Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jackor smart girl.se

315 views

Published on

www.smartgirl.se - Jackor är ett måste i din garderob. Välj bland vårt stora utbud av jackor och investera i en klassisk jacka eller en lång kappa. Du kan hitta en täckjacka, väst, kavaj, en vinterjacka och mycket mera.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jackor smart girl.se

  1. 1. Jackor – SmartGirl.seJackor från www.Sm artG irl.se : Jackor är e tt m åste i d in gard e rob.Vä lj b land vå rt s to ra u tbud av jacko r och investe ra i en klassiskjacka e lle r en lång kappa. D u kan hitta en täck jacka, väs t, kavaj,en vin te rjacka och m ycke t m e ra.
  2. 2. Nu hoppas j ag du vet omj ackor och det är t yp. Omdu är int r esser ad av at t köpa kvinnor kl äder , skor ,kl änningar , j ackor , j eans, t -shir t s och andr a kvinnoor ganisat ioner t il l behör onl ine besök då denna hemsida:www.smartgirl.se
  3. 3. En jacka är en typ av ärm hip-e lle r m id j längd p lagg fö r övre de l av b åle n. F ör kläd e r ä ld re än m itte n an enav artonhund ratale t, en å tskilln ad ofta s tod m ed e tt lage r. En jacka är i allm änhe t kortare , s lu tar s traxned anför m id j och ofta lä ttare . Vissa jacko r är p å m odet, m edan and ra funge rar som skyddskläde r. anJackan är av så många olika typer: • En är att bäras i kallt väder, nämligen jacka parka eller huvor • Ball jacka för baseball spelare. • Blazer är dubbelknäppt, liten jacka. • Bolero är en typ av jacka som bärs av tjur soldater eller matadorer. • En jacka för kockar är också ofta bärs av kockar. • Smokingar att bäras på middagsbjudningar. • Duffle jacka, Duster jacka och Donkey jacka är också vanliga. • Flanell jackan är tillverkad av flanell tyg som vanligen används i babyplagg. • Harrington jacka är av låg vikt och längd till midjan. • Fleecejacka är ofta tillverkade av syntetiska ull fiber. • Jeans jacka är en unisex plagg, som oftast är omtyckt i varmt väder, bara för att ge ett smart utseende till dina kläder. Det hade varierande längd. Någon gång kort till midjan och ibland lite lång, inte för länge. • Badvakt jacka för att bada. • I Mess jacka längden är lång och bärs av militärer. • Regnjacka kan vara små eller stora längd för att rädda dig från regn, det är också en slags jacka. • Riders val ridjacka finns även • Trenchcoat, kavaj och raka jackor är också varierande typer av jackor.

×