Koha circulació

1,278 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Koha circulació

 1. 1. CIRCULACIÓPodem accedir a les funcions de circulació des de diferentsllocs. A la pàgina principal de l’entorn staff hi ha algunsenllaços ràpids per fer préstecs i devolucions. Per veure totesles funcions de circulació, cal que vagis al mòdul decirculació, accessible des de totes les pàgines a la partsuperior esquerra
 2. 2. CIRCULACIÓUn cop a circulació, pots saltar entre funcions mitjançant:- ALT+Q: salta a la cerca la catàleg- ALT+U: préstecs (no funciona en MAC)- ALT+R: devolucions
 3. 3. CIRCULACIÓPréstecsPer començar el procés de préstec cal introduirel codi de barres de l’usuari o part del seu nom.La opció de préstec apareix a 3 llocs:- A la part superior del menú de l’entorn staff- En el registre d’usuari- Sota la casella de cerca ràpida de la pàgina decirculació
 4. 4. CIRCULACIÓPréstecsPer prestar un exemplar a un usuari podem:- A la pantalla de préstec hi ha una casella per introduir elcodi de barres.
 5. 5. CIRCULACIÓPréstecsSi el codi de barres no existeix, saltarà un enllaç al formularide catalogació ràpida per introduir l’exemplar.
 6. 6. CIRCULACIÓPréstecsUn cop fet el préstec, a la part inferior de la pàgina apareix elresum de préstecs de l’usuari i les reserves.
 7. 7. CIRCULACIÓPréstecsDes del llistat de reserves podem cancel·lar-les totes osuspendre-les.
 8. 8. CIRCULACIÓPréstecsSi hi ha notes sobre el registre d’usuari apareixeran a la dretade la casella de préstec per tal que siguin fàcils de veure pelsbibliotecaris de préstec.Si l’usuari té reserves esperant a la biblioteca, tambéapareixerà un missatge a la dreta de la casella de cerca per talque el bibliotecari de préstec vegi fàcilment que hi ha un altredocument per l’usuari.
 9. 9. CIRCULACIÓPréstecsUn cop hem fet tots els préstecs, podem imprimir un rebut. Sitriem “Recibo” imprimirem un comprovant de tots elsdocuments que l’usuari té en préstec. Si seleccionem “Reciborápido” imprimirem només els documents que li hem prestatavui.
 10. 10. CIRCULACIÓPréstecsUn cop hem fet tots els préstecs, podem imprimir un rebut. Sitriem “Recibo” imprimirem un comprovant de tots elsdocuments que l’usuari té en préstec. Si seleccionem “Reciborápido” imprimirem només els documents que li hem prestatavui.
 11. 11. CIRCULACIÓNotes de préstecSi prestem un ítem que té diferents parts i has afegit aquestainformació al subcamp 3 del registre d’exemplar, el sistemamostrarà un missatge informant que l’exemplar té materiald’acompanyament.
 12. 12. CIRCULACIÓNotes de préstecHi ha vegades que el sistema ens avisa que, en principi,l’usuari no pot treure llibres en préstec.1) Quan té el compte bloquejat per la biblioteca2) Quan l’usuari ha de confirmar la seva adreça
 13. 13. CIRCULACIÓNotes de préstec3) Quan hem notificat que l’usuari ha perdut el carnet
 14. 14. CIRCULACIÓAlertes de préstecEn altres casos, apareixen alertes en groc. Aquestes alertescaldrà confirmar-les abans de poder continuar amb elspréstecs.1) L’usuari té sancions (deutes)2) L’exemplar té reserves
 15. 15. CIRCULACIÓAlertes de préstec3) L’exemplar ja està prestat per aquest usuari4) L’exemplar està prestat per un altre usuari
 16. 16. CIRCULACIÓAlertes de préstec5) L’exemplar no es prestaAltres alertes:6) L’usuari té massa préstecs7) L’exemplar no es pot tornar a renovar8) No s’ha trobat el codi de barres
 17. 17. CIRCULACIÓAlertes de préstec9) L’exemplar està marcat com a perdut10) En cas que l’exemplar tingui una edat recomanada, ensn’alerta si l’usuari no compleix la recomanació.
