Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tính năng mới trong Revit 2018

6,713 views

Published on

Nguồn: Autodesk bloger
Dịch: Nguyễn Hoàng Anh
Home: www.facebook.com\hoanganhtraining
Company: www.huytraining.com

Published in: Software
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/39mQKz3 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39mQKz3 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Tính năng mới trong Revit 2018

 1. 1. Dịch: Nguyễn Hoàng Anh Tính năng mới Revit 2018 Company: www.huytraining.com 1 Revit 2018 - Beta Nguồn: Autodesk bloger Dịch: Nguyễn Hoàng Anh Home: www.facebook.comhoanganhtraining Company: www.huytraining.com
 2. 2. Dịch: Nguyễn Hoàng Anh Tính năng mới Revit 2018 Company: www.huytraining.com 2 1. Lời giới thiệu • Nội dung được dịch từ Autodesk bloger • Nguồn: http://auto-beta-desk.blogspot.fr/?m=1 • Tôi muốn nói về các tính năng mới trong phiên bản beta của Autodesk Software. Bạn có thể truy cập vào rất nhiều tính năng trong phiên bản tiếp theo của phần mềm, nhiều công cụ mới và trải nghiệm mới. bạn sẽ thấy tính năng này trong phiên bản tiếp theo của phần mềm Autodesk tại 2018. • Trong nhiều trường hợp tôi muốn chỉ cho bạn lời khuyên trong các phiên bản trước đó trong năm tiếp theo của phần mềm Autodesk bạn có thể tìm thấy lời khuyên này như một lệnh. • Nếu bạn muốn theo dõi các tính năng Autodesk mới cho các sản phẩm phiên bản beta bạn có thể liên lạc với tôi và theo dõi blog này cho những ngày, tuần, tháng tới và năm.
 3. 3. Dịch: Nguyễn Hoàng Anh Tính năng mới Revit 2018 Company: www.huytraining.com 3 2. U-Table - Revit 2018 Nếu như bạn đã biết về hệ số U trong Revit chúng tôi không thể nhập U Giá trị trực tiếp trong Revit giao diện, Trước đây chúng ta muốn thực hiện thay đổi cho Construction.xml bằng tay tại địa chỉ trong hình
 4. 4. Dịch: Nguyễn Hoàng Anh Tính năng mới Revit 2018 Company: www.huytraining.com 4 2. U-Table - Revit 2018 Tong phiên bản beta của Revit 2018 chúng ta có thể thấy tính năng mới về hệ số U tên là U- Table, bảng này cung cấp cho bạn khả năng tuyệt vời để nhập số Hệ số của bạn trực tiếp trong Revit giao diện mà không cần bất kỳ sự nhầm lẫn khi làm bằng tay như trước đây.
 5. 5. Dịch: Nguyễn Hoàng Anh Tính năng mới Revit 2018 Company: www.huytraining.com 5 2. U-Table - Revit 2018 • Bây giờ bạn có đối thoại mới và các công cụ để thêm hoặc loại bỏ các vật liệu cho dữ liệu xây dựng các không gian. • Danh mục cho loại đối tượng khác nhau và cách đơn giản cho đầu vào các thuộc tính có giá trị U. Với các công cụ nhập và xuất, bạn có thể chuyển dữ liệu giữa các dự án. Các loại hồ sơ chuyển giao này là tập tin XML và bạn có thể sử dụng file này trong các phiên bản trước của Revit.
 6. 6. Dịch: Nguyễn Hoàng Anh Tính năng mới Revit 2018 Company: www.huytraining.com 6 3. Underground Walls - Revit 2018 • Underground Walls Danh mục là lựa chọn mới cho thống phân tích tải nhiệt độ và làm mát trong Revit 2018. Trong phiên bản trước, bạn có thể không cần thêm một hệ số U tường ngầm nhưng bây giờ Autodesk sẽ cung cấp tính năng này trong phiên bản tiếp theo của Revit
 7. 7. Dịch: Nguyễn Hoàng Anh Tính năng mới Revit 2018 Company: www.huytraining.com 7 4. Soil Conductivity - Revit 2018 • Một trong những điều quan trọng trong phân tích hệ thống nóng lạnh về dẫn nước của đất và không có cách nào để đưa thông tin này trong phiên bản trước của Revit. • Bây giờ sau khi thêm hệ số U cho Walls ngầm bạn có thể đặt qua số cho tính dẫn đất và con số này đang được sử dụng trong hệ thống phân tích nóng lạnh.
