- Tốt, thứ hai anh bắt đầu.                         Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm trôi qua.  ...
- Anh có mài lưỡi cưa của mình không?      người làm bên cạnh lại gấp nhiều lần.                  ...
BÀI GIẢNG HẰNG TUẦN              dân trong Chúa. Chúng ta có chung một( Ghi lại bài giảng hằng tuần dành cho...
chỉ tin tưởng người Nga chỉ vì họ là       người cũ và mặc cho chúng ta con ngườingười Nga, hay là tôi tin tưởng ngư...
MẠNG XÃ HỘI DÙNG ĐỂ                CHÚNG TA BIẾT GÌ VỀ   CẢM ƠN CHÚA                  ...
hưởng xấu cho các mối quan hệ.          facebook. Điều này có thể dẫn đến nhiềuCác trang mạng xã hội là một trong...
quan tâm đến cảm xúc của người khác       THANH NIÊN LỜI SỰ SỐNGkhi viết những lời bình luận hoặc chia sẻ    Đừng...
caát, bôûi saùng suoát noù ñöôïc thieát laäp (1COÂNG BOÁ LÔØI CHUÙA                  Giaêng 2:20; 1 Coâr...
Toâi ñöôïc ñaày troïn tri thöùc cuûa yù muoán      ngöôøi khaùc coù ñöôïc nieàm vui. Toâi seõChuùa trong moïi söï kh...
chuùng ta (Thi Thieân 107:20, Xuaát 23:25,      An Ninh vaø Thoaùt Khoûi Sôï HaõiThi Thieân 103:3b).Thaàn Ñöùc Chuùa...
döôùi chaân, khoâng gì laøm haïi toâi ñöôïc (Thi  noù seõ keå cho doøng doõi tieáp theo (PhuïcThieân 91:2; Luca 10:19). ...
Quan Heä                         MỘT BUỔI HỘI NGHỊCon caùm ôn Cha vì Ngaøi laáy ôn maø che    ...
không thể nghe ra tiếng nói êm dịu, nhỏ     Hãy để cho họ dấn thân vào việc cứu vớtnhẹ của Chúa Jesus của họ.Hãy khuyế...
Cuéc chiÕn v× sù b×nh an.            h·y ®Çu phôc §øc Chóa Trêi, h·y chèng tr¶                 ...
tôc ë trong t×nh yªu. Kinh Th¸nh cho chóng    em ®­îc cøu rçi vµ Êy lµ tõ n¬i §øc Chóata biÕt r»ng, trong nh÷ng ngµy c...
ng­¬i; hìi s©u bä Gia cèp, vµ c¸c ng­¬i cña    h·y yªu kÎ thï nghÞch vµ cÇu nguyÖn cho kÎd©n Y s¬ ra ªn, ®õng sî chi h...
buån vµ giËn d÷, vµ t«i muèn anh Êy nãi chØ   ch¼ng bao giê ngã thÊy n÷a. §øc Giª-h«-vamét ®iÒu g× ®ã ®Ó t«i cã thÓ tiÕ...
vui h­ëng thô. b¹n lu«n nhí r»ng ph¶i manggiµy cña sù b×nh an khi b¹n b­íc vµo trËn      KHẢI TƯỢNG VÀ MỤC TIÊU CỦAc...
LỜI SỰ SỐNG TẠI VIỆT NAM             LỊCH ĐỌC KINH THÁNH HẰNG TUẦN                      ...
GỞI CÁC BẠN THÂN HỮU              HỘI THÁNH TIN LÀNH LỜI SỰ                         ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

So 154

372 views

Published on

Nội san Mùa Gặt số 154 của Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống Việt Nam Moscow.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
372
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

So 154

 1. 1. - Tốt, thứ hai anh bắt đầu. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm trôi qua. Vào chiều thứ năm, người trưởng nhóm nói với người thanh niên: - Anh có thể nhận tiền công ngày hôm nay. Giật mình, người thanh niên nói:MỖI TUẦN MỘT TRUYỆN“ Cái rìu lụt mà không mài lưỡi nó lại, ắt - Tôi nghĩ ông sẽ trả lương vào ngày thứphải ráng sức càng nhiều; nhưng sự khôn sáu. ngoan có ích đặng dẫn dắt.” - Bình thường là vậy, nhưng chúng tôi Truyền Đạo 10:10 quyết định cho anh nghỉ việc vì tiến độ công việc của anh quá chậm. Bảng chấm MÀI BÉN LƯỠI CƯA. công thể hiện điều đó rất rõ.Một chàng thanh niên đến gặp trưởng một - Nhưng tôi làm việc rất chăm chỉ – ngườinhóm đốn gỗ xin việc làm. Người này trả thanh niên phản đối – Tôi tới sớm nhất, ralời: về trễ nhất và làm luôn trong giờ nghỉ trưa.- Để xem anh đốn cái cây này như thế nàođã. Người trưởng nhóm thấy người thanh niên này rất thành thật nên ông suy nghỉ 1Người thanh niên bước tới và đốn cái cây lát rồi hỏi:to đó 1 cách rất kỹ thuật. Quá ấn tượng,người trưởng nhóm nói: 1
 2. 2. - Anh có mài lưỡi cưa của mình không? người làm bên cạnh lại gấp nhiều lần. Nếu mọi người quan tâm đến chàng thanhNgười thanh niên trả lời: niên này, họ sẽ dễ dàng nhận ra lưỡi cưa của anh ta đang bị cùn. Làm chung một- Không ạ, tôi đã làm việc liên tục nên nhóm, một tổ, mọi người đều có tráchchẳng còn thời gian cho việc đó. nhiệm quan tâm lẫn nhau. Thấy người khác làm chưa đúng, chưa đạt kết quả,Suy gẫm : chúng ta có trách nhiệm phải nhắc nhở, hướng dẫn.Thưa các bạn, có thể lắm chúng ta đangtrách chàng thanh niên này có tinh thần Các bạn thân mến, trong cùng một thânlàm việc siêng năng nhưng lại thiếu hiểu thể Đấng Christ, chúng ta đã quan tâm đủbiết, vì khi làm việc với lưỡi cưa cùn sẽ đến nhau chưa? Lời Chúa nhắc nhởlàm chàng ta nhanh kiệt sức mà công việc chúng ta "nhưng muốn cho chúng ta lấylại khó hoàn thành. Nhưng lắm lúc thuộc lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, đểlinh của chúng ta đang lâm vào tình trạng trong mọi việc chúng ta đều được thêmcủa chàng thanh niên này mà chúng ta lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấngkhông hề hay biết. Chúng ta làm việc rất Christ. Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràngnhiệt tình, miệt mài hết ngày rồi đến đêm, buộc vững bền bởi những cái lắt léo,nhưng lại quên mài lưỡi cưa của mình. khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho Hình ảnh Chúa Jesus sau một ngày làm thân thể lớn lên, và tự gây dựng trong sựviệc mệt nhọc (Mác 1. 21-34), Ngài đã yêu thương." Ê-phê-sô 4. 15,16. Giúpchọn cách MÀI BÉN LƯỠI CƯA trong người khác thành công là chúng ta đangMác 1.35 "Sáng hôm sau, trời còn mờ làm cho thân thể Đấng Christ được hiệpmờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi nhất và thành công. Nguyện Chúa Thánhvắng vẻ, và cầu nguyện tại đó". Hoặc Linh kết nối tất cả chúng ta làm một đểtrước một công tác quan trọng chọn mười ích lợi cho sự phấn hưng nước trời,hai sứ đồ, "Đức Chúa Jesus đi lên núi để Amen!cầu nguyện, và thức thâu đêm cầu nguyệnĐức Chúa Trời." Luca 6.12. Ước mong Ban Biên Tập.mỗi chúng ta cũng chọn cách MÀIBÉN LƯỠI CƯA giống như Chúa KHẢI TƯỢNG HỘI THÁNHJesus để có một kết quả tốt nhất từ “ - Hãy trang bị cho dân sự ta lời đức tin.Thiên Thượng chứ không phải nhờ - Chỉ cho họ vũ khí thuộc linh họ có.vào sức riêng mình. - Dạy họ các sử dụng chúng. - Và gửi họ vào chiến trường bách chiến-Điểm kế tiếp, chàng thanh niên thiếu bách thắng cho Chúa.”hiểu biết để đến nổi bị sa thải, lỗi ở ( khải tượng của mục sư Ulf Ekman, Mụcanh chỉ có một, nhưng lỗi ở những sư trưởng của dòng chảy Lời Sự Sống) 2
