Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Definasi dan Aktiviti Dunia Seni Visual

5,012 views

Published on

 • Be the first to comment

Definasi dan Aktiviti Dunia Seni Visual

 1. 1. AKTIVITI DANPENGERTIAN Next
 2. 2. BIDANG Menggambar Membuat Corak dan Rekaan Membentuk dan Membuat Binaan Mengenal Kraf Tradisional Prev Next
 3. 3. MENGGAMBARMenggambar merupakan salah satu bidang dalam SeniVisual di peringkat Sekolah  Rendah.  Bidang  menggambar  menegaskan  perkembangan persepsi dan kemahiran serta kemampuan muridterhadap aspek melukis serta kegiatan membuat gambardengan pelbagai media dan teknik yang menekankanaspek ruang, struktur, imbangan dan komposisi.Antara kegiatan dalam bidang ini ialah: Prev Next
 4. 4. MENGGAMBAR Lukisan StensilanCatan RenjisanKolaj Percikan Montaj Gurisan Cetakan Capan Resis Mozek Gosokan Poster Prev Next
 5. 5. LUKISANLukisan merupakan kerja-kerja peringkat awal bagimenghasilkan kesan garisan dalam usaha untukmenimbulkan sesuatu imej dengan menggunakan mediakering atau media basah ( bukan sapuan ).Media yang sering digunakan adalah seperti pensil, kapur,pen, krayon, arang, pastel, pen marker dan pensil warna.Penggunaan warna dalam lukisan adalah terhad. jelasnyalukisan bermaksud garisan yang membentuk imej tanpamenggunakan warna atau warna yang terhad.Asas Sebelum Melukis1. objek/ item2. pencahayaan3. perspektif Prev Next
 6. 6. Lukisan Prev Next
 7. 7. CATANProses menyapu warna atau cat di atas sesuatu permukaan rata.TEKNIK BASAH ATAS KERINGTeknik ini melibatkan sapuan warna basah ke atas permukaan ngkering untuk menghasilkan kesan legap. Teknik ini banyakdigunakan kerana sesuai dengan beberapa jenis media dan agaksenang dikawal sapuan warnanya. Teknik ini juga bolehmenggunakan warna yang basah dan disapukan ke atas lapisanwarna yang telah kering bagi mendapatkan kesan lutsinar.Campuran warna yang hendak digunakan haruslah tidak pekat dantidak terlalu cair. Kertas hendaklah kering. Sapuan berus yangspontan adalah digalakkan.Warna disapu ke atas kertas lukisan yang kering. Mulakan denganlapisan yan nipis dan ditindih berperingkat-peringkat dengan tonyang semakin gelap. Untuk mendapatkan kesan transparensi,basahkan berus dan celup ke dalam warna yang cair, sapu di ataskertas lukisan. Biarkannya kering dan ulangi aktiviti yang sama. Prev Next
 8. 8. Catan Prev Next
 9. 9. GOSOKANProses menggosok dan merekod corak daripada permukaan yangberjalinan. Cara untuk merakamkan berbagai jalinan pada sesuatupermukaan. Penerokaan melalui deria sentuh yang terdapat disekeliling murid.Apabila salah satu atau kedua-dua objek digerakkan di antara satusama lain, maka gosokan akan terhasil. Kesan jalinan tampakdiperolehi dengan menggosok dakwat, pensel, kapur ke atassekeping kertas yang diletakkan di atas suatu permukaan yangberjalinan. Satu eksplorasi permukaan bagi mengembangkanpemahaman dalam penggunaan jalinan dan ton.Kamus Dewan: gosokan bermakna bergeser, bergesel, menggosokdengan (tangan, barang dll) menggunakan sesuatu untukmenggosok.Glosari Seni Lukis : gosokan bermakna pemindahan reka bentukatau corak dari sesuatu permukaan ke permukaan lain dengan caramenggosokkan pensel di atas permukaan yang hendak dipindahkan. Prev Next
 10. 10. Gosokan Prev Next
 11. 11. RESISSatu aktiviti menggambar yang dihasilkan dari warna basah dancontengan lilin. Lilin digunakan untuk menutup kawasanpermukaan kertas atau kain.Gambar dihasilkan menerusi sapuan warna basah atau cat basah diatas permukaan kertas yang disapu lilin. Lilin digunakan sebagaipenghadang untuk melindungi warna asal atau warna asli sesuatupermukaan daripada terkena warna baru. Lilin/ krayon lilinbertindak sebagai alat untuk membuat garisan atau lakaran di ataskertas dan diwarnakan permukaannya. Permukaan kertas yangdiliputi lilin tidak akan menyerap warna.Resis boleh juga dijalankan dengan cara menggunakan tindihan lilindan menyapu warna secara berperingkat dari warna terang kegelap.Glosari Seni Lukis: resis didefinisikan sebagai suatu kaedah melukiscat air dengan menyapu cat ke permukaan yang telah disapukanlilin di bahagian yang tidak hendak dicat atau diwarnakan. Prev Next