 8. 8. Dịch: Nguyễn Hoàng Anh Tính năng mới Revit 2018 Company: www.huytraining.com 8 5. New Options For Ceiling - Revit 2018 Hiện Revit có một lựa chọn mới để tạo trần. Một trong những tùy chọn này là về Tính thành phần cấu trúc kết cấu, nếu bạn đã loại mô hình với các tùy chọn trần tự động có thể bạn cảm thấy rất khó khăn để sử dụng tùy chọn này để tạo trần phù hợp, bởi vì phương pháp này không tính toán bất kỳ thành phần kết cấu và bạn không có bất kỳ tùy chọn cho việc tạo trần tự động này.
 9. 9. Dịch: Nguyễn Hoàng Anh Tính năng mới Revit 2018 Company: www.huytraining.com 9 5. New Options For Ceiling - Revit 2018 Điều quan trọng ở đây là về sau đó bạn có thể có quyền truy cập để mở rộng trần vào phần lõi tường mà không cần vẽ trần bằng thủ công.
 10. 10. Dịch: Nguyễn Hoàng Anh Tính năng mới Revit 2018 Company: www.huytraining.com 10 5. New Options For Ceiling - Revit 2018 Một điều nữa là về việt mở rộng trần vào phần lõi của tường, bạn đã từng chọn từ các công cụ sàn trong revit để vẽ và bây giờ bạn có thể tìm thấy mục này ở trần, là rất quá là hữu ích. chúng tôi có rất nhiều tình huống để tạo ra một trần với các giới hạn từ các lớp kết cấu trong tường
 11. 11. Dịch: Nguyễn Hoàng Anh Tính năng mới Revit 2018 Company: www.huytraining.com 11 5. New Options For Ceiling - Revit 2018 Bạn có thể xem hỉnh để hiểu như thế nào ảnh hưởng đến chiều cao từ mức trần này và bị ràng buộc nó giữa các cấu kiện dầm.
 12. 12. Dịch: Nguyễn Hoàng Anh Tính năng mới Revit 2018 Company: www.huytraining.com 12 6. Great Idea for Stair - Revit 2018 Bạn có bao giờ nghĩ về loại cầu thang, cầu thang như này bắt đầu từ tầng base và mở rộng đến top , nhưng trong một số bộ phận có một kết nối giữa đất với level khác, bây giờ lựa chọn tuyệt vời này xuất hiện trong revit 2018 và chúng ta nên xem làm thế nào công cụ này cải thiện cho các năm tiếp theo khi Autodesk Revit phát hành năm 2018. Site Plan View 3D View
 13. 13. Dịch: Nguyễn Hoàng Anh Tính năng mới Revit 2018 Company: www.huytraining.com 13 6. Great Idea for Stair - Revit 2018 3D View Trong thực tế, bạn có thể tạo ra cầu thang riêng của bạn giống như trước nhưng điều quan trọng xuất hiện khi bạn thực hiện một phần đầu tiên của Run hoặc Landing,
 14. 14. Dịch: Nguyễn Hoàng Anh Tính năng mới Revit 2018 Company: www.huytraining.com 14 6. Great Idea for Stair - Revit 2018
 15. 15. Dịch: Nguyễn Hoàng Anh Tính năng mới Revit 2018 Company: www.huytraining.com 15 6. Great Idea for Stair - Revit 2018 Bây giờ mỗi Run hoặc Landing có một mã số, bạn có thể sử dụng số Land cho base hoặc top để hạn chế việt chạy cho cầu thang.
