Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Aja efektiivne kasutamine 2010
Teemad <ul><li>TEEMAD </li></ul><ul><li>Ajakasutuse hetkeolukorra määratlemine </li></ul><ul><li>Eesmärkide püstitamine </...
Kursuse eesmärk <ul><li>Koolituse läbiviijale </li></ul><ul><li>Tutvustada efektiivse ajakasutuseni jõudmise võimalusi. </...
Kursuse ülesehitus <ul><li>Ajakasutuse hetkeolukorra määratlemine </li></ul><ul><li>Eesmärkide püstitamine </li></ul><ul><...
Sissejuhatus A ja e fektiivne k asutamine/ A lgis P erens
Sissejuhatus A ja e fektiivne k asutamine/ A lgis P erens
Praktikast <ul><li>Keskmiselt 12% tegevustest on välditavad (väga vähestel alla 5% või üle 15% välditavaid tegevusi). </li...
Mis on aja plaanimine? <ul><li>Kas meie või aeg – üks kahest on teise isand. </li></ul><ul><li>Aja plaanimine - see on kun...
Mis on aja plaanimine? <ul><li>Alati peaks silmas pidama seda, et </li></ul><ul><li>aega ei saa ladustada või juurde toota...
Hetke olukorra määrat- lemine Ees- märkide püstita- mine Planeerimine Plaanitu elluviimine Kontroll <ul><li>Analüüsi oma...
Kursuse ülesehitus <ul><li>Ajakasutuse hetkeolukorra määratlemine </li></ul><ul><li>Eesmärkide püstitamine </li></ul><ul><...
Eesmärkide püstitamine ja formuleerimine <ul><li>Enne eesmärkide püstitamist peaks ma endale selgeks tegema, millised on m...
<ul><li>Igal eesmärgi sõnastamisel peab jälgima, et hea eesmärk on: </li></ul><ul><ul><li>selge  (selge, arusaadav ja kon...
<ul><li>Võta leht paberit ja märgi endale üles, mida sa tahad saavutada: </li></ul><ul><ul><li>personaalselt </li></ul></u...
Püstita realistlikud eesmärgid <ul><li>Ära võta endale korraga liiga palju ülesandeid. </li></ul><ul><li>Ära võta endale l...
Aja plaanimise kuldreegel Tööaeg 60% planeeritud tegevused 20% ootamatud tegevused 20% spontaansed tegevused A ja e fe...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Aja efektiivne kasutamine

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Aja efektiivne kasutamine

 1. 1. Aja efektiivne kasutamine 2010
 2. 2. Teemad <ul><li>TEEMAD </li></ul><ul><li>Ajakasutuse hetkeolukorra määratlemine </li></ul><ul><li>Eesmärkide püstitamine </li></ul><ul><li>Aja plaanimine </li></ul><ul><li>Plaanitu elluviimine </li></ul><ul><li>Tehtu kontroll </li></ul><ul><li>Kokkuvõtteks </li></ul>Käesoleva programmi kirjalike materjalide paljundamine ja levitamine ilma koostaja nõusolekuta ei ole lubatud A ja e fektiivne k asutamine/ A lgis P erens
 3. 3. Kursuse eesmärk <ul><li>Koolituse läbiviijale </li></ul><ul><li>Tutvustada efektiivse ajakasutuseni jõudmise võimalusi. </li></ul><ul><li>Osalejatele </li></ul><ul><li>Leida 2-3 võtet, mida annab igapäevaselt kasutada. </li></ul>A ja e fektiivne k asutamine/ A lgis P erens
 4. 4. Kursuse ülesehitus <ul><li>Ajakasutuse hetkeolukorra määratlemine </li></ul><ul><li>Eesmärkide püstitamine </li></ul><ul><li>Aja plaanimine </li></ul><ul><li>Plaanitu elluviimine </li></ul><ul><li>Tehtu kontroll </li></ul><ul><li>Isiksuse tüübid ja aja plaanimine </li></ul><ul><li>Kokkuvõtteks </li></ul>A ja e fektiivne k asutamine/ A lgis P erens
 5. 5. Sissejuhatus A ja e fektiivne k asutamine/ A lgis P erens
