SlideShare a Scribd company logo
1 of 84
Download to read offline
KHÓA HỌC
NHẬN THỨC VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
TS. Nguyễn Ngọc Trường Huy
NỘI DUNG
• Chủ đề 1: Tổng quan về chuyển đổi số
- Sức ép thay đổi
- Vai trò của công nghệ trong chuyển đổi số
- Trở ngại trong quá trình chuyển đổi số
• Chủ đề 2: Mô hình chuyển đổi số
- Đặc điểm doanh nghiệp số
- Câu chuyện chuyển đổi số thành công
- Những nhận định sai về chuyển đổi số
• Chủ đề 3: Lộ trình chuyển đổi số và các khuyến nghị triển khai
- Lộ trình chuyển đổi số và trạng thái trưởng thành
- Khuyến nghị triển khai chuyển đổi số
2
CHỦ ĐỀ 1
TỔNG QUAN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
• Sức ép thay đổi
• Vai trò của công nghệ trong chuyển đổi số
• Trở ngại trong quá trình chuyển đổi số
3
CHỦ ĐỀ 1
TỔNG QUAN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
• Sức ép thay đổi
• Vai trò của công nghệ trong chuyển đổi số
• Trở ngại trong quá trình chuyển đổi số
4
SỨC ÉP THAY ĐỔI GIỮA CÁC NGỮ CẢNH
Ngữ cảnh
doanh nghiệp
Ngữ cảnh sản
phẩm
Ngữ cảnh
khách hàng
Thay đổi Thay đổi
5
NGỮ CẢNH DOANH NGHIỆP
• Đặc điểm:
- Lấy doanh nghiệp làm trọng tâm
- Sản phẩm là duy nhất hoặc ít yếu tố cạnh tranh
- Dựa trên khả năng tự cải thiện là chính
• Xu hướng trong chuyển đổi số:
- Bùng nổ dữ liệu
- Mọi thứ dựa trên nền tảng dịch vụ và phần mềm
- Kết nối đa chiều bên trong doanh nghiệp
- Khai thác hiệu quả tài năng nội bộ
6
NGỮ CẢNH SẢN PHẨM
• Đặc điểm:
- Lấy sản phẩm làm trọng tâm
- Sản phẩm có tính phổ biến và chưa có sản phẩm thay thế
- Dựa trên khả năng thay đổi nhanh hơn đối thủ để tồn tại, phát
triển
• Xu hướng trong chuyển đổi số:
- Sức ép thay đổi từ mọi hướng
- Luôn sẵn sàng khởi đầu
- Tạo ưu thế chuyển đổi tử chủ động tái cấu trúc liên tục, phân bổ
nguồn lực cho thay đổi và chú trọng lãnh đạo đổi mới
7
NGỮ CẢNH KHÁCH HÀNG
• Đặc điểm:
- Lấy khách hàng làm trọng tâm
- Sản phẩm bị cạnh tranh cao bởi sản phẩm thay thế
- Chi phối bởi quan hệ dịch vụ hơn là sản phẩm thuần túy
• Xu hướng trong chuyển đổi số:
- Nguyên tắc gắn kết để nắm bắt nhu cầu và làm hài lòng khách
hàng tối đa
- Cuộc chiến giao tiếp với khách hàng để chiếm ưu thế về thông tin
8
SỰ TỒN TẠI ĐỒNG THỜI CÁC NGỮ CẢNH
Ngữ cảnh khách
hàng
Ngữ cảnh
doanh nghiệp
Ngữ cảnh sản
phẩm
Thay đổi
9
MÔ HÌNH ĐẶC ĐIỂM CÁC NGỮ CẢNH
Tốc độ Sự tập trung Độ linh hoạt
Ngữ cảnh
doanh nghiệp
Yếu tố chủ yếu tạo ra
lực quán tính của
doanh nghiệp?
Liên kết giữa thực thi
và tầm nhìn của doanh
nghiệp?
Văn hóa doanh nghiệp
hỗ trợ thay đổi ra sao?
Ngữ cảnh sản
phẩm
Yếu tố thị trường ngăn
cản doanh nghiệp
phát triển nhanh?
Tầm nhìn và chiến lược
của doanh nghiệp so
với đối thủ?
Yếu tố văn hóa trong
ngành tạo ra quán
tính?
Ngữ cảnh
khách hàng
Hiểu biết nhu cầu thay
đổi của khách hàng tốt
đến mức nào?
Chiến lược và sự đổi
mới gắn kết với nhu
cầu khách hàng ra sao?
Đáp ứng nhu cầu thay
đổi của khách hàng
nhanh đến mức nào?
10
TẦN SUẤT THAY ĐỔI
11
CHỦ ĐỀ 1
TỔNG QUAN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
• Sức ép thay đổi
• Vai trò của công nghệ trong chuyển đổi số
• Trở ngại trong quá trình chuyển đổi số
12
CHỦ ĐỀ 1
TỔNG QUAN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
• Sức ép thay đổi
• Vai trò của công nghệ trong chuyển đổi số
• Trở ngại trong quá trình chuyển đổi số
13
VÒNG ĐỜI CỦA CÔNG NGHỆ
• Yếu tố dẫn dắt
• Phát minh
• Phát triển
• Trưởng thành
• Kéo dài chủ đích
• Lỗi thời
• Đào thải
14
ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ GIÁN ĐOẠN
CÔNG NGHỆ
15
MỘT THẬP NIÊN CÔNG NGHỆ SỐ
16
Lõi Rủi ro Đám mây và chuỗi khối
2022 CNTT, tự phá vỡ Trí tuệ nhân tạo ảo
Đám mây theo chiều
dọc
Chuỗi khối: Sẵn sàng
ứng dụng kinh doanh
2021 Tái tạo lõi mới
Mô hình không tin
tưởng ngầm định
2020
Đạo đức công nghệ và
niềm tin
2019
DevSecOps và tiên
quyết mạng
Phát triển độc lập trong
thế giới không máy chủ
2018 Lõi mới Rủi ro liên quan Tiên quyết API Phát triển chuỗi khối
2017 Rủi ro liên quan Dịch vụ hóa tất cả Kinh tế niềm tin
2016 Vẽ lại hệ thống lõi Rủi ro liên quan Niềm tin dân chủ hóa
2015 Hồi sinh hệ thống lõi Rủi ro liên quan Kinh tế API
2014
Đảo ngược nợ kỹ
thuật
Cách mạng bộ nhớ An toàn mạng Điều phối đám mây
2013
Sáng tạo mới bộ máy
ERP
Không thể chống
hacker
2012
Kiến trúc hướng từ
ngoài
Nhận dạng số Siêu đám mây lai
2011
Hầu hết các ứng dụng
doanh nghiệp
Kết thúc cái chết của
ERP
Trí tuệ mạng Đám mây đơn nhiệm
2010 Tư duy dịch vụ
Các ứng dụng doanh
nghiệp tốt nhất
An toàn mạng
Cách mạng điện toán
đám mây
MỘT THẬP NIÊN CÔNG NGHỆ SỐ
17
Kinh doanh công nghệ
2022 Hiện thực gói công nghệ
2021
Chiến lược được kỹ thuật
hóa
Công nghệ DEI, công cụ
cho sự công bằng
Cung ứng không chuỗi
2020 Chân trời mới
Tài chính và tương lai của
CNTT
Sự thức tỉnh của kiến trúc
2019
Vượt khỏi biên giới công
nghệ số
Kết nối tương lai Kết nối tương lai
2018 Bùng nổ danh sách theo dõi CIO - Nền tảng minh chứng
Lực lượng lao động không
cổ cồn
Tái cấu trúc công nghệ
2017 Bùng nổ danh sách theo dói CIO - Nền tảng định hướng CNTT không ràng buộc Kiến trúc tất yếu
2016 Bùng nổ ảnh hưởng xã hội CIO - Tạo nền tảng CNTT tốc độ phù hợp Nền tảng tự động
2015 Bùng nổ CIO - Giám đốc tích hợp Nhân lực CNTT tương lai
Mọi thứ định nghĩa qua
phần mềm
2014 Bùng nổ CIO - Nhà đầu tư mạo hiểm DevOps thời gian thực
2013 Quy tắc thiết kế
CIO - Xúc tác hậu kỹ thuật
số
Kinh doanh CNTT IPv6 thực sự
2012 Đo lường sự đổi mới
2011 Những nhà cách mạng CIO
2010 CIO hoạt động xuất sắc
Quản lý ứng dụng hướng
giá trị
Ảo hóa
MỘT THẬP NIÊN CÔNG NGHỆ SỐ
18
Nhận thức và phân tích Trải nghiệm số và hiện thực số
2022
Dễ dàng chia sẻ
dữ liệu
2021
Cách mạng dữ liệu
máy
MLOps: Trí tuệ nhân
tạo công nghiệp hóa
Khởi động lại không
gian làm việc số
Thiết kế riêng cho
mọi người
2020 Bản sao số
Nền tảng trải
nghiệm con người
2019
Tổ chức tăng cường
trí tuệ nhân tạo
Giao diện thông
minh
Hơn cả tiếp thị
2018
Chủ quyền dữ liệu
doanh nghiệp
Thực tế số
2017
Góc tối của phân
tích
Trí tuệ máy móc Thực tế hỗn hợp
2016
Công nghiệp hóa
phân tích dữ liệu
Internet vạn vật
Thực tế ảo và thực
tế tăng cường
2015
Khuếch đại trí thông
minh
Điện toán môi
trường
Tiếp thị đa kênh
2014 Phân tích nhận thức Thiết bị đeo tay Gắn kết số
Kích hoạt
xã hội
Cung ứng cộng đồng
công nghiệp
2013 Nhận diện dữ liệu Di động và hơn thế
Tái cấu
trúc xã hội
Triển khai ứng dụng trò
chơi trong kinh doanh
2012
Ứng dụng dữ liệu
lớn
Trực quan hóa địa lý
Doanh nghiệp di
động
Trao quyền người
dùng
Kinh doanh
xã hội
Ứng dụng trò chơi trong
kinh doanh
2011 Phân tích thực tế Trực quan hóa Ứng dụng di động
Gắn kết người
dùng
Điện toán
xã hội
2010
Tự động hóa
thông tin
Quản lý thông tin
Không dây và di
động
Gắn kết người
dùng
Trí tuệ tài
sản
CHỦ ĐỀ 1
TỔNG QUAN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
• Sức ép thay đổi
• Vai trò của công nghệ trong chuyển đổi số
• Trở ngại trong quá trình chuyển đổi số
19
CHỦ ĐỀ 1
TỔNG QUAN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
• Sức ép thay đổi
• Vai trò của công nghệ trong chuyển đổi số
• Trở ngại trong quá trình chuyển đổi số
20
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
CHUYỂN ĐỔI SỐ
• Công nghệ và dữ liệu
• Mức độ đáp ứng thời gian của kế hoạch, chiến lược
• Tài năng và năng lực
• Cách tiếp cận chuyển đổi
• Mức độ cô lập hay mở rộng của tổ chức
• Khả năng xác định ưu tiên
• Văn hóa và cấu trúc doanh nghiệp
21
ĐẶC ĐIỂM DOANH NGHIỆP KHÓ
CHUYỂN ĐỔI
• Hoạt động lệ thuộc công nghệ cũ, công nghệ chậm thay đổi
• Phụ thuộc vào văn hóa, con người và hành vi cũ
• Phân bổ nguồn lực không hiệu quả
• Quy mô lớn, kế hoạch cứng nhắc
• Các giả định lỗi thời, niềm tin vô căn cứ và suy nghĩ tới hạn
22
TRẠNG THÁI CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI
CHUYỂN ĐỔI SỐ
Chối bỏ
Sợ hãi
Giận dữ
Tận
hưởng
Chung
sống
23
CẢN TRỞ CHÍNH CHO CÁC Ý TƯỞNG MỚI
• Quán tính của doanh nghiệp
• Sợ phá vỡ sự cân bằng giả tạo
• Duy trì sự đồng nhất quá mức
• Sợ thay đổi vai trò quyền lực
24
CHỦ ĐỀ 2
MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ
• Đặc điểm doanh nghiệp số
• Câu chuyện chuyển đổi số thành công
• Những nhận định sai về chuyển đổi số
25
CHỦ ĐỀ 2
MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ
• Đặc điểm doanh nghiệp số
• Câu chuyện chuyển đổi số thành công
• Những nhận định sai về chuyển đổi số
26
CÁC GIAI ĐOẠN TIẾN TỚI CHUYỂN ĐỔI SỐ
Digital transformation
Chuyển đổi số
Digitalized
= IT Application
Số hóa
Digitized
= Computerized,
Automated
Tạo số
