Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Minit mesyuarat unit panitia matematik bil 1 2013

MINIT MESYUARAT SPSK MATEMATIK

  • Be the first to comment

Minit mesyuarat unit panitia matematik bil 1 2013

  1. 1. SPSK PK 07/3 MINIT MESYUARAT UNIT PANITIA MATEMATIK BIL 1/ TAHUN 2013 SK SUNGAI LANG Tarikh : 28 DISEMBER 2012 Masa : 8.00- 11.30 PAGI Tempat : BILIK WAWASAN SK SUNGAI LANG Pengerusi : TN HJ RAHMAT BIN MUSMAN (GB) Kehadiran(Bilangan) : 7/7 Nama Yang Hadir :1.Pn Wan Mulyati bt Wan Ibrahim ( KP) 2.Pn Zalina Bt Jasman 3.En Sukirafli bin Harun 4. En Fathihathul Amin bt Abd Aziz 5. En Mohd Zaman bin Atan 6. En Mohd Hakim bin Abu Bakar 7. CiK Siti Hurul Ain binti Zulrofli Nama Yang Tidak Hadir : - Turut Hadir (Jika ada) :- 1. KATA-KATA ALUAN PENGERUSI 1.1 Mesyuarat dimulakan dengan bacaan Al-Fatihah 1.2 Guru Besar mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang dapat hadir ke mesyuarat. 1.3 Guru Besar mengingatkan guru –guru tentang pengurusan bilik darjah dan P &P yang baik dan berkesan Tindakan: semua guru 2. MEMBENTANG DAN MENGESAHKAN MINIT MESYUARAT YANG LEPAS Di cadang oleh Di sokong oleh : En Mohd Zaman bin Atan : En Sukirafli bin Harun 3. PERKARA BERBANGKIT Tiada 4. AGENDA PROFESSIONAL/ PERKARA-PERKARA BARU 4.1 Pengurusan Mesyuarat Tahunan sekurang-kurangnya 3 kali setahun Tindakan:Ketua Panitia No. Keluaran 02 Tarikh Keluaran No. Pindaan 01 NOVEMBER 2011 00 Hak Cipta Terpelihara@JPNSel.2010 Tarikh Pindaan
  2. 2. SPSK PK 07/3 4.2 Data Maklumat Guru seperti Profil Diri dan Jadual waktu dikemaskini dalam fail panitia 4.3 Carta Organisasi Panitia &Jawatankuasa Panitia, & Takwim Tahunan Panitia dikemaskini dalam fail panitia Tindakan:Setiausaha 4.4 Jadual waktu 4.4.1 Edaran jadual waktu untuk persendirian &Kelas 4.4.2 Guru-guru di minta menyemak jadual waktu sekiranya ada pertindihan waktu. 4.4.3 Semua salinan jadual waktu mesti disahkan terlebih dahulu oleh pentadbir. 4.4.4 Jadual waktu hendaklah dipamer di bilik darjah, bina jadual waktu saiz kad manila untuk kelas/ bilik darjah( ada bekalan di pejabat ). 4.4.5 Guru memastikan jumlah waktu m/pelajaran matematik dalam seminggu menepati peruntukan yang telah ditetapkan oleh KPM termasuklah KSSR dan KBSR Tindakan: Semua guru 4.5 Peringatan Semula berkaitan dengan Peraturan-peraturan Pendidkan dan Surat Pekeliling Ikhtisas 4.5.1 Peraturan Pendidikan 1997 4.5.2 SPI Bil.3 / 1999 –Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran 4.5.3 SPI Bil. 3 / 1987 – Penyeliaan Pengajaran dan Pembelajaran 4.5.4 SPI Bil. 4 /1986 – Pengurusan Panitia 4.5.5 SPI Bil. 11 / 2010 – Pelaksanaan KSSR Tahap 1 Tindakan: Semua guru 4.6 Sukatan Pelajaran dan Penyediaan RPT dan RPH 4.6.1 Guru hendaklah menyediakan dihantar kepada guru besar untuk disahkan. 4.6.2 RPT mestilah mengikut takwim sekolah bagi sesi 2013 4.6.3 RPH hendaklah di lengkapkan dan dihantar pada setiap hari jumaat tiaptiap minggu Tindakan: Semua guru 4.7 Analisa Keputusan UPSR 2012 dan TOV Tahun 5 Akhir Tahun 4.7.1 Tahniah kepada semua guru di atas UPSR 2012 4.7.2 Beliau mengharapkan agar pada tahun 2013,guru berusaha bersungguhsungguh bagi mengekalkan pencapaian 4.7.3 Pencapaian murid Tahun 5 dalam TOV Akhir Tahun membimbangkan , guru sentiasa mencari punca dan kelemahan untuk diperbaiki 4.7.4 KPI Pengarah 2012 4.7.4.1 –Pencapaian murid dalam peperiksaan UPSR berdasarkan GPN gagal dicapai berbading tahun lepas ( keputusan 2011 ) 4.7.4.2 Sasaran Pengarah GPN ( 2.20 ) 4.7.4.3 Capaian Sekolah ( GPS 2.31) 4.7.4.4 -KPI sekolah menetapkan sasaran 2013 dalam UPSR diturunkan kepada ( GPS : 2.15 ) Tindakan: Guru tahun 6 No. Keluaran 02 Tarikh Keluaran No. Pindaan 01 NOVEMBER 2011 00 Hak Cipta Terpelihara@JPNSel.2010 Tarikh Pindaan