 6. 6. Sissejuhatus A ja e fektiivne k asutamine/ A lgis P erens
 7. 7. Praktikast <ul><li>Keskmiselt 12% tegevustest on välditavad (väga vähestel alla 5% või üle 15% välditavaid tegevusi). </li></ul><ul><li>Juhtidel on keskmiselt 14% tegevustest on delegeeritavad. </li></ul><ul><li>Keskmiselt 22% juhtudest on ajakulu tööle liiga suur või liiga väike. </li></ul>A ja e fektiivne k asutamine/ A lgis P erens
 8. 8. Mis on aja plaanimine? <ul><li>Kas meie või aeg – üks kahest on teise isand. </li></ul><ul><li>Aja plaanimine - see on kunst kasutada oma aega optimaalselt. </li></ul><ul><li>Olulisemad märksõnad oleksid siin: </li></ul><ul><ul><li>aja optimaalne plaanimine </li></ul></ul><ul><ul><li>prioriteetide sättimine ja jälgimine </li></ul></ul><ul><ul><li>“ ajaröövlite” ellimineerimine </li></ul></ul>A ja e fektiivne k asutamine/ A lgis P erens
 9. 9. Mis on aja plaanimine? <ul><li>Alati peaks silmas pidama seda, et </li></ul><ul><li>aega ei saa ladustada või juurde toota; aeg kulub. </li></ul><ul><li>kaotatud aega ei saa üles leida ja kaotatud aeg ei tule kunagi tagasi. </li></ul><ul><li>te kingite ära oma aega, kui te teete valesid või mittevajalikke töid või kui te teete õigeid töid valesti. </li></ul><ul><li>Inimeste potentsiaalist kasutatakse tavaliselt ära </li></ul><ul><li>ainult napp 40%. </li></ul><ul><li>Sageli kaotame me aega seepärast, et meil puuduvad selged </li></ul><ul><li>eesmärgid, </li></ul><ul><li>plaani ja </li></ul><ul><li>prioriteedid. </li></ul>A ja e fektiivne k asutamine/ A lgis P erens
 10. 10. Hetke olukorra määrat- lemine Ees- märkide püstita- mine Planeerimine Plaanitu elluviimine Kontroll <ul><li>Analüüsi oma </li></ul><ul><li>tööharjumusi </li></ul><ul><li>perioodilisi tegevusi </li></ul><ul><li>töökohta </li></ul><ul><li>igapäevaseid tegevusi </li></ul><ul><li>Tee kindlaks oma </li></ul><ul><li>tugevad ja nõrgad </li></ul><ul><li>küljed </li></ul><ul><li>Koosta </li></ul><ul><li>aasta </li></ul><ul><li>kuu </li></ul><ul><li>nädal </li></ul><ul><li>päev plaanid </li></ul>Aja plaanimise efektiivsemaks muutmine <ul><li>Väldi </li></ul><ul><li>väikeseid ja </li></ul><ul><li>suuri </li></ul><ul><li>katkestusi </li></ul><ul><li>Muuda harjumuseks </li></ul><ul><li>päeva </li></ul><ul><li>nädala </li></ul><ul><li>kuu </li></ul><ul><li>aasta </li></ul><ul><li>kokkuvõte tegemine </li></ul><ul><li>Püstita </li></ul><ul><li>tööalased ja </li></ul><ul><li>isiklikud eesmärgid </li></ul><ul><li>jälgides nende kooskõla </li></ul><ul><li>Ära allu </li></ul><ul><li>ootamatutele </li></ul><ul><li>impulssidele </li></ul><ul><li>Keskendu olulisele </li></ul>Jälgi prioriteete <ul><li>Määratle oma </li></ul><ul><li>rollid </li></ul>A ja e fektiivne k asutamine/ A lgis P erens
 11. 11. Kursuse ülesehitus <ul><li>Ajakasutuse hetkeolukorra määratlemine </li></ul><ul><li>Eesmärkide püstitamine </li></ul><ul><li>Aja plaanimine </li></ul><ul><li>Plaanitu elluviimine </li></ul><ul><li>Tehtu kontroll </li></ul><ul><li>Isiksuse tüübid ja aja plaanimine </li></ul><ul><li>Kokkuvõtteks </li></ul>A ja e fektiivne k asutamine/ A lgis P erens