 18. 18. CIRCULACIÓRenovacionsEls ítems en préstec es poden renovar segons els criterisestablerts a la configuració.Si ho permets, els usuaris podran renovar els seus préstecsvia OPAC.Per renovar els ítems que un usuari té en préstec, vés a laseva pàgina de detalls o la de préstecs.
 19. 19. CIRCULACIÓRenovacionsA la columna de renovacions veiem quantes vegades s’harenovat un exemplar i la casella per seleccionar-lo. Marca elsexemplars que vols renovar i clica “Renovar o regresar ítemsseleccionados”, o renova tots els préstecs clicant “Renovartodos”
 20. 20. CIRCULACIÓRenovacionsMalgrat poden existir limitacions a les renovacions, potsignorar aquestes limitacions i renovar el préstec igualment.
 21. 21. CIRCULACIÓDevolucionsLes devolucions dels préstecs es poden fer des de diversosllocs.Part superior del mòdul staffLa opció “Devolución” a la barra de cerca ràpida de Circulació
 22. 22. CIRCULACIÓDevolucionsL’enllaç a devolucions des del sumari de préstecs de l’usuariLa pàgina de devolucions al menú de circulació
 23. 23. CIRCULACIÓDevolucionsPer tornar un document, introduïm el codi de barres a lacasella de devolucióSota, apareixerà un quadre amb els tots els exemplars tornats
 24. 24. CIRCULACIÓDevolucionsQuan fem el retorn d’un document, el sistema pot mostrardiversos missatges1) Si estàs retornant un document que té materiald’acompanyament, sortirà un missatge2) Si l’exemplar té unareserva, el sistemaens n’advertirà
 25. 25. CIRCULACIÓDevolucionsClicant a la opció de “Confirmar reserva” l’estat de l’exemplarpassarà a “Esperando” per tal que l’usuari que ha fet lareserva el reculli a la biblioteca.Si trio “Imprimir recibo y confirmar”, l’exemplar tambépassarà a “Esperando” per ser recollit i s’imprimirà un rebutamb la informació de l’usuari que ha fet la reserva.Ignorant la reserva, la reserva es mantindrà però l’estat del’exemplar serà “Disponible” (aquesta acció no cancel·la lareserva)
 26. 26. CIRCULACIÓMissatges de circulacióEls missatges de circulació són missatges breus que elsbibliotecaris poden deixar als usuaris o al altres bibliotecaris, ique apareixeran durant la circulació.Afegir un missatge:Quan accedim a la pàgina de préstec de la fitxa d’usuari, a ladreta de la casella de préstec apareix la opció d’afegir noumissatge
 27. 27. CIRCULACIÓMissatges de circulacióQuan cliquem “Agregar un nuevo mensaje” hauràs de triar sivols afegir un missatge pels bibliotecaris o per l’usuari (si ésper l’usuari, els bibliotecaris també el veuran)Pots predefinir missatges que seleccionaràs des d’aquestafinestra, o redactar el missatge en aquell moment.
 28. 28. CIRCULACIÓMissatges de circulacióEls missatges en vermell i negreta són missatges que nomésveuran els bibliotecaris. Els que es mostren en itàlica normal,són missatges per l’usuari.A l’OPAC veuràquan es registri:
 29. 29. CIRCULACIÓReservesKoha permet fer reserves. En funció de la teva configuració, Koha potpermetre que un usuari reservi un exemplar per recollir-loposteriorment a la biblioteca.Fer reserves des del mòdul staff:Hi ha diverses maneres de fer-ho. La més senzilla és clicant“Reservar” a la part superior de qualsevol registre bibliogràfic.
 30. 30. CIRCULACIÓReservesAquesta opció també apareix al costat de cadascun delsregistres del resultat de cerca
 31. 31. CIRCULACIÓReservesUn cop cliquis a Reservas, se’t demanarà el codi de barres del’usuari (o part del seu nom) per qui vols fer la reserva.Si ho prefereixes, pots primer buscar l’usuari i un cop dins elseu registre clicar “Buscar para reservar”
 32. 32. CIRCULACIÓReservesAmb la opció “Buscar para reservar” s’obrirà una pantalla decerca del catàleg i, al llistat de resultats, sota cada registre, laopció de reservar per l’usuari seleccionat.Si vols reservar-ne més d’un,selecciona’ls del llistat i ves a“Hacer reserva” a la partsuperior del llistat
 33. 33. CIRCULACIÓReservesUn cop seleccionat l’ítem areservar, se’ns obrirà el formularide reserva:- Introdueix qualsevol nota queconsideris- La biblioteca de recollida- Data d’inici, si és diferent al’actual- Data final, si volem que escancel·li automàticament enaquella data
 34. 34. CIRCULACIÓReservesA continuació pots seleccionar si vols reservar la primeracòpia que estigui disponible o una específica.