• Toàn bộ doanh nghiệp
• Phạm vi tổng thể
• Toàn bộ các cấp độ hoạt động
• Yêu cầu thay đổi thường xuyên
• Đơn vị
• Phạm vi mở rộng
• Lĩnh vực nghiệp vụ
• Yêu cầu thay đổi đáng kể
• Nhóm
• Phạm vi hẹp
• Quy trình cụ thể
• Yêu cầu ít thay đổi
27
CHUYỂN ĐỔI SỐ
• Chuyển đổi số là không tránh khỏi
• Chuyển đổi số bao hàm nhiều yếu tố hơn chỉ là áp dụng
công nghệ số đơn thuần
• Chuyển đổi số tạo ra thay đổi cơ bản và thấy được
28
ĐỊNH NGHĨA CHUYỂN ĐỔI SỐ
• Tái tổ chức hoặc đầu tư mới vào công nghệ và mô hình
kinh doanh để thu hút khách hàng kỹ thuật số hiệu quả
hơn ở mọi điểm tiếp xúc của khách hàng trong vòng đời
trải nghiệm
• Quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện tổ chức, doanh
nghiệp theo hướng ngày càng hiệu quả, hiệu năng hơn cả
về mô hình vận hành, phương thức sản xuất và trải
nghiệm khách hàng dựa trên các công nghệ số
29
CÁC TRẠNG THÁI CHUYỂN ĐỔI SỐ
Chạy theo
xu hướng
Toàn diện
Khởi đầu Thận trọng
30
CÁC GIAI ĐOẠN TIẾP THEO CHUYỂN ĐỔI SỐ
Digital acceleration
Tăng tốc số
Digital sustainability
Ổn định số
Digital transformation
Chuyển đổi số
• Tạo ra thay đổi mới nhanh
hơn đối thủ cạnh tranh
• Dẫn đầu thị trường
• Thích ứng với thay đổi của
thị trường
• Duy trì vị thế cạnh tranh
• Bắt kịp nhóm dẫn đầu thị
trường
• Tạo nền tảng năng lực thích
ứng thay đổi trong tương lai
31
MÔ HÌNH NĂNG LỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ
Mô hình cũ,
hạn chế
chuyển đổi
Mô hình cho
phép chuyển
đổi
Mô hình
chuyển đổi tự
nhiên
32
CÁC YẾU TỐ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH
• Khách hàng
• Kế hoạch và quy trình
• Nguồn lực
• Chiến lược
• Tầm nhìn
• Văn hóa, giá trị cốt lõi
33
MÔ HÌNH THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Bên liên quan Mối quan tâm
Nguyên tắc
Góc nhìn
Mô hình Phát triển
Vận hành
Giải pháp
Hiệu năng
Yêu cầu
Kết quả
Tổ chức
Cơ hội
Nguồn lực
Thành công
Môi trường Giá trị cốt lõi
Tầm nhìn Nhiệm vụ Mục tiêu Chiến lược
Phạm vi
Kế hoạch
Đo đạc
Đánh giá
Đánh giá
Điều chỉnh Điều chỉnh
Rủi ro
Cấu trúc
Quy trình
34
LINH HOẠT VÀ TỐI GIẢN
Phức tạp
Linh hoạt
+
+
-
-
0
Tổ chức đa mục
tiêu có trạng thái
trưởng thành
cao
Tổ chức ít mục
tiêu có trạng thái
trưởng thành
thấp
Tổ chức chuyên
môn hóa cao
Tổ chức hiệu
năng cao
35
CÁC YẾU TỐ THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ
• Phát triển văn hóa học tập
• Tránh thiên vị các hoạt động tạo doanh thu cơ bản
• Học tập để loại bỏ nề nếp cũ
• Dung hòa cách nghĩ ổn định và đột phá
• Cho phép thời gian phản hồi
36
ĐÁNH GIÁ DOANH NGHIỆP SỐ
• Thích ứng = Tốc độ * Tập trung * Linh hoạt
• Tăng doanh thu, tăng năng lực cạnh tranh và phản ứng
nhanh hơn chính xác hơn với thay đổi của môi trường
kinh doanh
37
ĐẶC ĐIỂM DOANH NGHIỆP THÍCH ỨNG CAO
• Cho phép ý tưởng mới mọi nơi mọi lúc
• Đánh giá giá trị của ý tưởng mới
• Xây dựng tổ chức liên tục đổi mới và tò mò
• Sáng tạo vừa rộng vừa sâu
• Định nghĩa tốt vấn đề
• Áp dụng nguyên tắc tốt
38
MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP THÍCH ỨNG CAO
Tốc độ Sự tập trung Độ linh hoạt
Đáp ứng
nhanh
Theo xu hướng, nhiều
ý tưởng mới, nắm bắt
cơ hội nhanh
Hướng ra ngoài, chủ
động tìm kiếm và nắm
bắt cơ hội
Thường xuyên có ý
tưởng mới, có văn hóa
thực hành cái mới
Đột phá
Không sợ thay đổi để
đáp ứng nhanh khi
môi trường thay đổi
Thích ý tưởng mới,
hướng đến nhu cầu
khách hàng
Văn hóa thúc đẩy suy
nghĩ khác biệt
Hội tụ
Dễ dàng huy động
nguồn lực cho cơ hội
Sử dụng dữ liệu để
đánh giá cơ hội mới
Tầm nhìn hướng đến
văn hóa tạo năng lực
39
MỞ RỘNG QUY TRÌNH LINH HOẠT TRÊN
NỀN TẢNG SỐ
• Tận dụng hiệu quả không gian mạng
• Xây dựng hệ sinh thái mở và kiến trúc linh hoạt
• Đảm bảo nguồn lực thông suốt
40
CHỦ ĐỀ 2
MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ
• Đặc điểm doanh nghiệp số
• Câu chuyện chuyển đổi số thành công
• Những nhận định sai về chuyển đổi số
41
CHỦ ĐỀ 2
MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ
• Đặc điểm doanh nghiệp số
• Câu chuyện chuyển đổi số thành công
• Những nhận định sai về chuyển đổi số
42
CÂU CHUYỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ THÀNH CÔNG
• Ford, Nike và JP Morgan Chase
• ENGIE, Arizona Public Service, Pan American Energy
Tập trung nguồn lực chuyển đổi số hoạt động lõi tạo lợi
thế cạnh tranh và duy trì vị thế thị trường
Luôn sẵn sàng và tiếp tục chuyển đổi
43
KẾT HỢP HỆ THỐNG CẢM BIẾN VÀ TRÍ TUỆ NHÂN
TẠO NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI
• ENGIE
Triển khai IoT rộng khắp để thu thập dữ liệu phục vụ dự
báo quản lý, vận hành, sửa chữa bằng AI
Cung cấp giải pháp trực tuyến tự phục vụ cho khách hàng,
quản lý khả năng kiểm soát tiêu thụ năng lượng
Xây dựng các HTTT quản lý mạng lưới và hệ thống thiết bị
nâng cao hiệu quả sử dụng, vòng đời và giảm chi phí
Cung cấp các dịch vụ năng lượng bền vững, hiệu quả cho
thành phố thông minh
44
XÂY DỰNG HỆ TRI THỨC NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ
HIỆU QUẢ LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
• Arizona Public Service, Pan American Energy
Vấn đề đặt ra từ nhân sự như công nghệ thay đổi, yêu cầu đáp
ứng nhanh, tỷ lệ về hưu tăng cao, đòi hỏi cắt giảm nhân sự cho
các công việc thủ công
Trang bị hệ thống mô hình số cho toàn bộ nhà máy điện (Digital
Twin)
Hình thành văn hóa học tập thay cho văn hóa đào tạo
Cung cấp công cụ, dữ liệu, thông tin và nền tảng để triển khai hệ
thống quản lý tri thức (Knowledge Management System)
Xây dựng hệ thống học tập chủ động trên nền tảng số góp phần
tạo năng lực cho người lao động:
Học  Thực hành  Đánh giá  Thay đổi  Học  …
45
XU HƯỚNG BẢN SAO SỐ
46
Cộng tác Học tập
Hướng dẫn
KẾT NỐI NHÂN LỰC
Nguồn
dữ liệu
Mô hình và
phân tích
Hiển thị đa trải
nghiệm
BẢN SAO
SỐ
CHỦ ĐỀ 2
MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ
• Đặc điểm doanh nghiệp số
• Câu chuyện chuyển đổi số thành công
• Những nhận định sai về chuyển đổi số
47
CHỦ ĐỀ 2
MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ
• Đặc điểm doanh nghiệp số
• Câu chuyện chuyển đổi số thành công
• Những nhận định sai về chuyển đổi số
48
VÙNG MƠ HỒ VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
49
VÙNG MƠ HỒ VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
• Sợ trải nghiệm
• Suy nghĩ lối mòn
• Kế hoạch rập khuôn
50
NHẬN THỨC SAI VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
• Chuyển đổi số cần ngân sách lớn
• Mọi người đều hiểu chuyển đổi số là gì
• Doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường sau chuyển đổi số
51
ĐÁNH GIÁ SẴN SÀNG CHUYỂN ĐỔI SỐ
• Công nghệ và tự động hóa
• Các dự án trong quá khứ / lịch sử
• Cách làm việc
• Phát triển con người
• Văn hóa
• Lãnh đạo và chiến lược
52
ĐÁNH GIÁ SẴN SÀNG CHUYỂN ĐỔI SỐ
53
CHỦ ĐỀ 3
LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ TRIỂN KHAI
• Lộ trình chuyển đổi số và trạng thái trưởng thành
• Khuyến nghị triển khai chuyển đổi số
54
CHỦ ĐỀ 3
LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ TRIỂN KHAI
• Lộ trình chuyển đổi số và trạng thái trưởng thành
• Khuyến nghị triển khai chuyển đổi số
55
LỘ TRÌNH 5 BƯỚC CƠ BẢN
• Bước 1: Kết nối
• Bước 2: Tìm cơ hội
• Bước 3: Triển khai
• Bước 4: Thúc đẩy
• Bước 5: Mở rộng
56
BƯỚC 1: KẾT NỐI
1. Bằng chứng về công nghệ số và những cách thức mới đang được sử dụng
bởi các đồng nghiệp và đối thủ cạnh tranh để giành thị trường chia sẻ, tăng
doanh thu và giảm chi phí
2. Thông tin về các dịch vụ mới và trải nghiệm đã thu hút phần lớn thời gian,
chi tiêu và lòng trung thành của khách hàng
3. Kiến thức về các công nghệ có thể cải thiện và gia tăng giá trị cho doanh
nghiệp hiện tại cũng như tầm nhìn về những công nghệ có thể đe dọa ngay
lập tức hoạt động kinh doanh cốt lõi của bạn
4. Tầm nhìn mô tả ngắn gọn chuyển đổi cần thiết để hóa giải những cơ hội và
đe dọa giúp doanh nghiệp giành chiến thắng hỗ trợ từ các bên liên quan,
đối tác và nhà đầu tư
5. Một nhóm lãnh đạo sẵn sàng tài trợ và hướng dẫn chuyển đổi bằng cách
cung cấp giám sát, đánh giá tiến độ và giảm thiểu các rào cản trong suốt
chương trình
57
BƯỚC 2: TÌM CƠ HỘI
1. Khám phá những rào cản bên trong có thể ngăn cản doanh nghiệp đạt
được tầm nhìn chuyển đổi của nó
2. Khám phá nguồn lực mà doanh nghiệp có thể tận dụng để bắt đầu sớm
hơn hoặc ít hơn kinh phí
3. Xác định các kết quả kinh doanh mà các dự án riêng lẻ sẽ cần đạt được để
đạt được tầm nhìn tổng thể
4. Xác định các kỹ năng và nguồn lực còn thiếu, và bắt đầu quá trình bổ sung
