Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stavovi zdravstvenih djelatnika o cijepljenju na kraju javnozdravstvene kampanje

Javnozdravstvena kampanja "Imaš znanje, budi primjer!" uključivala je provođenje dviju anketa: jedne na početku kampanje u siječnju i druge na kraju u svibnju. Ova analiza donosi rezultate druge ankete i njezinu usporedbu s prvom anketom.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Stavovi zdravstvenih djelatnika o cijepljenju na kraju javnozdravstvene kampanje

 1. 1. Analiza dva kruga anketnog istraživanja stavova zdravstvenih djelatnika o cijepljenju JAVNOZDRAVSTVENA KAMPANJA IMAŠ ZNANJE, BUDI PRIMJER! Zagreb, svibanj 2021.
 2. 2. Istraživanje provelo devet komora
 3. 3. O istraživanju  U istraživanju je korišten metodološki pristup i anketni upitnik iz projekta Cosmo, zajedničkog istraživanja Robert Koch Instituta i Erfurtskog sveučilišta te drugih partnera https://projekte.uni-erfurt.de/cosmo2020/web/  Prvi krug istraživanja je proveden u prvoj polovici siječnja 2021., sudjelovalo je 8.844 članova devet zdravstvenih komora  Drugi krug istraživanja je proveden u svibnju 2021., a sudjelovalo je 2.722 zdravstvenih djelatnika (u drugom krugu nisu se odazvale na sudjelovanje HKF i HKDM)  1. krug ankete imao je 12, a drugi krug 9 pitanja, a svaki krug je imao i demografski dio (županija, dob, spol, radno mjesto).  Cilj ankete je dobiti uvid u stavove zdravstvenih djelatnika o epidemiji koronavirusa i o cijepljenju protiv COVID-19, prije i poslije samog procjepljivanja, kao i prije i poslije javnozdravstvene kampanje.
 4. 4. Zaključci Treba imati u vidu da je, s obzirom na to da članovi 2 komore (HKDM i HKF) nisu sudjelovali u 2. krugu te da je zabilježen nešto slabiji odaziv članova nekih komora , u uzorku 2. kruga ankete značajno veći udio liječnika nego u 1. krugu (43 % vs 67 %). Spolna struktura anketnog uzorka u oba kruga je podjednaka, a uzorak iz svibnja nešto je prosječno stariji nego onaj iz siječnja. ZARAŽENI I CIJEPLJENI  usprkos proljetnog 3. vala epidemije % zdravstvenih djelatnika koji su preboljeli COVID-19 u svibnju (24 %) se od % u siječnju (19 %) razlikuje tek 3 postotna poena  ovo indirektno ukazuje na učinkovitost cijepljenja jer je većina zdravstvenih radnika procijepljena u siječnju i veljači ove godine  u odnosu na 23 % cijepljenih iz siječnja, svibanjski krug ankete pokazuje da je cijepljeno 82 % anketiranih (s 1 ili 2 doze) U svibnju se tek 4 % ispitanika odbija cijepiti
 5. 5. Zaključci PSIHOLOŠKI PREDIKTORI ODLUKE O CIJEPLJENJU prosječno povjerenje u sigurnost cjepiva je u dva kruga ostalo na istoj razini  u svibnju postoji razlika od 0,5 bodova (na skali od 1 do 7) između razine povjerenja u vektorska cjepiva i mRNK cjepiva  vektorska cjepiva (AstraZeneca i Johnson & Johnson): 63 % ispitanika vjeruje u njihovu sigurnost  mRNK cjepiva (Pfizer/BioNTech i Moderna): razina povjerenja je viša i iznosi 73 % tj. 72 % ispitanika u necijepljenoj populaciji značajno je smanjen udio onih koji se žele cijepiti, a to još nisu učinili što je u svibnju rezultiralo snažnijom prisutnošću psiholoških prediktora koji upućuju na odbijanje cijepljenja u uzorku kod necijepljenih ispitanika se između dva anketna kruga smanjila percepcija opasnosti bolesti COVID-19 u slučaju zaraze novim koronavirusom s 55 % na 47 % onih koji smatraju potencijalnu bolest opasnom U necijepljenom dijelu uzorka se blago pojačalo vaganje rizika/koristi od cijepljenja (kalkulacija) u ova 4 mjeseca, sa 72 % na 76 % Udio onih koji smatraju da se ne moraju cijepiti, ako se svi ostali cijepe ((kolektivna neodgovornost) je značajno narastao s 15 % na 25 % *Skala od 1 – 7 slaganja s tvrdnjom (ne slažem se- slažem se).
