Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hướng dẫn chuyển Robot Structural 2017 sang Tiếng Việt

7,013 views

Published on

Hiện này, phần mềm Robot Structural càng ngày càng phổ biến trên thế giới, nhưng ở Việt Nam tiếp cận phần mềm này rất khó vì một phần là do rào cảng về ngôn ngữ
Để giúp các bạn có thể vượt qua rào cản này bạn Nguyễn Hữu Lực đã chuyển toàn bộ giáo trình tiếng việt Robot Structural của Huytraining thành tiếng việt cho các bạn dễ học.
Link giáo trình Robot Structural các bạn có thể tìm thấy ở đây (miễn phí)
http://robot.huytraining.com/thu-vien/robot-structural-giao-trinh-robot-structural-2015-2016/
Các bạn có điều kiện tham gia khóa học online tại đây
http://www.huytraining.com/course/khoa-hoc-online-robot-structural-analysis-professional-2015-tap-1
http://www.huytraining.com/course/khoa-hoc-online-robot-structural-analysis-professional-2016-tap-2-thiet-ke-be-tong-cot-thep-2
Chúc các bạn mau chóng làm chủ phần mềm này
Link down ở đây
http://robot.huytraining.com/thu-vien/chuyen-robot-structural-thanh-tieng-viet/

Published in: Software
 • Be the first to comment

Hướng dẫn chuyển Robot Structural 2017 sang Tiếng Việt

 1. 1. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Hướng dẫn chuyển Robot Structural thành tiếng việt Company: www.huytraining.com 1
 2. 2. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Hướng dẫn chuyển Robot Structural thành tiếng việt Company: www.huytraining.com 2 Chuyển Robot Structural 2017 Tiếng Việt Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: www.facebook.comhoanganhtraining Company: www.huytraining.com
 3. 3. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Hướng dẫn chuyển Robot Structural thành tiếng việt Company: www.huytraining.com 3 Lời mở đầu • Hiện này, phần mềm Robot Structural càng ngày càng phổ biến trên thế giới, nhưng ở Việt Nam tiếp cận phần mềm này rất khó vì một phần là do rào cảng về ngôn ngữ • Để giúp các bạn có thể vượt qua rào cản này bạn Nguyễn Hữu Lực đã chuyển toàn bộ giáo trình tiếng việt Robot Structural của Huytraining thành tiếng việt cho các bạn dễ học. • Link giáo trình Robot Structural các bạn có thể tìm thấy ở đây (miễn phí) • http://robot.huytraining.com/thu-vien/robot-structural-giao-trinh-robot-structural- 2015-2016/ • Các bạn có điều kiện tham gia khóa học online tại đây • http://www.huytraining.com/course/khoa-hoc-online-robot-structural-analysis- professional-2015-tap-1 • http://www.huytraining.com/course/khoa-hoc-online-robot-structural-analysis- professional-2016-tap-2-thiet-ke-be-tong-cot-thep-2 • Chúc các bạn mau chóng làm chủ phần mềm này
 4. 4. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Hướng dẫn chuyển Robot Structural thành tiếng việt Company: www.huytraining.com 4 Cài đặt Tiếng Việt cho robot Structural • Bước 1: Down thư viện tiếng việt Robot Về tại link sau • http://robot.huytraining.com/thu-vien/chuyen-robot- structural-thanh-tieng-viet/ • Bước 2: Kick Like để ủng hộ Huytraining sẽ hiện link thư viện để down về
 5. 5. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Hướng dẫn chuyển Robot Structural thành tiếng việt Company: www.huytraining.com 5 Cài đặt Tiếng Việt cho robot Structural • Bước 3: Giải nén thư mục thư viện ngôn ngữ ra • Robot Structure 2017 Vietnam V.1 Huytraining
 6. 6. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Hướng dẫn chuyển Robot Structural thành tiếng việt Company: www.huytraining.com 6 Cài đặt Tiếng Việt cho Robot Structural • Bước 4: Lưu file ngôn ngữ của Robot lại để còn có thể quay lại tiếng anh, hoặc bị lỗi có thể phục hồi được • Đường dẫn mặc định chứa file ngôn ngữ của robot ở đây (các bạn lưu robot ở đường dẫn khác thì tìm theo đển đến được thư mục Res) • C:Program FilesAutodeskAutodesk Robot Structural Analysis Professional 2017SystemRes
 7. 7. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Hướng dẫn chuyển Robot Structural thành tiếng việt Company: www.huytraining.com 7 Cài đặt Tiếng Việt cho Robot Structural • Bước 5: chép toàn bộ thư mục nguồn thư viện vào thư mục của robot • Chép đè toàn bộ file Robot Structure 2017 Vietnam V.1 Huytraining vào thư mục C:Program FilesAutodeskAutodesk Robot Structural Analysis Professional 2017SystemRes • Lưu ý: Không bật robot Structural khi chép thư mục này
 8. 8. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Hướng dẫn chuyển Robot Structural thành tiếng việt Company: www.huytraining.com 8 Robot Structural Tiếng Việt • Sau khi chép xong bây giờ bạn bật robot lên để hưỡng thành quả
 9. 9. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Hướng dẫn chuyển Robot Structural thành tiếng việt Company: www.huytraining.com 9 Robot Structural Tiếng Việt
 10. 10. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Hướng dẫn chuyển Robot Structural thành tiếng việt Company: www.huytraining.com 10 Robot Structural Tiếng Việt
 11. 11. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Hướng dẫn chuyển Robot Structural thành tiếng việt Company: www.huytraining.com 11 Robot Structural Tiếng Việt
 12. 12. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Hướng dẫn chuyển Robot Structural thành tiếng việt Company: www.huytraining.com 12 Robot Structural Tiếng Việt
 13. 13. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Hướng dẫn chuyển Robot Structural thành tiếng việt Company: www.huytraining.com 13 Robot Structural Tiếng Việt
 14. 14. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Hướng dẫn chuyển Robot Structural thành tiếng việt Company: www.huytraining.com 14 Robot Structural Tiếng Việt
 15. 15. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Hướng dẫn chuyển Robot Structural thành tiếng việt Company: www.huytraining.com 15 Robot Structural Tiếng Việt
 16. 16. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Hướng dẫn chuyển Robot Structural thành tiếng việt Company: www.huytraining.com 16 Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: www.facebook.comhoanganhtraining Company: www.huytraining.com

×