 3. 3. BÀI GIẢNG HẰNG TUẦN dân trong Chúa. Chúng ta có chung một( Ghi lại bài giảng hằng tuần dành cho văn hoá đó là “Văn hoá của Cơ đốccác bạn nghe lại, dùng trong nhóm tế bào giáo”!hoặc các bạn ở các nơi xa không đếnđược Hội Thánh) Ê-phê-sô 2:15-19 là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mìnhĐỀ TÀI: NGƯỜI ĐA DÂN TỘC mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho Mục sư: Vladimir Shamray. hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một người mới trong Ngài, 16 và vì bởi Đôi chút về Mục sư thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù Vladimir Shamray: nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể, màMục sư Shamray là mục sư của Hội thánh làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. 17Việt Nam từ năm 2008 đến tháng 7 năm Ngài lại đã đến rao truyền sự hòa bình2012. Sau đó mục sư và gia đình của cho anh em là kẻ ở xa, và sự hòa bình chomình đã chuyển về Việt nam sinh sống và kẻ ở gần. 18 Vì ấy là nhờ Ngài mà chúnghầu việc Chúa trong Hội thánh Lời Sự ta cả hai đều được phép đến gần ĐứcSống tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Chúa Cha, đồng trong một Thánh Linh.mục sư trở lại thành phố Moscow để 19 Dường ấy anh em chẳng phải là ngườithăm anh chị em trong Hội thánh kể từ ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa,khi mục sư chính thức chuyển về Việt nhưng là người đồng quốc với các thánhNam công tác. Ngợi khen Chúa vì tấm đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời.lòng yêu mếm dân tộc Việt Nam của mụcsư. Và đây là bài giảng cũng là lời tâm Mặc dù giữa chúng có nhiều điểm kháctình của mục sư gửi tới anh chị em con nhau, nhưng trong Chúa Jesus chúng tacái Chúa trong Hội thánh Lời Sự Sống đều là anh chị em của nhau. Bởi vậyViệt Nam tại Moscow: chiếc chìa khoá để kết nối các dân tộc đó là xây dựng tình anh em dựa trên mối“Người đa dân tộc” – Bài giảng của ms. quan hệ chứ không dựa vào quốc tịch củaVladimir Shamray mỗi người. Điều đó có nghĩa là tôi khôngMặc dù chúng ta là những con ngườikhác nhau về màu da, tiếng nói, văn hoá,quốc tịch... nhưng trong Chúa Jesuschúng ta không có quốc tịch riêng, trongChúa chúng ta đều là anh chị em củanhau. Đối với tôi những người Việt Namtrong Hội thánh đã trở thành những ngườithân cận, vì chúng ta là người thuộc một 3
 4. 4. chỉ tin tưởng người Nga chỉ vì họ là người cũ và mặc cho chúng ta con ngườingười Nga, hay là tôi tin tưởng người mới là tạo vật mới. Và lúc bấy giờ nhữngViệt Nam chỉ vì người đó là người Việt ai đã tin nhận Chúa Jesus sẽ không còn sựNam. KHÔNG! Tôi tin tưởng con người cách ly giữa màu da, tiếng nói hay quốcđó vì họ là anh chị em trong Chúa của tôi, tịch... Chúa Jesus đã trở thành văn hoádù họ có là người của nước nào đi chăng chung cho cả nhân loại. Chúng ta trởnữa. Những mối quan hệ Đức Chúa Trời thành một dân mới trong Chúa không phụban cho chúng ta đối với những người thuộc vào những sự khác biệt bên ngoài.anh chị em trong Chúa còn quan trọng Điều đó có nghĩa là tôi không chỉ sốnghơn những mối quan hệ dựa trên quốc cho dân tộc của mình, không chỉ giới hạntịch, quan trọng hơn cả văn hoá dân tộc trong văn hoá dân tộc, nhưng ngược lạiriêng của chúng ta. Tất cả chúng ta đều tôi học lấy “Văn hoá của Cơ đốc giáo”.có cùng một Cha là Cha Thiên Thượng!Vì Qua Chúa Jesus Đức Chúa Đất nước Việt Nam đang đứngTrời đã kết hiệp chúng ta làm trước một sự phấn hứng lớn vàmột. Chúng ta đều cùng đến sẽ còn ảnh hướng đến nhữngvới Đức Chúa Cha vì thế tất cả đất nước xung quanh. Ngườichúng ta đều là anh chị em của Việt nam sẽ mang Tin lànhnhau, không phụ thuộc vào của Chúa Jesus đến với nhữngngôn ngữ, văn hoá hay bất kỳ dân tộc khác.điều gì khác. Có thể chúng tasống ở những nơi khác nhau, Công vụ 11:19nhưng trong Chúa chúng ta đều thuộc về 19 Những kẻ bị tan lạc bởi sự bắt bớ xảynhau. đến về dịp Ê-tiên, bèn đi đến xứ Phê-ni- xi, đảo Chíp-rơ và thành An-ti-ốt, chỉCô-lô-se 3:10,11 giảng đạo cho người Giu-đa thôi.mà mặc lấy người mới là người đang đổi Ở đây có nói về có một số người đã vượtra mới theo hình tượng Đấng dựng nên qua lối suy nghĩ hạn hẹp của mình, vượtngười ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy ra khỏi tư tưởng của chủ nghĩa dân tộc,trọn. 11 Tại đây không còn phân biệt vượt lên khỏi những rào cản văn hoá bảnngười Gờ-réc hoặc người Giu-đa, người xứ để truyền giảng cho những người dânchịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, tộc khác, mặc dù đây là việc không đơnngười dã man hoặc người Sy-the, người giản chút nào. Tất nhiên chúng ta khôngtôi mọi hoặc người tự chủ; nhưng Đấng bao giờ quên về dân tộc của mình, nhưngChrist là mọi sự và trong mọi sự. cũng hãy nhìn nhận mình là người Quốc tế - người đa dân tộc. Trong Chúa chúngMỗi một người trước khi đến với Chúa ta là một và trong Chúa tất cả chúng ta làJesus đều mang trong mình con người cũ, anh chị em của nhau!con người tội lỗi... Nhưng khi chúng tađến với Chúa Jesus, Ngài gỡ bỏ đi con BBT Mùa gặt Lời Sự Sống 4
 5. 5. MẠNG XÃ HỘI DÙNG ĐỂ CHÚNG TA BIẾT GÌ VỀ CẢM ƠN CHÚA FACEBOOK???Một nền tảng truyền thông xã hội mới đãđược đưa ra để cung cấp cho các cơ đốc Hiện tại facebooknhân một nơi để bày tỏ lòng biết ơn của là một trongmình cho tất cả những điều tốt đẹp mà những trang mạngChúa đã thực hiện trong cuộc sống của thông dụng trênmỗi chúng ta. Internet. Mỗi ngày có hàng triệu ngườiWriteGodAThankYou.com cho phép trên khắp thế giới đăng nhập vàongười sử dụng viết tin nhắn cảm ơn cho facebook để kết nối với bạn bè. Nhữngnhững thứ như gia đình, bạn bè và công người bạn này bao gồm gia đình, bạn bèviệc, sức khỏe... thất lạc đã lâu, đồng nghiệp, hoặc bạnCác tin nhắn có thể dễ dàng chia sẻ với mới. Bất kể ngày nào, hầu hết chúng tabạn bè trên các trang mạng xã hội như thường nhận ra có khá nhiều tương tácFacebook, Twitter, Pinterest, Tumblr, và trên trang facebook của mình.Google+.Người dùng cũng có thể tạo danh sách Facebook mang lại nhiều điểm thuận lợicác điều mà mình cảm thấy biết ơn cũng cho thành viên của nó, đồng thời cũngnhư lập ra danh sách cầu nguyện cá nhân. đem đến một số điều trở ngại. Điều quanNgười sáng lập Darin Garcia được lấy trọng là chúng ta nên định lại giá trị củacảm hứng từ nghiên cứu của hai nhà tâm facebook qua mức độ tương tác mà chúnglý học Robert Emmons và Michael ta đã bỏ ra cho nó. Nếu thấy mình đangMcCullough, họ đã phát hiện ra rằng dồn hết tâm trí vào facebook thì đó là trởnhững người có một danh mục những ngại mà chúng ta cần quan tâm. Mộtđiều mà mình cảm thấy biết ơn vì những trong những rắc rối lớn tác động xấu trênđiều đã được Chúa ban cho thì kinh xã hội là mạng xã hội facebook, nó gâynghiệm ít vấn đề về sức khỏe hơn, cảm xung đột và tổn thương đến các mốithấy tốt hơn về cuộc sống của họ, tiến bộ tương giao. Tất cả các mối quan hệ tronglạc quan hơn và các hướng tới mục tiêu cuộc sống có thể tốt hơn hoặc có thể bịcá nhân nhiều hơn những người đã ghi lại đặt trước nguy cơ tan vỡ. Dưới đây là mộtsự phức tạp trong cuộc sống hoặc các sự vài cách mà tình bạn facebook nguy hạikiện cuộc sống trung lập. đến các mối quan hệ đời thật của bạn.Mục đích của trang web là để có các danh HÔN NHÂN VÀ ĐÍNH ƯỚC:mục những điều mà mọi người cảm thấybiết ơn vào thời đại kỹ thuật số trong khi Có khá nhiều cách mà Facebook có thểcho phép giao tiếp hai chiều để thu hút và gây tổn hại cho mối quan hệ đính ước:truyền cảm hứng cho những người khác. Sự bội tín, việc ghiền facebook, việc cung cấp quá nhiều thông tin cùng với những Piranha (Theo Christiantoday) tương tác bất chính đều là những ảnh 5