 16. 16. Dịch: Nguyễn Hoàng Anh Tính năng mới Revit 2018 Company: www.huytraining.com 16 6. Great Idea for Stair - Revit 2018 Bạn có thể tìm thấy hai tùy chọn cho xác định base và xác định top, tùy chọn đầu tiên sau đó chúng tôi thảo luận về điều đó là Level / Land đai và một số khác là Tread / Riser Number.
 17. 17. Dịch: Nguyễn Hoàng Anh Tính năng mới Revit 2018 Company: www.huytraining.com 17 6. Great Idea for Stair - Revit 2018
 18. 18. Dịch: Nguyễn Hoàng Anh Tính năng mới Revit 2018 Company: www.huytraining.com 18 6. Great Idea for Stair - Revit 2018 • Sau khi làm thiết lập tương tự cho một bộ phận của run chúng ta có thể có cầu thang như hình bên.
 19. 19. Dịch: Nguyễn Hoàng Anh Tính năng mới Revit 2018 Company: www.huytraining.com 19 7. Revolution for Wall Structure - Undo & Redo - Revit 2018 • 2017 là năm chúng ta có thể thấy cuộc cách mạng cho kết cấu tường trong Revit. Trong thực tế chương trình này có nhiều vấn đề đối với Sửa cấu trúc tường. • Như bạn đã biết hộp thoại Edit Assembly trong Revit chúng tôi không có bất kỳ tùy chọn cho lùi lại hoặc làm lại những gì chúng ta đã làm và nếu bạn muốn có bất kỳ hoàn tác tại cuộc đối thoại này bạn nên chọn Cancel. • Tôi không thể giải thích như thế nào là không thể chịu đựng khi bạn không có tùy chọn này trong Revit nếu bạn làm bất cứ sai lầm sau đó cứ suy nghĩ đi.
 20. 20. Dịch: Nguyễn Hoàng Anh Tính năng mới Revit 2018 Company: www.huytraining.com 20 8. Revolution for Wall Structure - Wall Layer Groups - Revit 2018 • Bạn có bao giờ nghĩ về bao nhiêu trong bức tường trong các dự án của bạn có lớp tương tự và những gì bạn làm để tạo ra các lớp này mất nhiều thời gian. • Bây giờ bạn có một số công cụ ma thuật trong Revit 2018 công cụ này làm cho dễ dàng hơn cho quá trình tạo ra các lớp tường trong hộp thoại Edit Assembly.
 21. 21. Dịch: Nguyễn Hoàng Anh Tính năng mới Revit 2018 Company: www.huytraining.com 21 8. Revolution for Wall Structure - Wall Layer Groups - Revit 2018 • Bây giờ bạn có thể tạo các nhóm từ Layer ửa thích của bạn cho mỗi bức tường và sau đó bạn có thể chỉnh sửa và quản lý các nhóm này và đính kèm chúng vào bức tường khác.
 22. 22. Dịch: Nguyễn Hoàng Anh Tính năng mới Revit 2018 Company: www.huytraining.com 22 8. Revolution for Wall Structure - Wall Layer Groups - Revit 2018 • Tạo, chỉnh sửa và đính kèm nhóm là những công cụ mới tại cuộc đối thoại này. • Tất cả bạn cần chỉ là chọn nhiều lớp với CTRL và sau đó chọn lệnh New Group. • Hãy cẩn thận vì bạn không thể chọn cả hai lớp nội thất và ngoại thất với nhau và phải chọn một mặt của lớp tường.
 23. 23. Dịch: Nguyễn Hoàng Anh Tính năng mới Revit 2018 Company: www.huytraining.com 23 8. Revolution for Wall Structure - Wall Layer Groups - Revit 2018 • Tích vào biểu tượng Open group editor • Sau đó bạn sẽ thấy hộp thoại Structure group editor như hình bên • Hoặc bạn có thể ấn vào nút Edit Group button • Tại hộp thoại này, bạn có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ bạn cần, New Layer , Duplicate , Merge , Combine , Reverse và nhiều công cụ khác. Copy và paste cũng là một công cụ để làm cho dễ dàng quá trình tường lớp sáng tạo. • Đây là tất cả chúng ta cần để chỉnh sửa lớp trong lệnh tường Bây giờ gõ tên cho các nhóm lớp tường.
