Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Uvjeti rada patronažnih medicinskih sestara

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 29 Ad

Uvjeti rada patronažnih medicinskih sestara

Download to read offline

Hrvatska komora medicinskih sestara pripremila je i provela istraživanje o zadovoljstvu patronažnih sestara uvjetima rada.
Cilj istraživanja provedenog na 420 ispitanica bio je prikupljanje stavova i mišljenja članica o problemima patronažnih sestara i uvjetima rada.

Hrvatska komora medicinskih sestara pripremila je i provela istraživanje o zadovoljstvu patronažnih sestara uvjetima rada.
Cilj istraživanja provedenog na 420 ispitanica bio je prikupljanje stavova i mišljenja članica o problemima patronažnih sestara i uvjetima rada.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Uvjeti rada patronažnih medicinskih sestara

 1. 1. Uvjeti rada patronažnih medicinskih sestara Zagreb, listopad 2020. Istraživanje Hrvatske komore medicinskih sestara
 2. 2. O istraživanju • Hrvatska komora medicinskih sestara pripremila je i provela istraživanje o zadovoljstvu patronažnih sestara uvjetima rada • Metoda istraživanja: anketa • Anketa je poslana mailom na glavne sestre domova zdravlja koje su je proslijedile patronažnim med. sestrama/tehničarima • Uzorak: 420 ispitanica • Cilj istraživanja: prikupljanje stavova i mišljenja članica o problemima patronažnih sestara i uvjetima rada • Anketa je provedena u rujnu 2020. godine 2
 3. 3. Anketa o uvjetima rada patronažnih sestara
 4. 4. 3  Protokoli za rad  Sredstva za rad  Sigurnost na radu  Zaštitna oprema  Prostor za edukaciju  Komunikacija s nadređenima prosječna ocjena Zaključci o istraživanju 4 3,9  Opće zadovoljstvo poslom
 5. 5. Zaključci o istraživanju Više od polovine ispitanica smatra da skrbi o previše pacijenata (57%). 51 % ispitanica skrbi o više od 4 tisuće pacijenata. 43 % nezadovoljno mogućnostima napredovanja, a 38 % plaćom. Skoro 3/4 ispitanica smatra da se njihov rad ne cijeni dovoljno. Pristup potrebnim informacijama nema 58% patronažnih sestara Prvostupnice sestrinstva su njih 73% 26 % nema priznatu stručnu spremu. Da postoji potreba za specijalizacijom smatra njih 65%. 5
 6. 6. Rezultati istraživanja Anketa o uvjetima rada patronažnih sestara
 7. 7. Zadovoljstvo poslom i uvjetima Ocijenite školskim ocjenama vaše zadovoljstvo: N=420 7 3.9 2.8 2.9 2.8 2.9 0 1 2 3 4 5 Općenito poslom Sredstva za rad Prostor za edukaciju Sigurnost na radu Zaštitna oprema
 8. 8. Zadovoljstvo protokolima i komunikacijom Ocijenite školskim ocjenama vaše zadovoljstvo: N=420 8 2.8 3.3 3.6 0 1 2 3 4 5 Protokoli za rad Komunikacija s nadređenima Komunikacija sa suradnicima
 9. 9. Postoji potreba za specijalizacijom Postoji li potreba za specijalizacijom za patronažne sestre? N=420 9 65% 17% 18% Da Ne Nisam sigurna
 10. 10. Priznata stručna sprema Je li vam priznata stručna sprema sukladno stupnju obrazovanja koji ste završili? N=420 10 74% 26% Da Ne
 11. 11. Moj rad se povremeno ne cijeni Ocijenite svoje slaganje sa sljedećim tvrdnjama: Povremeno imam osjećaj da se moj rad ne cijeni. N=420 11 29% 44% 9% 15% 3% u cijelosti se slažem djelomično se slažem niti se slažem, niti ne slažem većinom se ne slažem u cijelosti se ne slažem
 12. 12. Zadovoljna sam mogućnošću napredovanja Ocijenite svoje slaganje s tvrdnjom: Zadovoljna sam mogućnostima napredovanja na radnom mjestu. N=420 12 9% 19% 29% 20% 23% u cijelosti se slažem djelomično se slažem niti se slažem, niti ne slažem većinom se ne slažem u cijelosti se ne slažem