 6. 6. hưởng xấu cho các mối quan hệ. facebook. Điều này có thể dẫn đến nhiềuCác trang mạng xã hội là một trong vấn nạn cho gia đình. Khi những vấn đềnhững yếu tố góp phần gia tăng sự không riêng tư của gia đình được truyền lênchung thủy khá mau chóng. Facebook tạo facebook, có thể dẫn đến xung đột trongđiều kiện dễ dàng cho mọi người kết nối hôn nhân, rắc rối cho con cái, cho cha mẹlại với nhau, và một trong những điều hoặc cho bà con thân tộc. Điều bất cẩntrước tiên mà nhiều người hay làm đó là trên có thể hủy hại các mối quan hệ trongtìm kiếm các mối quan hệ cũ. Đôi khi gia đình.người ta tìm kiếm vì tò mò, nhưng cũngcó khi đi tìm với ý định nối lại tình xưa. Nghiện facebook cũng một phần tác độngDù tìm kiếm người xưa với ý định nào thì đến quan hệ gia đình. Nếu đã là cha mẹ,người đang tìm cũng đã rơi vào vùng vợ, chồng, hoặc còn là trẻ nhỏ, nhưng lạinguy hiểm nếu người ấy đã có gia đình, tiêu phí thời gian quá nhiều trên facebookđặt biệt nếu hôn nhân của họ đang căng thì điều này có nghĩa rằng những ngườithẳng hoặc có vấn đề. đó ít khi tham dự với sinh hoạt gia đình. Như vậy có thể gây nên sự giận dữ, oánVí dụ: Nếu một người thất vọng vì người hờn, và cắn đắng trong gia đình.yêu, bạn đời, hay người phối ngẫu, họ có Cả hai tình huống nói trên đều có thể dẫnthể đi vào trang mạng ảo để tìm người đến cãi vã to tiếng trong gia đình hoặc rạnđồng chí hướng, người biết lắng nghe để nứt. Một gia đình có nhiều người muốncó thể giải toả. Cạm bẫy này như một giữ kín các vấn đề riêng tư của gia đìnhtriền dốc trơn trượt, đặc biệt khi người mình thì không nên quan tâm đếnbạn đời bất hạnh đó trông cậy vào các Facebook.thành viên khác phái để nương tựa.Một khía cạnh của facebook là nó có xu TÌNH BẠN:hướng áp đảo con người với rất nhiều Facebook cũng có thể gây tổn hại chothông tin trực tuyến, điều này đặc biệt tình bạn. Những lời bình luận vô tâm cóđúng nếu ta đem vào danh sách bạn bè thể được viết ra, tình bạn có lúc bị xemquá nhiều người. nhẹ do coi trọng facebook hơn, rồi si mê facebook cũng là một yếu tố gây tổnThời gian bỏ ra cho facebook là thời gian thương tình bạn. Ta nên cẩn trọng vàlấy từ những mối quan hệ yêu thương củađời thật. Người phối ngẫu (hay ngườiyêu) của ta có thể nổi lên ghen tuônghoặc thất vọng vì thời gian mà ta đã bỏ ratrên facebook.QUAN HỆ GIA ĐÌNH:Có đôi khi người ta đem than phiền, xảhơi hoặc chia sẻ các rắc rối gia đình lên 6
 7. 7. quan tâm đến cảm xúc của người khác THANH NIÊN LỜI SỰ SỐNGkhi viết những lời bình luận hoặc chia sẻ Đừngquên... Mỗi một tuần đều có NHÓMhình ảnh trên facebook vì có thể một ai THANH NIÊN!!đó sẽ ngượng ngùng xấu hổ hoặc bị tổn Nếu như bạn đang băn khoăn không biếtthương vì những gì bạn đã mang lên. có nên đến Nhóm ThanhNhư đã đề cập ở trên, facebook không Niên hay không, vậy hãy bớtcó tính cách riêng tư. Chắc chắn bạn có chút vài giây đồng hồ đểthể tùy chọn để nâng cấp mức bảo mật xem qua một số so sánh saucá nhân, nhưng sẽ không hoàn toàn đây nhé! Mỗt một tuần bạnriêng tư khi mọi thứ có thể chuyển tiếp có 168 tiếng đồng hồ, BẠNhoặc sao chép. là người sở hữu thời gian này và có quyền sử dụng chúng tùy ý. BẠN có thể tiêu tốnNgoài ra bạn có thể được mời để tham gia thời gian của mình một cách lãng phí, nếuvào các nhóm rồi tương tác qua lại với bạn sử dụng nó không hợp lý. Một số câunhóm; bất cứ ai trên Internet cũng đều có hỏi chúng ta nên đặt ra cho mình. Mỗithể nhìn thấy những nhóm này tùy theo một ngày chúng ta sử dụng bao nhiêu thờicấp độ bảo mật thông tin do quản trị viên gian để vào mạng, sống trong thế giới ảocủa nhóm thiết lập. hơn là thực tế? Bao nhiêu thời gian để quan tâm đến việc ăn mặc, trang điểm bềTình bạn thật ngoài đời có thể bị tổn ngoài, và rồi cần bao nhiêu thời gian đểthương khi người kia bắt đầu cảm thấy thu gọn đồ đạc và tẩy trang? Bạn mất baomình bị bỏ rơi bởi một người bạn đang nhiêu thời gian căng thẳng với bố mẹđắm chìm trong facebook. Nếu người nào thay vì nói một lời xin lỗi? Bạn phải trảđó thông hiểu bạn facebook nhiều hơn giá bao nhiêu thời gian cho những hambạn của mình ở ngoài đời thì tình bạn muốn tạm thời, nhưng hành động thiếuchắc sẽ gặp rắc rối. Thêm nữa, khi người suy nghĩ của mình?...ta bắt đầu khắng khít chặt chẽ qua Không thể nào kể hết phải không nào,facebook hơn là gọi điện thoại cho nhau, bởi vậy mới sinh ra câu nói “đã quáhoặc đi thăm nhau thì điều đó đã là một muộn”. Sẽ là “rất quá muộn” nếu bạnđiều không có lợi cho tình bạn. nghĩ rằng để một khi khác có cơ hội tôi sẽ đến Nhóm Thanh Niên. 2 tiếng đồng hồVì vậy, hãy dành thời gian cho những đủ để bạn nhận ra chính mình, Ban Thanhngười thân yêu của chúng ta trước tiên, Niên sẽ dành tặng cho bạn, đừng bỏ lỡ cơhãy đem yêu thương nhiều hơn, sẻ chia hội “hàng tuần” của mình. THÂN MỜInhiều hơn để được hiểu và gần nhau BẠN!nhiều hơn với gia đình và những người Сách đi: Từ Metro Рижская (đithân yêu thật sự của chúng ta, để ngày phương tiện): Lên khỏi metro đi bộ ranào đó chúng ta không tiếc nuối vì đã bến xe buýt 714, đi 5 bến đến bến 1-dành quá ít thời gian cho nhau để không Рижский переулок.Liên hệ: + 7 (968)hiểu được nhau... 898 52 38 | @Thanh Nien LSS 7
 8. 8. caát, bôûi saùng suoát noù ñöôïc thieát laäp (1COÂNG BOÁ LÔØI CHUÙA Giaêng 2:20; 1 Coârinhtoâ 1:30; 1 Coârinhtoâ Đức Chúa Trời chỉ 2:16; Giacô 3:17 vaø Chaâm Ngoân 24:3) chờ đợi chúng ta Ngaøy hoâm nay thì söï khoân cuûa Chuùa seõ bắt đầu nói ra trong laøm troïn trong toâi vì söï khoân ngoan cuûa đức tin để chúng ta Ngaøi ñeán töø treân cao. Khi toâi coâng boá lôøi có thể nhận điều noùi khoân ngoan töø Ngaøi laø toâi ñem söï chúng ta nói "Vậy bình an vaø loøng nhaân töø ñeán cho hoaøn nếu miệng người caûnh cuûa toâi. Hoâm nay toâi khoâng coøn ñi xưng ra ... ngươi sẽ trong toái taêm nöõa vì Ñöùc Thaùnh Linh seõđược CỨU " (10:9).Chữ được cứu (Saved daét toâi vaøo trong moïi leõ thaät. Chuùa seõ bantrong tiến Hy lạp là "Sozo". Trong từ điểnHylạp và Bản phụ lục có nghĩa là cứu, cho toâi söï thoâng hieåu moïi söï, söï khoângiải cứu, hay bảo vệ, chữa lành, gìn giữ, ngoan vaø tri thöùc seõ laøm vöõng vaøng thôøiphục hồi, làm trọn.