Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

New Retail Day'14 - 6. maj 2014 - Carl Mikael Jespersen, Wilke

415 views

Published on

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

New Retail Day'14 - 6. maj 2014 - Carl Mikael Jespersen, Wilke

 1. 1.         ©  2012  –  Side  1             Forbrugerens  adfærd  i  en  digital  verden   Indlæg  på  New  Retail  Day  v.  Huset  Markedsføring  og  Detail  Forum   Carl  Mikael  Jespersen,  Wilke  A/S   6.  Maj,  2014  
 2. 2.         ©  2012  –  Side  2     Hos  Wilke  vil  vi  skabe  bæredygtig   forretningsudvikling  og  vækst  for   vore  kunder,  baseret  på  dyb  indsigt   og  forståelse  af  vore  kunders   forretning  og  vores  kunders  kunder.       OPTIMALT   PRODUKT  
 3. 3.         ©  2012  –  Side  3     Udfordringer  vi  ofte  møder  hos  Wilkes  forbrugsvare  kunder   Vandring  mellem   salgskanalerne     Mange  af  vore   kunder  oplever,  at   forbrugeren   vandrer  fra  f.eks.   Specialhandel  til   DVH  til  discount;     og  videre  til  nettet.   Hvordan  skal  man   forholde  sig  ?     Kamp  om   forbrugerens   præference   Mange  af  vore  kunder  oplever   at  de  ikke  når  deres  mål  fordi     produkter,  kommunikation  og   salgsarbejde  ikke  har   gennemsalgskraft  nok.               Kundernes  krav   om  vækst  og  øget   marginaler   Mange  af  vore  kunders   indtjening  presses  af   manglende  vækst  i   kategorierne  og  at  kæderne   kræver  øget  indtjening  på   eksisterende  volumen   Hvor  skal   morgendagens   vækst  komme  fra   Nye  produkter  eller  markeder   og  kanaler  ?   Mange  kunder  oplever,  at  det   er  svært  at  respondere  rigtigt   på  markedernes  og   forbrugerens  ændrede  krav  og   behov,  så  de  udvikler  de  rigtige   produkter  til  de  rigtige   markeder  og  reducerer  ”fail   rate”  
 4. 4.         ©  2012  –  Side  4     Forbrugsgodernes  Traditionelle  værdikæde   Forbrugeren   Detailhandel   Kædekontor   Grossist   HORECA   Internet  og   andre   Varer   Penge  
 5. 5.     ©  2014         Hvem  handler  hvad  på  nettet  
 6. 6. Copyright © 2014 Dansk e-handelsanalyse | Side 6 Hvis du tænker tilbage på den seneste måned, hvor mange gange har du så handlet på internettet? 1.230 besvarelser Kun  marginale  forskelle  i  købsfrekvensen  på  tværs  af  regioner   Region Hovedstaden 1 gang 21% 2 gange 20% 3-4 gange 34% 5-6 gange 15% 7-9 gange 4% 10 gange eller mere 7% Region Sjælland 1 gang 22% 2 gange 32% 3-4 gange 29% 5-6 gange 7% 7-9 gange 3% 10 gange eller mere 7% Region Nordjylland 1 gang 18% 2 gange 36% 3-4 gange 29% 5-6 gange 12% 7-9 gange 3% 10 gange eller mere 2% Region Syddanmark 1 gang 23% 2 gange 27% 3-4 gange 33% 5-6 gange 11% 7-9 gange 3% 10 gange eller mere 3% Region Midtjylland 1 gang 29% 2 gange 22% 3-4 gange 30% 5-6 gange 13% 7-9 gange 3% 10 gange eller mere 3%
 7. 7.         ©  2012  –  Side  7     Hvem  handler  på  nettet   Kilde:  Dansk  e-­‐handels  analyse  –  FDIH  og  Epinion  
 8. 8. Copyright © 2014 Dansk e-handelsanalyse | Side 8 15% 15% 14% 14% 8% 7% 6% 6% 5% 4% 3% 3% 0% Produktkategorier  købt  på  nettet  i  den  seneste  måned   Hvilken vare eller tjeneste købte du senest på nettet? 1.230 besvarelser
 9. 9.         ©  2012  –  Side  9     Kilde:  Nethandlens  udfordringer  og  muligheder  2013,  ved  Wilke,  FDIH  og  CBS,  18-­‐65  årige  der  har  handlet  på  nettet.     Brug  af  nettet  som  transaktionsplatform  i  Danmark,  årligt  
 10. 10.         ©  2012  –  Side  10     Hvor  er  langt  er  de  forskellige  brancher  i  deres  evolution  
 11. 11. Copyright © 2014 Dansk e-handelsanalyse | Side 11 2  ud  af  10  af  de  seneste  handler  fandt  sted  udenfor  Danmark   I hvilket land hører netbutikken, som du senest har handlet i, hjemme? 1.230 besvarelser Tyskland 4% Frankrig 0% Kina 1% Andet land 2% Ved ikke 10% Danmark 67% Sverige 4% Norge 1% England 7% USA 4%
 12. 12.         ©  2012  –  Side  12     Hvorfor  handler  vi  på  nettet  –  primære  årsager   Kilde:  Dansk  e-­‐handels  analyse  –  FDIH  og  Epinion  
 13. 13.     ©  2014         Den  digitale  handel   Nettet  mere  end  en  transaktionsplatform  
 14. 14.         ©  2012  –  Side  14     Butik 83 % Online 17 % Butik->Butik 44 % Butik-Online 3 % Online-> Online 14 % Online -> Butik 39 % 47 % 53 % Butik Online Baserer  sig  på  buBk  og   eksekveres  i  buBk   Baserer  sig  på  buBk  og   eksekveres  online   Baserer  sig  online  og     eksekveres  i  buBk   Baserer  sig  online  og     eksekveres  online   Nettet  indgår  i  flere  dele  af  handlen  