 6. 6. Zaključci PERCEPCIJA KAMPANJE  kampanja je doprla do više od 80 % zdravstvenih radnika, a velika većina je sudjelovala u nekoj od aktivnosti Zdravstveni djelatnici zadovoljni su kvalitetom kampanje 83 % ispitanika je upoznato s kampanjom „Imaš znanje, budi primjer!”  84 % onih koji su informirani o kampanji su i sudjelovali u nekoj od aktivnosti kampanje 83 % onih koji su bili upoznati s kampanjom i sudjelovali u nekoj od aktivnosti kampanje smatra da je javnozdravstvena kampanja kvalitetno informirala zdravstvene djelatnike o cijepljenju protiv COVID-19, dok se samo 6 % ispitanika ne slaže s tim stavom Ocjena koju su ispitanici dali kvaliteti kampanje je 5,7
 7. 7. Stavovi o opasnosti od COVID-19
 8. 8. Jeste li bili zaraženi novim koronavirusom Jeste li bili ili ste sada zaraženi novim koronavirusom? N = 2.722 3% 16% 73% 8% Da, ali nije potvrđeno testiranjem Da, potvrđeno testiranjem Ne Ne znam N = 8.844 1. krug: siječanj 2021. 2. krug: svibanj 2021. 3% 19% 72% 6%
 9. 9. 1. krug, siječanj, 2021.: Planirate li se cijepiti protiv COVID-19?; 2. krug, svibanj, 2021.: Jeste li se cijepili protiv COVID- 19? N = 2.722 Planirate li se cijepiti/jeste li se cijepili? 49% 14% 14% 23% Da Ne Ne znam Već sam se cijepio 1. krug: siječanj 2021. 2. krug: svibanj 2021. N = 8.844 12% 70% 4% 5% 5% 4% Cijepljen s 1. dozom Cijepljen s 2 doze Nisam, planiram se cijepiti kad izgubim imunitet stečen prebolijevanjem COVID-19 Nisam, planiram se cijepiti kada dođem na red Nisam, ne znam hoću li se cijepiti Nisam, ne želim se cijepiti
 10. 10. Psihološki prediktori odluke o cijepljenju
 11. 11. Sigurnost cjepiva protiv COVID-19 (povjerenje) Izrazite svoje slaganje ili neslaganje sa sljedećom tvrdnjom: Vjerujem da je cjepivo (ime cjepiva) protiv COVID-19 sigurno. Od 1 (uopće se ne slažem) do 7 (u cijelosti se slažem) N = 2.722 uopće se ne slažem u cijelosti se slažem N = 8.844 5.4 1 2 3 4 5 6 7 Vjerujem da je cjepivo sigurno uopće se ne slažem u cijelosti se slažem 1. krug: siječanj 2021. 2. krug: svibanj 2021. 5.5 5.4 4.9 5.0 1 2 3 4 5 6 7 Pfizer/BioNTech Moderna AstraZeneca Johnson & Johnson
 12. 12. 10% 14% 76% Cjepivo protiv COVID-19 je sigurno neodlučan ne slažem se slažem se 7% 21% 72% Moderna 6% 21% 73% Pfizer/BioNTech Sigurnost cjepiva protiv COVID-19 (povjerenje) Izrazite svoje slaganje ili neslaganje sa sljedećom tvrdnjom: Vjerujem da je cjepivo (ime cjepiva) protiv COVID-19 sigurno. Od 1 (uopće se ne slažem) do 7 (u cijelosti se slažem) 1. krug: siječanj 2021. 2. krug: svibanj 2021. 9% 28% 63% AstraZeneca 10% 27% 63% Johnson & Johnson neodlučan ne slažem se slažem se Siječanj N = 8.844 Svibanj N = 2.722
 13. 13. Percepcija opasnosti od bolesti COVID-19 potpuno bezopasno Izuzetno opasno U slučaju da se zarazite novim koronavirusom, kako procjenjujete opasnost od bolesti COVID-19? Od 1 (potpuno bezopasno ) do 7 (izuzetno opasno) 25% 20% 55% neodlučan bezopasan opasan 4.4 4.7 1 2 3 4 5 6 7 svibanj siječanj 25% 28% 47% 1. krug: siječanj 2021. 2. krug: svibanj 2021. Siječanj N = 6.761 Svibanj N = 467 Samo necijepljeni Opasnost od COVID-19 u slučaju zaraze
 14. 14. 11% 17% 72% Procjena rizika cijepljenja protiv COVID-19 (kalkulacija) Izrazite svoje slaganje ili neslaganje sa sljedećom tvrdnjom: Kad razmišljam o cijepljenju protiv COVID-19, pažljivo važem koristi i rizike kako bih donio najbolju moguću odluku. Od 1 (uopće se ne slažem) do 7 (u cijelosti se slažem) . uopće se ne slažem u cijelosti se slažem 5.5 5.4 1 2 3 4 5 6 7 Svibanj Siječanj Siječanj N = 6.761 Svibanj N = 467 Samo necijepljeni Pažljivo važem koristi i rizike cijepljenja 1. krug: siječanj 2021. 2. krug: svibanj 2021. 11% 13% 76% neodlučan ne slažem se slažem se