Đó là tất cả những lời kyø cuûa toâi vì toâi coù ñöôïc taâm trí cuûa Ñaángmà Đức Thánh Linh chọn để chỉ cho bạn Christ ( Giacô 3:17, Giaêng 16:13; 1quyền năng của điều bạn nói. Điều này Coârinhtoâ 1:30; II Timoâtheâ 2:7; EÂsai 33:6;phù hợp với Mác 11:23 "Người sẽ có bất I Coârinhtoâ 2:16).cứ điều gì người nói ", "Bất cứ điều gì! " Satan khoâng theå thaéng hôn toâi vì Chuùa ñaõ"Sẽ được cứu! ". Cả hai được hiểu giống ban cho toâi moâi mieäng vaø söï khoân ngoannhau.Bạn đang cầu nguyện, tìm kiếm, và maø keû thuø nghòch khoâng thaéng lyù hôn toâi,truy cứu điều gì (chẳng hạn như bịch kẹo cuõng khoâng theå choáng traû ñöôïc toâi (Lucatrứng trong túi áo khoác) bằng môi miệnghay xưng điều đó ra, hãy nói lớn lên! (Thi 21:15)47:1). Hãy nói cho hàng xóm biết điều Toâi khoâng coøn ñi trong toái taêm nöõa vìđó, công bố bằng lời làm chứng! Hãy thử Chuùa ñaõ ban cho toâi nhaän bieát ñöôïcxem!Lẽ thật đầy quyền năng sẽ vận hành nhöõng söï maàu nhieäm cuûa nöôùc Ngaøi.cho bạn "chúng ta (con loài người) thắng Chuùa höôùng daãn vaø daïy doã toâi con ñöôøngnó (ma quỉ) nhờ huyết Chiên con và bởi toâi phaûi ñi. Bôûi maét Ngaøi, Ngaøi dìu daétlời làm chứng mình (điều gì mình nói)..." toâi (Mathiô 13:11; Roâma 1:19; Thi Thieân(Khải 12:11) 32:8). Hoâm nay toâi tin chaéc raèng toâi ñöôïc ñaàyTri thöùc vaø Khoân Ngoan troïn söï toát laønh, moïi tri thöùc vaø naêng löïcToâi coù ñöôïc söï xöùc daàu töø Ñaáng Thaùnh giuùp ñôõ anh em toâi. Trong maét Chuùa, toâivaø toâi nhaän bieát ñöôïc moïi söï. Hoâm nay thaät toát laønh vaø Ngaøi ban cho toâi söï khoânChuùa Gieâ su laøm cho toâi ñöôïc khoân ngoan, tri thöùc vaø nieàm vui (Roâma 15:14;ngoan, coâng chính, neân thaùnh vaø ñöôïc Truyeàn ñaïo 2:26).cöùu chuoäc vì toâi coù ñöôïc taâm trí cuûa ÑaángChirst. Nhôø khoân ngoan nhaø ñöôïc xaây 8
 9. 9. Toâi ñöôïc ñaày troïn tri thöùc cuûa yù muoán ngöôøi khaùc coù ñöôïc nieàm vui. Toâi seõChuùa trong moïi söï khoân ngoan vaø thoâng coâng boá lôøi cuûa ñöùc tin cho ngöôøi khaùchieåu thuoäc linh; Toâi laø taïo vaät môùi trong (Chaâm ngoân 15:23; Mathiô 25:23 vaøÑaáng Christ; Toâi laø taùc phaåm ñöôïc döïng IICoârinhtoâ 1:24).neân trong Chuùa Cöùu Theá Gieâsu. Bôûi theá, Toâi seõ cöôøi khi thaáy söï phaù hoang vaø söïtoâi coù söï khoân ngoan cuûa Ngaøi vaø moïi ñoùi keùm… vaø___________ khoâng sôï chi.quyeát ñònh toâi ñeàu do Ngaøi ñònh. (Coâloâse (Gioùp 5:22)1:9; II Coârinhtoâ 5:17; I Coârinhtoâ 2:16). Toâi yeâu thích söï coâng bình vaø gheùt ñieàuÑöùc Chuùa Trôøi, Cha cuûa Chuùa Cöùu Theá traùi leõ, Ñöùc Chuùa Trôøi toâi xöùc daàu vuiGieâsu, ban cho toâi thaàn linh khoân saùng, möøng cho toâi hôn caû nhöõng ngöôøi ñoàngkhaûi thò vaø maét toâi ñöôïc khai saùng haàu baïn toâi.cho toâi thaáy ñöôïc hy voïng trong vinh Toâi tin caäy nôi Chuùa vaø möøng vui luoân.quang cuûa gia saûn Ngaøi Toâi lôùn tieáng vui möøng vìtrong toâi vaø söï vó ñaïi cao caû Ngaøi baûo veä toâi. Toâi yeâucuûa quyeàn naêng Ngaøi tuoân meán danh Ngaøi vaø möøng vuitraøn qua toâi (EÂpheâsoâ 1:17- trong Ngaøi (Heâbôrô 1:9; Thi19) Thieân 5:11). Loøng toâi möøng vui trongNieàm Vui Ngaøi vì toâi tin caäy trongHoâm nay toâi coù ñöôïc nieàm vui vì toâi luoân Danh Thaùnh Ngaøi. Toâi vui möøng lôùnnoùi ra nhöõng lôøi mang ñeán söï soáng cho trong Chuùa, linh hoàn toâi möøng rôõ trongtoâi vaø ngöôøi khaùc. Nieàm vui trong Chuùa Chuùa toâi; vì Ngaøi maëc cho toâi aùo cuûa söïlaø söùc löïc cuûa ñôøi soáng toâi haàu cho toâi cöùu roãi. Ngaøi phuû che toâi baèng aùo choaønglaøm ñöôïc moïi söï nhôø Ñaáng ban theâm söùc cuûa söï coâng chính. Lôøi Ngaøi laø nieàm vuicho toâi (Chaâm ngoân 15:23; Chaâm ngoân möøng cho toâi vaø laø söï hôùn hôû cho loøng toâi25:11; Neâheâmi 8:10 vaø Philíp 4:13). vì toâi ñöôïc goïi bôûi Danh Ngaøi, OÂi, Chuùa Ñöùc Chuùa Trôøi vaïn quaân (EÂsai 61:10;Seõ khoâng coøn nhöõng lôøi noùi baïi hoaïi ra töø Gieâreâmi 15:16).mieäng toâi nöõa vì toâi luoân noùi nhöõng lôøinoùi xaây döïng vaø lôøi noùi cuûa ñöùc tin. Vì Söùc Khoûe vaø Ñôøi Soáng Dö Daätvaäy lôøi noùi toâi phaûi mang ñeán söï soáng vaønieàm vui (EÂpheâsoâ 4:28) Lôøi Chuùa chöõa laønh toâi vaø giaûi cöùu toâiKhi mieäng toâi caàu xin, toâi seõ ñöôïc nieàm khoûi moïi söï huûy hoaïi. Toâi haàu vieäc Ngaøivui vì ngaøy hoâm nay toâi coâng boá lôøi Chuùa vaø Ngaøi ban ñoà aên thöùc uoáng cho toâi.quyeàn naêng. Toâi seõ böôùc vaøo trong nieàm Ngaøi caát heát moïi beänh taät cuûa toâi vaø giavui cuûa Chuùa vaø toâi seõ laø ngöôøi giuùp ñình toâi. Ngaøi chöõa laønh moïi beänh taät cuûa 9
 10. 10. chuùng ta (Thi Thieân 107:20, Xuaát 23:25, An Ninh vaø Thoaùt Khoûi Sôï HaõiThi Thieân 103:3b).Thaàn Ñöùc Chuùa Trôøi laøm Chuùa Gieâsu Hoâm nay, söï an ninh ñöôïc daønh cho toâisoáng laïi töø coõi cheát ngöï trong toâi neân vaø nhöõng ngöôøi thaân yeâu cuûa toâi vì khoângNgaøi laøÑaáng laøm Ñaáng Christ soáng laïi ñaõ coøn söï khoân ngoan naøo, thoâng hieåu hay tölaøm hoài sinh thaân theå hay cheát cuûa toâi, töôûng naøo nghòch cuøng Chuùa (Chaâmlaøm cho noù mieãn nhieåm moïi beänh taät 21:30)(Roâma 8:11) Toâi nghe ñöôïc tieáng Chuùa qua Lôøi Ngaøi. Theá neân toâi ñöôïc ôû nôi an ninh vaø ñöôïcTaát caû moïi nhu caàu toâi ñöôïc Cöùu Chuùa yeân tònh khoûi moïi ñieàu gian aùc (ChaâmGieâsu ñaùp öùng vì Ñöùc Chuùa Trôøi 1:33)chu caáp moïi söï caàn duøng toâi tuøy Toâi vaø ngöôøi thaân yeâu cuûa toâitheo söï vinh giaøu coù vinh hieån ñöôïc giaûi cöùu khoûi moïi quyeànNgaøi. Ñaáng Christ ñaõ cöùu chuoäc löïc toái taâm vaø ñöôïc chuyeån vaøotoâi khoûi söï ruõa saû ngheøo tuùng, trong Vöông Quoác Con Trai yeâubeänh taät vaø söï cheát thuoäc linh. daáu Ngaøi. Khoâng coù ñieàu gianVì toâi laø gioøng doõi AÙp-ra-ham, aùc hay beänh dòch naøo ñeán gaànphöôùc haïnh Ngaøi seõ ban cho toâi nôi toâi ôû. Toâi ñaéc thaéng treân taátvaø laøm nhieàu theâm Ngaøi seõ laøm caû nhöõng muõi teân löõa cuûa keû thuøcho toâi. Toâi nhaän laõnh ñöôïc söï phong phuù nghòch toâi vaø khoâng ñieàu gì laøm haïi toâi vìdoài daøo maø Chuùa daønh cho toâi ngay ngaøy Ñaáng ôû trong toâi lôùn hôn keû ôû trong theáhoâm nay (Philíp 4:19, Galati 3:13 vaø gian (Coâl 1:13; Thieân Thi 91:10; EÂpheâsoâHeâbôrô 6:14). 6:16 vaø I Giaêng 4:4)Toâi cho vaø seõ ñöôïc cho laïi, laáy ñaáu lôùn,nhaän laéc cho ñaày… (Luca 6:38) Toâi ñöôïc laäp trong söï coâng chính: ToâiHoâm nay toâi vui möøng vôùi moïi coâng vieäc khoâng coøn bò aùp böùc nöõa vì toâi chaúng coøntay toâi laøm. Ngaøi ban phöôùc treân ñoâi tay sôï haõi: Toâi khoâng sôï söï kinh hoaøng vì noùlaøm vieäc cuûa toâi. Toâi raát haïnh phuùc, moïi chaúng daùm ñeán cuøng toâi. Ñöùc Chuùa Trôøivieäc thaät toát ñeïp vôùi toâi vaø nhu caàu cuûa khoâng ban cho toâi thaàn linh sôï haõi nhönggia ñình toâi ñöôïc Ngaøi chu caáp caùch doài linh quyeàn pheùp, linh yeâu thöông vaø taâmdaøo dö daät luoân (Thi Thieân 128:1-2; Phuïc trí minh maãn (Eâsai 54:14; II Timoâtheâ12:7, 18b) 1:7).Cuûa caûi vaø giaøu coù seõ ôû trong nhaø toâi vaø Chuùa laø nôi nöông naùu vaø laø ñoàn luõy toâi;söï coâng bình toâi coøn ñeán ñôøi ñôøi. (Thi Ñöùc Chuùa Trôøi toâi, toâi nöông caäy nôiThieân 112:3). Ngaøi. Ngaøi ban cho toâi quyeàn giaøy ñaïp raén, boø caïp vaø moïi quyeàn cuûa keû nghòch 10