  3. 3. SPSK PK 07/3 4.8 Peningkatan Profesionalisme Guru – Program LADAP 4.8.1 Empat program LADAP yang wajib dilaksanakan atas arahan PPD dan JPS dalam waktu terdekat walaupun tanpa/lewat turun peruntukan. Tindakan: Makuluman semua guru 4.9 Pengurusan KSSR Matematik 4.9.1 Pelaksanaan merujuk SPI Bil.11/2010 4.9.1.1 Tahun 2013 – pelaksanaan Kohot 3 bagi kemasukan murid Tahun 1 4.9.1.2 Tahun 2013 juga merupakan penilaian murid Kohot 1 yang kini berada di tahun 3. Tindakan: Guru KSSR 4.10 Penamatan BISP 4.10.1 Semua guru Matematik akan ditamatkan elaun BISP mulai Januari atau selewat-lewatnya pada Mac 2013 4.10.2 Semua guru Tahap Satu telah bertukar kepada sistem KSSR manakalaTahun 4 dan 5 telah berubah kepadaDasar MBMMBI yang manakedua-dua matapelaran Sains dan Matematik telah dilaksanakan dalam Bahasa Melayu. Bagi Tahun 6, walaupun masih ada ruang untuk Guru mengekalkan penerimaan BISP, namun keputusan telah diambil bahawa pengajaran dan pembelajaran Matematik dalam Bahasa Melayu. Tindakan: Semua guru 4.11 Penggunaan Buku Kerja 4.11.1 Penggunaan Buku Kerja bagi Tahap 2 masih dibenarkan olehJabatan. 4.11.2 Mohon kepada semua guru agar menggunakan dan membuat semakan keatas latihan kerja murid sekerap yang mungkin. 4.11.3 Buku kerja murid tidak digunakan sepenuhnya ketika PdP di dalam bilik darjah hendaklah digunakan sebagai bahan pengukuhan di rumah atau pada waktu ketiadaan guru atau selepas berakhir sesuatu kemahiran diajar. Tindakan: Semua guru 4.11.4 Bagi Tahap 1, penggunaan Buku Kerja masih tetap tidak dibenarkan oleh Jabatan /KPM 4.11.5 Penggunaan Buku KerjaTahap 1 mulai Tahun 2013 telah pun mendapat persetujuan dalam mesyuarat JK PIBG dan akan dipanjangkan dalam perjumpaan ibu bapaTahun 1. 4.11.6 Perjumpaan Pentadbir bersama Pegawai Pemantau PPD dalam Program Pemantauan Sesi Persekolahan AwalTahun 2013, disarankan Arahan Pekeliling berkenaan dipatuhi. Guru digalakkan untuk menggunakan Buku Aktiviti yang dibekalkan bersama bukuteks sebagai bahan eviden murid Tindakan: Semua guru tahap 1 No. Keluaran 02 Tarikh Keluaran No. Pindaan 01 NOVEMBER 2011 00 Hak Cipta Terpelihara@JPNSel.2010 Tarikh Pindaan
  4. 4. SPSK PK 07/3 4.12 Perancangan Strategik Panitia dan semua unit pengurusan kurikulum hendaklah dihantar. Tindakan: Ketua Panitia 4.13 Program Kecemerlangan Akademik dan Peningkatan Prestasi. 4.13.1 Semua aliran drpd Tahun 1 hinggaTahun 6 diwajibkan menyediakan dokumen / perancangan program kecemerlangan akademik dan peningkatan prestasi 4.13.2 Panitia menyediakan minima 2 program dan maksima 4 program yang boleh meningkatkan pencapaian prestasi murid dan sekolah. Tindakan: Ketua Panitia 4.14 Perancangan Aktiviti / Program Tahunan Panitia 4.14.1 Bincangkan dalam mesyuarat JK Panitia yang telah ditetapkan dalam takwim sekolah. Tindakan: Ketua panitia 4.15 Pengurusan sistem fail panitia mengikut standard yang telah ditetapkan Tindakan: Ketua Panitia Belanjawan Panitia hendaklah digunakan sebaik mungkin Tindakan: Ketua Panitia 4.16 5. HAL-HAL LAIN 5.1 Program Praktikum IPG 2013 5.1.1 Sekolah akan menerima 3 orang guru praktikum daripada IPG Teknik selama 3 bulan mulai 21 Januari 2013 hingga 19 April 2013 5.2 Bagi Tahap 1 (KSSR) tiada Ujian Bulanan Matematik tetapi bagi PPT dan PAT akan dijalankan seperti biasa. Tindakan: Makluman semua guru 6. UCAPAN PENANGGUHAN Mesyurat ditangguhkan pada pukul 12.30 tengahari dan diakhiri dengan Al-Asr. Disediakan oleh, Disemak Oleh, …………………............................................ (SITI HURUL AIN BINTI ZULROFLI) Setiausaha Panitia Matematik, SK Sungai Lang. No. Keluaran 02 Disahkan oleh: ...............................………........................ ................................. (PN WAN MULYATI BT WAN IBRAHIM) Ketua Panitia Matematik, SK Sungai Lang. Tarikh Keluaran No. Pindaan 01 NOVEMBER 2011 00 Hak Cipta Terpelihara@JPNSel.2010 Tarikh Pindaan

×