Us default team

175 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
175
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Us default team

 1. 1. Default teamSŠT AGC a.s.Ústí nad Labem8.4.2013
 2. 2. 1Střední škola technická AGC STARTa.s.
 3. 3. 2 DEFAULT TEAM Michal Adam Honza Vývojář Robot Hlavní mluvčí
 4. 4. NAVIGACE Úvod Default team Školní docházka Nikdo není dokonalý Dovednosti Hodnocení studentů Technické vybavení Vzhled Závěr
 5. 5. 33 ŠKOLNÍ DOCHÁZKA Zavedení povinné školní docházky V 18. století zavedla Marie Terezie povinnou školní docházku. Nebudeme zabíhat do detailů, všichni víme jak to, alespoň přibliţně bylo.. Od té doby se však výuka ve školách trochu změnila. Z dnešního pohledu nám ale přijde, ţe dnešní výuka je zastaralá, nezáţivná, nedostatečně objektivní a efektivita takové výuky je velmi nízká. Škola v Prusku, 1846
 6. 6. NAVIGACE Úvod Default team Školní docházka Nikdo není dokonalý Dovednosti Hodnocení studentů Technické vybavení Vzhled Závěr
 7. 7. 4 NIKDO NENÍ DOKONALÝ Záměna Náplň práce učitele ŢádnýJeden učitel zvládnedokonalý, proto nás napadlo, zda by člověk nemůţe být v jednu chvíli učit přibliţně 30 mohl být učitel nahrazen robotem. Podle pouze na jeden obor a studentů. Většinou se specializuje nás by byl robot jako učitel dokonalý. náplní práce je znovu a neustále dokola jeho hlavní Robotiopakovat ty uplatňujístejné informace a přednášky, které se snadno samé a v oblastech, kde se jedná o stále dokola opakující se činnost. A svou činnost dělají mnohdy lépe si připravil před několika lety. neţ samotní lidé. Proč by tedy nemohl robot nahradit učitele? Výuku se sice někteří učitelé snaţí zpestřit nejrůznějšími Všichni víme, ţe učitelé, více či méně, Ţádný učitel však online videi, e-learningem apod. přednášejí studentům Učitel za stolem pořád nemůţe být dokonalý. dokola ty samé informace, které uţ slyšely ročníky před námi. Jedná se zde o opakující se činnost, takţe by to teoreticky mělo jít. Ale prakticky? Robotická ruka
 8. 8. NAVIGACE Úvod Default team Školní docházka Nikdo není dokonalý Dovednosti Hodnocení studentů Technické vybavení Vzhled Závěr
 9. 9. 53 DOVEDNOSTI Pozornost studentů Odpovídání na otázky Lidský učitel, nejenţe vyučuje, by museludrţuje na Náš dokonalý učitel (robot) ale také reagovat pozornost studentů. Náš na kladené otázky. učitel by to studenty a odpovídat dokonalý (robotický) musel zvládat také. Uţ jen to, ţe by mikrofonůučil robot zvuk Dokázal by to tak, ţe by pomocí studenty nahrával by mohlo udrţet jejich pozornost. se ptá na otázku. - mluvené slovo studenta, který Mohl by vyuţívat změnu hlasitosti přednášení, tím by Následně by tento zvuk převáděl na text a vyhledával udrţoval pozornost a zdůrazňoval tak i důleţité informace ve školní databázi, případně na internetu. informace. odpověď ve formě textu, který by pak přečetl Nalezl by Dále by studenty aktivně zapojoval do výuky – ptal by se studentovi. konkrétních studentů na otázky apod. Poznal by zda studenti vyrušují, napomínal je a dokázal by i měnit téma probírané látky, případně na chvíli úplně odbočit. Robot z profilu pozornost Robot udrţující
 10. 10. NAVIGACE Úvod Default team Školní docházka Nikdo není dokonalý Dovednosti Hodnocení studentů Technické vybavení Vzhled Závěr
 11. 11. 63 HODNOCENÍ STUDENTŮ Objektivita 1 = 18 - 20 bodů Převádění bodů 2 = 13 - 17 bodů Náš robotický učitel by studentům dával i testy. Kaţdá písemka můţe ţe všichni studentibodů. Kdyţ student Vše by fungovalo tak, mít maximálně 20 by byly 3 = 8 - 12 bodů napíše test, tak se kterými by sepouze minimální počet bodů, vybaveni tablety s mu započítá připojili přes Wi-Fi na 4 = 3 - 7 bodů které musel získat na danou známku. Ostatní body se mu učitele. Studenti by se poté přihlásili pod svými 5 = 0 - 2 body přičtou k další písemce, aby nevyšelby se jim zobrazil přihlašovacími údaji a po přihlášení na zmar ţádný bod. Často se totiţ stává, ţe studentovi ujde lepší známka pouze test. Tento test by obsahoval otázky s výběrem odpovědí o jeden by ho automaticky ihned vyhodnotil. Studenti by a učitel bod. Stupnice hodnocení Uvedeme příklad: Student napíše test za 12 bodů. Dostane se tak ihned dozvěděli známku. Tím by byla zajištěna tak za 3. Ale na to, aby dostal za 3 potřeboval pouze 8 bodů. objektivita. Zbývajícíby byla ale ve formě bodůdo kaţdýpísemky, tedy 4 Známka body se mu tedy přičtou a další test by měl body. Další 20 bodů. za 5 bodů. Normálně by tak dostal za maximálně test napíše 4, ale přičtou se mu body z předchozí písemky: 5 + 4 = 9 Hodnotící robot bodů, dostane za 3 a jeden bod se mu přičte do další písemky.