 11. 11. döôùi chaân, khoâng gì laøm haïi toâi ñöôïc (Thi noù seõ keå cho doøng doõi tieáp theo (PhuïcThieân 91:2; Luca 10:19). 11:19; Gioâeân 1:3). Con trai vaø con gaùi toâi seõ khoâng queân ñiGia Ñình söï daïy doã cuûa Chuùa nhöng giöõ caùc ñieàu Chuùa ñaët tröôùc maët toâi söï soáng vaø söï raên Chuùa trong loøng chuùng noù. Vì nhöõngcheát, phöôùc laønh vaø ruõa saû, cho neân toâi naêm thaùng cuoäc ñôøi vaø söï bình an seõchoïn laáy söï soáng vaø phöôùc laønh; haàu cho ñöôïc theâm leân cho chuùng noù. Con caùi toâitoâi vaø doøng doõi toâi ñöôïc soáng. Toâi bieát seõ khoâng ñeå cho söï nhaân töø chaân thaät lìagia ñình toâi luoân ñöôïc bình an, thaêm boû chuùng noù nhöng ñeo noù vaøo coå vaø ghivieáng nôi ôû mình vaø khoâng phaïm toäi. Toâi noù nôi loøng chuùng. Chuùng noù seõ ñöôïc ônbieát doøng doõi toâi to lôùn, haäu vaø danh tieáng tröôùc maët Ñöùcdueä toâi ñoâng nhö coû treân ñaát. Chuùa Trôøi vaø con ngöôøi (ChaâmKeû aùc seõ ngaõ nhöng toâi vaãn 3:1-4).coøn ñöùng vöõng (Phuïc 30:19; Laïy Chuùa, Ngaøi khoâng ñeå choGioùp 5:24-25 vaø Chaâm 12:7). chaân con caùi cuûa con xieâu toù.Toâi tin Chuùa Cöùu Theá Gieâsu, Ngaøi luoân gìn giöõ chuùng noù vaøtoâi vaø caû gia ñình toâi seõ ñöôïc chaúng heà buoàn nguû (Thi Thieâncöùu roãi (Coâng Vuï 16:31) 121:3).Doøng doõi ngöôøi coâng bình seõ ñöôïc cöùu Chuùa oâi, Ngaøi laø Ñaáng coâng bình, Ngaøikhoûi. Chuùa thaät coâng bình, Ngaøi chaët heát chaët heát nhöõng daây cuûa_____________nhöõng caây gian aùc khoûi nhaø toâi (Chaâm maø Satan gian aùc coá coät chaët ñeå cho11:21; Thi Thieân 129:4). chuùng con laøm noâ leä cho noù (Thi Thieân 129:4)Con caùi toâi khoân ngoan vaø laøm loøng toâivui möøng. Chuùng noù ñöôïc Chuùa daïy doã Tình Yeâu Voâ Ñoáivaø söï bình an cuûa con caùi toâi seõ lôùn Toâi yeâu baèng moät tình yeâu thaønh thaät,(Chaâm 27:11; EÂsai 54:13). khoâng giaû doái. Toâi gôùm söï döõ vaø ñeoToâi daïy con caùi toâi con ñöôøng chuùng noù ñuoåi theo söï laønh (Roâma 12:9)phaûi theo, ñeå khi noù trôû veà giaø, cuõng Laïi ñieàu toâi xin trong khi caàu nguyeän ñoùkhoâng heà lìa khoûi ñoù (Chaâm 22:6). laø loøng yeâu thöông toâi ngaøy caøng chanToâi daïy Lôøi Chuùa cho con caùi toâi, daïy khi chöùa hôn trong söï thoâng bieát vaø söï suytoâi ngoài trong nhaø hay ñi ngoaøi ñöôøng, hieåu. Vaø toâi bieát ñöôïc söï yeâu thöông cuûakhi toâi naèm hay thöùc daäy. Haõy daïy cho Ñaáng Christ vöôït qua heát moïi söï hieåucon caùi toâi veà Lôøi Chuùa, con caùi toâi seõ bieát laøm cho toâi ñöôïc ñaày daãy moïi söïdaïy cho con caùi chuùng noù, con caùi chuùng troïn laønh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi (Philíp 1:9; EÂpheâsoâ 3:19). 11
 12. 12. Quan Heä MỘT BUỔI HỘI NGHỊCon caùm ôn Cha vì Ngaøi laáy ôn maø che CỦA SATANphuû con khaùc naøo baèng caùi khieân. Vì theá Satan mở một hội nghị thế giới. Nó khaicon ñöôïc ôn tröôùc gia ñình con, coäng söï mạc bằng cách ngỏ lời với đám ác thần. Nócon vaø vôùi nhöõng ngöôøi maø con tieáp xuùc bảo: “Chúng ta không thể ngăn cản Cơtrong ngaøy hoâm nay (Thi Thieân 5:12). Đốc Nhân đi nhà thờ. Chúng ta không thểCha ôi, con caûm taï Ngaøi vì con vaø Cha ngăn cản họ đọc Kinh Thánh và biết đượcñöôïc thuaän hoøa qua Chuùa Gieâsu vaø huyeát chân lý. Chúng ta cũng không thể ngăn cản họ tạo ra một mối tương quan thân mật vớicuûa Ngaøi treân thaäp töï giaù, ____________ Đức Chúa Trời. Nếu họ liên lạc được vớivaø chuùng con ñöôïc thuaän hoøa vôùi nhau, Jesus, quyền lực của chúng ta đối với họ sẽboû qua heát taát caû nhöõng gì chuùng con laøm tiêu tan. Vì vậy, hãy cứ để cho họ đi nhàvaáp phaïm nhau trong q uùa khöù thờ, để cho họ giữ nếp sống của họ,(Coâloâse 1:20-21) nhưng hãy cướp lấy thì giờ của họ, hầu họ không có được tương quan thân mật vớiÑoái vôùi Nhaø Caàm Quyeàn Chúa Jesus của họ. Đấy là điều tôi muốn Hoâm nay, toâi caàu nguyeän cho Chuû các người làm. Hỡi các ác thần, hãy làm cho họ xaoTòch nöôùc vaø nhöõng baäc caàm quyeàn, caàu lãng việc tiếp xúc với Chúa Jesus của họxin loøng hoï trong tay Chuùa vaø Ngaøi laøm và giữ điều ấy trong tâm trí họ suốt cảnghieâng leäch beà naøo tuøy theo yù Ngaøi ngày!”(Chaâm 21:1) Đám ác thần kêu lên: “Chúng tôi phải hành Ñaát nöôùc, caùc muïc sö vaø hoäi thaùnh động thế nào để làm được như thế?”.chuùng ta ñöôïc phöôùc vì Ñöùc Chuùa Trôøi Satan trả lời:chuùng ta laø Chuùa vaø chuùng ta laø daân söï “Hãy làm cho họ bận rộn với những điều không thiết yếu trong cuộc đời và tạo raNgaøi ñöôïc Ngaøi choïn laøm cô nghieäp Ngaøi thật nhiều chương trình để cho đầu óc họ(Thi Thieân 33:12) không rảnh rỗi. Thaân theå Ñaáng Christ vaø toâi laø söï Hãy xúi giục họ tiêu xài, tiêu xài, tiêucoâng nghóa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi; Neân toâi xài rồi kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền.toân cao ñaát nöôùc mình vaø troùi buoäc taát caû Hãy thuyết phục các bà vợ đi làm nhiềuchuû quyeàn, theá löïc, vua chuùa cuûa theá gian giờ và các ông chồng đi làm 6-7 ngày mỗimôø toái naøy cuøng caùc thaàn döõ ñang choáng tuần, 10-12 giờ mỗi ngày, để họ có thể thoải mái sống cái cuộc sống trống rỗngphaù ñaát nöôùc toâi, hoäi thaùnh toâi, gia ñình của họ.toâi, taøi chính toâi, chöùc vuï toâi, coâng vieäc Hãy ngăn cản họ dành thì giờ cho con cái.toâi vaø chính mình toâi trong Danh Chuùa Khi vợ chồng con cái ly tán thì chẳng baoGieâsu (II Coârinhtoâ 5:12; Chaâm 14:34 vaø lâu gia đình sẽ bị công việc làm áp lực!EÂpheâsoâ 6:12) Hãy kích thích tối đa tâm trí họ để họ 12
 13. 13. không thể nghe ra tiếng nói êm dịu, nhỏ Hãy để cho họ dấn thân vào việc cứu vớtnhẹ của Chúa Jesus của họ.Hãy khuyến các linh hồn nhưng hãy đổ vào cuộc đời họkhích họ mở máy thu thanh hay máy ghi thật nhiều thiện ý đến độ họ không còn thìâm khi họ lái xe đi làm, sẽ có những giờ tìm kiếm sức mạnh nơi Chúa Jesuschuyện không đáng nghe nhưng lại khiến Christ. Chẳng bao lâu, họ sẽ hoạt độnghọ chú ý. bằng sức lực của chính mình, và rồi họ hy Hãy để cho truyền hình, đĩa hình, đĩa sinh sức khỏe và gia đình để phục vu mụcnhạc và máy vi tính chạy suốt cả ngày đích ấy. Biện pháp này hiệu quả đấy, hiệutrong nhà... Và làm sao cho các cửa tiệm quả lắm lắm vậy !!!”và nhà hàng liên tục trổi lên những bản Đấy chỉ là một cuộc hội nghị. Và các ácnhạc xa rời Kinh Thánh. Điều này sẽ làm thần hăng say đi về trần gian với nhiệmcho đầu óc họ bận rộn và cắt được mối liên vụ…Và làm cho Cơ Đốc Nhân khắp nơilạc với Chúa Jesus. bận rộn, bận rộn và thật bận rộn, và họ Hãy đặt trên bàn ăn sáng các phải chạy từ nơi này đến nơitạp chí và nhật báo. Hãy chất đầy khác, chạy từ sáng đến tối...