 13. 13. Zadovoljna sam plaćom Ocijenite svoje slaganje sa sljedećom tvrdnjom: Zadovoljna sam svojom plaćom. N=420 13 10% 30% 22% 21% 17% u cijelosti se slažem djelomično se slažem niti se slažem, niti ne slažem većinom se ne slažem u cijelosti se ne slažem
 14. 14. Prevelik broj pacijenata na 1 med.sestru Ocijenite svoje slaganje sa sljedećom tvrdnjom: Patronažne sestre skrbe za preveliki broj pacijenata. N=420 14 25% 32% 24% 13% 6% u cijelosti se slažem djelomično se slažem niti se slažem, niti ne slažem većinom se ne slažem
 15. 15. Broj pacijenata O kolikom broju pacijenata skrbite? N=420 15 8% 41% 40% 11% > 4.000 4.001 - 5.000 5.001 - 6.000
 16. 16. Broj osiguranika HZZO/1 patronažnu MS Podaci o broju ugovorenih patronažnih sestara i o broju osiguranika su iz HZZO-a (2019.). 16 3,595 3,953 4,113 4,199 4,302 4,326 4,429 4,463 4,520 4,578 4,616 4,620 4,670 4,733 4,737 4,987 4,988 5,038 5,316 5,499 5,996 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 opterećenje > 5.100 pacijenata Standardni broj pacijenata na 1 patronažnu MS je 5.100 prema Odluci HZZO-a o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, NN 56/2017.
 17. 17. Ne mogu biti nositelj projekta/istraživanja u kojima sudjelujem Ocijenite svoje slaganje sa sljedećom tvrdnjom: "U istraživanjima i projektima u kojima sudjelujem nemam mogućnosti biti nositelj projekta." N=420 17 22% 15% 30% 7% 4% 22% u cijelosti se slažem djelomično se slažem niti se slažem, niti ne slažem većinom se ne slažem u cijelosti se ne slažem ne sudjelujem niti u istraživanjima, niti u posebnim projektima
 18. 18. Odgovarajuća informatička oprema na terenu Imate li u obavljanju vašeg posla odgovarajuću informatičku opremu na terenu? N=420 18 31% 68% 1% Da Ne Ne znam
 19. 19. Pristup potrebnim podacima Imate li u obavljanju vašeg posla odgovarajući pristup svim potrebnim podacima o pacijentima? N=420 19 38% 58% 4% Da Ne Ne znam
 20. 20. Spol Kojeg ste spola? N=420 20 97% 2% 1% žensko muško ne želim odgovoriti
 21. 21. Životna dob Koje ste životne dobi? N=420 21 3% 29% 35% 18% 15% < 25 od 25 – 35 od 36 – 45 od 46 – 55 od 56 – 65
 22. 22. Županije Županija u kojoj ste zaposleni: N=420 22 3% 6% 2% 24% 1% 5% 1% 7% 0% 2% 13% 3% 4% 1% 4% 5% 1% 9% 6% 3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Bjelovarsko-bilogorska županija Brodsko-posavska županija Dubrovačko-neretvanska županija Grad Zagreb Istarska županija Karlovačka županija Koprivničko-križevačka županija Krapinsko-zagorska županija Ličko-senjska županija Međimurska županija Osječko-baranjska županija Primorsko-goranska županija Sisačko-moslavačka županija Splitsko-dalmatinska županija Šibensko-kninska županija Varaždinska županija Virovitičko-podravska županija Vukovarsko-srijemska županija Zadarska županija Zagrebačka županija
 23. 23. Stručna sprema Vaša stručna sprema je: N=420 23 3% 73% 5% 19% medicinska sestra/tehničar općeg smjera prvostupnik/prvostupnica sestrinstva diplomirana medicinska sestra/tehničar magistra/magistar sestrinstva
 24. 24. Najčešći problemi patronažnih sestara OBUJAM POSLA KOMUNIKACIJA 24  prevelik obujam posla i broj pacijenata na 1 MS  pokrivanje prevelikih zemljopisnih područja  rad na poslovima koji nisu u opisu radnog mjesta  nejavljanja ambulanti na telefon  nedovoljno kvalitetna suradnja s liječnicima obiteljske medicine, ginekolozima i pedijatrima  liječnici ih šalju u izvide o stanju pacijenata umjesto kućne posjete  nepridržavanje uputa od strane pacijenata 420 ispitanika je odgovorilo na ova pitanja
