Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie eindscriptie hbo bachelor bedrijfskunde - ICT

5,348 views

Published on

 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/36cXjBY ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/36cXjBY ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Presentatie eindscriptie hbo bachelor bedrijfskunde - ICT

 1. 1. Eindscriptie HBO Bachelor Bedrijfskunde Door H.S. Troenokarso 18 augustus 2011
 2. 2. Van harte welkom!
 3. 3. Tijdsduur presentatie ongeveer 25 minuten. Pas aan het einde kunnen er vragen gesteld worden.
 4. 4. Introductie Achtergronden en voorinformatie. De doelstelling van de presentatie. Hoofdpunten van de presentatie. Samenvatting.
 5. 5. Achtergronden en voorinformatie Bij Delta Lloyd Verzekeringen in A’dam heb ik de eindopdrachten van de eerste twee fasen afgerond. De laatste fase met een onderzoeksopdracht afgerond bij Via Nova College (VNC) in Utrecht.
 6. 6. Doelstelling van de presentatie Om jullie een idee te geven hoe ik een bedrijfskundig probleem bij Via Nova College heb aangepakt.
 7. 7. Hoofdpunten van de presentatie Aanleiding van het onderzoek. Doelstelling van het onderzoek. Probleemstelling. Onderzoeksaanpak. Onderzoeksresultaten. Conclusies en aanbevelingen. Samenvatting. Persoonlijke reflectie.
 8. 8. Aanleiding Voormalige directeur VNC heeft een ander perceptie van het begrip werkdruk dan zijn collega-docenten van leerjaar 3 van het (VNC). Dat en de huidige teamgrootte kunnen volgens hem per definitie niet de oorzaak zijn van een hoger ziekteverzuim. Vandaar dat hij inzicht wilt krijgen in het werken in teams van docenten van het 3e leerjaar van het VNC met betrekking tot de begrippen werkplezier, de ervaren werkdruk, verzuim.
 9. 9. Doelstelling Komen met aanbevelingen om het werken in teams te versterken, het werkplezier te verhogen, de werkdruk in balans te houden en het ziekteverzuim te doen verminderen.
 10. 10. Probleemstelling
 11. 11. Hoofdvraag? Op welke wijze kunnen wij de teamstructuur van 3e leerjaar veranderen teneinde de werkdruk naar normale proporties te verlagen, het ziekteverzuim naar 5,0 % terug te brengen en de werksfeer aanzienlijk te verbeteren?
 12. 12. Deelvragen? Welk invloed heeft de huidige teamstructuur op de werkdruk, werksfeer en ziekteverzuim? Hoe ziet de huidige teamstructuur eruit? Wat is volgens de theorie de relatie tussen teamstructuur, werkdruk, werkstress, ziekteverzuim en werkplezier? Welke andere organisatiefactoren zijn van belang om de werkdruk te verlagen, de werksfeer te verbeteren en het ziekteverzuim te verminderen?
 13. 13. Onderzoeksaanpak
 14. 14. Onderzoeksaanpak Stap 1 • Het doen van literatuur onderzoek naar de begrippen. Stap 2 • Verkrijgen van een theoretische kader. Stap 3 • Verzamelen feiten van 3e leerjaar VNC. Stap 4 • Analyseren en vergelijken van de feiten met het theoretische kader. Stap 5 • Trekken van conclusies en het doen van aanbevelingen.
 15. 15. Teamstructuur Ziekteverzuim WerkdrukWerkplezier
 16. 16. Werkstress Mentaal Verzuim Werkdruk Ziekteverzuim Werkplezier Teamstructuur
 17. 17. Onderzoeksresultaten uit Stap 3 Aantal deelnemers is 17 waarvan 13 de betreffende vragenlijst hebben ingevuld en teruggestuurd.
 18. 18. 1e enquête: Beleving werkdruk. Meerderheid ervaart werkdruk van het aantal aanwezige collega’s op de werkvloer en van zieke collega’s.
 19. 19. 2e enquête: Het achterhalen van de oorzaken van werkdruk. Alleen de oorzaken op de volgende vier gebieden t.w. planning, leidinggeven, storingen en opleidingen dienen echt aangepakt worden.
 20. 20. 3e enquête: Het vergelijken van de huidige situatie VNC met het theoretische model. Alleen de zaken die niet overeenkomen worden hieronder opgesomd: De verhouding tussen het aantal docenten en het aantal leerlingen is niet goed. De samenwerking tussen de beide teams van leerjaar 3 is niet optimaal.
 21. 21. De team kent geen collectief verantwoordelijkheid. De teamleden hebben geen managementtaken. De activiteiten van de leden vullen elkaar niet aan. Geen welzijnswerker in dienst bij VNC.
 22. 22. Het verzuim ligt hoger dan het gemiddelde van de aangesloten scholen bij NUOVO. Geen interne verzuimbegeleiding aanwezig en geen aandacht voor mentaal verzuim. Nooit eerder een diagnose van de gezondheidssituatie van de medewerkers gemaakt. Nooit eerder is er een analyse gemaakt naar de relatie tussen werk en gezondheid. Werkdruk is niet eerder op de agenda gezet.