 12. 12. Resis Prev Next
 13. 13. MEMBUAT CORAK DAN REKAANCORAK TERANCANG CORAK TIDAK TERANCANG  Lukisan  Catan  Pualaman  Cetakan  Tiupan  Capan  Titisan  Lipatan dan Ikatan dan guntingan Celupan  Resis  Percikan dan  Kolaj Renjisan  Kaligrafi Stensilan Prev Next
 14. 14. CETAKANSatu proses kerja seni menggunakan dakwat yang diciptamelalui perpindahan dakwat ke atas satu permukaanProses perpindahan imej yang berdakwat daripada satupermukaan blok kepada permukaan lain seperti kertas ataukain.Satu proses penerapan blok, plat atau skrin ke atas sesuatupermukaan kertas, kain atau bahan yang lain. Proses ulanganimej daripada satu permukaan yang disediakan ke atas sesuatupermukaan lain.Proses menghasilkan imej di atas permukaan rata. Imej ataugambar yang dihasilkan dengan menggunakan acuan plat.Cetakan juga bererti mengecap corak atau gambar yang samadengan menggunakan alatan tertentu seperti kertas, kain ataubahan-bahan lain. Prev Next
 15. 15. Cetakan Prev Next
 16. 16. LIPATAN DAN GUNTINGANMerupakan satu aktiviti membentuk objek atau corak.Kaedah yang digunakan secara melipat kertas tertentu,mengguntingkan dan menampalkannya pada permukaanbahagian kertas yang lainMenghasilkan corak positif dan negatif Prev Next
 17. 17. TIUPANMenggunakan teknik tiupan warna ke atas sesuatu permukaanuntuk mendapatkan kesan garisan. Prev Next
 18. 18. MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN  Arca Timbul  Assemblaj  Mobail  Stabail  Model  Diorama  Boneka  Origami  Topeng Muka Prev Next
 19. 19. Stabail ialah satu reka bentuk 3 Dimensi yang tidak bergerak. STABAILStabail ialah satu binaan seperti mobail yang boleh bergeraktapi tidak terawang-awang kerana kedudukan kakinyasahaja boleh bergerak.Bahan atau bahagaian dicantum dengan tali/benang padasatu palang yang tidak boleh bergerak. Stabail tidakmempunyai sendi-sendi dimana bahan atau bahagian yangdicantum boleh bergerak secara terawang-awang.Rekaan stabail boleh dipelbagaikan mengikut kreativitimurid dengan menggunakan bahan-bahan yang ada danmudah didapati.Stabail boleh digantung di dinding, tingkap, atau pintu siling.Stabail ialah satu reka bentuk 3 Dimensi yang tidakbergerak. Prev Next
 20. 20. Stabail Prev Next
 21. 21. TOPENG MUKATopeng ialah sejenis alat yang direka untuk menutupsebahagian atau keseluruhan kepalaKebiasaanya digunakan untuk persembahan tarian, upacarakebudayaan ataupun hiasan dindingJenis topeng ialah topeng mata, topeng muka dan topengserkup, Prev Next
 22. 22. MENGENAL KRAF TRADISIONAL Batik  Alat Domestik Tekat  Alat Permainan Ukiran Alat Pertahanan Tenunan Diri Anyaman Alat Perhiasan Tembikar Diri Prev Next
 23. 23. TEMBIKARSatu seni kraf tradisional yang menggunakan bahantaratanah liat, dibentuk, dibakar dan digilapkan.Tembikar dikeringkan dengan cara mendedahkannya dibawah pancaran matahari, dan dibakar secara dedah ataudalam tanurTembikar merupakan karya 3 Dimensi dan bermula sejakzaman primitif lagi.BuyungBekas air mempunyai leher dan badan bersaiz besar danbahagian badan berbentuk bulat penuh serta mempunyaipermukaan yang licin tanpa hiasan. Pada asalnya buyungdibentuk tanpa bahagian kaki seperti labu lesap. Buyungberkaki hanya diperoleh dari Sayong. Umumnya buyungmempunyai bahagian leher dan badan. Prev Next
 24. 24. Tembikar - buyung Prev Next
 25. 25. ALAT PERMAINAN - GASINGGasing merupakan sejenis permainan boleh berputar padapaksinya, sambil mengimbang pada satu titik. Gasingmerupakan permainan tradisional orang-orang Melayu sejakdahulu lagi.Gasing dibuat daripada kayu bebaru, kemuning, merbau,rambai, durian atau kundang. Kayu tersebut akan ditakik-takik dan dikikis sehingga menjadi bentuk gasing.Tali gasing dibuat daripada kulit pokok bebaru. Tapisekarang tali gasing dibuat daripada tali nilon.Antara jenis gasing ialah gasing piring, pangkah, jantung dansebagainya. Prev Next
 26. 26. Gasing Prev Next

×