đầu họ với tin tức 24 giờ một Tôi đoán là bạn sẽ đặt câu hỏi:ngày. Hãy làm ngập những giờ phút lái xe Liệu ma quỉ có thành công trong chươngcủa họ với các bản quảng cáo. trình ấy không? Xin bạn hãy tự xét lấy! Hãy đổ tràn vào hộp thư họ những bứcthư tào lao, những giấy đặt hàng, bản cá Lạy Chúa Jesus ! Con thường thấy mìnhcược, và mọi loại thư khuyến mãi trình bày không có thì giờ, nhưng đồng thời cũngcác sản phẩm và các dịch vụ miễn phí, thấy mình đã lãng phí bao thời gian quýcùng với những niềm hy vọng hão. báu. Nhiều khi con tự hỏi mình thực sự làmHãy đặt các người mẫu mảnh mai và xinh việc bao nhiêu giờ mỗi ngày. Xin cho conđẹp trên bìa những tạp chí để cho các ông biết quý trọng từng giây phút đang trôi quachồng tin rằng sắc đẹp ngoại hình là điều mà con không sao giữ lại được. Chúa đãquan trọng, và họ sẽ chán vợ mình.... trao cho con nén bạc thời gian, để con sinhHaHaHa! Điều này sẽ làm cho các gia đình lợi tối đa theo ý Chúa. Xin cho con luôntan vỡ thật nhanh. Ngay cả trong các làm việc như Chúa : hăng say, tận tụy vàcuộc giải trí của họ, hãy biến chúng thành vui tươi, vâng phục, có phương pháp vàquá đà.... Hãy làm cho họ đi nghỉ về mà đầy sáng tạo. Vì quá khứ thì đã qua, vàmệt nhừ, bất an, và không sẵn sàng bắt đầu tương lai thì chưa đến, nên xin dạy contuần làm việc.Đừng để họ đến với thiên biết trân trọng giây phút hiện tại. Xin chonhiên để nhìn ngắm các kỳ quan của Chúa. con thấy Chúa lúc này đang ở đây bên con,Hãy đưa họ đến các công viên giải trí, các và đang mời gọi con đáp lại tiếng của Ngàihoạt động thể thao, các nơi hòa nhạc và bằng những hành động cụ thể. Xin Chúachiếu phim.Hãy làm cho họ bận rộn, bận ghi nhận, và ghi khắc những lời này vàorộn thật bận rộn !!! Và khi họ gặp nhau để lòng, vào trí con, cho con luôn luôn nhớ đểchia sẻ tâm linh, hãy chuyền vào những lời thi hành. Vâng, con sẽ thi hành nhờ ânnói xấu và tiếng to tiếng nhỏ để họ ra về điển Chúa. Nhân danh Cha, Con và Thánhvới lương tâm bất ổn và tình cảm bất an. Linh, Amen ! 13
 14. 14. Cuéc chiÕn v× sù b×nh an. h·y ®Çu phôc §øc Chóa Trêi, h·y chèng tr¶ ma quû, th× nã sÏ l¸nh xa anh em. “ Trong suèt nh÷ng n¨m ®Çu tiªn lµm mét PhÇn ®Çu nãi vÒ sù ®Çu phôc Chóa còngC¬ ®èc nh©n thuéc phong trµo ©n tø, t«i ®· quan träng nh­ phÇn sau lµ chèng cù mal¾ng nghe rÊt nhiÒu sù d¹y dç vÒ cuéc chiÕn quû, t«i nhËn thÊy r»ng t«i ®· kh«ng quant©m linh. t«i ®· cè g¾ng häc tÊt c¶ nh÷ng g× t©m viÖc ®Çu phôc Chóa b»ng viÖc chèng cùcã thÓ häc ®­îc ®Ó tiªu diÖt, ma quû v× râ ma quû. t«i ®­îc gi¶i tho¸t khi nhËn thÊyrµng nã ®em ®Õn cho t«i rÊt nhiÒu nan ®Ò. t«i r»ng sù ®Çu phôc Chóa lµ nguyªn nh©n khiÕnmuèn chñ ®éng thay ®æi t×nh thÕ. ma quû l¸nh xa t«i. D­êng nh­ t«i kh«ng giµnh ®­îc th¾ng lîi Thi thiªn 91 ®· cho chóng ta mét tia s¸ngkhi ¸p dông mäi ph­¬ng ph¸p mµ t«i ®· míi vÒ sù gióp ®ì cña c¸c thiªn sø trªn ®êihäc. råi Chóa ®· réng l­îng chia sÎ mét sèng cña chóng ta.sè lÏ thËt mµ chóng ®· trë thµnh “ v× Ngµi sÏ ban lÖnh cho Thiªn søph­íc h¹nh trong ®êi t«i. Ngµi ®· cho Ngµi. b¶o g×n gi÷ ng­¬i trong c¸ct«i biÕt r»ng nh÷ng ph­¬ng ph¸p chiÕn ®­êng lèi ng­¬i “ (Thi thiªn 91: 11)®Êu thuéc linh th× tèt nh­ng chóng Khi chóng ta b­íc ®i trong sù v©ngchØ lµ nh÷ng vËt chuyÓn t¶i hoÆc thïng phôc th× thiªn sø sÏ gióp ®ì chóng tachøa ®ùng cho quyÒn n¨ng thËt sù cña trong cuéc chiÕn cña chóng ta. sù trîNgµi. gióp cña thiªn sø ch¾c ch¾n sÏ lµm cho T«i ®· bËn rén quë tr¸ch, chèng cù, lo¹i c«ng viÖc dÔ dµng h¬n. C¸c thiªn thÇn kh«ngtrõ, ®¸nh ®uæi, buéc chÆt vµ níi ra, kiªng ¨n lµm viÖc cho t«i, v× cí t«i cßn sèng hay bëivµ cÇu nguyÖn vµ lµm bÊt cø ®iÒu g× mµ v× t«i tin cËy Chóa Jªsus lµ Cøu Chóa cñang­êi ta m¸ch b¶o t«i. Nh÷ng kÕt qu¶ thËt sù m×nh. Nh­ng hä l¾ng nghe lêi Chóa. Khinhá bÐ vµ t«i ®· bÞ kiÖt søc. t«i ®· r¬i vµo chóng ta nãi lêi Chóa vµ b­íc ®i trong sùt×nh tr¹ng “ hÕt n¨ng lùc thuéc linh “. ®iÒu v©ng lêi ®Ó phôc vô Chóa vµ ng­êi kh¸c, c¸cnµy x¶y ra khi mét C¬ ®èc nh©n tiÕp tôc cè thiªn thÇn hµnh ®éng cho chóng ta vµ cheg¾ng lµm nh÷ng viÖc kh«ng mang l¹i kÕt qu¶ chë chóng ta khái mäi sù chñ quyÒn vµ thÕtÝch cùc nµo. lùc cña ma quû. ®iÒu nµy kh«ng cã nghÜa lµ Chóa ®· më ra mét c¸ch hoµn toµn míi chóng ta kh«ng bao giê ph¹m lçi hay lu«ntrong viÖc nh×n vµo trËn chiÕn thuéc linh khi ®­îc v« h¹i, mµ cã nghÜa lµ chóng ta ph¶iNgµi th¸ch thøc t«i quan s¸t c¸ch Chóa Jªsus nghiªm kh¾c trong mét lèi sèng v©ng lêi.®èi phã víi ma quû. víi c¸ch hµnh ®éng cña Chóa Th¸nh Linh còng ®· bµy tá r»ng:t«i, t«i ®· kh«ng ®Ó Ngµi lµm nhiÒu ®iÒu mµ B­íc ®i trong t×nh yªu mang l¹i cuéc chiÕnt«i ®· tù lµm. ch¼ng h¹n, t«i häc biÕt r»ng sù t©m linh. Ma quû kh«ng thÓ chÞu ®ùng métv©ng lêi liªn tôc lµ mét cuéc chiÕn thuéc ng­êi cã tr¸i tim yªu th­¬ng! H¾n kh«ng thÓlinh. thèng trÞ Chóa Jªsus v× Ngµi ®· b­íc ®i ChiÕn ®Êu víi ma quû b»ng sù v©ng lêi. trong sù v©ng phôc vµ t×nh yªu th­¬ng. Chóa Jªsus lu«n lu«n yªu th­¬ng con ng­êi vµ ®èi Chóng ta th­êng trÝch dÉn mét phÇn Kinh xö tèt víi hä. lêi Chóa chØ râ cho chóng ta: “Th¸nh trong Giac¬ 4: 7. t«i th­êng nghe H·y gi÷ m×nh trong sù yªu mÕn §øc ChóatrÝch dÉn nh­ vÇy: “ H·y chèng tr¶ ma quû, Trêi ‘ (Giu®e 21).th× nã sÏ l¸nh xa anh em “. v× thÕ t«i ®· ra §iÒu nµy cã ý nghÜa s©u s¾c h¬n lµ chØ ësøc chèng tr¶, nh­ng nã kh«ng l¸nh xa t«i. trong t×nh yªu. nã cã thÓ b¶o r»ng b¹n sÏ gi÷råi t«i xem toµn bé c©u Kinh Th¸nh: “ VËy m×nh khái nhiÒu nguy h¹i khi b¹n vÉn tiÕp 14
 15. 15. tôc ë trong t×nh yªu. Kinh Th¸nh cho chóng em ®­îc cøu rçi vµ Êy lµ tõ n¬i §øc Chóata biÕt r»ng, trong nh÷ng ngµy cuèi cïng “ Trêi (PhilÝp 1:28).lßng yªu mÕn cña phÇn nhiÒu ng­êi sÏ nguéi Sù bÒn lßng nghÜa lµ lu«n ®øng v÷ng vµngdÇn “ (Mathi¬ 24: 12). c©u Kinh Th¸nh nµy kiªn ®Þnh. nã lµ dÊu hiÖu cho qu©n thï biÕtb¶o chóng ta r¨ng “ t×nh yªu nguéi l¹nh “ sÏ s¾p ®Õn sù huû diÖt cña chóng. sù yªn nghØlµ mét trong nh÷ng dÊu hiÖu cña ngµy cuèi cña chóng ta mét c¸ch b×nh an vui mõngcïng. nh­ng Phier¬ ®· khuyªn chóng ta trong suèt nh÷ng ®ît tÊn c«ng cña ma quûr»ng: nãi theo nghÜa ®en lµ ®· ®¸nh b¹i chóng. ma “ NhÊt lµ trong anh em ph¶i cã lßng yªu quû kh«ng thÓ chi phèi mét C¬ ®èc nh©nth­¬ng sèt s¾ng, v× sù yªu th­¬ng che ®Ëy v« biÕt c¸ch “ n¾m gi÷ sù b×nh an “. sù kiªnsè téi lçi “ (I Phier¬ 4:8) ®Þnh còng lµ mét b¶ng hiÖu cho biÕt chóng Ma quû ®em l¹i sù xóc ph¹m, bÊt hoµ vµ ta ®ang tin cËy n¬i §øc Chóa Trêi. chÝnh sùxung ®ét gi÷a con ng­êi nh­ng liÒu thuèc ®Ó tin cËy n¬i Ngµi ®· c¶m ®éng Ngµi gi¶ich÷a trÞ mäi nan ®Ò lµ t×nh yªu! Chóng ta cã phãng chóng ta.thÓ quë tr¸ch tÊt c¶ tµ ma trong thÕ gian nµy- Chóng ta ®­îc mèi lîi khi chóng ta ®¸nh®óng ra lµ thÐt vµo chóng cho ®Õn khi kh«ng b¹i ma quû, vµ chÝnh Chóa Jªsus còng ®­îccßn h¬i søc n÷a, nh­ng nã sÏ kh«ng l¸nh xa Ých lîi. ®iÒu Êy ®em l¹i sù vinh hiÓn chonh÷ng ai ch¼ng quan t©m ®Õn sù v©ng lêi vµ Ngµi khi chóng ta lµm theo lêi Ngµi. Ngµi cãb­íc ®i trong sù b×nh an, chóng ta sÏ cã thÓ thÓ ban ph­íc cho chóng ta víi s¶n nghiÖp®­¬ng ®Çu víi cuéc chiÕn t©m linh vµ kÕ thõa cña chóng ta trong Ngµi, nãi vÒ®Ëp tan nh÷ng m­u ch­íc cña h¾n. nh÷ng lêi høa cña Chóa th× ®­îc khÝch lÖ, Mét n¬i vinh hiÓn. nh­ng së h÷u ®­îc chóng th× tèt h¬n nhiÒu. “ Hìi §øc Giª-h«-va, ph­íc cho ng­êi Ng­êi tin Chóa ®­îc “ ngåi nµo Ngµi söa ph¹t, vµ d¹y luËt ph¸p Ngµitrong c¸c n¬i trªn trêi víi §øc cho, ®Ó ban cho ng­êi Êy ®­îc an nghØChóa Jªsus Christ “ (£phªs« 2:6). trong ngµy ho¹n n¹n, cho ®Õn khi hÇmngåi ë ®©y nãi ®Õn yªn nghØ. sù yªn ®· ®µo xong cho nh÷ng kÎ ¸c “ (Thi thiªnnghØ vµ b×nh an lu«n song hµnh cïng nhau. 94:12-13).s¸ch Hªb¬r¬ d¹y chóng ta b­íc vµo sù yªn Ch­¬ng tr×nh cña Chóa lµ lµm viÖc quanghØ cña Chóa vµ chÊm døt sù ®au ®ín vµ sù ®êi sèng cña chóng ta ®Ó ®em chóng ta ®Õnlo l¾ng cña c«ng viÖc con ng­êi (Hªb¬r¬ mét n¬i mµ chóng ta cã thÓ gi÷ ®­îc sù b×nh4:3, 10, 11) sù yªn nghØ nµy ®· cã s½n cho an suèt nh÷ng ®ît tÊn c«ng cña kÎ thï.chóng ta tõ khi Chóa Jªsus ®Õn chÕt thay cho “ §õng sî, v× ta ë víi ng­¬i; chí kinhchóng ta, phôc sinh tõ câi chÕt vµ th¨ng khiÕp, v× ta lµ §øc Chóa Trêi ng­¬i! ta sÏ bæthiªn ngù trªn n¬i rÊt cao. søc cho ng­¬i; ph¶i, ta sÏ gióp ®ì ng­¬i, lÊy Sù yªn nghØ ®· cã s½n nh­ng chóng ta tay h÷u c«ng b×nh ta mµ n©ng ®ì ng­¬i. nµy,®­îc khÝch lÖ ®Ó “ b­íc vµo “ ®ã. chóng ta nh÷ng kÎ næi giËn cïng ng­¬i sÏ hæ thÑnb­íc vµo sù yªn nghØ cña Chóa b»ng c¸ch nhuèc nh¸. nh÷ng kÎ dÊy lªn nghÞch cïngtin nhËn lêi Chóa vµ tin cËy n¬i Ngµi thay v× ng­¬i sÏ ra h­ kh«ng vµ chÕt mÊt. nh÷ng kÎtin cËy n¬i chÝnh m×nh hay nh÷ng ng­êi c«ng kÝch ng­¬i, ng­¬i sÏ t×m nã mµ ch¼ngkh¸c. khi chóng ta yªn nghØ th× chóng ta ®· thÊy; nh÷ng kÎ giao chiÕn cïng ng­¬i sÏ bÞthùc hiÖn ®­îc cuéc chiÕn thuéc linh. diÖt vµ thµnh kh«ng. v× ta, lµ Giª-h«-va §øc “ Vµ ®õng sî h·i bëi sù h¨m do¹, cña ®Þch Chóa Trêi ng­¬i, sÏ n¾m tay h÷u ng­¬i, vµthñ vµ ®èi ph­¬ng nµo, ®iÒu ®ã lµ mét chøng ph¸n cïng ng­¬i r»ng: ®õng sî, ta sÏ gióp ®ìnghiÖm, chóng nã ph¶i bÞ huû diÖt cßn anh 15
 16. 16. ng­¬i; hìi s©u bä Gia cèp, vµ c¸c ng­¬i cña h·y yªu kÎ thï nghÞch vµ cÇu nguyÖn cho kÎd©n Y s¬ ra ªn, ®õng sî chi hÕt, ta sÏ gióp b¾t bí c¸c ng­¬i “ (Mathi¬ 5:44). Ngµi ®·ng­¬i, §øc Giª-h«-va ph¸n vËy, tøc lµ §Êng nãi:Th¸nh cña Y s¬ ra ªn, vµ lµ §Êng chuéc “ Nh­ng ta ph¸n cïng c¸c ng­¬i, lµ ng­êing­¬i. nµy, ta sÏ lÊy ng­¬i lµm c¸i bõa nhän, nghe ta: h·y yªu kÎ thï m×nh, lµm ¬n cho kÎthËt míi vµ cã r¨ng bÐn. ng­¬i sÏ t¸n c¸c nói ghÐt m×nh, chóc ph­íc cho kÎ rña m×nh, vµvµ nghiÒn nhá ra, lµm cho c¸c gß nªn gièng cÇu nguyÖn cho kÎ sØ nhôc m×nh “ (Lucanh­ c¸m mÞn. ng­¬i sÏ dª nã, giã sÏ ®ua,®i 6:27,28).giã lèc sÏ lµm tan l¹c; nh­ng ng­¬i sÏ vui §©y lµ mét c¸ch suy nghÜ hoµn toµn míi!mõng trong §øc Giª-h«-va, khoe m×nh trong Chóa Jªsus ®· ®Õn ®Ó më ra mét “ con§Êng Th¸nh cña Y s¬ ra ªn “ (£ sai 41:10- ®­êng míi vµ sèng “ (Hªb¬r¬ 10:20). Con16). ®­êng ®ã sÏ dÉn ®Õn sù sèng thay v× sù chÕt. Sau ®©y lµ lêi diÔn gi¶i cña t«i viÕt l¹i tõ Sù b×nh an sÏ chÊm døt chiÕn tranh.nh÷ng c©u Kinh Th¸nh trªn. Nh×n sù b×nh an nh­ lµ cuéc chiÕn t©m “ §õng sî h·i ®iÒu chi c¶. ®õng linh cã thÓ lµ mét c¸ch suy nghÜ®Ó bÊt cø ®iÒu g× lµm con buån míi mÎ. nã ®· thËt râ rµng qua ®êiphiÒn. ®õng nh×n xung quanh khi sèng cña t«i. t«i ®· tr¶i qua gÇn c¶cã vÊn ®Ò; ®õng b¾t ®Çu lo l¾ng. ®êi ®Ó cè g¾ng chiÕn ®Êu víih·y cø an lßng, ta lµ §øc Chóa nh÷ng trËn chiÕn cña chÝnh m×nh.Trêi cña con. ta sÏ gióp con, sÏ gi÷ t«i ®· nghÜ r»ng khi t«i häc vÒcon ®øng v÷ng. khi chóng ta c¶m cuéc chiÕn thuéc linh th× nh÷ngthÊy nh­ lµ chóng ta s¾p cïng tranh chiÕn cña m×nh sÏ kÕt thóc.®­êng, chóng ta sÏ cã lêi høa cña Ngµi ®Ó sau cïng t«i ®· t×m ra thñ ph¹m ®øng ®µngn©ng chóng ta dËy. sau nh÷ng vÊn ®Ò cña t«i – n¾m uy quyÒn TÊt c¶ nh÷ng ng­êi xung ®ét víi con, trªn h¾n sÏ chÊm døt nh÷ng ®au khæ cña t«i.nh÷ng ng­êi ®Õn cïng con tinh thÇn ®Êu Thay vµo ®ã t«i l¹i kÕt thóc b»ng cuéctranh chinh chiÕn sÏ bÞ kÕt thóc ra sù h­ gi»ng co víi ma quû, ®iÒu nµy kh«ng mangkh«ng. v× thÕ, h·y gi÷ sù b×nh an cña con. l¹i kÕt qu¶ tÝch cùc ®¬n gi¶n bëi v× t«i ®· cãkhi con gi÷ sù b×nh an cña con, ta cã thÓ nhiÒu ph­¬ng ph¸p nh­ng kh«ng cã n¨ng lùchµnh ®éng v× con chøng tá r»ng con ®ang tin ®ñ ®Ó thùc hiÖn chóng. b×nh an, t×nh yªu vµcËy ta. sù v©ng lêi chÝnh lµ n¨ng lùc! trÝ ãc t«i b¶o Ta ®ang lµ mét ®iÒu míi mÎ trong con r»ng ph¶i chiÕn ®Êu víi ma quû b»ng mét sùsuèt nh÷ng c¬n ho¹n n¹n thö th¸ch. ta rÌn hung d÷ chø kh«ng ph¶i sù b×nh an. nh­ngcon trë thµnh mét chiÕn cô míi vµ s¾c bÐn ph¶i lµm thÕ nµo sù b×nh an l¹i cã thÓ th¾ng®Ó h¹ gôc qu©n thï. phÇn th­ëng cña con sÏ mét trËn chiÕn?lµ sù vinh hiÓn vµ vui mõng “. H·y ®Ó mét phót ®Ó nghÜ vÒ mét trËn Chóa Jªsus ®· ®¸nh b¹i kÎ thï b»ng sù chiÕn tù nhiªn. cuèi cïng th× ®iÒu chÊm døtnhu m×, dÞu dµng, nh©n tõ vµ yªu th­¬ng. c¸c cuéc chiÕn? mét hoÆc c¶ hai bªn quyÕt ®Þnhm«n ®å cña Ngµi muèn Ngµi thµnh lËp mét kh«ng ®¸nh nhau n÷a. thËm chÝ mét bªnv­¬ng quèc trªn ®Êt vµ ®­îc tung h« nh­ quyÕt ®Þnh kh«ng ®¸nh th× ®èi ph­¬ng kia sÏmét vÞ vua. hä muèn Ngµi dÑp tan qu©n thï ph¶i b¾t buéc th«i ®¸nh v× kh«ng cßn ai ®Óvíi cïng mét c¸ch g©y nªn chiÕn tranh cña ®¸nh.hä. nh­ng Ngµi ®· d¹y mét c¸ch kh¸c ®Ó hä Chång t«i ®· tõng lµm t«i tøc ®iªn lªn v×®¸nh trËn “ song ta nãi cïng c¸c ng­¬i r»ng: anh kh«ng tranh chiÕn víi t«i. t«i ®· rÊt ®au 16
 17. 17. buån vµ giËn d÷, vµ t«i muèn anh Êy nãi chØ ch¼ng bao giê ngã thÊy n÷a. §øc Giª-h«-vamét ®iÒu g× ®ã ®Ó t«i cã thÓ tiÕp tôc c»n sÏ chiÕn cù cho. cßn c¸c ng­¬i cø yªn lÆng “nh»n. nh­ng khi anh Êy thÊy r»ng t«i cã vÎ (XuÊt £ dÝp t« lý 14:13-14).muèn sinh sù th× anh Êy yªn lÆng vµ b¶o t«i Chó ý r»ng M«ise ®· b¶o hä “ cø gi÷ lÊy“ Anh sÏ kh«ng g©y gæ víi em “. sù b×nh an vµ ë trong sù yªn nghØ “ T¹i sao? ThØnh tho¶ng anh Êy cßn lªn xe h¬i ch¹y hä ®ang ë trong mét trËn chiÕn, vµ ph¶n øngmét vßng lµm t«i cµng tøc ®iªn lªn h¬n n÷a. b»ng th¸i ®é b×nh an lµ ®iÒu cÇn thiÕt ®emnh­ng cuèi cïng ®ã lµ t«i kh«ng thÓ g©y víi l¹i chiÕn th¾ng! Chóa sÏ chiÕn ®Êu cho hämét ng­êi mµ ng­êi ®ã ®· kh«ng g©y l¹i. nªó hä bµy tá lßng tin n¬i Ngµi b»ng c¸ch NÕu chóng ta ®èi diÖn víi nh÷ng trËn gi÷ lßng b×nh an.chiÕn cña chóng ta b»ng th¸i ®é hoµ b×nh vµ Khi nh÷ng nan ®Ò x¶y ®Õn, sù c¸m dç ®Çuph¶n øng víi nh÷ng bèi rèi trong tiªn cña chóng ta lµ buån bùc,cuéc sèng b»ng sù b×nh an, kÓ c¶ nh÷ng xóc c¶m, b¾t ®Çuchóng ta sÏ kinh nghiÖm ®­îc sù thö lµm c¸ch nµy råi c¸ch kh¸cchiÕn th¾ng! vµ hy väng t×m thÊy c¸i g× ®ã Nh÷ng ph­¬ng ph¸p mµ Chóa cã thÓ cã kÕt qu¶ ®Ó xoayJªsus ®· d¹y chóng ta ®Ó cã ®­îc ng­îc t×nh thÕ.sù chiÕn th¾ng th­êng hay ng­îc Nh÷ng c¸ch c­ xö nh­ vËyl¹i víi nh÷ng g× chóng ta c¶m nhËn trong kh«ng ®­îc chÊp nhËn cho nh÷ng ng­êi tin®Çu cña chóng ta. Ngµi b¶o chóng ta “ h·y ®i Chóa, nh÷ng ng­êi ®ang b­íc ®i trong ®øcb¸n hÕt gia tµi mµ bè thÝ cho kÎ nghÌo nµn, tin. kh«ng mét c¸ch nµo trong sè ®ã ®em l¹ith× ng­¬i sÏ cã cña c¶i quý ë trªn trêi “ chiÕn th¾ng. b¹n ®· ®­îc h­íng dÉn “ n¾m(Mathi¬ 19: 21)vµ “ song cã nhiÒu kÎ ë ®Çu chÆt sù b×nh an “. Chóa Jªsus ®· ban chosÏ nªn rèt vµ nhiÒu kÎ ë rèt sÏ lªn ®Çu “ chóng ta sù b×nh an. ®ã lµ tµi s¶n kÕ thõa cña(Mathi¬ 19: 30). Ngµi d¹y r»ng “ KÎ nµo t«n chóng ta. ma quû th­êng xuyªn cè g¾ng ®Óm×nh lªn sÏ bÞ h¹ xuèng, cßn ng­êi khiªm ®¸nh c¾p nã, nh­ng nã lµ cña chóng ta, vµnh­êng ta sÏ nh¾c lªn “ (xem Math¬ chóng ta ph¶i gi÷ chÆt lÊy