Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

талон за регистрация израел 18.05

177 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

талон за регистрация израел 18.05

  1. 1. ХКОНСУЛТОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ1000 СОФИЯ УЛ. „ТРИАДИЦА“ 5БТ./Ф.: 029463967 МОБ.: 0893947553HCONSULT@MBOX.CONTACT.BGHCONSULT@ABV.BG ТАЛОН ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАР НА ТЕМА : 18.05.2012-23.05.2012 ИЗРАЕЛ-ТЕЛ АВИВ ДАННИ НА ЗАЯВИТЕЛЯ: ФИРМА:………………………………………………………………………………………………………………………….. АДРЕС:……………………………………………………………………………………………………………………………. Е-MAIL:…………………………………………………………………………………………………………………………… ФАКС:…………………..ТЕЛ………………………………………… ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР:……………………………………………………………………………………. РЕГИСТРАЦИЯ ПО ДДС:…………./ДА ИЛИ НЕ/ БРОЙ УЧАСТНИЦИ:………………………………………… СУМА ЗА ПЛАЩАНЕ ПО БАНКОВ ПЪТ:…………………………………………………………………………. ИМЕ,ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ЗАЯВКИТЕ ИЗПРАТЕТЕ НА ФАКС:02/9463967 ИЛИ HCONSULT@MBOX.CONTACT.BGИЛИ HCONSULT@ABV.BG ХКОНСУЛТ ЕООД ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА IBAN:BG79FINV91501015181789 BIC:FINVBGSF ЕИК ПО БУЛСТАТ:201746663 МОЛ:ХРИСТИНА СИМЕОНОВА

×