5. Tạo ra các nhóm chức năng chéo đầu tiên để duy trì các hoạt động lặp lại
để đạt được các kết quả dự án được xác định bởi lộ trình chuyển đổi số
58
BƯỚC 3: TRIỂN KHAI
1. Các nhóm dự án đa chức năng làm việc cộng tác để tạo lặp các giải pháp
đạt được kết quả phù hợp với các mục tiêu
2. Giải pháp bắt đầu như những nguyên mẫu đơn giản và ngày càng trở nên
lớn và phức tạp hơn khi được thử nghiệm và cải thiện với người dùng
3. Kết quả và quy trình đánh giá cho biết giải pháp nào mang giá trị kinh
doanh lớn nhất và do đó, cần được mở rộng
4. Điểm đánh giá từ thử nghiệm sẽ thông báo cho từng giải pháp các chỉ số
hiệu năng chính để lý giải vì sao giải pháp đó được mở rộng và giá trị mà nó
sẽ mang lại
5. Cách làm việc mới đã được thử nghiệm bởi các nhóm lặp lại, chứng minh
những thành công trong bối cảnh của doanh nghiệp
59
BƯỚC 4: THÚC ĐẨY
1. Chia sẻ thành công trong nội bộ để giành được ảnh hưởng từ các bên phản
kháng trước đó và tiếp cận các nguồn lực và quyền tự do lớn hơn để mở
rộng
2. Tiếp thị thành công ra bên ngoài để thu hút đối tác mới, nhân viên mới, và
khách hàng mới để chuẩn bị mở rộng quy mô
3. Xác định các lĩnh vực tốt nhất để mở rộng quy mô dựa trên mức độ ảnh
hưởng, nguồn lực, tài sản và hỗ trợ đạt được
4. Giành được sự tham gia từ nhân viên và ban quản lý để tăng tần suất áp
dụng khi chương trình phát triển sang các lĩnh vực mới của doanh nghiệp
5. Các đe dọa được dự đoán trước và giảm thiểu, chẳng hạn như sự phản ứng
từ cạnh tranh, thường là thông báo một doanh nghiệp nào đó đã chuyển
đổi thành công
60
BƯỚC 5: MỞ RỘNG
1. Cải tiến mới được tung ra và bản địa hóa ở các thị trường mới bởi sự mở
rộng mô hình các nhóm chức năng chéo và cách tiếp cận dự án lặp lại
2. Thiết lập các hệ thống linh hoạt để hỗ trợ mở rộng quy mô toàn lĩnh vực kỹ
thuật số: Trải nghiệm khách hàng, Thiết kế, DevOps và Tầm nhìn
3. Tạo ra các mục tiêu chung để đạt được sứ mệnh của doanh nghiệp với tập
trung vào trải nghiệm khách hàng và cải tiến liên tục
4. Thiết lập các phần thưởng và khuyến khích rõ ràng khi hợp tác với những
bên liên quan khác để tạo ra sản phẩm mới cũng như các quy trình để công
nhận đóng góp của cá nhân
5. Hỗ trợ chính thức cho đổi mới và được thực hiện mang tính đầu tư chiến
lược vào nền tảng, con người, quy trình và quan hệ đối tác để cho phép
khả năng thích ứng trong tương lai
61
NGỮ CẢNH CHUYỂN ĐỔI & CÁC GIAI ĐOẠN
1. Ngữ cảnh khởi đầu
2. Ngữ cảnh xây dựng năng lực thực thi
3. Ngữ cảnh xây dựng năng lực chiến lược
4. Ngữ cảnh xây dựng năng lực phát triển bền vững
62
NGỮ CẢNH CHUYỂN ĐỔI & CÁC GIAI ĐOẠN (tt.)
12. Kiến trúc tổng thể
11. Quản lý thông tin
10. Quản trị, rủi ro, bảo mật và việc
tuân thủ
9. Tổ chức và văn hóa
8. Đầu tư và danh mục đầu tư
7. Điều phối và quy trình
6. Quản lý vận hành
5. Quản lý công việc
4. Quản lý sản phẩm
3. Cung cấp dịch vụ
2. Hạ tầng số
1. Nền tảng số
63
1.Nền tảng số 2. Hạ tầng số
3.Cung cấp
Dịch vụ
NGỮ CẢNH CHUYỂN ĐỔI & CÁC GIAI ĐOẠN (tt.)
7. Điều phối và
Quy trình
8. Đầu tư và
Danh mục
9. Tổ chức và
Văn hóa
Triển
khai
và
Học
hỏi
Quản
trị
và
Thiết
kế
Khởi đầu
Năng lực thực thi
Năng lực chiến
lược
Năng lực phát triển
bền vững
Ngữ cảnh Thành phần chuyển đổi số
4. Quản lý
Sản phẩm
5. Quản lý
Công việc
6. Quản lý
Vận hành
10 Quản trị, rủi
ro, bảo mật và
tuân thủ
12. Kiến trúc
tổng thể
11. Quản lý
thông tin
64
NGỮ CẢNH CHUYỂN ĐỔI & CÁC GIAI ĐOẠN (tt.)
Khởi đầu
Năng lực thực thi
Năng lực chiến
lược
Năng lực phát triển
bền vững
Một (vài) cá nhân
Một nhóm
Nhiều nhóm
Toàn bộ tổ chức
Quy mô Ngữ cảnh Thành phần chuyển đổi số
7. Điều phối và
Quy trình
8. Đầu tư và
Danh mục
9. Tổ chức và
Văn hóa
4. Quản lý
Sản phẩm
5. Quản lý
Công việc
6. Quản lý
Vận hành
10 Quản trị, rủi
ro, bảo mật và
tuân thủ
12. Kiến trúc
tổng thể
11. Quản lý
thông tin
1.Nền tảng
số
2. Hạ tầng số
3.Cung cấp
Dịch vụ
Các bên liên
quan
Khai thác, cung
ứng
Triển khai, vận
hành
Đầu tư, dự án
Chiến lược, kiến
trúc
65
CÁC MẶT CHÍNH TRONG LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ
1. Con người
2. Nguyên tắc
3. Quy trình
4. Thực hành
5. Tần suất
66
MẶT 1: CON NGƯỜI
• Lãnh đạo quá trình chuyển đổi
• Duy trì sự quan tâm cao theo thời gian
• Xây dựng văn hóa thay đổi
• Xử lý những ý kiến trái chiều
67
MẶT 2: NGUYÊN TẮC
Mô tả
Tiêu đề
và mô tả
Tiêu đề
và mô tả
Tiêu đề
và mô tả
Tiêu đề
và mô tả
Tiêu đề
và mô tả
Tiêu đề
và mô tả
Tiêu đề
và mô tả
Tiêu đề
và mô tả
Tiêu đề
và mô tả
Tiêu đề
và mô tả
Tiêu đề
và mô tả
Tiêu đề
và mô tả
Tiêu đề
và mô tả
Tiêu đề
và mô tả
Tiêu đề
và mô tả
Tiêu đề
và mô tả
Mô tả
Mô tả
1. Tổ chức ý tưởng
Điều dẫn dắt chúng ta là…
2. Mục đích
Lý do chúng ta tồn tại…
3. Tầm nhìn
Chúng ta xây dựng thế giới mà…
4. Giá trị
Những điều chúng ta tin vào…
5. Nguyên tắc trải nghiệm
Điều chúng ta cảm thấy thích…
6. Mô hình hoạt động
Điều chúng ta muốn thay đổi
để trở thành…
7. Lợi ích khách hàng
Khách hàng được…
Hành vi
Để sống đúng
giá trị mà chúng
ta muốn…
Tổ chức các khối ý tưởng
68
MẶT 3: QUY TRÌNH
• Xây dựng quy trình và cấu trúc chuyển đổi số
69
Tình
huống
và câu
chuyện
Xác định lại
Tại sao thế giới thay đổi
Xác định ngữ cảnh mới
Người thắng, người thua
Hình dung
Khung các lựa chọn
Hình dung miền đất hứa
Tổ chức ý tưởng, mục tiêu, tầm nhìn
Ánh xạ
Các thành phần thay đổi
Dữ liệu, công nghệ, cấu trúc, quy trình, văn hóa
Yếu tố phụ thuộc để thành công
MẶT 3: QUY TRÌNH
70
Tiếp
lực và
kích
hoạt
Truyền
thông
Kể và lập lại câu chuyện
Cập nhật câu chuyện
Dẫn
dắt
Lãnh đạo chuyển đổi
Quản trị và hỗ trợ
Loại bỏ rào cản tiến bộ
Tập
trung
Tập trung nguồn lực và sáng kiến
Ưu tiên và tái ưu tiên
Khắc phục các vấn đề cơ bản, giải quyết các trở ngại chính
Tối ưu động lực
Hành
động
Triển khai nhanh lặp đi lặp lại
Các nhóm nhỏ đa chức năng
Chuyển giao thực hành và bài học
Quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình
Đạt
được
Tạo những thành công ngắn hạn dễ nhận ra
Khen thưởng và mở rộng
MẶT 3: QUY TRÌNH
71
Thay
đổi và
tiếp
diễn
Hỗ trợ Phối hợp và hỗ trợ
Xây dựng
Xây dựng những thành công ban đầu
Mở rộng hoạt động đa chức năng
Tư vấn
Xây dựng mạng lưới tư vấn
Thiết lập đầu mối thay đổi
Áp dụng
Duy trì sáng tạo
Thử nghiệm áp dụng
Không
dừng lại
Tránh bị trôi
Tạo sự tiếp diễn
MẶT 4: THỰC HÀNH
• Thay đổi thông qua hành vi
• Định hình lại thói quen của doanh nghiệp
• Thiết lập thay đổi có tính hệ thống
72
MẶT 5: TẦN SUẤT
• Quản lý vòng
đời và bước
chuyển đổi
• Cân bằng giữa
mong muốn và
hiệu quả thực tế
Đối tượng Thành phần Tần suất
Khách
hàng
Quy
trình
Nguồn
lực
Chiến
lược
Tầm
nhìn
Văn
hóa
Giá trị,
chuẩn mực
Định hướng,
nguyên tắc
Mục tiêu, ưu
tiên, mô hình,
quản trị
Cơ cấu, kỹ năng,
công nghệ, dữ
liệu, tài sản
Thừa hành, Thực
hành, phối hợp, luồng
công việc, thủ tục
Trải nghiệm, nội
dung, dịch vụ, tương
tác, điểm kết nối
73
LIÊN TỤC CẢI TIẾN
• Duy trì sự linh hoạt
• Hạn chế quan liêu
• Hướng tới doanh nghiệp thông suốt
74
CHỦ ĐỀ 3
LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ TRIỂN KHAI
• Lộ trình chuyển đổi số và trạng thái trưởng thành
• Khuyến nghị triển khai chuyển đổi số
75
CHỦ ĐỀ 3
LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ TRIỂN KHAI
• Lộ trình chuyển đổi số và trạng thái trưởng thành
• Khuyến nghị triển khai chuyển đổi số
76
MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ QUAN TRỌNG
• Biến đội ngũ lãnh đạo thành bộ máy chuyển đổi số
• Bổ nhiệm Giám đốc chuyển đổi số với quyền hạn và ngân sách phù hợp
với kỳ vọng
• Triển khai không ngừng để hoàn thành dự án và đạt kết quả mong muốn
• Củng cố tầm nhìn và không ngừng chuyển đổi
• Xây dựng và truyền thông lộ trình chuyển đổi với các bên liên quan
• Chọn đối tác đúng đắn
• Tập trung vào lợi ích kinh tế
• Xây dựng văn hóa đổi mới, sáng tạo
• Liên tục đào tạo đội ngũ lãnh đạo
• Liên tục đào tạo nhân lực, thúc đẩy tự học
77
MÔ HÌNH THANG NHẬN THỨC BLOOM
Sáng tạo
Đánh giá
Phân tích
Thực hành
Hiểu
Biết
78
MÔ HÌNH TÀI LIỆU LƯU TRỮ TRI THỨC DOANH NGHIỆP
Phương
pháp luận
Khung tri
thức
Cẩm nang
Hướng dẫn
Cách thực hành tốt
Công việc cụ thể
79
MÔ HÌNH XÂY DỰNG TRI THỨC DOANH NGHIỆP
Thông
thái
Tri thức
Thông tin
Dữ liệu
Đo đạc
Sự kiện
80
ĐÁNH GIÁ TRƯỞNG THÀNH CHUYỂN ĐỔI SỐ
• Lãnh đạo và quản trị
• Ngữ cảnh khách hàng
• Cải cách hành chính và quản lý thay đổi
• Năng lực, văn hóa và kỹ năng
• Nền tảng công nghệ
• Nền tảng dữ liệu
• An toàn số
81
ĐÁNH GIÁ TRƯỞNG THÀNH CHUYỂN ĐỔI SỐ
82
TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN
83
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
84