 25. 25. Najčešći problemi patronažnih sestara UVJETI RADA 25  nedostupnost toplog obroka  problem korištenja toaleta  nedostatak radne odjeće i obuće te pomagala za rad  nepostojanje Pravilnika o odijevanju patronažnih sestara (vrsta i učestalost dobivanja torbi, jakni odjeće i obuće + akreditacija)  nepostojanje prostora za rad s grupama, za ostavljanje materijala za rad  nemogućnost korištenja pauze od 30 min  različite rizične situacije ulaskom u kuću ili kvart (ugrizi psa, nepostojanje zvona, nesigurnost u romskim naseljima)  nepostojanje sistematskog pregleda  neplaćanje ili neadekvatno plaćanje troškova službenog automobila (parking,km) 420 ispitanika je odgovorilo na ova pitanja
 26. 26. Najčešći problemi patronažnih sestara UVJETI RADA 26  nepotrebno mjerenje guk-a i rr-a bez pravih uputa  nedobivanje sestrinskog otpusnog pisma  nemogućnost upisivanja DTP  sve veći opseg DTP  nedovoljni/netočni podaci o pacijentu  nejasni protokoli što je čiji posao  nedovoljna specifična edukacija i certifikati  nepostojanje adekvatnih DTP kod posjeta majke i novorođenčeta  loša informiranost rodilja u rodilištu  nedovoljan broj i nedovoljno detaljni DTPi 420 ispitanika je odgovorilo na ova pitanja
 27. 27. Najčešći problemi patronažnih sestara UVJETI RADA 27  nedovoljna informiranost od strane epidemiološke službe o pacijentima koji su zbog Covida u samoizolaciji  nepotrebno obilaženje zdravstvenih njega, dva puta mjesečno, i zbog toga trpe kronični bolesnici i preventiva  potrebno je odvojiti dane za posjete kroničarima, pacijentima na kućnoj njezi, onima s ranama i zdravoj novorođenčadi, ostaloj djeci, trudnicama i rodiljama.  nema cijene kućne posjete za pacijente koji nemaju zdravstveno osiguranje-stranci 420 ispitanika je odgovorilo na ova pitanja
 28. 28. Najčešći problemi patronažnih sestara POTICAJNOST RADNOG OKRUŽENJA 28  nemotiviranost  smanjenje motivacije kod patronažnih sestara koje rade grupe za potporu dojenja i aktivne su u drugim projektima jer ne postoji financ. stimulacija  osjećaj manje vrijednosti u timu  nepotizam  mala mogućnost napredovanja  plaćanje patronažnih sestara po glavarini neovisno o njihovim učincima (koliko posjeta, koliko grupnog rada ili koliko sudjeluju u projektima)  ideje i inicijative voditelj odbije ili provede kao svoje  nemogućnost da patronažne sestre budu nositelji projekta  nevidljivost u zdravstvenom sustavu  uglavnom prepuštene same sebi  nepriznavanje stupnja obrazovanja 420 ispitanika je odgovorilo na ova pitanja
 29. 29. O patronažnoj zdravstvenoj zaštiti 29  Patronažna zdravstvena zaštita je preventivna i medicinsko-socijalna djelatnost polivalentnog tipa, integrirana u primarnu zdravstvenu zaštitu. Njezin cilj je promicanje i očuvanje zdravlja obitelji, pojedinca i zajednice. Djelovanje patronažnih sestara je usmjereno na sestrinsku skrb u vlastitom domu ili na drugim mjestima gdje ljudi žive ili borave.  Osnovno djelovanje patronažnih MS je zdravstveni odgoj, edukacija, informiranje i obrazovanje s ciljem promicanja zdravlja i prevencije bolesti posebno u najosjetljivijim razdobljima života. Patronažna sestra primarno pruža skrb za novorođenčad, dojenčad, kronično bolesnu i rizično ugroženu djecu, trudnice i babinjače, za kronične bolesnike, starije osobe, za invalide, socijalno ugrožene osobe, korisnike zdravstvene njege u kući i palijativne skrbi, migrante i sve druge potrebite skupine.  Temeljni model rada patronažne MS je kućna posjeta pojedincu ili obitelji tamo gdje žive, u njihovom domu ili na mjestu trenutnog smještaja (Dom za starije, domovi za djecu, centri za rehabilitaciju, udomiteljske obitelji itd). Osim kućnog posjeta, patronažne sestre aktivnosti zdravstvenog odgoja provode kroz rad u malim grupama s različitim skupinama korisnika.

×