Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

İŞ ETÜDÜ ve İŞ ölçümü

6,438 views

Published on

İŞ ETÜDÜ Tanımı
İŞ ETÜDÜ’nün Teknikleri
İŞ ETÜDÜ’nün temel PROSEDÜRleri
Yöntem Etüdü
Yöntem Etüdü’nün Temel Aşamaları
Yöntem Etüdünü Yapılacak İşin Tesbiti
İŞ Ölçümü
İş ölçümünün uygulama nedenleri
iş ölçüm teknikleri
Zaman ölçümü
Zaman etüdünde adımlar
Zaman etüdünde adımlar
Zaman ölçümü için genel kurallar
İş örneklemesi
İş örneklemesinin temel adımları
Gözlem sayısının hesabı

Published in: Business
 • Login to see the comments

İŞ ETÜDÜ ve İŞ ölçümü

 1. 1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Salı 28-Şubat-2017 İŞ ETÜDÜ HUSSEIN ALHUSSEIN Mersin - Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu İşletme bilgileri Yönetimi YL Programı Telekomünikasyon Mühendisi
 2. 2. syriansbusiness.com - İŞ ETÜDÜ ve İŞ ölçümü - Hussein ALHUSSEIN 2 İŞ ETÜDÜ 2/28/2017 İŞ ETÜDÜ Tanımı İŞ ETÜDÜ’nün Teknikleri İŞ ETÜDÜ’nün temel PROSEDÜRleri Yöntem Etüdü Yöntem Etüdü’nün Temel Aşamaları Yöntem Etüdünü Yapılacak İşin Tesbiti İŞ Ölçümü İş ölçümünün uygulama nedenleri
 3. 3. syriansbusiness.com - İŞ ETÜDÜ ve İŞ ölçümü - Hussein ALHUSSEIN 3 İŞ ETÜDÜ 2/28/2017 iş ölçüm teknikleri Zaman ölçümü Zaman etüdünde adımlar Zaman etüdünde adımlar Zaman ölçümü için genel kurallar İş örneklemesi İş örneklemesinin temel adımları Gözlem sayısının hesabı
 4. 4. syriansbusiness.com - İŞ ETÜDÜ ve İŞ ölçümü - Hussein ALHUSSEIN 4 İŞ ETÜDÜ Tanımı İŞ ETÜDÜ, insanların işlerinin ve onunla ilgili tüm alanların incelenmeleri için kullanılan ve bir işin verimliliğine yada prodüktivitesine olumlu bir şekilde etkileyen tüm faktörleri gerçekleştiren teknikler için özellikle YÖNTEM ETÜDÜ ve İŞ ÖLÇÜMÜ, genel bir terimdir. {[1], 35. S} 2/28/2017
 5. 5. İŞ ETÜDÜ’nün kullanılmasının sebebi syriansbusiness.com - İŞ ETÜDÜ ve İŞ ölçümü - Hussein ALHUSSEIN 5 Belirli bir kaynaklardan üretileni daha fazla sermaye yatırımı yapmadan arttırmaktır. {[1], 36. S} 2/28/2017
 6. 6. İŞ ETÜDÜ’nün Teknikleri {[1], 41. S} syriansbusiness.com - İŞ ETÜDÜ ve İŞ ölçümü - Hussein ALHUSSEIN 6 bir işin gerçekleştirilmesi için mevcut yada önerilen yöntemlerinin sistematik kaydedilmeleri ve kritik incelenmeleri sürecidir. Yöntem Etüdü İŞ Ölçümü 2/28/2017 Belirtilenmiş bir iş, nitelikli bir işçi tarafından belirli bir performans seviyesinde bitirilmesinin zamanını belirlemek için tasarlanan Tekniklerin uygulanması sürecidir.
