Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Markedsføringsseminar huset christina hajslund

568 views

Published on

 • Be the first to comment

Markedsføringsseminar huset christina hajslund

 1. 1. Permission strategi ogloyalitetseffekt6. juni 2013Christina Hajslund
 2. 2. Agenda• Kort om Ældre Sagen• Medlemmerne og baggrund for medlemsdialog• Permission strategi model• Indhentning af e-mails og permissions• Udvikling af permission niveau• Fastholdelse af permissions og dialog• Succeskriterier og performance• Opsummering
 3. 3. Om Ældre Sagen• Almennyttig forening hvis formål er at skabe rammernefor et samfund, hvor vi alle kan leve et aktivt og godt liv -uanset alder.• 13.500 aktive frivillige• 650.000 medlemmer og dermed størstemedlemsorganisation• Tilbuddet til medlemmerne:– Rådgivning– Medlemstilbud– Medlemsarrangementer
 4. 4. Medlemmerne• De fleste bliver medlem når de er i 60’erne• Primære motiver for medlemskab er at støtteÆldre Sagen arbejde og egen nytte –medlemstilbud/fordele• Loyale medlemmer – churnrate på 3%• Relativt lavt kvalificeret kendskab til og brugaf medlemsfordele og tilbud
 5. 5. Medlemsdialog• Strategisk mål: Øge medlemmers loyalitet underoverskriften:• Særligt de yngre medlemmer 50-65 år er online mindstet par gange om ugen – 85%• Fra testforløb i 2008 til implementering af egendialogløsning og nu 100% selvdrevet dialog mod ca.200.000 medlemmerFå mest muligt nytte af dit medlemskab””
 6. 6. Christina HajslundPermission strategi modelAllekontaktpunkterVelkomstDialog/PermissionkampagnerSegmenteretMedlems-dialog123Indhente e-mails & permissionsØge permissionniveau og førsteviden om medlemsprofilerFastholde permissions og dialog
 7. 7. Indhentning af permissions• Hvervning af nye medlemmer– 3 årlige nationale DM kampagner– Løbende online kampagner båret af adwords– TM aktiviteter– basis tilgang bla. via hjemmeside• Vi får e-mail fra 56% af voresmedlemmer ved indmeldelse1
 8. 8. DM kampagne ‘13
 9. 9. Adwords LP
 10. 10. • Indhentning af e-mails og permissions fraeksisterende medlemmer– aeldresagen.dk– Blade– 1:1 kontaktIndhentning af permissions
 11. 11. Velkomst dialogDialog 2Generisk mktpermissionOpfordring tilprofilering2E-mail oplystFuld permissionE-mail oplystEj permissionVelkommen tilÆldre Sagen ogtak for din støtteOpfordring tilprofilering Intro Profilerings surveyUden opfordring til at givepermissionMed opfordring til at givepermissionVelkommen tilÆldre Sagen ogtak for din støtteOpfordring tilpermission ogprofilering1 dgReminder mail:Udfyld din profil7 dgDialog 1Personaliseretsegmenteretadfærd, profilog præf.Dialog 3Kun info ommuligheder imedlemskabSvarer ikke
 12. 12. Velkomstmails
 13. 13. Profil
 14. 14. Nettofølelse hos modtager• Dette e-nyhedsbrev er til MIG!• Jeg får interessante medlemstilbud – (hvis fuldpermission)• ÆS beriger mig med personlig relevant viden• ÆS hjælper mig til at finde spændende arrangementer• ÆS SER mig – jeg er noget særligtDejlig relevant info fra Ældre Sagen.Der er tænkt på mig og indholdetberiger min hverdag!Godt jeg er medlem!””3
 15. 15. Dialog 1 + 2 Dialog 3Personligt brevsætter rammenMulighed forændring afprofildataUdvalgtmedlemsinfoUdvalgteMedlems-tilbudEgenkampagner/eksponering afmedlemsfordeleAltidmulighed forafmelding
 16. 16. Succeskriterier• Vi måler på:– Åbningsrater– Interaktion/klikrater– Afmeldinger– Loyalitetseffekt• Hvad er et godt niveau?
 17. 17. BenchmarksBaseret på bureauerfaringer og erfaringer fra enrække virksomheder og foreninger• Åbningsrater – gns 32%– Medier 31%– BtC 42%– BtB 27%– Deals 22%– Foreninger 35%• Klikrate/involvering – gns 10%– Medier 10%– BtC 10%– BtB 6%– Deals 2%– Foreninger 12%Kilde: Peytz & Co.
 18. 18. Performance0,00%5,00%10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%40,00%45,00%50,00%Nyhedsbrev - info permissionÅbningsrate sep. 2012 - 2013Gns. 35%
 19. 19. Performance0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%Nyhedsbrev - fuld permissionÅbningsrate 2011 - 2013Gns. 63%
 20. 20. PerformanceAfmeldinger < 0,1%
 21. 21. Opsummering – next step• Indhentning af e-mails og permission er tænktind i alle kontaktpunkter• Målrettede dialogflows øger permissionniveauog førsteviden om medlemmerne• Al dialog med udgangspunkt i medlemmernesadfærd, profil og præference data• Automatiseret dialog og ny dialog modpotentielle medlemmer.321
 22. 22. ?- KontaktChristina HajslundAnsvarlig for CRM/Online medlemsdialogch@aeldresagen.dkdk.linkedin.com/in/christinahajslund

×