 23. 23. Aan timemanagement en assertiviteitstraining worden tot dusver geen aandacht besteed. De leden kennen tijdens de schooltijd geen rustperiode na een periode van drukte. Conflicten worden wel uitgepraat en als het niet lukt, wordt er niet een derde persoon bijgehaald. Een aantal leden geven aan dat overwerk bij het onderwijs hoort.
 24. 24. Conclusies deelvragen
 25. 25. Welk invloed heeft de huidige teamstructuur op de werkdruk, werksfeer en ziekteverzuim? De huidige teamstructuur heeft tot gevolg dat de werkdruk als hoog wordt ervaren, de werksfeer niet optimaal is en zowel het korte als lange ziekteverzuim hoger is dan die van de aangesloten scholen.
 26. 26. Hoe ziet de huidige teamstructuur eruit? De verhouding tussen het aantal docenten en het aantal leerlingen (bezettingsgraad) is hoog, De gemiddelde teamgrootte is goed, Er geen sprake is van een zelfsturende team, De teamleden geven aan dat het werken in teams positief kan zijn, maar ook negatief.
 27. 27. Wat is volgens de theorie de relatie tussen teamstructuur, werkdruk, werkstress, ziekteverzuim en werkplezier? Doordat de teams niet helemaal de juiste teamstructuur hebben, zal de werkdruk hoog blijven en het ziekteverzuim zal daardoor niet verminderen. Doordat de werkdruk hoog blijft, levert dat weer werkstress op. En als de situatie niet verandert, zal dit leiden tot meer mentaal verzuim, grootste leverancier van het huidige ziekteverzuim. Het verhogen van het huidige werkplezier zal leiden tot verlaging van de werkdruk.
 28. 28. Welke andere organisatiefactoren spelen hierbij ook nog een rol? Management: Aandacht voor mentaal verzuim en Een gedegen interne verzuimbegeleiding invoeren. Planning: Het reduceren van hoeveelheid werk, ook tijd plannen om opgelopen achterstanden weg te werken, Het tijdig communiceren over veranderingen in de overall planning, Eisen stellen aan de kwaliteit van de opgeleverde producten.
 29. 29. Leidinggeven: Prioteiten stellen, regelen van vervanging bij afwezigheid, Verbeteren van de interne communicatie, Introduceren van flexibele procedures i.p.v. vaste procedures.
 30. 30. Storingen: Preventief onderhoud in plaats van “brandjes blussen”, Reduceren van uitvalpercentage van het netwerk, Hoge servicegraad van systeembeheer. Opleidingen: afstemming opleidingsniveau met het werk, mogelijkheid tot om-/bijscholing.
 31. 31. Aanbevelingen
 32. 32. 21 aanbevelingen op het gebied teamstructuur, mentaal verzuim, interne verzuimbegeleiding, management, planning, leidinggeven, storingen en opleidingen en een Implementatieplan.
 33. 33. Totale kosten implementatieplan bedragen €29.306,16,- . Daar tegenover staat een totaal aan baten ter grootte van €26.446,69,- . Return of Investment (ROI) is één jaar en 2 maanden. Uitgaande van een schooljaar van 40 weken is de ROI gelijk aan 1,5 schooljaar.
 34. 34. Samenvatting Probleemstelling bestaat 1 hoofdvraag & 5 Deelvragen
 35. 35. Samenvatting Onderzoeksaanpak levert Het theoretische kader
 36. 36. Samenvatting Onderzoeksresultaat levert Huidige situatie 3e leerjaar VNC
 37. 37. Samenvatting Antwoorden op de deelvragen Levert Antwoord op de Hoofdvraag
 38. 38. Samenvatting 21 aanbevelingen op het gebied teamstructuur, mentaal verzuim, interne verzuimbegeleiding, management, planning, leidinggeven, storingen en opleidingen Implementatieplan
 39. 39. Persoonlijke reflectie
 40. 40. Persoonlijke reflectie Persoonlijk vind ik het switchen van Delta Lloyd naar Via Nova College erg vervelend, omdat het mij veel moeite en tijd heeft gekost om de informatie van VNC boven water te krijgen. Ook heb ik ervaren hoe moeilijk het is om een bedrijfskundig probleem zo te formuleren dat het direct de goedkeuring van de opdrachtgever krijgt. Na het schrijven van deze scriptie ben ik ervan overtuigd dat ik nog sterker in mijn schoenen zal staan om een bedrijfskundig probleem op te kunnen lossen. Mijn doorzettingsvermogen heeft mij gebracht tot het einde van deze opleiding wat niet altijd even gemakkelijk is geweest. Daarom ben ik zo blij dat mijn familie dit heugelijke feit samen met mij mee mag maken.
 41. 41. Vragen(v)uurtje

×