 12. 12. Eesmärkide püstitamine ja formuleerimine <ul><li>Enne eesmärkide püstitamist peaks ma endale selgeks tegema, millised on minu: </li></ul><ul><ul><li>rollid </li></ul></ul><ul><ul><li>põhifunktsioonid </li></ul></ul><ul><ul><li>tugevad ja nõrgad küljed </li></ul></ul>A ja e fektiivne k asutamine/ A lgis P erens
 13. 13. <ul><li>Igal eesmärgi sõnastamisel peab jälgima, et hea eesmärk on: </li></ul><ul><ul><li>selge (selge, arusaadav ja konkreetne eesmärk on motiveeriv) </li></ul></ul><ul><ul><li>mõõdetav (olemas peavad olema parameetrid, mis lubavad otsustada, kas eesmärk on saavutatav) </li></ul></ul><ul><ul><li>saavutatav (realistlik, kuid samas väljakutset esitav. Ei tohi realiseeruda iseenesest.) </li></ul></ul><ul><ul><li>kooskõlas (ei lähe vastuollu sinu teiste eesmärkidega) </li></ul></ul><ul><ul><li>ajastatud (vajalik on täpne ajaplaan) </li></ul></ul>Eesmärkide püstitamine ja formuleerimine A ja e fektiivne k asutamine/ A lgis P erens
 14. 14. <ul><li>Võta leht paberit ja märgi endale üles, mida sa tahad saavutada: </li></ul><ul><ul><li>personaalselt </li></ul></ul><ul><ul><li>finantsiliselt </li></ul></ul><ul><ul><li>tööalaselt </li></ul></ul><ul><ul><li>perekondlikult </li></ul></ul><ul><ul><li>ühiskondlikult </li></ul></ul><ul><li>Iga valdkonna kohta esitage endale enne eesmärgi püstitamist järgmised kolm küsimust: </li></ul><ul><ul><li>Mis on mulle tähtis? </li></ul></ul><ul><ul><li>Mida ma tahan saavutada? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kui ma selle saavutan, kas ma olen siis endaga rahul? </li></ul></ul>Eesmärkide püstitamine ja formuleerimine A ja e fektiivne k asutamine/ A lgis P erens
 15. 15. Püstita realistlikud eesmärgid <ul><li>Ära võta endale korraga liiga palju ülesandeid. </li></ul><ul><li>Ära võta endale liiga raskeid ülesandeid. </li></ul><ul><ul><li>Iga seatud eesmärgi puhu vasta järgmistele küsimustele </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mida ma tegelikult tahan saavutada? Millise eesmärgi poole ma püüdlen? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mis on juba täna olemas, mida ma selle eesmärgi saavutamiseks vajan? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kas minu olemasolevatest oskustest ja kogemustest piisab ülesande lahendamiseks? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Millised võimalused ja vahendid on veel minu käsutuses? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Millised võimalused ja vahendid ma valin ülesande lahendamiseks ja miks? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kas mul on piisavalt aega uute teadmiste omandamiseks? </li></ul></ul></ul><ul><li>Vajaduse korral lükka vähemtähtsad ülesanded kõrvale. </li></ul><ul><ul><li>Tähtsad ülesanded jäta plaani. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vähetähtsad ülesanded elimineeri. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vähem tähtsad, aga siiski olulised ülesanded lükka edasi. </li></ul></ul>A ja e fektiivne k asutamine/ A lgis P erens
 16. 16. Aja plaanimise kuldreegel Tööaeg 60% planeeritud tegevused 20% ootamatud tegevused 20% spontaansed tegevused A ja e fektiivne k asutamine/ A lgis P erens

×