nã.18:4;Mathi¬ 23:12; Giac¬4:6vµ I Phier¬ Nh÷ng g× Chóa ban cho chóng ta lµ cña5:6). chóng ta. nh­ng chóng ta cã thÓ gi÷ nã, Chóa Jªsus ®· chinh phôc b»ng sù nhu m×. dïng nã, lµm mÊt nã hay vøt nã ®i. A®am ®·Ngµi ®· cai trÞ víi lßng nh©n tõ. chÝnh Ngµi ®­îc ban cho quyÒn qu¶n trÞ vµ «ng ®· ®­a®· tù h¹ m×nh vµ ®· ®­îc ®Æt lªn cao trªn hÕt nã cho Satan, kÎ ®­îc coi nh­ lµ chóa cñamäi thÈm quyÒn. nÕu chóng ta cã thÓ chÊp thÕ gian. §øc Chóa Trêi ®· kh«ng t¹o dùngnhËn nh÷ng nguyªn t¾c nµy, dï ®Çu ãc Satan ®Ó lµm chóa thÕ gian nµy, vËy lµm thÕchóng ta kh«ng thÓ hiÓu ®­îc, ch¾c ch¾n nµo h¾n nhËn ®­îc danh hiÖu ®ã? A®am ®·chóng ta cã thÓ còng chÊp nhËn r»ng b×nh an tõ bá nh÷ng g× Chóa ban tÆng cho «ng.lµ trËn chiÕn thuéc linh. Chóng ta ®õng m¾c ph¶i sai ph¹m nh­ vËy Khi d©n Y s¬ ra ªn ®èi diÖn víi biÓn ®á vµ víi nh÷ng ®iÒu mµ ®· ®­îc ban cho chóng taqu©n lÝnh. Ai cËp ®uæi theo sau hä,hä ®· sî qua Chóa Jªsus Christ. Gia s¶n cña chóng t«ih·i vµ kªu khãc cïng M«ise. thËt sù ®¸ng kinh ng¹c. sù b×nh an lµ mét “ M«ise ®¸p cïng d©n sù r»ng:chí sî chi, phÇn cña gia s¶n – mét phÇn rÊt quan träng.h·y ë ®ã, råi ngµy nay xem sù gi¶i cøu §øc H·y n¾m b¾t tÇm quan träng cña sù b×nhGiª-h«-va sÏ lµm cho c¸c ng­¬i; v× ng­êi £ an. h·y ®Ó sù quyÕt ®Þnh th¸nh khiÕt dÊy lªndip t« mµ c¸c ng­¬i ngã thÊy ngµy nay, th× trong b¹n quyÕt gi÷ sù b×nh an cña b¹n vµ 17
 18. 18. vui h­ëng thô. b¹n lu«n nhí r»ng ph¶i manggiµy cña sù b×nh an khi b¹n b­íc vµo trËn KHẢI TƯỢNG VÀ MỤC TIÊU CỦAchiÕn. Chóa ®· trang bÞ cho chóng ta nh÷ng HỘI THÁNH TIN LÀNH LỜI SỰgi¸p s¾t. Ngµi ®· trang bÞ cho chóng ta b­íc SỐNG VIỆT NAM MOSCOWvµo trËn ®Êu víi sù c«ng chÝnh, ch©n lý, sùb×nh an, sù cøu rçi, lêi cña Ngµi, ®øc tin vµ I. Khải tượng của Đức Chúa Trờisù cÇu nguyÖn (£phªs« 6). RÊt nhiÒu con c¸iChóa mang theo nh÷ng trang thiÕt bÞ thay v× cho Hội Thánh “Lời Sự Sống ” quamÆc nã vµo. ®õng ®em theo giµy cña sù b×nh Mục sư ULEKMAN:an nh­ mét vËt së h÷u mµ h·y mang nã vµoch©n. nã sÏ ®­a b¹n ®Õn trËn chiÕn cña t×nh “ Hãy trang bị cho dân sự Ta lờiyªu. đức tin. Chỉ cho họ vũ khí thuộc linh họ có. Dạy họ cách sử dụng chúng. Gửi họ vào chiến trường bách chiến bách thắng cho Chúa”. II. Khải tượng của Đức Chúa Trời cho Hội Thánh “Lời Sự Sống ” qua Mục sư Masula: “ Mỗi khu vực ốp của người Việt Nam tại Moscow có ít nhất 1 nhóm tế bào. Mỗi 1 thành viên Nhóm Tế Bào sẽ là 1 trưởng nhóm tế bào. Mỗi trưởng nhóm đào tạo ra 1 người trưởng nhóm khác ”. III. Mục tiêu Hội Thánh “Lời Sự Sống ” năm 2012: - Hàng tuần có 100 người trung tín thờ phượng Chúa. IV. Mục tiêu Hội thánh tháng 12/ 2012: - 20 nhóm tế bào thường xuyên hoạt động. - Mỗi một vùng có 1 đội truyền HỘI THÁNH TIN LÀNH giáo. 18
 19. 19. LỜI SỰ SỐNG TẠI VIỆT NAM LỊCH ĐỌC KINH THÁNH HẰNG TUẦN Từ ngày 17/12 đến ngày 23/12Nhằm tiện cho các con cái Chúa liên lạc 27. Châm ngôn 18, Hê-bơ-rơ 12, Gióp 13-14 18. Châm ngôn 19, Công vụ 2, Gióp 15-17với Hội Thánh Chúa khi về Việt Nam 19. Châm ngôn 20, 1Cô-rinh-tô 11, Gióp 18-19hoặc truyền giảng cho người thân mình ở 20. Châm ngôn 21, 1Cô-rinh-tô 12, Gióp 20-21nhà. Chúng tôi xin gởi quý bạn đọc số 21. Châm ngôn 22, 1Cô-rinh-tô 13, Gióp 22-23 22. Châm ngôn 23, 1Cô-rinh-tô 14, Gióp 24-25điện thoại liên lạc tại các tỉnh thành ở 23. Châm ngôn 24, 1Cô-rinh-tô 15, Gióp 26-27Việt Nam. LỊCH SINH HOẠT CỦA HỘI THÁNH Lịch sinh hoạt từ ngày 17/12 – 23/12Các tỉnh miền Nam: Ngày CHƯƠNG TRÌNHMục sư Huê : +84 163 458 5438 17/11Các tỉnh Tây Nguyên và Ninh Bình 18/11 Cầu nguyện kiêng ăn tại HộiAnh Phiero: +84 167 626 2652. Thánh ( Từ 13.00-18.00 )Các tỉnh Nam trung bộ: Ca đoàn (18h30-20h30)Mục sư Giô-suê: +84 97 579 1097 19/11 KINH THÁNH HÀM THỤCác tỉnh Bắc Trung Bộ 20/11 GIÁNG SINH THANH NIÊNAnh Mừng: +84 169 921 9530 21/11 CẦU NGUYỆN ĐÊMHải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, 22/12 KINH THÁNH HÀM THỤNam Định, Hà Nam. TRUYỀN GIẢNG CÁC NƠIMục Sư Dũng : +84 169 895 5461 23/12 TUẦN NÀY KHÔNG NHÓM VÀO CHÚA NHẬTCác tỉnh Đông bắc + khu vực Đông anh GIÁNG SINH TẠI HỘI THÁNHHN và tỉnh Bắc Ninh VÀO THỨ HAIMục sư Hoàng : +84 97 341 2984Các tỉnh Tây Bắc THÔNG CÔNG : Ban Biên Tập kêu gọiMục Sư Bảo: +84 120 212 4411 các bạn gởi bài viết, lời làm chứng về ơn phước Chúa và về những gì ChúaCác tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ. ban cho trong thời gian qua về địa chỉMục Sư Nghĩa : +84 97 354 3794 Email noisanmuagat@yahoo.comKhu vực Long Biên, Gia Lâm Hà Nội và Hoặc liên hệ với anh Huỳnh Trần Ngọctỉnh Hưng Yên. Hùng SĐT: 8968 898 5238 tại HộiAnh Phê : +84 166 914 0245 Thánh.Các quận huyện và các tỉnh thành còn Chúng tôi gởi lời cảm ơn chân thànhlại, có thể liên lạc với Anh Thiện +84 93 đến quý con cái Chúa đã gởi bài viết, lời5369345. làm chứng, lời cảm tạ về cho chúng tôi trong thời gian vừa qua. Nguyện Chúa sẽ ban ơn và thêm sức trên quý vị luôn. 19
 20. 20. GỞI CÁC BẠN THÂN HỮU HỘI THÁNH TIN LÀNH LỜI SỰ SỐNG VIỆT NAM MOSCOWNếu các bạn đọc tờ nội san này có sựthôi thúc muốn tin nhận Chúa, hoặc bạn Địa chỉ :Yл.Павла Корчагина, дом 2ađã nghe ai đó làm chứng và lòng muốn Tel: 8905 534 4475.tiếp nhận Chúa Jêsus làm Chúa làm chủđời sống bạn. Mời các bạn cầu nguyện Cách đi : Lên khỏi Метро Рижская, đivới Chúa theo như hướng dẫn sau : bộ 50m đến bến Avtôbuýt số714, đi 5 bến, đến bến: 1-й Рижский переулок."Kính Lạy Chúa Giê-Xu, con biết conlà người có tội, xin Chúa tha tội chocon. Con tin cậy Chúa là Đấng duynhất có quyền cứu rỗi linh hồn con.Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã chịu chếtđền tội cho con, Ngài cũng đã từ cõichết sống lại để ban sự sống vĩnh cửu THỜ PHƯỢNG CHÚA VÀO CHÚAcho con. Giờ đây con xin rộng mở tâm NHẬT HẰNG TUẦN : 18:30 – 21:30hồn và đời sống tiếp nhận Ngài làmChúa Cứu Thế và Chúa của đời con. Thân mời mọi người đến với HộiXin Chúa đổi mới lòng con và dìu dắt Thánh trong các buổi nhóm để cùngcon trên con đường theo Chúa suốt nhau ca ngợi tôn vinh Chúa, chia sẻđời con. Con thành kính tạ ơn Chúa niềm tin, trò chuyện tâm tình, sinhvà cầu xin nhân danh Chúa Giê-Xu. hoạt thờ phượng Chúa, nghe lời giảngA-men." do các Mục sư đầy ơn chia sẻ. Rất vui mừng được đón tiếp quý vị. Bạn thân mến! Bạn đã làm mộtquyết định thật đúng đắn, xin hoan Về nội san:nghinh và chúc mừng bạn trở thành concái Chúa. Mời bạn hãy mạnh dạn tìm Nội san MÙA GẶT phát hành nhằmđến Hội Thánh Tin Lành gần nơi bạn mục đích đáp ứng nhu cầu chia sẻ niềmnhất để nhận sự giúp đỡ về học hỏi tin của các con cái Chúa trong HộiKinh Thánh. Thánh, thông báo các tin tức trong Hội Thánh, bày tỏ Tình Yêu, cung ứng nhuNếu bạn ở Moscow thì mời bạn hãy đến cầu thông công lẫn nhau, nhằm giúpvới chúng tôi theo Địa chỉ : Yл. Павла cho con cái Chúa có một đời sống chiếnКорчагина, дом 2a hoặc gọi điện cho thắng và nhận được phước hạnh từchúng tôi theo số 8905 534 4475 để Thiên Chúa.được hướng dẫn thêm. LƯU HÀNH NỘI BỘ 20

×