời các bạn đón đọc.

Follow Huỳnh Hữu Tài và WeTransform tại đây:
Facebook: http://facebook.com/huutaivn
Website: http://wetransform.vn/
YouTube: https://www.youtube.com/wetransform
Instagram: https://www.instagram.com/huutaivn/
Slideshare: https://www.slideshare.net/HuynhHuuTai1
Medium: https://medium.com/@huutaivn
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/huynh-huu-tai-21308536/
Issuu: http://issuu.com/wetransform.vn
Tiki: https://tiki.vn/cua-hang/wetransform
Shopee: http://shopee.vn/wetransform
Email: tai@wetransform.vn
Các bài Quiz: http://wetransform.vn/quiz
Khảo sát về sách: http://wetransform.vn/khaosat/
Khảo sát về sự kiện: http://wetransform.vn/sukien/

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Huynh Huu Tai (16)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Những cuốn sách được dịch bởi Huỳnh Hữu Tài và nhóm WeTransform

  1. 1. Những cuốn sách do Huỳnh Hữu Tài và nhóm WeTransform dịch Prepared by Huỳnh Hữu Tài Email: tai@wetransform.vn
  2. 2. Cuộc Cách Mạng Nền Tảng Platform Revolution Link sách tiếng Việt: http://bit.ly/cuoccachmangnentang Link sách gốc: https://amzn.to/2WCPsgh
  3. 3. Cuộc Dịch Chuyển Đại Dương Xanh Blue Ocean Shift Link sách tiếng Việt: http://bit.ly/cuocdichchuyendaiduongxanh Link sách gốc: https://amzn.to/2WuZY4v
  4. 4. Chiến Lược Dữ Liệu Data Strategy Link sách tiếng Việt: http://bit.ly/chienluocdulieu Link sách gốc: https://amzn.to/2F3FiL3
  5. 5. Inbound Marketing Link sách tiếng Việt: http://bit.ly/inboundmarketingvietnam Link sách gốc: https://amzn.to/2WsxrN3
  6. 6. Quyền Lực Mới New Power Link sách tiếng Việt: http://bit.ly/quyenlucmoi Link sách gốc: https://amzn.to/2WFhMyT
  7. 7. Câu Chuyện iPhone The One Device Link sách tiếng Việt: http://bit.ly/cauchuyeniphone_vn Link sách gốc: https://amzn.to/2KJENJx
  8. 8. Platform Ứng Dụng Platform: Get noticed in a noisy world Link sách tiếng Việt: http://bit.ly/platformungdung Link sách gốc: https://amzn.to/2KaquhW
  9. 9. Thank You! Huỳnh Hữu Tài Email: tai@WeTransform.vn

×