 7. 7. İŞ ETÜDÜ’nün Tekniklerinin arasındaki ilişki {[1], 42. S} 2/28/2017 syriansbusiness.com - İŞ ETÜDÜ ve İŞ ölçümü - Hussein ALHUSSEIN 7 Yöntem Etüdü İŞ Ölçümü Daha büyük prodükti vite İş Etüdü İşin basitleştirilmesi ve onu gerçekleştirilmesi için daha ekonomik Yöntemleri geliştirme süreci İşin gerçekleştirileceği süresi belirlemek
 8. 8. İŞ ETÜDÜ’nün temel PROSEDÜRleri {[1], 43. S} 2/28/2017 syriansbusiness.com - İŞ ETÜDÜ ve İŞ ölçümü - Hussein ALHUSSEIN 8 Seçmek İncelenecek işi belirlemek 1 Kaydetmek en uygun kağıt tekniklerini kullanarak her şeyi doğrudan kaydetmek 2 İncelemek Kayıtlı olguları kritik bir şekilde incelemek 3 işin amacı İşin yapıldığı yer İşin yapıldığı sıra İşi yapan işçi İşin yapıldığı ekipman 4 Geliştirmek Tüm koşulları dikkate alan bütün ekonomik yöntemleri geliştirmek 5 Ölçmek İşin miktarı ölçmek ve Yapılması gereken standart zaman hesaplamak
 9. 9. 2/28/2017 syriansbusiness.com - İŞ ETÜDÜ ve İŞ ölçümü - Hussein ALHUSSEIN 9 İŞ ETÜDÜ’nün temel PROSEDÜRleri {[1], 43. S} Belirlemek Yeni yöntem ve bu yöntemde işin gerçekleştirileceği zamamı belirlemek. 6 Yerleştirmek Yeni yöntemi, Kabul edilen standart uygulama olarak ve gereken zamanda yerleştirmek. 7 Gelişleştirmek standart uygulamayı, uygun kontrol prosedürleriyle gelişleştirmek. 8
 10. 10. Yöntem Etüdü 2/28/2017 syriansbusiness.com - İŞ ETÜDÜ ve İŞ ölçümü - Hussein ALHUSSEIN 10 Daha önce de tanımlandığı gibi Yöntem etüdü, daha basit bir şekilde ve daha etkili yöntemlerin belirlenmesi, uygulanması, geliştirilmesi, maliyetin azaltılması amacıyla bir işin yapılacak mevcut ve önerilen yolların sistematik olarak kaydedilmesi ve eleştirilerek incelenmesidir. [2]
 11. 11. Yöntem Etüdü’nün uygulama alanları 2/28/2017 syriansbusiness.com - İŞ ETÜDÜ ve İŞ ölçümü - Hussein ALHUSSEIN 11 1-İşyeri düzeninin, tesisat ve donanım modellerinin düzeltilmesi. 2- Süreçlerin ve yöntemlerin düzeltilmesi. 3-Malzeme, makina ve insan gücünün daha etkin kullanımını sağlamak. 4-Daha iyi çalışma koşullarının geliştirilmesi. [2]
 12. 12. 2/28/2017 syriansbusiness.com - İŞ ETÜDÜ ve İŞ ölçümü - Hussein ALHUSSEIN 12 Yöntem Etüdü’nün Temel Aşamaları 1-Etüdü yapılacak işin seçilmesi. 2- Dolaysız gözlem yoluyla, mevcut yöntem hakkındaki bütün ilgili olayların kaydedilmesi. 3-Amaca en uygun tekniği kullanarak, bu olayların eleştirilerek düzenli bir sıra içinde incelenmesi. 4-Bütün koşulları gözönüne alarak, en kolay, ekonomik ve etkin yöntemin geliştirilmesi.
