Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

[Đọc thử] Bán Hàng, Quảng Cáo và Kiếm Tiền trên Facebook

2,839 views

Published on

Cuốn sách này có thể tạm hiểu là “kinh thánh về Facebook”, hay “một công cụ sắc bén nhất của các vị thần” hay “một vũ khí chiến đấu bí mật của một chiến chiến binh”
Cuốn sách giúp bạn hiểu biết từ cơ bản đến chuyên sâu, từ tư duy chiến lược đến hành động mang tính chiến thuật về việc sử dụng mạng xã hội Facebook như một công cụ quảng cáo, bán hàng và kiếm tiền số 1 tại Việt Nam hiện nay.

Published in: Social Media
  • Be the first to comment

×