 12. 12. NAVIGACE Úvod Default team Školní docházka Nikdo není dokonalý Dovednosti Hodnocení studentů Technické vybavení Vzhled Závěr
 13. 13. 73 TECHNICKÉ VYBAVENÍ Mozková a baterie Napájení aktivita Specifikace panel Ovládací Internet Robotrobotický učitel novou technologií - ovládací na Vyučující byl vybavenbyby byl bezdrátově připojen k panel, Náš by robot byučitelv byl náš robot skrytý přístroj Na zadní straně by hrudníku zabudovaný Náš dokonalý měl měl velmi technologicky vybaven. mikrosuperkondenzátory. Ty čtyřicetijádrové 1GB/s. Mohl by principu EEG, který bylypouze prověřeným EEG Srdcemby se vysunul byl ale na rozdílvelkou kapacitu a který robota by by dva umoţňují od osobám. vysokorychlostnímu internetu o rychlosti procesory rychlé nabíjení. studentům by Data byoskenování sítnice, bezdrátový.nazískávat aktuální informaceukládal na 100TB disk, taktované Všem Byl by zabezpečen na otisky měřil na k probírané látce, tak rychle frekvenci 10GHz. prstů a dálku mozkovou Po celém zaznamenával školní solárnístudent. které by aktivitu - bystudentům naby časové změny elektrického případnětěle by měl miniaturní servery. apod. takţe pouštětpak rovnou různá online videa se k němu nedostal např. panely, průběţně ovládací panel by slouţil kměl zabudované potenciálunabíjeli tyto mikrosuperkondenzátory, tudíţ by V puse a by byl připojen mozkovou aktivitou. robota. Tento způsobeného i ke školním serverům Robot po stranách hrudníku by ovládání na kterých byl robotby veškerá data na elektřině. a materiály k výuce. Podle mozkovénezávislý o tak mohl zjišťovat zda jsou reproduktory vlastně pouze jen 13“ dotyková obrazovka, Byla zcela mikrofony. by byly to a aktivity by studentech studenti plně soustředěni na výuku. a USBby slouţily ke Na hlavě by měl rozlišení 1920x1080 které porty pro se která by měla čtyři po učebně Wi-Fi Dále by také vysílal12Mpix kamery, signál, takţe by Výhodou by mohliselhalo k rozpoznávání tváří studentů a na sledování ţe by učitele, by robot, tedy náš dokonalý případ, bylo to, ţe bezdrátové získat tak studentiokolí i na učitele připojit aspojení. i přístup k Zabezpečení Dva čtyřicetijádrové procesory učitel, dokázal odhalit i nějaké zdravotní komplikace rozpoznání, zda se studenti věnují výuce. internet. studentů. měl na hlavě miniaturní LCoS dataprojektor, kterým by Dále by promítal studentům probíranou látku, případně nějaké doplňky Grafické znázornění části internetu k učivu ve formě videí apod. EEG (Elektroencefalogram) Baterie
 14. 14. NAVIGACE Úvod Default team Školní docházka Nikdo není dokonalý Dovednosti Hodnocení studentů Technické vybavení Vzhled Závěr
 15. 15. 83 VZHLED Jak by měl náš dokonalý učitel vypadat? Podle nás by měl být náš dokonalý robotický učitel zcela podobný normálnímu člověku. Student by na první pohled nemusel ani rozeznat, ţe se jedná o robota, pokud by tedy i jako člověk chodil, mluvil, případně se i jako člověk choval. Dle našeho názoru by to bylo daleko zajímavější, neţ kdyby nás učila nějaká „krabice“ a výuka by tak byla i věrohodnější. Humanoid
 16. 16. NAVIGACE Úvod Default team Školní docházka Nikdo není dokonalý Dovednosti Hodnocení studentů Technické vybavení Vzhled Závěr
 17. 17. 93 ZÁVĚR Zhodnocení Jak jsme se jiţ zmínili na začátku prezentace, nikdo ani nic není dokonalý. Proto i robot jako učitel by měl také svou stinnou stránku. Představte si, ţe by nás po celou dobu učitel natáčel na kamery a záznamy by se ukládaly. Bylo by to ještě v mezích snesitelnosti? Mohl by být robot nástrojem ke zneuţívání citlivých dat studentů? Myslíte, ţe by tedy byl učitel jako robot lepší neţ lidský? To necháme na vás. Robot bez tváře
 18. 18. 10 Děkujeme za pozornost END
 19. 19. Default teamSŠT AGC a.s.Ústí nad Labem8.4.2013

×