Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dự án tặng sách cho các co-working space

961 views

Published on

Mục đích dự án: lan toả những cuốn sách hay do Huỳnh Hữu Tài và nhóm WeTransform.vn dịch.
Nội dung dự án: với mỗi 10 cuốn sách mà WeTransform bán ra trong thời gian từ tháng 4-2019 đến tháng 12-2019, WeTranform sẽ tặng 1 cuốn sách cho Co-working space. Chúng tôi sẽ tặng 5 cuốn sách/co-working space.

Published in: Education
  • Be the first to comment

Dự án tặng sách cho các co-working space

  1. 1. DỰ ÁN ĐÓNG GÓP SÁCH HAY CHO CÁC CO-WORKING SPACE Prepared by Huỳnh Hữu Tài Email: huutaivn@gmail.com Fb: http://facebook.com/huutaivn Phone: 0908967749
  2. 2. Nội dung dự án 1. Thời gian thực hiện: tháng 4-2019 đến tháng 12-2019 2. Mục đích dự án: lan toả những cuốn sách hay do Huỳnh Hữu Tài và nhóm WeTransform.vn dịch. 3. Nội dung dự án: với mỗi 10 cuốn sách mà WeTransform bán ra trong thời gian từ tháng 4-2019 đến tháng 12-2019, WeTranform sẽ tặng 1 cuốn sách cho Co-working space. Chúng tôi sẽ tặng 5 cuốn sách/co- working space. 4. Để những cuốn sách này lan toả đến bạn đọc hơn nữa, chúng tôi cần sự hỗ trợ của các co-working space share những cuốn sách mà chúng tôi đang crowdfunding, nội dung ở slide tiếp theo.
  3. 3. Nội dung co-working space chia sẻ lại cho cộng đồng trên các kênh truyền thông 1. Hình ảnh 5 cuốn sách do WeTransform.vn tặng cho co-working space (khoảng 3 tấm), nên có logo của co-working space để mọi người biết đến mình. Vài dòng giới thiệu về 5 cuốn sách này (ngắn gọn, không cần dài). 2. Để link giới thiệu cuốn sách mới sẽ ra mắt vào tháng 8-2019 của WeTransform. Cuốn sách “Trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng vào doanh nghiệp như thế nào? 50 câu chuyện thành công của các công ty đã ứng dụng AI”. Link giới thiệu sách: http://bit.ly/AIbook_PreOder
  4. 4. Combo 5 cuốn sách được tặng 1. Cuộc cách mạng nền tảng (Platform Revolution): http://bit.ly/cuoccachmangnentang 2. Cuộc dịch chuyển đại dương xanh (Blue Ocean Shift): http://bit.ly/cuodichchuyendaiduongxanh 3. Chiến lược dữ liệu (Data Strategy): http://bit.ly/chienluocdulieu 4. Inbound Marketing (Inbound Marketing): http://bit.ly/inboundmarketingvietnam 5. Quyền lực mới (New Power): http://bit.ly/quyenlucmoi

×