More Related Content

Similar to Nhan thuc ve chuyen doi so.pdf

005 Brand Mission, Vision - Xây dựng Sứ mệnh và tầm nhìn thương hiệu
005 Brand Mission, Vision - Xây dựng Sứ mệnh và tầm nhìn thương hiệu005 Brand Mission, Vision - Xây dựng Sứ mệnh và tầm nhìn thương hiệu
005 Brand Mission, Vision - Xây dựng Sứ mệnh và tầm nhìn thương hiệuTHANHS BRANDING & MANAGEMENT COMPANY
 
i2Metrix với doanh nghiệp Đồng Tháp
i2Metrix với doanh nghiệp Đồng Thápi2Metrix với doanh nghiệp Đồng Tháp
i2Metrix với doanh nghiệp Đồng ThápTri Dung, Tran
 
Viettel - xay dung va trien khai chuyen doi so tai tinh Binh Phuoc
Viettel - xay dung va trien khai chuyen doi so tai tinh Binh PhuocViettel - xay dung va trien khai chuyen doi so tai tinh Binh Phuoc
Viettel - xay dung va trien khai chuyen doi so tai tinh Binh PhuocDinh Cong Chinh
 
2viettelslide-de-an-chuyen-doi-so_bpc.pptx
2viettelslide-de-an-chuyen-doi-so_bpc.pptx2viettelslide-de-an-chuyen-doi-so_bpc.pptx
2viettelslide-de-an-chuyen-doi-so_bpc.pptxTam Ky
 
Cách mạng nền tảng
Cách mạng nền tảngCách mạng nền tảng
Cách mạng nền tảngdangoctuan
 
Khởi nghiệp, Sáng tạo và i2Metrix
Khởi nghiệp, Sáng tạo và i2MetrixKhởi nghiệp, Sáng tạo và i2Metrix
Khởi nghiệp, Sáng tạo và i2MetrixTri Dung, Tran
 
i2Metrix: Độ đo Toàn diện Năng lực Đổi mới Sáng tạo
i2Metrix: Độ đo Toàn diện Năng lực Đổi mới Sáng tạoi2Metrix: Độ đo Toàn diện Năng lực Đổi mới Sáng tạo
i2Metrix: Độ đo Toàn diện Năng lực Đổi mới Sáng tạoTri Dung, Tran
 
Chuỗi cung ứng của dell (dell scm)
Chuỗi cung ứng của dell (dell scm)Chuỗi cung ứng của dell (dell scm)
Chuỗi cung ứng của dell (dell scm)dao minh
 
Các giải pháp chuyển đổi số của Lạc Việt
Các giải pháp chuyển đổi số của Lạc ViệtCác giải pháp chuyển đổi số của Lạc Việt
Các giải pháp chuyển đổi số của Lạc ViệtTùng Huỳnh Đức
 
Kinh tế tự do, mô hình của tương lai gần
Kinh tế tự do, mô hình của tương lai gầnKinh tế tự do, mô hình của tương lai gần
Kinh tế tự do, mô hình của tương lai gần123thue
 
VDI Profile 2023 - Tiếng Việt.pptx.pdf
VDI Profile 2023 - Tiếng Việt.pptx.pdfVDI Profile 2023 - Tiếng Việt.pptx.pdf
VDI Profile 2023 - Tiếng Việt.pptx.pdfVDI
 
Sáng tạo Mô hình Kinh doanh
Sáng tạo Mô hình Kinh doanhSáng tạo Mô hình Kinh doanh
Sáng tạo Mô hình Kinh doanhTri Dung, Tran
 
Quan ly su thay doi2
Quan ly su thay doi2Quan ly su thay doi2
Quan ly su thay doi2Ly Hai
 
Dự án khởi nghiệm - Công ty TK nội thấtQUAN TRI DIEU HANH - FINAL.pptx
Dự án khởi nghiệm - Công ty TK nội thấtQUAN TRI DIEU HANH - FINAL.pptxDự án khởi nghiệm - Công ty TK nội thấtQUAN TRI DIEU HANH - FINAL.pptx
Dự án khởi nghiệm - Công ty TK nội thấtQUAN TRI DIEU HANH - FINAL.pptxtuyetminh0677
 
[UPDATED] VDI Profile 2023.pptx
[UPDATED] VDI Profile 2023.pptx[UPDATED] VDI Profile 2023.pptx
[UPDATED] VDI Profile 2023.pptxVDI
 
Slides lean talk 1
Slides lean talk 1Slides lean talk 1
Slides lean talk 1minhlean
 
Đánh giá Hệ sinh thái Khởi nghiệp - Đổi mới Sáng tạo: Chỉ số, Đo lường, Vì sao
Đánh giá Hệ sinh thái Khởi nghiệp - Đổi mới Sáng tạo: Chỉ số, Đo lường, Vì saoĐánh giá Hệ sinh thái Khởi nghiệp - Đổi mới Sáng tạo: Chỉ số, Đo lường, Vì sao
Đánh giá Hệ sinh thái Khởi nghiệp - Đổi mới Sáng tạo: Chỉ số, Đo lường, Vì saoTri Dung, Tran
 
Chương 2 Môi trường digital marketing.pptx
Chương 2 Môi trường digital marketing.pptxChương 2 Môi trường digital marketing.pptx
Chương 2 Môi trường digital marketing.pptxANHTRUONGHONG
 
Phương pháp triển khai chiến lược doanh nghiệp
Phương pháp triển khai chiến lược doanh nghiệpPhương pháp triển khai chiến lược doanh nghiệp
Phương pháp triển khai chiến lược doanh nghiệpTri Dung, Tran
 

Similar to Nhan thuc ve chuyen doi so.pdf (20)

005 Brand Mission, Vision - Xây dựng Sứ mệnh và tầm nhìn thương hiệu
005 Brand Mission, Vision - Xây dựng Sứ mệnh và tầm nhìn thương hiệu005 Brand Mission, Vision - Xây dựng Sứ mệnh và tầm nhìn thương hiệu
005 Brand Mission, Vision - Xây dựng Sứ mệnh và tầm nhìn thương hiệu
 
i2Metrix với doanh nghiệp Đồng Tháp
i2Metrix với doanh nghiệp Đồng Thápi2Metrix với doanh nghiệp Đồng Tháp
i2Metrix với doanh nghiệp Đồng Tháp
 
Viettel - xay dung va trien khai chuyen doi so tai tinh Binh Phuoc
Viettel - xay dung va trien khai chuyen doi so tai tinh Binh PhuocViettel - xay dung va trien khai chuyen doi so tai tinh Binh Phuoc
Viettel - xay dung va trien khai chuyen doi so tai tinh Binh Phuoc
 
2viettelslide-de-an-chuyen-doi-so_bpc.pptx
2viettelslide-de-an-chuyen-doi-so_bpc.pptx2viettelslide-de-an-chuyen-doi-so_bpc.pptx
2viettelslide-de-an-chuyen-doi-so_bpc.pptx
 
Cách mạng nền tảng
Cách mạng nền tảngCách mạng nền tảng
Cách mạng nền tảng
 
Khởi nghiệp, Sáng tạo và i2Metrix
Khởi nghiệp, Sáng tạo và i2MetrixKhởi nghiệp, Sáng tạo và i2Metrix
Khởi nghiệp, Sáng tạo và i2Metrix
 
i2Metrix: Độ đo Toàn diện Năng lực Đổi mới Sáng tạo
i2Metrix: Độ đo Toàn diện Năng lực Đổi mới Sáng tạoi2Metrix: Độ đo Toàn diện Năng lực Đổi mới Sáng tạo
i2Metrix: Độ đo Toàn diện Năng lực Đổi mới Sáng tạo
 
Chuỗi cung ứng của dell (dell scm)
Chuỗi cung ứng của dell (dell scm)Chuỗi cung ứng của dell (dell scm)
Chuỗi cung ứng của dell (dell scm)
 
Digital Marketing for Marketers
Digital Marketing for MarketersDigital Marketing for Marketers
Digital Marketing for Marketers
 
Các giải pháp chuyển đổi số của Lạc Việt
Các giải pháp chuyển đổi số của Lạc ViệtCác giải pháp chuyển đổi số của Lạc Việt
Các giải pháp chuyển đổi số của Lạc Việt
 
Kinh tế tự do, mô hình của tương lai gần
Kinh tế tự do, mô hình của tương lai gầnKinh tế tự do, mô hình của tương lai gần
Kinh tế tự do, mô hình của tương lai gần
 
VDI Profile 2023 - Tiếng Việt.pptx.pdf
VDI Profile 2023 - Tiếng Việt.pptx.pdfVDI Profile 2023 - Tiếng Việt.pptx.pdf
VDI Profile 2023 - Tiếng Việt.pptx.pdf
 
