Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stavovi zdravstvenih djelatnika o cijepljenju protiv COVID-19

1,077 views

Published on

Devet komora u zdravstvu provelo je u siječnju 2021. veliko istraživanje stavova o cijepljenju protiv COVID-19 u kojem je sudjelovalo skoro 9.000 članova.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Stavovi zdravstvenih djelatnika o cijepljenju protiv COVID-19

 1. 1. Anketno istraživanje stavova zdravstvenih djelatnika o cijepljenju JAVNOZDRAVSTVENA KAMPANJA IMAŠ ZNANJE, BUDI PRIMJER! Zagreb, siječanj 2021.
 2. 2. Istraživanje provelo devet komora
 3. 3. O istraživanju  U istraživanju je korišten metodološki pristup i anketni upitnik iz projekta Cosmo, zajedničkog istraživanja Robert Koch Instituta i Erfurtskog sveučilišta te drugih partnera https://projekte.uni-erfurt.de/cosmo2020/web/  Istraživanje je provedeno u prvoj polovici siječnja 2021., među cjelokupnim članstvom devet zdravstvenih komora  u istaživanje je sudjelovalo 8.844 zdravstvena djelatnika: liječnici, medicinske sestre/tehničari, fizioterapeuti, ljekarnici, doktori dentalne medicine, primalje, sanitarni inženjeri, radiološki tehnolozi, radni terapeuti, medicinsko- laboratorijski djelatnici, medicinski biokemičari i psiholozi zaposleni u zdravstvu.  Anketa ima 12 pitanja i demografski dio (županija, dob, spol, radno mjesto).  Cilj ankete je dobiti uvid u stavove zdravstvenih djelatnika o epidemiji koronavirusa i o cijepljenju protiv COVID-19.
 4. 4. Model psiholoških prediktora odluke o cijepljenju POVJERENJE (Confidence) Razina povjerenja u učinkovitost i sigurnost cijepljenja, zdravstveni sustav i motive donositelja odluka (Potpuno sam uvjeren da će cijepljenje protiv COVID-19 biti sigurno.) SAMOZADOVOLJSTVO (Complacency) Percepcija rizika od bolesti i smatraju cijepljenje neophodnim (Cijepljenje protiv COVID-19 je suvišno jer COVID-19 ne predstavlja veliku prijetnju) KALKULACIJA (Calculation) Opseg aktivnog traženja informacija i svjesne procjene koristi i rizika cijepljenja (Ako ću razmišljati o cijepljenju protiv COVID-19, pažljivo ću izvagati koristi i rizike kako bih donio najbolju moguću odluku.) KOLEKTIVNA ODGOVORNOST (Collective responsibility) Opseg prosocijalne motivacije da vlastitim cijepljenjem pridonesu smanjenju prijenosa bolesti i neizravno zaštite druge (Ako su svi cijepljeni protiv COVID-19, i mene ne treba cijepiti). https://projekte.uni-erfurt.de/cosmo2020/web/topic/impfung/10-impfungen/; Cornelia Betsch et al: Development of a measure assessing the 5C psychological antecedents of vaccination Ispitanici su ocjenjivali svoje slaganje s tvrdnjama na skali od 1 – 7 (ne slažem se- slažem se.
 5. 5. Zaključci VJEROJATNOST ZARAZE I OPASNOST OD BOLESTI COVID-19 19 % ispitanika je bilo zaraženo novim koronavirusom ili vjeruje da je bilo zaraženo  ispitanici u podjednakom broju procjenjuju vjerojatnost da se zaraze, kao i opasnost bolesti COVID-19 u slučaju zaraze (56 %; 55 %) 53 % ispitanika se cijepilo od gripe PSIHOLOŠKI PREDIKTORI ODLUKE O CIJEPLJENJU Ispitanici jednakom ocjenom ocjenjuju sigurnost cjepiva, kao i važnost procjene rizika/koristi od cijepljenja (5,4*)  76 % ispitanika cjepivo smatra sigurnim (povjerenje), a 72 % pažljivo važe rizike/koristi od cjepiva (kalkulacija) 12 % smatra cijepljenje nepotrebnim jer smatraju da COVID-19 nije velika prijetnja (samozadovoljstvo) 15 % smatra da ako se svi ostali cijepe, oni se ne moraju cijepiti (kolektivna neodgovornost) *Skala od 1 – 7 slaganja s tvrdnjom (ne slažem se- slažem se).