 13. 13. 2/28/2017 syriansbusiness.com - İŞ ETÜDÜ ve İŞ ölçümü - Hussein ALHUSSEIN 13 Yöntem Etüdü’nün Temel Aşamaları 5-Yeni yöntemin standart bir uygulama olacak şekilde yeleştirilmesi. 6-Bu standart uygulamanın düzenli denetimlerle sürdürülmesi. [2]
 14. 14. Yöntem Etüdünü Yapılacak İşin Tesbiti [2] 2/28/2017 syriansbusiness.com - İŞ ETÜDÜ ve İŞ ölçümü - Hussein ALHUSSEIN 14 Belli bir işin yöntem etüdünün yapılıp yapılmamasına karar verirken, sonuçta bulunacak çözümün başarısının hangi kriterlerin esas alınarak ölçüleceği baştan tesbit edilmelidir. genel olarak böyle bir çalışmada bu kriterlerin esasını 3 ana nokta oluşturur: ekonomik düşünceler1 teknik düşünceler2 kişisel tepkiler3
 15. 15. Ekonomik Düşünceler [2] 2/28/2017 syriansbusiness.com - İŞ ETÜDÜ ve İŞ ölçümü - Hussein ALHUSSEIN 15 Etüt işine başlamadan önce bu iş için bir metot etüdü yapmaya değer mi? Bu etüde devam etmeye değer mi?
 16. 16. Teknik Düşünceler [2] 2/28/2017 syriansbusiness.com - İŞ ETÜDÜ ve İŞ ölçümü - Hussein ALHUSSEIN 16 Yöntem etüdü yapılacak işin seçiminde doğru karar vermede büyük yarar sağlayacaktır. İşle ilgili makinaların teknik özelliklerinin bilinmesi prosesin teknik yanlarının iyi bilinmesi
 17. 17. kişisel tepkiler [2] 2/28/2017 syriansbusiness.com - İŞ ETÜDÜ ve İŞ ölçümü - Hussein ALHUSSEIN 17 işle ilgili kişilerin başarıdaki önemi çok büyüktür Bu nedenle, Yöntem etüdü yapılacak işin seçiminde çalışanların kişisel tepkileri de gözönünde tutulmalı Bu da, sendika temsilcileri ile ilişkilerin iyi olmasının büyük bir sebebider.
 18. 18. 2/28/2017 syriansbusiness.com - İŞ ETÜDÜ ve İŞ ölçümü - Hussein ALHUSSEIN 18 İŞ Ölçümü Daha önce, bun sunumda tanımlandığı gibi: İşin gerçekleştirileceği süresi belirleme sürecidir. Demek ki : zaman kaypı yok olmaktadır Yani : örgütte, bütün İnsan ve diğer kaynalar dd verimli bir şekilde fazlası olmadan kullanılmaktadır.
 19. 19. 2/28/2017 syriansbusiness.com - İŞ ETÜDÜ ve İŞ ölçümü - Hussein ALHUSSEIN 19 İŞ Ölçümü Frederick W. Taylor, iş ölçümü için bilimsel yaklaşımı ilk ortaya koyan insandır. Herhangi bir ölçüm yönteminin hiç ölçmemekten, herhangi bir kontrol biçiminin hiç kontrol yapmamaktan daha iyi olduğunu ifade etmiştir.[3]
 20. 20. İş ölçümünün uygulama nedenleri 2/28/2017 syriansbusiness.com - İŞ ETÜDÜ ve İŞ ölçümü - Hussein ALHUSSEIN 20 1-İşlerin çizelgelenmesi ve kapasite tahsisi. 2-Çalışanların motivasyonu ve iş performansının değerlendirilmesi. 3-İyileştirme yapılabilmesi için standartlarla kıyaslamanın yapılması. [3]
 21. 21. iş ölçüm teknikleri [3] 2/28/2017 syriansbusiness.com - İŞ ETÜDÜ ve İŞ ölçümü - Hussein ALHUSSEIN 21 1-Zaman ölçümü 2-İş örneklemesi İşin yada onu oluşturan elemanların yapılış süresini kronometre ile doğrudan ölçerek yapılan süre tespit çalışmasıdır. Günümüzde video bandına kaydetmek suretiyle de bu çalışmalar gerçekleşmektedir.