Sáng tạo Mô hình Kinh doanh
Sáng tạo Mô hình Kinh doanhSáng tạo Mô hình Kinh doanh
Sáng tạo Mô hình Kinh doanh
 
Quan ly su thay doi2
Quan ly su thay doi2Quan ly su thay doi2
Quan ly su thay doi2
 
Dự án khởi nghiệm - Công ty TK nội thấtQUAN TRI DIEU HANH - FINAL.pptx
Dự án khởi nghiệm - Công ty TK nội thấtQUAN TRI DIEU HANH - FINAL.pptxDự án khởi nghiệm - Công ty TK nội thấtQUAN TRI DIEU HANH - FINAL.pptx
Dự án khởi nghiệm - Công ty TK nội thấtQUAN TRI DIEU HANH - FINAL.pptx
 
[UPDATED] VDI Profile 2023.pptx
[UPDATED] VDI Profile 2023.pptx[UPDATED] VDI Profile 2023.pptx
[UPDATED] VDI Profile 2023.pptx
 
Slides lean talk 1
Slides lean talk 1Slides lean talk 1
Slides lean talk 1
 
Đánh giá Hệ sinh thái Khởi nghiệp - Đổi mới Sáng tạo: Chỉ số, Đo lường, Vì sao
Đánh giá Hệ sinh thái Khởi nghiệp - Đổi mới Sáng tạo: Chỉ số, Đo lường, Vì saoĐánh giá Hệ sinh thái Khởi nghiệp - Đổi mới Sáng tạo: Chỉ số, Đo lường, Vì sao
Đánh giá Hệ sinh thái Khởi nghiệp - Đổi mới Sáng tạo: Chỉ số, Đo lường, Vì sao
 
Chương 2 Môi trường digital marketing.pptx
Chương 2 Môi trường digital marketing.pptxChương 2 Môi trường digital marketing.pptx
Chương 2 Môi trường digital marketing.pptx
 
Phương pháp triển khai chiến lược doanh nghiệp
Phương pháp triển khai chiến lược doanh nghiệpPhương pháp triển khai chiến lược doanh nghiệp
Phương pháp triển khai chiến lược doanh nghiệp
 

More from HuyNguyen657394

Topic 15 - Leadership in Project Management.pdf
Topic 15 - Leadership in Project Management.pdfTopic 15 - Leadership in Project Management.pdf
Topic 15 - Leadership in Project Management.pdfHuyNguyen657394
 
Topic 14 - Project Team Management.pdf
Topic 14 - Project Team Management.pdfTopic 14 - Project Team Management.pdf
Topic 14 - Project Team Management.pdfHuyNguyen657394
 
Tips - IT Project Management.pdf
Tips - IT Project Management.pdfTips - IT Project Management.pdf
Tips - IT Project Management.pdfHuyNguyen657394
 
Topic 13 - Project Resource Management.pdf
Topic 13 - Project Resource Management.pdfTopic 13 - Project Resource Management.pdf
Topic 13 - Project Resource Management.pdfHuyNguyen657394
 
Topic 12 - Project Cost Management.pdf
Topic 12 - Project Cost Management.pdfTopic 12 - Project Cost Management.pdf
Topic 12 - Project Cost Management.pdfHuyNguyen657394
 
Topic 11 - Project Schedule Management.pdf
Topic 11 - Project Schedule Management.pdfTopic 11 - Project Schedule Management.pdf
Topic 11 - Project Schedule Management.pdfHuyNguyen657394
 
Topic 10 - Project Performance Management.pdf
Topic 10 - Project Performance Management.pdfTopic 10 - Project Performance Management.pdf
Topic 10 - Project Performance Management.pdfHuyNguyen657394
 
Topic 9 - Project Stakeholder Management.pdf
Topic 9 - Project Stakeholder Management.pdfTopic 9 - Project Stakeholder Management.pdf
Topic 9 - Project Stakeholder Management.pdfHuyNguyen657394
 
Topic 8 - Project Quality Management.pdf
Topic 8 - Project Quality Management.pdfTopic 8 - Project Quality Management.pdf
Topic 8 - Project Quality Management.pdfHuyNguyen657394
 
Topic 7 - Project Scope Management.pdf
Topic 7 - Project Scope Management.pdfTopic 7 - Project Scope Management.pdf
Topic 7 - Project Scope Management.pdfHuyNguyen657394
 
Topic 6 - Project Integration Management.pdf
Topic 6 - Project Integration Management.pdfTopic 6 - Project Integration Management.pdf
Topic 6 - Project Integration Management.pdfHuyNguyen657394
 
Topic 5 - Project Planning.pdf
Topic 5 - Project Planning.pdfTopic 5 - Project Planning.pdf
Topic 5 - Project Planning.pdfHuyNguyen657394
 
Topic 4 - Project Management Process.pdf
Topic 4 - Project Management Process.pdfTopic 4 - Project Management Process.pdf
Topic 4 - Project Management Process.pdfHuyNguyen657394
 
Topic 3 - Project Selection & Portfolio Management.pdf
Topic 3 - Project Selection & Portfolio Management.pdfTopic 3 - Project Selection & Portfolio Management.pdf
Topic 3 - Project Selection & Portfolio Management.pdfHuyNguyen657394
 
Topic 2 - Project Life Cycle and Project Management Organization.pdf
Topic 2 - Project Life Cycle and Project Management Organization.pdfTopic 2 - Project Life Cycle and Project Management Organization.pdf
Topic 2 - Project Life Cycle and Project Management Organization.pdfHuyNguyen657394
 
Topic 1 - Introduction of Project Management.pdf
Topic 1 - Introduction of Project Management.pdfTopic 1 - Introduction of Project Management.pdf
Topic 1 - Introduction of Project Management.pdfHuyNguyen657394
 
Topic 0 - General Information.pdf
Topic 0 - General Information.pdfTopic 0 - General Information.pdf
Topic 0 - General Information.pdfHuyNguyen657394
 
Topic 0 - General Information New.pdf
Topic 0 - General Information New.pdfTopic 0 - General Information New.pdf
Topic 0 - General Information New.pdfHuyNguyen657394
 

More from HuyNguyen657394 (18)

Topic 15 - Leadership in Project Management.pdf
Topic 15 - Leadership in Project Management.pdfTopic 15 - Leadership in Project Management.pdf
Topic 15 - Leadership in Project Management.pdf
 
Topic 14 - Project Team Management.pdf
Topic 14 - Project Team Management.pdfTopic 14 - Project Team Management.pdf
Topic 14 - Project Team Management.pdf
 
Tips - IT Project Management.pdf
Tips - IT Project Management.pdfTips - IT Project Management.pdf
Tips - IT Project Management.pdf
 
Topic 13 - Project Resource Management.pdf
Topic 13 - Project Resource Management.pdfTopic 13 - Project Resource Management.pdf
Topic 13 - Project Resource Management.pdf
 
Topic 12 - Project Cost Management.pdf
Topic 12 - Project Cost Management.pdfTopic 12 - Project Cost Management.pdf
Topic 12 - Project Cost Management.pdf
 
Topic 11 - Project Schedule Management.pdf
Topic 11 - Project Schedule Management.pdfTopic 11 - Project Schedule Management.pdf
Topic 11 - Project Schedule Management.pdf
 
Topic 10 - Project Performance Management.pdf
Topic 10 - Project Performance Management.pdfTopic 10 - Project Performance Management.pdf
Topic 10 - Project Performance Management.pdf
 
Topic 9 - Project Stakeholder Management.pdf
Topic 9 - Project Stakeholder Management.pdfTopic 9 - Project Stakeholder Management.pdf
Topic 9 - Project Stakeholder Management.pdf
 
Topic 8 - Project Quality Management.pdf
Topic 8 - Project Quality Management.pdfTopic 8 - Project Quality Management.pdf
Topic 8 - Project Quality Management.pdf
 
Topic 7 - Project Scope Management.pdf
Topic 7 - Project Scope Management.pdfTopic 7 - Project Scope Management.pdf
Topic 7 - Project Scope Management.pdf
 
Topic 6 - Project Integration Management.pdf
Topic 6 - Project Integration Management.pdfTopic 6 - Project Integration Management.pdf
Topic 6 - Project Integration Management.pdf
 
Topic 5 - Project Planning.pdf
Topic 5 - Project Planning.pdfTopic 5 - Project Planning.pdf
Topic 5 - Project Planning.pdf
 
Topic 4 - Project Management Process.pdf
Topic 4 - Project Management Process.pdfTopic 4 - Project Management Process.pdf
Topic 4 - Project Management Process.pdf
 
Topic 3 - Project Selection & Portfolio Management.pdf
Topic 3 - Project Selection & Portfolio Management.pdfTopic 3 - Project Selection & Portfolio Management.pdf
Topic 3 - Project Selection & Portfolio Management.pdf
 
Topic 2 - Project Life Cycle and Project Management Organization.pdf
Topic 2 - Project Life Cycle and Project Management Organization.pdfTopic 2 - Project Life Cycle and Project Management Organization.pdf
Topic 2 - Project Life Cycle and Project Management Organization.pdf
 
Topic 1 - Introduction of Project Management.pdf
Topic 1 - Introduction of Project Management.pdfTopic 1 - Introduction of Project Management.pdf
Topic 1 - Introduction of Project Management.pdf
 
Topic 0 - General Information.pdf
Topic 0 - General Information.pdfTopic 0 - General Information.pdf
Topic 0 - General Information.pdf
 
Topic 0 - General Information New.pdf
Topic 0 - General Information New.pdfTopic 0 - General Information New.pdf
Topic 0 - General Information New.pdf
 