 6. 6. Zaključci Spremnost na cijepljenje veća je kod onih koji:  smatraju da su cjepiva sigurna  ne potcjenjuju opasnost od COVID-19  manje važu koristi i rizike cijepljenja  imaju veći stupanj kolektivne odgovornosti Cijepiti se ne žele više oni koji:  ne vjeruju u sigurnost cjepiva  potcjenjuju opasnost od COVID-19 ili su neodlučni oko te teme imaju nižu razinu kolektivne odgovornost ili su neodlučni oko te teme Neodlučni oko cijepljenja su neodlučni po svim prediktorima stava o cijepljenju (sigurnost cjepiva, kolektivna odgovornost, važnost procjene koristi i rizika, opasnost od COVID-19)
 7. 7. Zaključci NAMJERA CIJEPLJENJA  73 % ispitanika se ili već cijepilo (23 %) ili se namjerava cijepiti (49 %)  10 % ispitanika se ne želi cijepiti, a nisu preboljeli COVID-19 te nemaju imunitet nakon prebolijevanja  10 % ispitanika ne zna hoće li se cijepiti, a nisu preboljeli COVID-19 te nemaju imunitet nakon prebolijevanja  Preostali ispitanici (7 %) su preboljeli COVID-19, pa imaju imunitet nakon prebolijevanja
 8. 8. Stavovi o opasnosti od COVID-19
 9. 9. Jeste li bili zaraženi novim koronavirusom Jeste li bili ili ste sada zaraženi novim koronavirusom? N = 8.844 3% 16% 73% 8% Da, ali nije potvrđeno testiranjem Da, potvrđeno testiranjem Ne Ne znam
 10. 10. Procjena vjerojatnosti zaraze 4.8 1 2 3 4 5 6 7 Vjerojatnost zaraze novim koronavirusom Izrazite svoje slaganje ili neslaganje sa sljedećom tvrdnjom: Koliko visoko procjenjujete vjerojatnost da se zarazite novim koronavirusom? Od 1 (Uopće nije vjerojatno da ću se zaraziti) do 7 (Izuzetno visoka vjerojatnost da ću se zaraziti) Izuzetno visoka vjerojatnost da ću se zaraziti Uopće nije vjerojatno da ću se zaraziti 56 % ispitanika smatra vjerojatnim da se može zaraziti N = 6.761 Bez onih koji su se već cijepili 26% 17% 56% Vjerojatnost da ću se zaraziti Neodlučan Ne vjeruje u mogućnost zaraze Vjeruje u mogućnost zaraze
 11. 11. Percepcija opasnosti od bolesti potpuno bezopasno Izuzetno opasno U slučaju da se zarazite novim koronavirusom, kako procjenjujete opasnost od bolesti COVID-19? Od 1 (potpuno bezopasno ) do 7 (izuzetno opasno) 20 % COVID-19 smatra bezopasnim, 55 % opasnim N = 6.761 Bez onih koji su se već cijepili 4.7 0 1 2 3 4 5 6 7 Opasnost od COVID-19 u slučaju zaraze 25% 20% 55% Opasnost od COVID-19 u slučaju zaraze neodlučan potpuno bezopasan izuzetno opasan
 12. 12. Jeste li se cijepili protiv: Jeste li se cijepili protiv gripe u proteklih pet godina? Jeste li se cijepili protiv drugih zaraznih bolesti u proteklih pet godina? N = 8.844 53% 47% 0% Gripa Da Ne Ne sjećam se 15% 83% 2% Druge zarazne bolesti
 13. 13. Psihološki prediktori odluke o cijepljenju
 14. 14. Sigurnost cjepiva protiv COVID-19 (povjerenje) Izrazite svoje slaganje ili neslaganje sa sljedećom tvrdnjom: Vjerujem da je cjepivo protiv COVID-19 sigurno. Od 1 (uopće se ne slažem) do 7 (u cijelosti se slažem) N = 8.844 5.4 1 2 3 4 5 6 7 Vjerujem da je cjepivo sigurno uopće se ne slažem u cijelosti se slažem 76 % ispitanika smatra da je cjepivo sigurno 10% 14% 76% Cjepivo protiv COVID-19 je sigurno neodlučan ne slažem se slažem se