 24. 24. Dịch: Nguyễn Hoàng Anh Tính năng mới Revit 2018 Company: www.huytraining.com 24 9. Tag With Thumbnail View - Revit 2018 • Tag, trước khi điều này bạn có thể thêm một số thông tin văn bản vào thẻ nhưng bây giờ bạn có thể có một lựa chọn mới tên là Thumbnail View (Hình ảnh thu nhỏ).
 25. 25. Dịch: Nguyễn Hoàng Anh Tính năng mới Revit 2018 Company: www.huytraining.com 25 9. Tag With Thumbnail View - Revit 2018 • Trong thực tế View thể hiện sẽ lấy hình ảnh từ quan ảnh Phối cảnh trong Family , mà bạn sử dụng cho Thumbnail View trong cửa sổ Explorer (Thư mục).
 26. 26. Dịch: Nguyễn Hoàng Anh Tính năng mới Revit 2018 Company: www.huytraining.com 26 9. Tag With Thumbnail View - Revit 2018 • Lệnh mới là ở đây (Crop Thumbnail) và bạn có thể tạo ra chỉ là một khu vực cho mỗi khóa. • Ranh giới này kiểm soát năng khu vực Thumbnail.
 27. 27. Dịch: Nguyễn Hoàng Anh Tính năng mới Revit 2018 Company: www.huytraining.com 27 10. Rebar 3D Hook - Revit 2018 • Một cải tiến lớn trong Revit 2018 là về Hook 3D cho thép cây, công cụ này có thể lật móc của bạn xung quanh trục của cốt thép và rất hữu ích cho tăng cường tạo các chi tiết thép
 28. 28. Dịch: Nguyễn Hoàng Anh Tính năng mới Revit 2018 Company: www.huytraining.com 28 10. Rebar 3D Hook - Revit 2018
 29. 29. Dịch: Nguyễn Hoàng Anh Tính năng mới Revit 2018 Company: www.huytraining.com 29 10. Rebar 3D Hook - Revit 2018
 30. 30. Dịch: Nguyễn Hoàng Anh Tính năng mới Revit 2018 Company: www.huytraining.com 30 10. Rebar 3D Hook - Revit 2018
 31. 31. Dịch: Nguyễn Hoàng Anh Tính năng mới Revit 2018 Company: www.huytraining.com 31 10. Rebar 3D Hook - Revit 2018
 32. 32. Dịch: Nguyễn Hoàng Anh Tính năng mới Revit 2018 Company: www.huytraining.com 32 11. Flip Option for Run Line in Stair by Component - Revit 2018 • Khi Revit 2013 đến nay, chúng tôi có một lựa chọn mới cho tạo ra cầu thang bởi thành phần nhưng từ phiên bản này cho đến hôm nay chúng tôi không có bất kỳ tùy chọn cho bật cong trong lệnh Run Line trong cầu thang bởi thành phần và tôi nghĩ rằng Autodesk sẽ đúng cách để cho đơn giản này lựa chọn cho người sử dụng.
 33. 33. Dịch: Nguyễn Hoàng Anh Tính năng mới Revit 2018 Company: www.huytraining.com 33 11. Flip Option for Run Line in Stair by Component - Revit 2018 • Tôi nên nói rằng bạn có thể giải quyết vấn đề này trong các phiên bản trước đó với công cụ Mirror cho phương án cầu thang không phức tạp nhưng bây giờ tùy chọn Flip là ở Hình bên.
 34. 34. Dịch: Nguyễn Hoàng Anh Tính năng mới Revit 2018 Company: www.huytraining.com 34 CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI Nguồn: Autodesk bloger Dịch: Nguyễn Hoàng Anh Home: www.facebook.comhoanganhtraining Company: www.huytraining.com

×