Nhan thuc ve chuyen doi so.pdf

 • 1. KHÓA HỌC NHẬN THỨC VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TS. Nguyễn Ngọc Trường Huy
 • 2. NỘI DUNG • Chủ đề 1: Tổng quan về chuyển đổi số - Sức ép thay đổi - Vai trò của công nghệ trong chuyển đổi số - Trở ngại trong quá trình chuyển đổi số • Chủ đề 2: Mô hình chuyển đổi số - Đặc điểm doanh nghiệp số - Câu chuyện chuyển đổi số thành công - Những nhận định sai về chuyển đổi số • Chủ đề 3: Lộ trình chuyển đổi số và các khuyến nghị triển khai - Lộ trình chuyển đổi số và trạng thái trưởng thành - Khuyến nghị triển khai chuyển đổi số 2
 • 3. CHỦ ĐỀ 1 TỔNG QUAN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ • Sức ép thay đổi • Vai trò của công nghệ trong chuyển đổi số • Trở ngại trong quá trình chuyển đổi số 3
 • 4. CHỦ ĐỀ 1 TỔNG QUAN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ • Sức ép thay đổi • Vai trò của công nghệ trong chuyển đổi số • Trở ngại trong quá trình chuyển đổi số 4
 • 5. SỨC ÉP THAY ĐỔI GIỮA CÁC NGỮ CẢNH Ngữ cảnh doanh nghiệp Ngữ cảnh sản phẩm Ngữ cảnh khách hàng Thay đổi Thay đổi 5
 • 6. NGỮ CẢNH DOANH NGHIỆP • Đặc điểm: - Lấy doanh nghiệp làm trọng tâm - Sản phẩm là duy nhất hoặc ít yếu tố cạnh tranh - Dựa trên khả năng tự cải thiện là chính • Xu hướng trong chuyển đổi số: - Bùng nổ dữ liệu - Mọi thứ dựa trên nền tảng dịch vụ và phần mềm - Kết nối đa chiều bên trong doanh nghiệp - Khai thác hiệu quả tài năng nội bộ 6
 • 7. NGỮ CẢNH SẢN PHẨM • Đặc điểm: - Lấy sản phẩm làm trọng tâm - Sản phẩm có tính phổ biến và chưa có sản phẩm thay thế - Dựa trên khả năng thay đổi nhanh hơn đối thủ để tồn tại, phát triển • Xu hướng trong chuyển đổi số: - Sức ép thay đổi từ mọi hướng - Luôn sẵn sàng khởi đầu - Tạo ưu thế chuyển đổi tử chủ động tái cấu trúc liên tục, phân bổ nguồn lực cho thay đổi và chú trọng lãnh đạo đổi mới 7
 • 8. NGỮ CẢNH KHÁCH HÀNG • Đặc điểm: - Lấy khách hàng làm trọng tâm - Sản phẩm bị cạnh tranh cao bởi sản phẩm thay thế - Chi phối bởi quan hệ dịch vụ hơn là sản phẩm thuần túy • Xu hướng trong chuyển đổi số: - Nguyên tắc gắn kết để nắm bắt nhu cầu và làm hài lòng khách hàng tối đa - Cuộc chiến giao tiếp với khách hàng để chiếm ưu thế về thông tin 8
 • 9. SỰ TỒN TẠI ĐỒNG THỜI CÁC NGỮ CẢNH Ngữ cảnh khách hàng Ngữ cảnh doanh nghiệp Ngữ cảnh sản phẩm Thay đổi 9
 • 10. MÔ HÌNH ĐẶC ĐIỂM CÁC NGỮ CẢNH Tốc độ Sự tập trung Độ linh hoạt Ngữ cảnh doanh nghiệp Yếu tố chủ yếu tạo ra lực quán tính của doanh nghiệp? Liên kết giữa thực thi và tầm nhìn của doanh nghiệp? Văn hóa doanh nghiệp hỗ trợ thay đổi ra sao? Ngữ cảnh sản phẩm Yếu tố thị trường ngăn cản doanh nghiệp phát triển nhanh? Tầm nhìn và chiến lược của doanh nghiệp so với đối thủ? Yếu tố văn hóa trong ngành tạo ra quán tính? Ngữ cảnh khách hàng Hiểu biết nhu cầu thay đổi của khách hàng tốt đến mức nào? Chiến lược và sự đổi mới gắn kết với nhu cầu khách hàng ra sao? Đáp ứng nhu cầu thay đổi của khách hàng nhanh đến mức nào? 10
 • 11. TẦN SUẤT THAY ĐỔI 11
 • 12. CHỦ ĐỀ 1 TỔNG QUAN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ • Sức ép thay đổi • Vai trò của công nghệ trong chuyển đổi số • Trở ngại trong quá trình chuyển đổi số 12
 • 13. CHỦ ĐỀ 1 TỔNG QUAN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ • Sức ép thay đổi • Vai trò của công nghệ trong chuyển đổi số • Trở ngại trong quá trình chuyển đổi số 13
 • 14. VÒNG ĐỜI CỦA CÔNG NGHỆ • Yếu tố dẫn dắt • Phát minh • Phát triển • Trưởng thành • Kéo dài chủ đích • Lỗi thời • Đào thải 14
 • 15. ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ GIÁN ĐOẠN CÔNG NGHỆ 15
 • 16. MỘT THẬP NIÊN CÔNG NGHỆ SỐ 16 Lõi Rủi ro Đám mây và chuỗi khối 2022 CNTT, tự phá vỡ Trí tuệ nhân tạo ảo Đám mây theo chiều dọc Chuỗi khối: Sẵn sàng ứng dụng kinh doanh 2021 Tái tạo lõi mới Mô hình không tin tưởng ngầm định 2020 Đạo đức công nghệ và niềm tin 2019 DevSecOps và tiên quyết mạng Phát triển độc lập trong thế giới không máy chủ 2018 Lõi mới Rủi ro liên quan Tiên quyết API Phát triển chuỗi khối 2017 Rủi ro liên quan Dịch vụ hóa tất cả Kinh tế niềm tin 2016 Vẽ lại hệ thống lõi Rủi ro liên quan Niềm tin dân chủ hóa 2015 Hồi sinh hệ thống lõi Rủi ro liên quan Kinh tế API 2014 Đảo ngược nợ kỹ thuật Cách mạng bộ nhớ An toàn mạng Điều phối đám mây 2013 Sáng tạo mới bộ máy ERP Không thể chống hacker 2012 Kiến trúc hướng từ ngoài Nhận dạng số Siêu đám mây lai 2011 Hầu hết các ứng dụng doanh nghiệp Kết thúc cái chết của ERP Trí tuệ mạng Đám mây đơn nhiệm 2010 Tư duy dịch vụ Các ứng dụng doanh nghiệp tốt nhất An toàn mạng Cách mạng điện toán đám mây
 • 17. MỘT THẬP NIÊN CÔNG NGHỆ SỐ 17 Kinh doanh công nghệ 2022 Hiện thực gói công nghệ 2021 Chiến lược được kỹ thuật hóa Công nghệ DEI, công cụ cho sự công bằng Cung ứng không chuỗi 2020 Chân trời mới Tài chính và tương lai của CNTT Sự thức tỉnh của kiến trúc 2019 Vượt khỏi biên giới công nghệ số Kết nối tương lai Kết nối tương lai 2018 Bùng nổ danh sách theo dõi CIO - Nền tảng minh chứng Lực lượng lao động không cổ cồn Tái cấu trúc công nghệ 2017 Bùng nổ danh sách theo dói CIO - Nền tảng định hướng CNTT không ràng buộc Kiến trúc tất yếu 2016 Bùng nổ ảnh hưởng xã hội CIO - Tạo nền tảng CNTT tốc độ phù hợp Nền tảng tự động 2015 Bùng nổ CIO - Giám đốc tích hợp Nhân lực CNTT tương lai Mọi thứ định nghĩa qua phần mềm 2014 Bùng nổ CIO - Nhà đầu tư mạo hiểm DevOps thời gian thực 2013 Quy tắc thiết kế CIO - Xúc tác hậu kỹ thuật số Kinh doanh CNTT IPv6 thực sự 2012 Đo lường sự đổi mới 2011 Những nhà cách mạng CIO 2010 CIO hoạt động xuất sắc Quản lý ứng dụng hướng giá trị Ảo hóa
 • 18. MỘT THẬP NIÊN CÔNG NGHỆ SỐ 18 Nhận thức và phân tích Trải nghiệm số và hiện thực số 2022 Dễ dàng chia sẻ dữ liệu 2021 Cách mạng dữ liệu máy MLOps: Trí tuệ nhân tạo công nghiệp hóa Khởi động lại không gian làm việc số Thiết kế riêng cho mọi người 2020 Bản sao số Nền tảng trải nghiệm con người 2019 Tổ chức tăng cường trí tuệ nhân tạo Giao diện thông minh Hơn cả tiếp thị 2018 Chủ quyền dữ liệu doanh nghiệp Thực tế số 2017 Góc tối của phân tích Trí tuệ máy móc Thực tế hỗn hợp 2016 Công nghiệp hóa phân tích dữ liệu Internet vạn vật Thực tế ảo và thực tế tăng cường 2015 Khuếch đại trí thông minh Điện toán môi trường Tiếp thị đa kênh 2014 Phân tích nhận thức Thiết bị đeo tay Gắn kết số Kích hoạt xã hội Cung ứng cộng đồng công nghiệp 2013 Nhận diện dữ liệu Di động và hơn thế Tái cấu trúc xã hội Triển khai ứng dụng trò chơi trong kinh doanh 2012 Ứng dụng dữ liệu lớn Trực quan hóa địa lý Doanh nghiệp di động Trao quyền người dùng Kinh doanh xã hội Ứng dụng trò chơi trong kinh doanh 2011 Phân tích thực tế Trực quan hóa Ứng dụng di động Gắn kết người dùng Điện toán xã hội 2010 Tự động hóa thông tin Quản lý thông tin Không dây và di động Gắn kết người dùng Trí tuệ tài sản
 • 19. CHỦ ĐỀ 1 TỔNG QUAN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ • Sức ép thay đổi • Vai trò của công nghệ trong chuyển đổi số • Trở ngại trong quá trình chuyển đổi số 19
 • 20. CHỦ ĐỀ 1 TỔNG QUAN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ • Sức ép thay đổi • Vai trò của công nghệ trong chuyển đổi số • Trở ngại trong quá trình chuyển đổi số 20
 • 21. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHUYỂN ĐỔI SỐ • Công nghệ và dữ liệu • Mức độ đáp ứng thời gian của kế hoạch, chiến lược • Tài năng và năng lực • Cách tiếp cận chuyển đổi • Mức độ cô lập hay mở rộng của tổ chức • Khả năng xác định ưu tiên • Văn hóa và cấu trúc doanh nghiệp 21
 • 22. ĐẶC ĐIỂM DOANH NGHIỆP KHÓ CHUYỂN ĐỔI • Hoạt động lệ thuộc công nghệ cũ, công nghệ chậm thay đổi • Phụ thuộc vào văn hóa, con người và hành vi cũ • Phân bổ nguồn lực không hiệu quả • Quy mô lớn, kế hoạch cứng nhắc • Các giả định lỗi thời, niềm tin vô căn cứ và suy nghĩ tới hạn 22
 • 23. TRẠNG THÁI CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI CHUYỂN ĐỔI SỐ Chối bỏ Sợ hãi Giận dữ Tận hưởng Chung sống 23
 • 24. CẢN TRỞ CHÍNH CHO CÁC Ý TƯỞNG MỚI • Quán tính của doanh nghiệp • Sợ phá vỡ sự cân bằng giả tạo • Duy trì sự đồng nhất quá mức • Sợ thay đổi vai trò quyền lực 24
 • 25. CHỦ ĐỀ 2 MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ • Đặc điểm doanh nghiệp số • Câu chuyện chuyển đổi số thành công • Những nhận định sai về chuyển đổi số 25
 • 26. CHỦ ĐỀ 2 MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ • Đặc điểm doanh nghiệp số • Câu chuyện chuyển đổi số thành công • Những nhận định sai về chuyển đổi số 26