 35. 35. CIRCULACIÓReservesEn cas que hagisfet reserva dediversosdocuments a lavegada, lapantalla quevisualitzaràs ésaquesta:
 36. 36. CIRCULACIÓGestió de reservesLes reserves es poden modificar ocancel·lar des de la pestanya dereserves que trobem a l’esquerra delsregistres bibliogràfics.
 37. 37. CIRCULACIÓGestió de reservesDes de la llista de reserves, pots modificar l’ordre de lesreserves, la localització de recollida i suspendre ocancel·lar la reserva
 38. 38. CIRCULACIÓGestió de reservesPer reordenar o eliminar reserves, seleccionem des de“Prioridad” o cliquem les fletxes a la dreta d’aquestacolumna.Si utilitzem les fletxes, haurem de clicar“Actualizar reserva(s)” per guardar elscanvis.
 39. 39. CIRCULACIÓGestió de reservesSi l’usuari vol suspendre la reserva fins nou avís, o finsuna data en concret, ho pots fer clicant el botó“Suspender” a la columna de la dreta.Clica “Actualizarreserva(s)” perguardar els canvis.
 40. 40. CIRCULACIÓGestió de reservesPer eliminar o cancel·lar una reserva, clica la creuvermella a la línia de la reserva. Per cancel·lar-ne mésd’una, pots triar “borrar” al desplegable de prioritat ialeshores “Actualizar reserva(s)”
 41. 41. CIRCULACIÓRebuda de reservesQuan els ítems que estan reservats es presten o estornen, el sistema recordarà al bibliotecari que l’ítem téreserves i donarà la opció de gestionar-les.Quan es retorna un exemplar amb reserva, el sistema etpreguntarà si confirmes i transfereixes la reserva.
 42. 42. CIRCULACIÓRebuda de reservesClicant a la opció de “Confirmar reserva” l’estat de l’exemplarpassarà a “Esperando” per tal que l’usuari que ha fet lareserva el reculli a la biblioteca.Si trio “Imprimir recibo y confirmar”, l’exemplar tambépassarà a “Esperando” per ser recollit i s’imprimirà un rebutamb la informació de l’usuari que ha fet la reserva.Ignorant la reserva, la reserva es mantindrà però l’estat del’exemplar serà “Disponible” (aquesta acció no cancel·la lareserva)
 43. 43. CIRCULACIÓRebuda de reservesUn cop confirmada la reserva, al registre d’usuari es veuràque la reserva ja està disponible per ser recollida “Esperando”
 44. 44. CIRCULACIÓRebuda de reservesAl registre d’exemplar també sortirà una nota, conformel’exemplar està reservat i pendent de ser recollit.
 45. 45. CIRCULACIÓCatalogació ràpidaAlgunes vegades els bibliotecaris de préstec necessiten afegirràpidament un exemplar que ha de sortir en préstec alsistema. Es fa mitjançant la funció “Catalogación rápida”Hi ha dues maneres d’arribar-hi.Des del menú d’inici del mòdul de circulació
 46. 46. CIRCULACIÓCatalogació ràpidaS’obrirà el mòdulde catalogació iun formulari breuper la catalogaciódel document.
 47. 47. CIRCULACIÓCatalogació ràpidaUn cop catalogat el registre, el sistema et demanarà les dadesde l’exemplar.L’altre via per accedir a la catalogació ràpida, és mitjançant elmissatge d’alerta que apareix quan intentes prestar unexemplar que no està a la base de dades
 48. 48. CIRCULACIÓCatalogació ràpidaS’obrirà el formulari de catalogació i, un cop guardat, elformulari de l’exemplar, amb el codi de barres que ja haviesintroduït per fer el préstec
 49. 49. Muchas Gracias!!!Info@orex.es

×