 22. 22. Zaman etüdünde adımlar 2/28/2017 syriansbusiness.com - İŞ ETÜDÜ ve İŞ ölçümü - Hussein ALHUSSEIN 22 1-Yöntem etüdü tamamlandıktan sonra zaman ölçümü yapılacak olan işin seçimi/standart zaman hesaplaması yapılacak olan iş. 2-İşin elemanlarına ayrılması. 3-İşin kaç defa ölçüleceğinin tespit edilmesi (Gözlem sayısı, örnek sayısı).
 23. 23. Zaman etüdünde adımlar 2/28/2017 syriansbusiness.com - İŞ ETÜDÜ ve İŞ ölçümü - Hussein ALHUSSEIN 23 4-Tecrübeli bir analist tarafından her bir elemanın zamanının ölçülmesi ve kayıt edilmesi. 5-Her elemana ait ölçümlerin ortalaması olarak tanımlayacağımız “ortalama çevrim zamanının” hesaplanması: her elemana ait sürelerin toplamı/gözlem sayısı 6-Her elemana ait normal zamanların hesaplanması. [3]
 24. 24. Zaman etüdü 2/28/2017 syriansbusiness.com - İŞ ETÜDÜ ve İŞ ölçümü - Hussein ALHUSSEIN 24 Bu noktada, operatörün çalışma hızının yada temposunun süre hesaplarında takdir edilmesi gerekmektedir. Yani işçinin gözlemlenen çalışma hızının bir normal çalışma hızına göre karşılaştırılması, operatörün temposunu ortaya koyacaktır.
 25. 25. Zaman etüdü 2/28/2017 syriansbusiness.com - İŞ ETÜDÜ ve İŞ ölçümü - Hussein ALHUSSEIN 25 O halde ortalama gözlemlenen çevrim süresinin bir tempo takdiri ile normalize edilmesi o iş için normal zamanı ortaya koyacaktır Tempo takdirinin ölçümü analistlerin yeteneğine ve tecrübesine kalmıştır. [3] Bir operatörün bir işi 2 dak yaptığı gözlemlenmiştir. Analistler bu kişinin temposunu % 120 olarak belirlemişlerdir. O halde bu iş için normal zaman ne olmaktadır? N. Z: 2*1,2: 2,4 dak. Örnek
 26. 26. Zaman etüdü 2/28/2017 syriansbusiness.com - İŞ ETÜDÜ ve İŞ ölçümü - Hussein ALHUSSEIN 26 Ölçülen zamanın takdir edilen tempo ile çarpılması sonunda bulunan normal zamana, önceden kestirilemeyen gecikmeler, kişisel ihtiyaçlar ya da yorulmalar nedeniyle bazı eklemelerin yapılması lazımdır. Normal zamanın bir yüzdesi olarak hesaplanan bu eklere “Tolerans” adı verilir. Standart zaman, bu toleransları da dikkate alarak iş için hesaplanan zamandır. [3]
 27. 27. Zaman ölçümü için genel kurallar 2/28/2017 syriansbusiness.com - İŞ ETÜDÜ ve İŞ ölçümü - Hussein ALHUSSEIN 27 1-Süreleri kısa ancak ölçme yapılabilecek kadar uzun süreli iş elemanları belirlenir ve süreleri yazılır. 2-Eğer işçiler makinelerle çalışıyorsa, işçinin makinede ayrı çalıştığı zamanlar ve makinenin ayrı çalıştığı zamanlar ölçülür. 3-Operatörden yada makineden kaynaklanan her türlü gecikme belirlenir. [3]