 • 27. CÁC GIAI ĐOẠN TIẾN TỚI CHUYỂN ĐỔI SỐ Digital transformation Chuyển đổi số Digitalized = IT Application Số hóa Digitized = Computerized, Automated Tạo số • Toàn bộ doanh nghiệp • Phạm vi tổng thể • Toàn bộ các cấp độ hoạt động • Yêu cầu thay đổi thường xuyên • Đơn vị • Phạm vi mở rộng • Lĩnh vực nghiệp vụ • Yêu cầu thay đổi đáng kể • Nhóm • Phạm vi hẹp • Quy trình cụ thể • Yêu cầu ít thay đổi 27
 • 28. CHUYỂN ĐỔI SỐ • Chuyển đổi số là không tránh khỏi • Chuyển đổi số bao hàm nhiều yếu tố hơn chỉ là áp dụng công nghệ số đơn thuần • Chuyển đổi số tạo ra thay đổi cơ bản và thấy được 28
 • 29. ĐỊNH NGHĨA CHUYỂN ĐỔI SỐ • Tái tổ chức hoặc đầu tư mới vào công nghệ và mô hình kinh doanh để thu hút khách hàng kỹ thuật số hiệu quả hơn ở mọi điểm tiếp xúc của khách hàng trong vòng đời trải nghiệm • Quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện tổ chức, doanh nghiệp theo hướng ngày càng hiệu quả, hiệu năng hơn cả về mô hình vận hành, phương thức sản xuất và trải nghiệm khách hàng dựa trên các công nghệ số 29
 • 30. CÁC TRẠNG THÁI CHUYỂN ĐỔI SỐ Chạy theo xu hướng Toàn diện Khởi đầu Thận trọng 30
 • 31. CÁC GIAI ĐOẠN TIẾP THEO CHUYỂN ĐỔI SỐ Digital acceleration Tăng tốc số Digital sustainability Ổn định số Digital transformation Chuyển đổi số • Tạo ra thay đổi mới nhanh hơn đối thủ cạnh tranh • Dẫn đầu thị trường • Thích ứng với thay đổi của thị trường • Duy trì vị thế cạnh tranh • Bắt kịp nhóm dẫn đầu thị trường • Tạo nền tảng năng lực thích ứng thay đổi trong tương lai 31
 • 32. MÔ HÌNH NĂNG LỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ Mô hình cũ, hạn chế chuyển đổi Mô hình cho phép chuyển đổi Mô hình chuyển đổi tự nhiên 32
 • 33. CÁC YẾU TỐ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH • Khách hàng • Kế hoạch và quy trình • Nguồn lực • Chiến lược • Tầm nhìn • Văn hóa, giá trị cốt lõi 33
 • 34. MÔ HÌNH THÔNG TIN DOANH NGHIỆP Bên liên quan Mối quan tâm Nguyên tắc Góc nhìn Mô hình Phát triển Vận hành Giải pháp Hiệu năng Yêu cầu Kết quả Tổ chức Cơ hội Nguồn lực Thành công Môi trường Giá trị cốt lõi Tầm nhìn Nhiệm vụ Mục tiêu Chiến lược Phạm vi Kế hoạch Đo đạc Đánh giá Đánh giá Điều chỉnh Điều chỉnh Rủi ro Cấu trúc Quy trình 34
 • 35. LINH HOẠT VÀ TỐI GIẢN Phức tạp Linh hoạt + + - - 0 Tổ chức đa mục tiêu có trạng thái trưởng thành cao Tổ chức ít mục tiêu có trạng thái trưởng thành thấp Tổ chức chuyên môn hóa cao Tổ chức hiệu năng cao 35
 • 36. CÁC YẾU TỐ THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ • Phát triển văn hóa học tập • Tránh thiên vị các hoạt động tạo doanh thu cơ bản • Học tập để loại bỏ nề nếp cũ • Dung hòa cách nghĩ ổn định và đột phá • Cho phép thời gian phản hồi 36
 • 37. ĐÁNH GIÁ DOANH NGHIỆP SỐ • Thích ứng = Tốc độ * Tập trung * Linh hoạt • Tăng doanh thu, tăng năng lực cạnh tranh và phản ứng nhanh hơn chính xác hơn với thay đổi của môi trường kinh doanh 37
 • 38. ĐẶC ĐIỂM DOANH NGHIỆP THÍCH ỨNG CAO • Cho phép ý tưởng mới mọi nơi mọi lúc • Đánh giá giá trị của ý tưởng mới • Xây dựng tổ chức liên tục đổi mới và tò mò • Sáng tạo vừa rộng vừa sâu • Định nghĩa tốt vấn đề • Áp dụng nguyên tắc tốt 38
 • 39. MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP THÍCH ỨNG CAO Tốc độ Sự tập trung Độ linh hoạt Đáp ứng nhanh Theo xu hướng, nhiều ý tưởng mới, nắm bắt cơ hội nhanh Hướng ra ngoài, chủ động tìm kiếm và nắm bắt cơ hội Thường xuyên có ý tưởng mới, có văn hóa thực hành cái mới Đột phá Không sợ thay đổi để đáp ứng nhanh khi môi trường thay đổi Thích ý tưởng mới, hướng đến nhu cầu khách hàng Văn hóa thúc đẩy suy nghĩ khác biệt Hội tụ Dễ dàng huy động nguồn lực cho cơ hội Sử dụng dữ liệu để đánh giá cơ hội mới Tầm nhìn hướng đến văn hóa tạo năng lực 39
 • 40. MỞ RỘNG QUY TRÌNH LINH HOẠT TRÊN NỀN TẢNG SỐ • Tận dụng hiệu quả không gian mạng • Xây dựng hệ sinh thái mở và kiến trúc linh hoạt • Đảm bảo nguồn lực thông suốt 40
 • 41. CHỦ ĐỀ 2 MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ • Đặc điểm doanh nghiệp số • Câu chuyện chuyển đổi số thành công • Những nhận định sai về chuyển đổi số 41
 • 42. CHỦ ĐỀ 2 MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ • Đặc điểm doanh nghiệp số • Câu chuyện chuyển đổi số thành công • Những nhận định sai về chuyển đổi số 42
 • 43. CÂU CHUYỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ THÀNH CÔNG • Ford, Nike và JP Morgan Chase • ENGIE, Arizona Public Service, Pan American Energy Tập trung nguồn lực chuyển đổi số hoạt động lõi tạo lợi thế cạnh tranh và duy trì vị thế thị trường Luôn sẵn sàng và tiếp tục chuyển đổi 43
 • 44. KẾT HỢP HỆ THỐNG CẢM BIẾN VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI • ENGIE Triển khai IoT rộng khắp để thu thập dữ liệu phục vụ dự báo quản lý, vận hành, sửa chữa bằng AI Cung cấp giải pháp trực tuyến tự phục vụ cho khách hàng, quản lý khả năng kiểm soát tiêu thụ năng lượng Xây dựng các HTTT quản lý mạng lưới và hệ thống thiết bị nâng cao hiệu quả sử dụng, vòng đời và giảm chi phí Cung cấp các dịch vụ năng lượng bền vững, hiệu quả cho thành phố thông minh 44
 • 45. XÂY DỰNG HỆ TRI THỨC NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ HIỆU QUẢ LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG • Arizona Public Service, Pan American Energy Vấn đề đặt ra từ nhân sự như công nghệ thay đổi, yêu cầu đáp ứng nhanh, tỷ lệ về hưu tăng cao, đòi hỏi cắt giảm nhân sự cho các công việc thủ công Trang bị hệ thống mô hình số cho toàn bộ nhà máy điện (Digital Twin) Hình thành văn hóa học tập thay cho văn hóa đào tạo Cung cấp công cụ, dữ liệu, thông tin và nền tảng để triển khai hệ thống quản lý tri thức (Knowledge Management System) Xây dựng hệ thống học tập chủ động trên nền tảng số góp phần tạo năng lực cho người lao động: Học  Thực hành  Đánh giá  Thay đổi  Học  … 45
 • 46. XU HƯỚNG BẢN SAO SỐ 46 Cộng tác Học tập Hướng dẫn KẾT NỐI NHÂN LỰC Nguồn dữ liệu Mô hình và phân tích Hiển thị đa trải nghiệm BẢN SAO SỐ
 • 47. CHỦ ĐỀ 2 MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ • Đặc điểm doanh nghiệp số • Câu chuyện chuyển đổi số thành công • Những nhận định sai về chuyển đổi số 47
 • 48. CHỦ ĐỀ 2 MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ • Đặc điểm doanh nghiệp số • Câu chuyện chuyển đổi số thành công • Những nhận định sai về chuyển đổi số 48
 • 49. VÙNG MƠ HỒ VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ 49
 • 50. VÙNG MƠ HỒ VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ • Sợ trải nghiệm • Suy nghĩ lối mòn • Kế hoạch rập khuôn 50
 • 51. NHẬN THỨC SAI VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ • Chuyển đổi số cần ngân sách lớn • Mọi người đều hiểu chuyển đổi số là gì • Doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường sau chuyển đổi số 51
 • 52. ĐÁNH GIÁ SẴN SÀNG CHUYỂN ĐỔI SỐ • Công nghệ và tự động hóa • Các dự án trong quá khứ / lịch sử • Cách làm việc • Phát triển con người • Văn hóa • Lãnh đạo và chiến lược 52
 • 53. ĐÁNH GIÁ SẴN SÀNG CHUYỂN ĐỔI SỐ 53
 • 54. CHỦ ĐỀ 3 LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ TRIỂN KHAI • Lộ trình chuyển đổi số và trạng thái trưởng thành • Khuyến nghị triển khai chuyển đổi số 54
 • 55. CHỦ ĐỀ 3 LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ TRIỂN KHAI • Lộ trình chuyển đổi số và trạng thái trưởng thành • Khuyến nghị triển khai chuyển đổi số 55
 • 56. LỘ TRÌNH 5 BƯỚC CƠ BẢN • Bước 1: Kết nối • Bước 2: Tìm cơ hội • Bước 3: Triển khai • Bước 4: Thúc đẩy • Bước 5: Mở rộng 56
 • 57. BƯỚC 1: KẾT NỐI 1. Bằng chứng về công nghệ số và những cách thức mới đang được sử dụng bởi các đồng nghiệp và đối thủ cạnh tranh để giành thị trường chia sẻ, tăng doanh thu và giảm chi phí 2. Thông tin về các dịch vụ mới và trải nghiệm đã thu hút phần lớn thời gian, chi tiêu và lòng trung thành của khách hàng 3. Kiến thức về các công nghệ có thể cải thiện và gia tăng giá trị cho doanh nghiệp hiện tại cũng như tầm nhìn về những công nghệ có thể đe dọa ngay lập tức hoạt động kinh doanh cốt lõi của bạn 4. Tầm nhìn mô tả ngắn gọn chuyển đổi cần thiết để hóa giải những cơ hội và đe dọa giúp doanh nghiệp giành chiến thắng hỗ trợ từ các bên liên quan, đối tác và nhà đầu tư 5. Một nhóm lãnh đạo sẵn sàng tài trợ và hướng dẫn chuyển đổi bằng cách cung cấp giám sát, đánh giá tiến độ và giảm thiểu các rào cản trong suốt chương trình 57
 • 58. BƯỚC 2: TÌM CƠ HỘI 1. Khám phá những rào cản bên trong có thể ngăn cản doanh nghiệp đạt được tầm nhìn chuyển đổi của nó 2. Khám phá nguồn lực mà doanh nghiệp có thể tận dụng để bắt đầu sớm hơn hoặc ít hơn kinh phí 3. Xác định các kết quả kinh doanh mà các dự án riêng lẻ sẽ cần đạt được để đạt được tầm nhìn tổng thể 4. Xác định các kỹ năng và nguồn lực còn thiếu, và bắt đầu quá trình bổ sung 5. Tạo ra các nhóm chức năng chéo đầu tiên để duy trì các hoạt động lặp lại để đạt được các kết quả dự án được xác định bởi lộ trình chuyển đổi số 58
