Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Praktiline projektijuhtimine

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 2 Ad
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (14)

Advertisement

Similar to Praktiline projektijuhtimine (20)

Advertisement

Praktiline projektijuhtimine

  1. 1. Praktiline  projektijuhtimine   ©Algis  Perens   Projekt  “Efektiivsuse  suurendamine”     Ettevõttes  toimub  kahte  liiki  tootmine.  Üks  osa  on  seeriatoodanguna  toodetavad   tooted,  millele  on  pikaajaliste  lepingutega  tagatud  stabiilne  ja  kindel  klientuur.   Teine   osa   on   aga   projektipõhised   tooted,   mille   korral   igat   kliendi   tellimust   käsitletakse  kui  iseseisvat  projekti.     Ettevõtte   kogukasumist   on   aastaid   teenitud   seeriatoodangu   toodetega   60%   ja   projektipõhiste  toodetega  40%.       Seoses   konkurentsi   tihenemise   ja   majanduskeskkonnas   toimunud   muutustega   on  ette  näha,  et  seeriatoodetelt  teenitav  kasum  kahaneb  lähiaastatel  kuni  40%.   Seoses   sellega   võib   ettevõtte   kogukasum   kahaneda   kuni   24%.   Seda   muidugi   ainult   juhul,   kui   projektipõhiste   toodete   kasumlikkust   ja   müügimahtu   suudetakse   säilitada.   Kui   aga   ka   projektipõhistelt   toodetavate   toodete   kasum   peaks  langema,  siis  on  kogukasumi  kahanemine  veelgi  suurem.     Kujunenud   situatsioonist   väljapääsu   leidmiseks   kutsuti   appi   välised   konsultandid.   Peale   kolme   viimase   aasta   majandustegevuse   analüüsi,   turutrendide   ja   tulevikuprognoosidega   tutvumist   pakkusid   nad   välja   kolm   võimalikku  lahendust:   1. mitte  midagi  ette  võtta  ja  leppida  olukorraga   2. seeriatoodangu   kasumlikkuse   vähenemise   takistamiseks   otsida   kulude  kokkuhoiu  võimalusi   3. suurendada  projektipõhise  tootmise  osakaalu.     Konsultantide   esmane   analüüs   näitas,   et   võimalused   seeriatoodangu   kasumlikkuse  säilitamiseks  läbi  kulude  kokkuhoiu  on  praktiliselt  nullilähedased.   Projektipõhise   tootmise   osakaalu   suurendamiseks   ning   kogukasumi   säilitamiseks  peaks  aga  oluliselt  suurendama  müüki  ja  projektipõhise  tootmise   efektiivsust.       Samas   pakkusid   nõustajad   välja   ka   esialgse   projekti   plaani   projektipõhise   tootmise   osakaalu   suurendamiseks.   Nende   arvates   tuleb   käivitada   arendusprojekt,   mille   käigus   töötatakse   välja   uus   müügi-­‐   ja   projektijuhtimissüsteem.   Oma   ettepanekus   jaotasid   nad   projekti   järgmisteks   etappideks:   1. projekti  lähteülesande  koostamine  ja  planeerimine   2. detailse  teostatavus-­‐  ja  tasuvusanalüüsi  koostamine   3. uue  müügi-­‐  ja  projektijuhtimise  süsteemi  väljatöötamine   4. uue  müügi-­‐  ja  projektijuhtimise  süsteemi  juurutamine   5. projekti  lõpetamine  ja  kokkuvõtete  tegemine.     Esmase   hinnangu   põhjal   oleks   projekti   kestuseks   üks   aasta   ja   maksumuseks       100   000   €.   Eeldatakse,   et   peale   projekti   elluviimist   suudetakse   säilitada   olemasolev  kasumlikkus  300  000  €  aastas.        
  2. 2. Praktiline  projektijuhtimine   ©Algis  Perens   Selle  või  mõne  analoogse  juhtumi  ja  koolitusel  antava  lisainformatsiooni  baasil   leiavad  praktiliste  rühmatööde  käigus  vastuse  järgmised  küsimused:   1. Miks  on  muutuste  elluviimiseks  antud  situatsioonis  mõttekas  kasutada   projektijuhtimise  meetodit?   2. Milline  peab  olema  projekti  lähteülesanne?   3. Millised  on  projekti  huvi-­‐  ja  sihtgrupid  ning  kasusaajad?   4. Kuidas  tuleb  läbi  viia  projekti  planeerimine?   5. Keda  tuleb  kindlasti  planeerimise  protsessi  kaasata?   6. Milliseid  teemasid  tuleb  käsitleda  projekti  algusnõupidamisel?   7. Kuidas  jälgida  projekti:   a. ajagraafikus  püsimist   b. eelarvest  kinnipidamist   c. vahe-­‐  ja  lõpptulemuse  kvaliteeti   ning  millised  on  võimalused  kõrvalekalletele  reageerimiseks?   8. Kuidas  hinnata  projekti  lõpptulemust?   9. Milliseid  teemasid  peab  kindlasti  käsitlema  projekti  lõppnõupidamisel?  

×