 28. 28. 2/28/2017 syriansbusiness.com - İŞ ETÜDÜ ve İŞ ölçümü - Hussein ALHUSSEIN 28 ZAMAN ETÜDÜ NORMAL SÜRE FORMÜLLERİ [3] NORMAL SÜRE (NS) = BİRİM BAŞINA GÖZLENEN PERFORMANS SÜRESİ x TEMPO TAKDİRİ NS = ( ÇALIŞILAN SÜRE / ÜRETİLEN BİRİM SAYISI ) x TEMPO TAKDİRİ
 29. 29. 2/28/2017 syriansbusiness.com - İŞ ETÜDÜ ve İŞ ölçümü - Hussein ALHUSSEIN 29 ZAMAN ETÜDÜ STANDART SÜRE FORMÜLLERİ [3] STANDART SÜRE = NORMAL SÜRE + (TOLERANSLAR x NORMAL SÜRE) STANDART SÜRE = NS / ( 1 – Toleranslar )
 30. 30. ZAMAN ETÜDÜ: ÖRNEK PROBLEM 2/28/2017 syriansbusiness.com - İŞ ETÜDÜ ve İŞ ölçümü - Hussein ALHUSSEIN 30 BİR İŞ İÇİN STANDART SÜRENİN BELİRLENMESİ İSTENMEKTEDİR. ZAMAN ETÜDÜ İÇİN SEÇİLEN İŞÇİ GÜNLÜK 8 SAAT ÇALIŞMA SÜRESİNDE 20 BİRİM MAMUL ÜRETMEKTEDİR. BAŞKASI TARAFINDAN GÖZLENDİĞİ NEDENİYLE İŞÇİNİN, NORMAL TEMPOSUNA GÖRE %10 DAHA HIZLI ÇALIŞTIĞI TAHMİN EDİLMİŞTİR. BAŞKASI TARAFINDAN GÖZLENDİĞİ NEDENİYLE İŞÇİNİN, NORMAL TEMPOSUNA GÖRE %10 DAHA HIZLI ÇALIŞTIĞI TAHMİN EDİLMİŞTİR.
 31. 31. ZAMAN ETÜDÜ: ÖRNEK PROBLEM 2/28/2017 syriansbusiness.com - İŞ ETÜDÜ ve İŞ ölçümü - Hussein ALHUSSEIN 31 SORU: BU İŞ İÇİN NORMAL VE STANDART SÜRELER NEDİR? NS = ( ÇALIŞILAN SÜRE / ÜRETİLEN BİRİM SAYISI ) x (TEMPO TAKDİRİ) = (480 DAKİKA/20) x (1.10) = 26.4 DAKİKA STANDART SÜRE = NS/ (1 – TOLERANSLAR) = (26.4)/(1-0.25) = 35.2 DAKİKA
 32. 32. iş ölçüm teknikleri [3] 2/28/2017 syriansbusiness.com - İŞ ETÜDÜ ve İŞ ölçümü - Hussein ALHUSSEIN 32 1-Zaman ölçümü 2-İş örneklemesi İşin yada onu oluşturan elemanların yapılış süresini kronometre ile doğrudan ölçerek yapılan süre tespit çalışmasıdır. Günümüzde video bandına kaydetmek suretiyle de bu çalışmalar gerçekleşmektedir. bir işin, belirli istatistik kurallara göre seçilen zamanlarda işçinin/çalışanın çeşitli iş elemanları üzerinde harcadığı zamanın yüzdesini tahmin eder. Bunun için yapılacak olan işin belli bir bölümü gözlemlenir.Ancak geneli için tahminde bulunulur.
 33. 33. İş örneklemesinin temel adımları 2/28/2017 syriansbusiness.com - İŞ ETÜDÜ ve İŞ ölçümü - Hussein ALHUSSEIN 33 1- İş örneklemesine tabii tutulacak faaliyetin seçimi ve amacın belirtilmesi. Örn. üretken ve boş zamanlarının belirlenmesi. 2-Başlangıç örneklemi alarak elemanların toplam faaliyet zamanı içerisindeki çalışma oranlarının yada toplam gözlem içerisindeki paylarının belirtilmesi. Örneğin, bir makinenin zamanın % 80 de çalıştığının belirtilmesi. Bu tahminler analistin tecrübesine ve bilgisine bağlıdır.
