Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Medicinske sestre u ustanovama socijalne skrbi

2,491 views

Published on

Anketno istraživanje Hrvatske komore medicinskih sestara o problemima s kojima se tijekom epidemije koronavirusa susreću medicinske sestre zaposlene u ustanovama socijalne skrbi.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Medicinske sestre u ustanovama socijalne skrbi

 1. 1. MEDICINSKE SESTRE U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI ANKETNO ISTRAŽIVANJE HRVATSKE KOMORE MEDICINSKIH SESTARA Zagreb, travanj 2020.
 2. 2. O istraživanju • Anketni upitnik je poslan u travnju na 1.100 mail adresa članica Komore medicinskih sestara zaposlenih u ustanovama socijalne skrbi • Na anketu je odgovorilo 395 članica Komore •Cilj ankete je dobiti osnovni pregled situacije vezano uz epidemiju koronavirusa u ustanovama socijalne skrbi te uvidjeti koji su problemi s kojima se suočavaju naše članice, zaposlenice ovih ustanova
 3. 3. Zaključci  situacija sa zaštitnom opremom u domovima nije dobra: 20 % medicinskih sestara nema kiruršku masku, dok 81 % nema FFP2 masku, 4 % još uvijek nema zaštitne rukavice, a 16 % nema sredstva za dezinfekciju Čak 15 % ispitanika nema pravo na topli obrok u ustanovi kada rade dulje od 12 sati dnevno Tri posto ispitanika reklo je da im poslodavac, kada su u samoizolaciji, pri obračunavanju plaće za vrijeme samoizolacije odbija dane godišnjeg odmora 12 posto ispitanika reklo je da je poslodavac oduzeo dane godišnjeg odmora zbog samoizolacije ili zbog prekida rada no nije ih unaprijed o tome obavijestio 15 posto ispitanika reklo je da im je poslodavac oduzeo dane godišnjeg odmora zbog samoizolacije ili zbog prekida rada te im nije izdao rješenje 67% sestara reklo je da radi u odvojenim timovima 53 % ispitnika reklo je da u njihovim ustanovama dolazi do miješanja odvojenih timova tj. neke osobe (npr. voditelji službi) su u fizičkom kontaktu s oba tima 18% ispitanika kazalo je da se u njihovoj ustanovi ne vode sestrinske liste Od onih koje vode liste čak 53 % ih vodi u papirnatom obliku, a tek 29% vodi digitalne liste Čak 19 % vrlo rijetko vodi sestrinsku anamnezu, a 14% nikada U svim domovima socijalne skrbi manjak sestara je ogroman problem
 4. 4. Način obračuna plaće Ako je odlukom poslodavca došlo do prekida rada, na koji način poslodavac obračunava vašu plaću za vrijeme prekida rada? Ako ste u samoizolaciji, kako vaš poslodavac obračunava vašu plaću za vrijeme samoizolacije? 32 % ukupno anketiranih med. sestara nije imalo prekid rada, a 86 % anketiranih nije bilo u samoizolaciji. 34% 37% 3% 26% Samo oni s prekidom rada tromjesečni prosjek plaće odbijaju vam dane od godišnjeg odmora 85 % plaće (na način obračuna bolovanja) nešto drugo N = 126 N = 55 29% 24% 20% 27% Samo oni u samoizolaciji
 5. 5. Oduzeti dani godišnjeg odmora Ako vam je poslodavac oduzeo dane godišnjeg odmora zbog samoizolacije ili zbog prekida rada je li vas unaprijed o tome obavijestio i je li vam izdao rješenje? 49% 51% Dobili obavijest o oduzimanju dana GO 18% 68% 14% Dobili rješenje o oduzimanju dana GO Da Ne Ne znam N = 81 N = 81 79 % ukupno anketiranih med. sestara nisu oduzeti dani godišnjeg odmora
 6. 6. Trajanje smjene i topli obrok Koliko sati traje smjena u vašoj ustanovi? Imate li pravo na topli obrok u ustanovi kada radite dulje od 12 sati dnevno? 55% 15% 30% Pravo na topli obrok Da Ne Ne radim dulje od 12 sati dnevno 23% 48% 19% 10% Trajanje smjene 8 h 12 h 24 h Nešto drugo
 7. 7. Zaštitna oprema i sredstva Imate li u vašoj ustanovi osiguranu odgovarajuću zaštitnu opremu? 79% 13% 52% 34% 94% 75% 20% 81% 43% 62% 4% 16% 2% 6% 4% 5% 2% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kirurška maska FFP2 maska Zaštitna odjeća Zaštitne naočale Zaštitne rukavice Sredstva za dezinfekciju Da Ne Ne znam