 15. 15. Važnost procjene rizika cijepljenja protiv COVID-19 (kalkulacija) Izrazite svoje slaganje ili neslaganje sa sljedećom tvrdnjom: Kad razmišljam o cijepljenju protiv COVID-19, pažljivo važem koristi i rizike kako bih donio najbolju moguću odluku. Od 1 (uopće se ne slažem) do 7 (u cijelosti se slažem) . 5.4 1 2 3 4 5 6 7 Važnost procjene rizika cijepljenja uopće se ne slažem u cijelosti se slažem 72 % ispitanika pažljivo važe koristi i rizike cijepljenja N = 6.761 Bez onih koji su se već cijepili 11% 17% 72% Pažljivo važem koristi i rizike neodlučan uopće se ne slažem u cijelosti se slažem
 16. 16. Ako se svi ostali cijepe, ne moram se ja cijepiti (društvena odgovornost) Izrazite svoje slaganje ili neslaganje sa sljedećom tvrdnjom: Ako se svi ostali cijepe protiv COVID-19, ne moram se i ja cijepiti. Od 1 (uopće se ne slažem) do 7 (u cijelosti se slažem) 2.3 1 2 3 4 5 6 7 Ako se svi cijepe, ne moram se ja cijepiti uopće se ne slažem u cijelosti se slažem 76 % se ne slaže s tvrdnjom N = 6.761 Bez onih koji su se već cijepili 9% 76% 15% Ako se svi cijepe, ne moram se ja cijepiti neodlučan uopće se ne slažem u cijelosti se slažem
 17. 17. Cijepljenje je nepotrebno, COVID-19 nije velika prijetnja (samozadovoljstvo) uopće se ne slažem u cijelosti se slažem 80 % se ne slaže s tvrdnjom da je cijepljenje nepotrebno i da COVID-19 nije velika prijetnja N = 6.761 Bez onih koji su se već cijepili Izrazite svoje slaganje ili neslaganje sa sljedećom tvrdnjom: Cijepljenje protiv COVID-19 je nepotrebno jer COVID-19 nije velika prijetnja. Od 1 (uopće se ne slažem) do 7 (u cijelosti se slažem) 2.1 1 2 3 4 5 6 7 Cijepljenje je nepotrebno; COVID-19 nije velika prijetnja 9% 80% 12% Cijepljenje je nepotrebno, COVID-19 nije velika prijetnja neodlučan uopće se ne slažem u cijelosti se slažem
 18. 18. Namjera cijepljenja
 19. 19. 49% 24% 13% 4% 9% 1% 14% Da Već sam se cijepio Ne znam Planirate li se cijepiti? Planirate li se cijepiti protiv COVID-19? N = 8.844 10 % se neće cijepiti i nisu preboljeli COVID-19 10 % ne zna hoće li se cijepiti i nisu preboljeli COVID-19 49% 24% 14% 3% 9% 1 % 13 % Da Već sam se cijepio Ne Ne Ne znam Ne (prebolio COVID-19) Ne (nije prebolio COVID-19) Ne (ne zna je li prebolio COVID-19) Ne znam(prebolio COVID-19) Ne znam (nije prebolio COVID-19) Ne znam (ne zna je li prebolio COVID-19)
 20. 20. Oni koji se neće cijepiti protiv COVID-19 i.... 13% 8% 86% 90% 6% 20% 62% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Cijepili su se protiv gripe Cijepili su se protiv 2. zaraznih bolesti Nisu se cijepili protiv gripe Nisu se cijepili protiv 2. zaraznih bolesti Preboljeli COVID- 19;bez testa Preboljeli COVID- 19; s testom Nisu preboljeli COVID-19 Ne znaju jesu li preboljeli COVID- 19
 21. 21. Demografski podaci
 22. 22. Spol i dob Kojeg ste spola? Koliko godina imate? N = 8.844 22% 78% Muški Ženski 4% 25% 34% 24% 11% 2% 18- 24 25 -35 35 – 49 50 – 60 61 – 70 više od 70
 23. 23. Zaposlenje Gdje radite? N = 8.844 40% 18% 8% 3% 3% 10% 10% 4% 2% 2% Javni bolnički sustav Primarna zdravstvena zaštita - dom zdravlja Privatne zdravstvene ustanove Zavod za javno zdravstvo Zavod za hitnu medicinu Negdje drugdje/nezaposlen Javne ljekarne Ostale zdravstvene ustanove Ustanova za zdravstvenu njegu i fizikalnu terapiju u kući Ustanove u sustavu soc. skrbi
 24. 24. Županija Županija u kojoj živite 169 232 238 373 226 165 209 64 187 546 126 734 208 830 150 313 105 247 310 576 2836 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 N = 8.844

×