 15. 15. Ako se svi ostali cijepe, ne moram se ja cijepiti (društvena odgovornost) Izrazite svoje slaganje ili neslaganje sa sljedećom tvrdnjom: Ako se svi ostali cijepe protiv COVID-19, ne moram se i ja cijepiti. Od 1 (uopće se ne slažem) do 7 (u cijelosti se slažem) uopće se ne slažem u cijelosti se slažem 9% 76% 15% Siječanj N = 6.761 Svibanj N = 467 Samo necijepljeni Ako se svi cijepe, ne moram se ja cijepiti 1. krug: siječanj 2021. 2. krug: svibanj 2021. 10% 65% 25% neodlučan ne slažem se slažem se 2.9 2.3 1 2 3 4 5 6 7 svibanj siječanj
 16. 16. Percepcija kampanje
 17. 17. Informiranost o kampanji i sudjelovanje u aktivnostima kampanje Jeste li do sada bili upoznati s javnozdravstvenom kampanjom "Imaš znanje, budi primjer!„; Jeste li sudjelovali u bar jednoj od sljedećih aktivnosti u sklopu kampanje Imaš znanje, budi primjer: sudjelovali na webinaru, pogledali video, pročitali objavu na Facebooku ili komorskoj web stranici, posjetili www.budiprimjer.hr, stavili okvir kampanje na svoju profilnu sliku na Facebooku, pročitali komorski newsletter o kampanji, ispunili anketu o cijepljenju u siječnju ili pročitali tekst o kampanji u komorskom glasilu? 83% 17% Informiranost o kampanji Da Ne 84% 16% Sudjelovanje u aktivnostima kampanje Jesam Nisam N = 2.722 N = 2. 246 Samo informirani o kampanjui
 18. 18. Informiranost o kampanji i sudjelovanje u aktivnostima kampanje Izrazite svoje slaganje ili neslaganje sa sljedećom tvrdnjom Javnozdravstvena kampanja "Imaš znanje, budi primjer!" kvalitetno nas je informirala o cijepljenju protiv COVID-19. Od 1 (uopće se ne slažem) do 7 (u cijelosti se slažem) N = 1.881 Samo oni koji su sudjelovali u aktivnostim kampanje 5.7 1 2 3 4 5 6 7 Kampanja "Imaš znanje, budi primjer" kvalitetno nas je informirala o cijepljenju protiv COVID-19. uopće se ne slažem u cijelosti se slažem 11% 6% 83% neodlučan ne slažem se slažem se Kampanja „Imaš znanje, budi primjer!” kvalitetno nas je informirala o cijepljenju protiv COVID-19
 19. 19. Demografski podaci
 20. 20. Članstvo u komori Član ili članica sam (odaberite jedan od ponuđenih odgovora): 1. krug: siječanj 2021. 2. krug: svibanj 2021. Siječanj N = 8.844 Svibanj N = 2.722 0% 6% 18% 3% 2% 67% 1% 3% 3% 2% 24% 3% 4% 43% 12% 1% 8% HKMD HKMB HKMS HKP HKZR HLK HLJK HPK HKF
 21. 21. 4% 19% 31% 27% 16% 3% 18- 25 26 - 35 36 – 50 51 – 60 61 – 70 više od 70 4% 25% 34% 24% 11% 2% 24% 76% Spol i dob Kojeg ste spola? Koliko godina imate? 22% 78% Muški Ženski 1. krug: siječanj 2021. 2. krug: svibanj 2021. 1. krug: siječanj 2021. 2. krug: svibanj 2021. Siječanj N = 8.844 Svibanj N = 2.722
 22. 22. Zaposlenje Gdje radite? 40% 18% 8% 3% 3% 10% 10% 4% 2% 2% Javni bolnički sustav Primarna zdravstvena zaštita - dom zdravlja Privatne zdravstvene ustanove Zavod za javno zdravstvo Zavod za hitnu medicinu Negdje drugdje/nezaposlen Javne ljekarne Ostale zdravstvene ustanove Ustanova za zdravstvenu njegu i fizikalnu terapiju u kući Ustanove u sustavu soc. skrbi 1. krug: siječanj 2021. 2. krug: svibanj 2021. Siječanj N = 8.844 Svibanj N = 2.722 47% 18% 10% 4% 4% 11% 4% 0,5%1% 0,5% 1% Javni bolnički sustav Primarna zdravstvena zaštita Privatne zdravstvene ustanove Zavod za javno zdravstvo Zavod za hitnu medicinu Negdje drugdje Ostale zdravstvene ustanove Zdravstvena njega u kući Ostale ustanove u sustavu socijalne skrbi Dom za starije i nemoćne
 23. 23. Županija Županija u kojoj živite 169 232 238 373 226 165 209 64 187 546 126 734 208 830 150 313 105 247 310 576 2836 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 1. krug: siječanj 2021. 2. krug: svibanj 2021. Siječanj N = 8.844 Svibanj N = 2.722 998 11489 68 3010459 242 53 245 3514653 19 59 56 6711366 51 55

×