 8. 8. Rad u odvojenim timovima Je li u vašoj ustanovi organiziran rad u odvojenim timovima? (14 dana rada, 14 dana doma ili slično) Dolazi li u vašoj ustanovi do miješanja odvojenih timova tj. jesu li neke osobe (npr. voditelji službi) u fizičkom kontaktu s oba tima? 67% 31% 2% Rad u odvojenim timovima Da Ne Ne znam 53% 38% 9% Miješanje ljudi iz odvojenih timova
 9. 9. Odobravanje stručnog usavršavanja izvan ustanove Je li vam poslodavac prije ove epidemije omogućavao da pohađate stručno usavršavanje (tečajeve, seminare i sl) izvan vaše ustanove? 24% 23% 20% 8% 25% Da, uvijek kad sam zatražila Da, ponekad Većinom ne Nikada mi nije to odobreno Nisam tražila usavršavanje izvan ustanove
 10. 10. Sestrinske liste i anamneza Vodite li u vašoj ustanovi sestrinske liste i na koji način ih vodite? Vodite li sestrinsku anamnezu? 80% 18% 2% Vođenje sestrinskih lista Da Ne Ne znam 29% 53% 18% Način vođenja lista Digitalne liste Na papiru Ne vodimo sestrinske liste 36% 28% 19% 14% 3% Sestrinska anamneza Da, uvijek Da, većinom Vrlo rijetko Nikada je ne radimo Ne znam
 11. 11. Glavni komentari 1 Premali broj sestara na broj korisnika, nedostaje zdravstvenog osoblja, na dulji rok neodrživa situacija, svaki djelatnik radi najmanje za 2 osobe Nedostatak maski, rukavica i zaštitnih odijela, istu kiruršku masku nosimo po tjedan dana  Neadekvatni prostor za 7-dnevni boravak zaposlenika; radimo 4 dana po 12 sati/ 8 dana slobodni Pri promjeni timova, tim koji dolazi u ustanovu trebao bi proći testiranje na koronu. Slaba suradnja s epidemiolozima Jedna sestra i 4 njegovateljice na 150 psihičkih bolesnika Jedna sestra radi na 89 štićenika s mentalnim oštećenjem Ni jedan prekovremeni nam nije plaćen i sada nam umjesto godišnjeg pišu slobodne dane Nemaju kompjuterski program za sestrinske liste i vođenje zdravstvenog stanja korisnika Financijski gubitak domova zbog nemogućnosti primanja novih korisnika
 12. 12. Glavni komentari anketiranih 2 Skida nam se noćni rad kao slobodan dan, a za Covid i slobodne dane oduzima se prijevoz Ljudi su postavljani na pozicije ili rade poslove za koje nemaju kompetencije. Npr. u privatnim domovima rade radnici bez odobrenja za rad, prijavljeni kao njegovatelji, a rade kao tehničari i sestre. Nejasan obračun plaća za vrijeme pandemije Medicinske sestre koje rade u sustavu soc. skrbi kao da su sestre drugog reda Nemamo priznati završen visoki stupanj obrazovanja
 13. 13. Demografski podaci
 14. 14. Spol i stručna sprema ispitanika 91% 8% 1% Spol Žensko Muško Ne želim odgovoriti 65% 9% 22% 1% 2% 1% Stručna sprema Medicinska sestra/tehničar općeg smjera Medicinska sestra/tehničar opće njege Prvostupnica/prvostupnik sestrinstva Diplomirana medicinska sestra/tehničar Magistra/magistar sestrinstva Ostalo
 15. 15. Županija zaposlenja 17 1 17 26 7 13 11 2 14 13 21 27 17 36 21 3 26 16 26 5 76 0 10 20 30 40 50 60 70 80
 16. 16. Ustanova zaposlenja 11% 27% 19% 5% 8% 3% 1% 5% 1% 2% 18% Dom za starije i nemoćne (osnivač RH) Dom za starije i nemoćne (osnivač županija) Dom za starije i nemoćne (privatni osnivač) Obiteljski dom za starije i nemoćne Dom za psihički bolesne odrasle osobe (osnivač RH) Dom za psihički bolesne odrasle osobe (drugi osnivač) Dom za djecu s poremećajima u ponašanju (osnivač RH) Dom za osobe s tjelesnim i intelektualnim oštećenjima (osnivač RH) Dom za osobe s tjelesnim i intelektualnim oštećenjima (drugi osnivač) Dom za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi (osnivač RH) Negdje drugdje Vrsta ustanove Broj anketiranih Dom za starije 244 Dom za psihički bolesne 43 Dom za djecu s poremećajima ponašanja 4 Dom za osobe s fiz/intel. oštećenjima 24 Dom za djecu bez roditelj. skrbi 7 Negdje drugdje 73
 17. 17. HVALA NA POZORNOSTI!

×