 15. 15.         ©  2012  –  Side  15     Fra  synkron  til  asynkron  adfærd   Virksomheds   facebook  side   Se  magasin   annonce   Læs  online   test   Tjekke   Pricerunner  Min   facebook   profil   Læs   nyhedsbreve   Se  TV   annonce   Virksomheds   websites   Vindues     shopping   Tjekke   Trustpilot   Sammenligne   butikker   online   Pricerunner   Produkt  demo   i  butik   Køb   produkt  
 16. 16.         ©  2012  –  Side  16     Kilde:  Nethandlens  udfordringer  og  muligheder  2013,  ved  Wilke,  FDIH  og  CBS,  18-­‐65  årige  der  har  handlet  på  nettet.     Hvor  kommer  inspirationen  fra  ?  
 17. 17.         ©  2012  –  Side  17     Hvilke  informationskanaler  anvendes  ved  køb  af  ny  bil   Kilde:  Wilke  Wisdom,  uge  42,  2013,  n=500  
 18. 18.         ©  2012  –  Side  18     Kan  du  forestille  dig  at  købe  bil  ONLINE   11  %   55  %   24%   3%  8  %   ?   Kilde:  Wilke  Wisdom,  uge  42,  2013,  n=500  
 19. 19.     ©  2014         Andre  aspekter  af  den  digitale   handel  
 20. 20.         ©  2012  –  Side  20     •  Retailers received half the holiday traffic in 2013 as they did 3 years ago." •  Online sales increased by more than double the rate of brick-and-mortar sales this holiday season! •  Shoppers seem to be figuring out what they want online then making targeted trips to pick it up from retailers that offer the best price." •  While shoppers visited an average five stores per mall trip in 2007, today they only visit three.! •  Only 44 million square feet of retail space opened last year, down 87% from 2006" •  Macy’s has recently converted more than half its 840 physical stores to be able to fulfill online orders" Both Mall Traffic and Brick & Mortar Store Openings are Declining at a significant rate" Source:  ShopperTrak  (visits),  CoStar  Group  (square  footage),  The  Wall  Street  Journal   ObservaBons  
 21. 21.         ©  2012  –  Side  21     Den  traditionelle  detailhandel  kan  stadig  noget  ”mere”   Tilfredsstille  det  sociale  element  ved  handlen   Tilfredsstille  det  taktile  element  ved  handlen     Tilfredsstille  Service  og  vejlednings  elementet     Lave  en  umiddelbare  leverance       Men  for  at  få  succes  forudsætter  det  at:         De  kan  konkurrere  på  prisen  på  den  samlede  ydelse   De  ”omfavner  teknologien”  –  i  stedet  for  at  skubbe  den  væk  
 22. 22.         ©  2012  –  Side  22     Dilemmaer  mellem  off-­‐line  og  on-­‐line   Individualiseret   Globaliseret   Handling  og  respons   Maskinelt   Rationelt   Personaliseret   Lokaliseret   Interaktion   Sanseligt   Emotionelt  (socialt)   Mennesket  i  centrum   Det  gode  personale  kan  være  en  nøgle  
 23. 23.         ©  2012  –  Side  23     På  vej  mod  et  paradigme  skift  for     detailhandlen  ??   Fra:   Kan  butikken  sælge  nok,  med  en  tilstrækkelig  margin,  pr.  bygning  til  at  dække   omkostningerne  til  husleje,  drift,  personale  –  og  indtjening     Til:   Kan  butikken  tjene  nok  pr.  bygning  til  at  dække  omkostningerne  til  husleje,   drift,  personale  –  og  indtjening     Større  fokus  på   •  Alternative  og  supplerende  indtjeningskilder  til  bruttoavancen   •  Fokus  på  andre  ting  end  kun  “den  umiddelbare  fysiske  vare  og  sortiment”.     •  Integrere  nethandlen  i  butikken   •  Opgradere  immaterielle  ydelser  man  kan  få  penge  for   •  Kapitalisere  på  og  få  indtjening  af  markedsføringsværdien     •  Husleje  aftalerne  –  længde  og  tid   •  Investering  I  butiksindretning  
 24. 24.         ©  2012  –  Side  24     Vort  kig  i  krystalkuglen   •  Den  handel  der  kan  leveres  elektronisk  eller              er  ”billetter”  vil  forblive  digital     •  Den  øvrige  e-­‐handel  vil  stadig  øges  –  men  hvad  og  hvor  meget  bestemmer   detailhandlerne  selv.     •  Butikkens  rolle  vil  ændre  sig,  og  måske  er  der  behov  for  en  ny   forretningsmodel   •  En  fremtidig  markedsførings-­‐  og  kommunikationskanal     •  Fordel  for  flagshipstores  og  producentejede  butikker   •  Kapitalkæder  vil  måske  kunne  opbygge  supplerende  internethandel   •  Hvor  stiller  det  de  ”frivillige”  kæder   •  En  service  kanal   •  Den  gode  ”taktile  butik”  vil  kunne  fungere  godt   •  Blive  et  oplevelsescenter  hvor  købsproces  og  situation  er  mere  i   centrum  end  selve  handlen,  der  udfylder  et  socialt  tomrum  

×