 • 59. BƯỚC 3: TRIỂN KHAI 1. Các nhóm dự án đa chức năng làm việc cộng tác để tạo lặp các giải pháp đạt được kết quả phù hợp với các mục tiêu 2. Giải pháp bắt đầu như những nguyên mẫu đơn giản và ngày càng trở nên lớn và phức tạp hơn khi được thử nghiệm và cải thiện với người dùng 3. Kết quả và quy trình đánh giá cho biết giải pháp nào mang giá trị kinh doanh lớn nhất và do đó, cần được mở rộng 4. Điểm đánh giá từ thử nghiệm sẽ thông báo cho từng giải pháp các chỉ số hiệu năng chính để lý giải vì sao giải pháp đó được mở rộng và giá trị mà nó sẽ mang lại 5. Cách làm việc mới đã được thử nghiệm bởi các nhóm lặp lại, chứng minh những thành công trong bối cảnh của doanh nghiệp 59
 • 60. BƯỚC 4: THÚC ĐẨY 1. Chia sẻ thành công trong nội bộ để giành được ảnh hưởng từ các bên phản kháng trước đó và tiếp cận các nguồn lực và quyền tự do lớn hơn để mở rộng 2. Tiếp thị thành công ra bên ngoài để thu hút đối tác mới, nhân viên mới, và khách hàng mới để chuẩn bị mở rộng quy mô 3. Xác định các lĩnh vực tốt nhất để mở rộng quy mô dựa trên mức độ ảnh hưởng, nguồn lực, tài sản và hỗ trợ đạt được 4. Giành được sự tham gia từ nhân viên và ban quản lý để tăng tần suất áp dụng khi chương trình phát triển sang các lĩnh vực mới của doanh nghiệp 5. Các đe dọa được dự đoán trước và giảm thiểu, chẳng hạn như sự phản ứng từ cạnh tranh, thường là thông báo một doanh nghiệp nào đó đã chuyển đổi thành công 60
 • 61. BƯỚC 5: MỞ RỘNG 1. Cải tiến mới được tung ra và bản địa hóa ở các thị trường mới bởi sự mở rộng mô hình các nhóm chức năng chéo và cách tiếp cận dự án lặp lại 2. Thiết lập các hệ thống linh hoạt để hỗ trợ mở rộng quy mô toàn lĩnh vực kỹ thuật số: Trải nghiệm khách hàng, Thiết kế, DevOps và Tầm nhìn 3. Tạo ra các mục tiêu chung để đạt được sứ mệnh của doanh nghiệp với tập trung vào trải nghiệm khách hàng và cải tiến liên tục 4. Thiết lập các phần thưởng và khuyến khích rõ ràng khi hợp tác với những bên liên quan khác để tạo ra sản phẩm mới cũng như các quy trình để công nhận đóng góp của cá nhân 5. Hỗ trợ chính thức cho đổi mới và được thực hiện mang tính đầu tư chiến lược vào nền tảng, con người, quy trình và quan hệ đối tác để cho phép khả năng thích ứng trong tương lai 61
 • 62. NGỮ CẢNH CHUYỂN ĐỔI & CÁC GIAI ĐOẠN 1. Ngữ cảnh khởi đầu 2. Ngữ cảnh xây dựng năng lực thực thi 3. Ngữ cảnh xây dựng năng lực chiến lược 4. Ngữ cảnh xây dựng năng lực phát triển bền vững 62
 • 63. NGỮ CẢNH CHUYỂN ĐỔI & CÁC GIAI ĐOẠN (tt.) 12. Kiến trúc tổng thể 11. Quản lý thông tin 10. Quản trị, rủi ro, bảo mật và việc tuân thủ 9. Tổ chức và văn hóa 8. Đầu tư và danh mục đầu tư 7. Điều phối và quy trình 6. Quản lý vận hành 5. Quản lý công việc 4. Quản lý sản phẩm 3. Cung cấp dịch vụ 2. Hạ tầng số 1. Nền tảng số 63
 • 64. 1.Nền tảng số 2. Hạ tầng số 3.Cung cấp Dịch vụ NGỮ CẢNH CHUYỂN ĐỔI & CÁC GIAI ĐOẠN (tt.) 7. Điều phối và Quy trình 8. Đầu tư và Danh mục 9. Tổ chức và Văn hóa Triển khai và Học hỏi Quản trị và Thiết kế Khởi đầu Năng lực thực thi Năng lực chiến lược Năng lực phát triển bền vững Ngữ cảnh Thành phần chuyển đổi số 4. Quản lý Sản phẩm 5. Quản lý Công việc 6. Quản lý Vận hành 10 Quản trị, rủi ro, bảo mật và tuân thủ 12. Kiến trúc tổng thể 11. Quản lý thông tin 64
 • 65. NGỮ CẢNH CHUYỂN ĐỔI & CÁC GIAI ĐOẠN (tt.) Khởi đầu Năng lực thực thi Năng lực chiến lược Năng lực phát triển bền vững Một (vài) cá nhân Một nhóm Nhiều nhóm Toàn bộ tổ chức Quy mô Ngữ cảnh Thành phần chuyển đổi số 7. Điều phối và Quy trình 8. Đầu tư và Danh mục 9. Tổ chức và Văn hóa 4. Quản lý Sản phẩm 5. Quản lý Công việc 6. Quản lý Vận hành 10 Quản trị, rủi ro, bảo mật và tuân thủ 12. Kiến trúc tổng thể 11. Quản lý thông tin 1.Nền tảng số 2. Hạ tầng số 3.Cung cấp Dịch vụ Các bên liên quan Khai thác, cung ứng Triển khai, vận hành Đầu tư, dự án Chiến lược, kiến trúc 65
 • 66. CÁC MẶT CHÍNH TRONG LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ 1. Con người 2. Nguyên tắc 3. Quy trình 4. Thực hành 5. Tần suất 66
 • 67. MẶT 1: CON NGƯỜI • Lãnh đạo quá trình chuyển đổi • Duy trì sự quan tâm cao theo thời gian • Xây dựng văn hóa thay đổi • Xử lý những ý kiến trái chiều 67
 • 68. MẶT 2: NGUYÊN TẮC Mô tả Tiêu đề và mô tả Tiêu đề và mô tả Tiêu đề và mô tả Tiêu đề và mô tả Tiêu đề và mô tả Tiêu đề và mô tả Tiêu đề và mô tả Tiêu đề và mô tả Tiêu đề và mô tả Tiêu đề và mô tả Tiêu đề và mô tả Tiêu đề và mô tả Tiêu đề và mô tả Tiêu đề và mô tả Tiêu đề và mô tả Tiêu đề và mô tả Mô tả Mô tả 1. Tổ chức ý tưởng Điều dẫn dắt chúng ta là… 2. Mục đích Lý do chúng ta tồn tại… 3. Tầm nhìn Chúng ta xây dựng thế giới mà… 4. Giá trị Những điều chúng ta tin vào… 5. Nguyên tắc trải nghiệm Điều chúng ta cảm thấy thích… 6. Mô hình hoạt động Điều chúng ta muốn thay đổi để trở thành… 7. Lợi ích khách hàng Khách hàng được… Hành vi Để sống đúng giá trị mà chúng ta muốn… Tổ chức các khối ý tưởng 68
 • 69. MẶT 3: QUY TRÌNH • Xây dựng quy trình và cấu trúc chuyển đổi số 69 Tình huống và câu chuyện Xác định lại Tại sao thế giới thay đổi Xác định ngữ cảnh mới Người thắng, người thua Hình dung Khung các lựa chọn Hình dung miền đất hứa Tổ chức ý tưởng, mục tiêu, tầm nhìn Ánh xạ Các thành phần thay đổi Dữ liệu, công nghệ, cấu trúc, quy trình, văn hóa Yếu tố phụ thuộc để thành công
 • 70. MẶT 3: QUY TRÌNH 70 Tiếp lực và kích hoạt Truyền thông Kể và lập lại câu chuyện Cập nhật câu chuyện Dẫn dắt Lãnh đạo chuyển đổi Quản trị và hỗ trợ Loại bỏ rào cản tiến bộ Tập trung Tập trung nguồn lực và sáng kiến Ưu tiên và tái ưu tiên Khắc phục các vấn đề cơ bản, giải quyết các trở ngại chính Tối ưu động lực Hành động Triển khai nhanh lặp đi lặp lại Các nhóm nhỏ đa chức năng Chuyển giao thực hành và bài học Quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình Đạt được Tạo những thành công ngắn hạn dễ nhận ra Khen thưởng và mở rộng
 • 71. MẶT 3: QUY TRÌNH 71 Thay đổi và tiếp diễn Hỗ trợ Phối hợp và hỗ trợ Xây dựng Xây dựng những thành công ban đầu Mở rộng hoạt động đa chức năng Tư vấn Xây dựng mạng lưới tư vấn Thiết lập đầu mối thay đổi Áp dụng Duy trì sáng tạo Thử nghiệm áp dụng Không dừng lại Tránh bị trôi Tạo sự tiếp diễn
 • 72. MẶT 4: THỰC HÀNH • Thay đổi thông qua hành vi • Định hình lại thói quen của doanh nghiệp • Thiết lập thay đổi có tính hệ thống 72
 • 73. MẶT 5: TẦN SUẤT • Quản lý vòng đời và bước chuyển đổi • Cân bằng giữa mong muốn và hiệu quả thực tế Đối tượng Thành phần Tần suất Khách hàng Quy trình Nguồn lực Chiến lược Tầm nhìn Văn hóa Giá trị, chuẩn mực Định hướng, nguyên tắc Mục tiêu, ưu tiên, mô hình, quản trị Cơ cấu, kỹ năng, công nghệ, dữ liệu, tài sản Thừa hành, Thực hành, phối hợp, luồng công việc, thủ tục Trải nghiệm, nội dung, dịch vụ, tương tác, điểm kết nối 73
 • 74. LIÊN TỤC CẢI TIẾN • Duy trì sự linh hoạt • Hạn chế quan liêu • Hướng tới doanh nghiệp thông suốt 74
 • 75. CHỦ ĐỀ 3 LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ TRIỂN KHAI • Lộ trình chuyển đổi số và trạng thái trưởng thành • Khuyến nghị triển khai chuyển đổi số 75
 • 76. CHỦ ĐỀ 3 LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ TRIỂN KHAI • Lộ trình chuyển đổi số và trạng thái trưởng thành • Khuyến nghị triển khai chuyển đổi số 76
 • 77. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ QUAN TRỌNG • Biến đội ngũ lãnh đạo thành bộ máy chuyển đổi số • Bổ nhiệm Giám đốc chuyển đổi số với quyền hạn và ngân sách phù hợp với kỳ vọng • Triển khai không ngừng để hoàn thành dự án và đạt kết quả mong muốn • Củng cố tầm nhìn và không ngừng chuyển đổi • Xây dựng và truyền thông lộ trình chuyển đổi với các bên liên quan • Chọn đối tác đúng đắn • Tập trung vào lợi ích kinh tế • Xây dựng văn hóa đổi mới, sáng tạo • Liên tục đào tạo đội ngũ lãnh đạo • Liên tục đào tạo nhân lực, thúc đẩy tự học 77
 • 78. MÔ HÌNH THANG NHẬN THỨC BLOOM Sáng tạo Đánh giá Phân tích Thực hành Hiểu Biết 78
 • 79. MÔ HÌNH TÀI LIỆU LƯU TRỮ TRI THỨC DOANH NGHIỆP Phương pháp luận Khung tri thức Cẩm nang Hướng dẫn Cách thực hành tốt Công việc cụ thể 79
 • 80. MÔ HÌNH XÂY DỰNG TRI THỨC DOANH NGHIỆP Thông thái Tri thức Thông tin Dữ liệu Đo đạc Sự kiện 80
 • 81. ĐÁNH GIÁ TRƯỞNG THÀNH CHUYỂN ĐỔI SỐ • Lãnh đạo và quản trị • Ngữ cảnh khách hàng • Cải cách hành chính và quản lý thay đổi • Năng lực, văn hóa và kỹ năng • Nền tảng công nghệ • Nền tảng dữ liệu • An toàn số 81
 • 82. ĐÁNH GIÁ TRƯỞNG THÀNH CHUYỂN ĐỔI SỐ 82
 • 83. TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN 83