 34. 34. İş örneklemesinin temel adımları 2/28/2017 syriansbusiness.com - İŞ ETÜDÜ ve İŞ ölçümü - Hussein ALHUSSEIN 34 3- Çalışmada istenen doğruluk oranı (mutlak hata miktarı) ve güven düzeyi belirtilir. 4-Gözlem yapılacak tesadüfi zaman aralıklarının belirlenmesi (Tesadüfi sayılar tablosu kullanılmaktadır). 5-Gözlem sayısının (Örnek Büyüklüğü) hesabı ve yeterli olup olmadığının tespiti. [3]
 35. 35. Gözlem sayısının hesabı [3] 2/28/2017 syriansbusiness.com - İŞ ETÜDÜ ve İŞ ölçümü - Hussein ALHUSSEIN 35 İstenen gözlem sayısıN İstenen güvenirlik düzeyindeki standart sapma sayısı Z Örneklem oranı için tahmini değermek ( örn.bir işçinin zamanın belirli bir kısmında boş kalma oranı) P Doğruluk yüzdesi (Örneklem büyüklüğünün doğruluk sınırları, mutlak hata miktarı) h
 36. 36. Gözlem sayısının hesabı [3] 2/28/2017 syriansbusiness.com - İŞ ETÜDÜ ve İŞ ölçümü - Hussein ALHUSSEIN 36 N= { 𝐳2 x p x (1-p)}/ 𝐡2
 37. 37. İş örneklemesi: ÖRNEK PROBLEM 2/28/2017 syriansbusiness.com - İŞ ETÜDÜ ve İŞ ölçümü - Hussein ALHUSSEIN 37 Bir işlemin örnekleme yolu ile incelenmesinde 100 gözlem yapılmış ve bunların 30’unda A elemanına rastlanmıştır. Mutlak hata miktarının (+) (-) %5 , güven sınırının %95 olması istendiğine göre yeterli örnek sayısı kaç olmalıdır? N= { 𝐳2x p x (1-p)}/ 𝐡2 = {𝟏. 𝟗𝟔2 X 0,30 X 0.70} / (0,05)2 = 323 Örneklem sayısı 323 olmalıdır. Henüz 100 gözlem yapıldığı için gözleme devam edilmelidir.
 38. 38. İş örneklemesi: ÖRNEK PROBLEM 2/28/2017 syriansbusiness.com - İŞ ETÜDÜ ve İŞ ölçümü - Hussein ALHUSSEIN 38 Bir işlemin örnekleme yolu ile incelenmesinde 100 gözlem yapılmış ve bunların 30’unda A elemanına rastlanmıştır. Mutlak hata miktarının (+) (-) %5 , güven sınırının %95 olması istendiğine göre yeterli örnek sayısı kaç olmalıdır? Örneklem oranı: p Mutlak hata : h Tablodan, sapma sayısı: z öğrenilebilir N= { 𝐳2x p x (1-p)}/ 𝐡2 = {𝟏. 𝟗𝟔2 X 0,30 X 0.70} / (0,05)2 = 323 Örneklem sayısı 323 olmalıdır. Henüz 100 gözlem yapıldığı için gözleme devam edilmelidir.
 39. 39. Kaynakça [1] Introduction to WORK STUDY, Second Edition April,1969, BY IMPRESSION COULEiJRS WEBER, 2501 BIENNE, SWITZERLAND. [2] blogcu.com site METOD ETÜDÜ: http://enm.blogcu.com/is-etudu-ve-metot-etudu-nedir-is-olcumu- nasil-yapilir-2/8467989 online erişim: 27.2.2017 [3] web.itu.edu.tr site METOD ETÜDÜ: web.itu.edu.tr/~bayraktarde/UYT_dosyalar/istasarimi.ppt online erişim: 27.2.2017 syriansbusiness.com - İŞ ETÜDÜ ve İŞ ölçümü - Hussein ALHUSSEIN 39 2/28/2017
 40. 40. Kaynakça syriansbusiness.com - İŞ ETÜDÜ ve İŞ ölçümü - Hussein ALHUSSEIN 40 [4] İngilizce Kaynallarıdan bilgileri çevirme SYRIANSBUSINESS.COM tarafından yapıldı. 2/28/2017

×