Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

RTB Update 2: Otto Neubert, Emediate

377 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

RTB Update 2: Otto Neubert, Emediate

 1. 1. Kodeks og retningslinjer i Norden, INMA i Norge og IAB Sverige IAB's RTB taskforce i Norge og Sverige bringer nyt omkring retningslinjer for medier, annoncører og bureauer Otto Neubert, Direktør for Emediate Fmd. RTB taskforce Norge og RTB taskforce Sverige
 2. 2. Hvorfor?
 3. 3. Inma • INMA formidler kompetence - interaktive analyser, fagrapporter og udbrede information • Formålet er at øge fokus på interaktiv markedsføring i media • INMA er en unik brancheorganisation der repræsenterer alle sider af bordet.
 4. 4. INMA RTB Task Force • Udarbejde retningslinier, standarder og klare definitioner af hvad RTB er. • Arbejde på tværs af markedet for at understøtte og udvikle de bedste betingelser for RTB (automatiseret køb og salg)
 5. 5. Milepæle • Rundbordskonference 1 afholdt • RTB Rapport udgivet • Morgenmøde den 22. august 2012 • RTB datalandskab • RTB tema på ‘I love Ads’ konferencen den 13. juni • Task forcen har produceret en række artikler som diskuterer emnet og publiceret dem på inma.no
 6. 6. Næste skridt • RTB tema på ‘8 minutes’ konferencen den 5 december. • Rundbordskonference nummer 2 i støbeskeen • Opdatering af RTB rapporten, fokus: – Opdatering / nyt siden 1 version – Data – Kategorisering
 7. 7. IAB Sverige RTB Task Force • Samme som i Norge • Udarbejde retningslinier, standarder og klare definitioner af hvad RTB er. • Arbejde på tværs af markedet for at understøtte og udvikle de bedste betingelser for RTB (automatiseret køb og salg)
 8. 8. Milepæle • IAB Seminarium 1 afholdt • RTB Handbok udgivet • RTB datalandskab
 9. 9. Næste skridt • RTB Seminarium i Stockholm den 3. oktober • Release af første svenske ‘automated trading analyse’ • Opdatering af RTB rapporten, fokus: – Opdatering / nyt siden 1 version – Data – Kategorisering • Omsætningsmåling
 10. 10. Data
 11. 11. Hvorfor er dataaftaler vigtig? • For at have kontrol over, hvem der bruger hvilke data til hvad. • Beskytte egne brugerdata, så de ikke misruges • Ny lov stiller krav om, at du skal informere om hvilke data du anvender til hvad (w32) • Tillid Tegning: Mette Dreyer, Politiken
 12. 12. Eksempler • Et annoncenetværk ønsker at benytte data fra en udgiver for at bygge målgrupper. Hvis disse målgrupper skal sælges til andre annoncører, må annoncenetværket indgå aftale med udgiver, der samtykker om at bruge data til dette formål. • Et andet eksempel er når du som annoncør køber tredjeparts data, her bør du kræve at få en aftale som eksplicit definerer hvor kildedata kommer fra, så du kan vurdere/undersøge om det er lovligt.
 13. 13. Hvilke initiativer? • Informations site, som minecookies.org • Produktion af skabeloner til datadelingsaftaler • Information – Håndbog (RTB Handbok vol. 2) • beskrivelse af datalandskabet • retningslinier for brug af data – Informationsseminar – Artikler på inma.no
 14. 14. Temaer 1. Beskrivelse af Datalandskabet 2. Retningslinier for bureauer, udgivere og annoncører 3. Data Kontrakt 4. Compliance administration 5. Udfordringer og begrænsning i brug af data
 15. 15. 1. Beskrivelse af datalandskabet • Hvordan forstår vi ved data? – Definitioner på data – Kilder til data – Behov for data – Aktører som leverer data (rollebeskrivelse) – Aktører som benytter data (rollebeskrivelse) • Hvad ønsker vi at opnå med det? – Skabe indsigt og forståelse – Skabe tryghed og accept – Medvirke til at accelerere markedet for automatiseret handel
 16. 16. 2. Retningslinier for bureauer, publishers og annonsører • Hvordan tolker vi det? – Definitioner som alle kan være kendt med – Fortolke IABs ”data disclosure” – Beskrive hvordan vi ønsker at markedet skal fungere (køb og salg) – Principper – Rolleafklaringer og hvem kan gøre hvad? • Hvad ønsker vi at opnå med det? – Overordnet enkelt framework som forenkler samarbejdet (køb/salg) – Transparens som gør det enklere købe/sælge – Hindrer at aktører undergraver markedet ud fra egne formål
 17. 17. 3. Data kontrakt • Hvordan forstår vi dette? – Aftaletekst som alle kan bruge i sine aftaler – Aftaletekst med elementer som kan inkluderes – Teksten omfatter de retningslinjer vi har skrevet og sikrer juridisk at aftalepartene er enige om hvordan dette skal fungere • Hvad ønsker vi at opnå? – Kontrakten skal ikke skabe hindringer, men transparens, overblik og tryghed – Sikre en fælles forståelse af hvordan vi skal behandle data i alle aftaler
 18. 18. 4. Compliance administration • Ikke vigtigt…..
 19. 19. 5. Udfordringer og begrænsning i brug af data • Datalovgivning • Browser, do not track • My Online Choices • OBA retningslinier • Prissætning af data • Remarketing - Genbrug af data fra dyre medier til danske brugere på billigere medier
 20. 20. Standarder • Standarder, transparens og sikkerhed for køber • Annonceformater – Opfylde branchestandarder • Indholdskategorier – Hvilket indhold køber jeg på • Synlighed – In-screen / Viewable – ‘above/below the fold eller unknown’ • Mobil / video standarder • Kvalitets stempel
 21. 21. Indholdskategorier
 22. 22. Så tror jeg tiden er gået… Spørgsmål? eller senere på: otto@emediate.com – 2020 0055

×