Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vesi oy toimintakatsaus 2017

19 views

Published on

Haapajärven Vesi Oy:n toimintakatsaus vuodelta 2017

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vesi oy toimintakatsaus 2017

 1. 1. Haapajärven Vesi Oy lyhyesti • Perustettu 1949 • Omistaja Haapajärven kaupunki • Henkilökunta 7 henkilöä • Liikevaihto 1.262 200 euroa • Myyty vesimäärä n. 512.000 m3/v • Laskutettu jätevesimäärä n. 234.000 m3/v
 2. 2. Haapajärven Vesi Oy lyhyesti • Verkosto - vesijohtoa n. 434 km - viemäriä n. 111 km • Liittyjien lukumäärä - vesijohto 2768 kpl - viemäri 1350 kpl • Runkovesijohtoa n. 160 m / liittymä • Runkoviemäriä n. 83 m / liittymä
 3. 3. Veden hankinta • Yhtiö hankkii vetensä pääasiassa omistamastaan Kinnulan vedenottamosta, josta pumpataan vettä kulutukseen noin 1 600 m3 vuorokaudessa • Yhtiöllä on lupa ottaa ottamosta vettä 3 000 m3 vuorokaudessa • Raakavesi otetaan kahdesta siiviläputkikaivosta ja yhdestä kuilukaivosta, ja johdetaan kulutukseen
 4. 4. Veden hankinta • Kuonan kylälle vesi hankitaan Pyhäjärven kaupungin vesilaitokselta • Oksavan pumppaamon alavesisäiliöön ostetaan tarvittaessa vettä Vesikolmio Oy:ltä • Pitkänkankaan alueen pohjavedet ovat säännöllisessä tarkkailussa. Pohjaveden pinnan tasoa tarkkaillaan yhteistyössä Vesikolmio Oy:n kanssa kuukausittain
 5. 5. Jäteveden puhdistus • Jäteveden puhdistuksen hoitaa Vesikolmio Oy • Haapajärven jätevedet johdetaan Nivalan jätevedenpuhdistamolle.
 6. 6. Veden laatu Yhtiön jakelema vesi käsitellään vedenottamoilla kalkkikivialkalointilaitoksessa. Alkaloinnin avulla raakaveden kovuus ja pH korjataan suositusten mukaiseksi. Veden mikrobiologinen laatu on koko vuoden ollut hyvä sekä verkostoon pumpatussa että kuluttajille jaellussa vedessä. Veden laatua tarkkailee hyväksytyn valvontaohjelman mukaisesti kaupungin valvontalautakunta. Laboratoriotutkimukset tekee Seilab Oy:n Haapaveden toimipiste. Veden mikrobiologisen laadun varmentamiseksi Kinnulan vedenottamolla on käytössä ultraviolettisäteilytykseen perustuva desinfiointilaite. Laite käsittelee kaiken kulutukseen pumpattavan veden.
 7. 7. Vuoden 2017 toiminta Yhtiön vesi- ja viemäriverkostojen saneerausta jatkettiin vuonna 2017. Vanhaa 1950 – 60 luvulla rakennettua verkostoa uusittiin Kalekujan – Ouluntien – Asemakadun – Kuokkakadun ja Koksarinkadun alueilla. Viimeinen noin 500 metriä vanhaa asbestisementtiputkea poistettiin käytöstä Koulukadun varrelta. Betoniviemäri uusittiin pätkäsujutusmenetelmällä ja vesijohdot joko suuntaporaamalla tai kaivamalla. Suuntaporaukset on toteuttanut Vaakaporauspalvelu VPP Oy. Kaivurityöt on osaksi tehnyt Kaivinkoneurakointi Einari Pikkarainen Oy, osa töistä on toteutettu omana työnä. Kome Oy:n tontilla Komentiellä siirrettiin vesijohto ja jätevesiviemäri, sekä hulevesiviemäri noin 240 metrin matkalta tehtaan laajennuksen alta pois. Tämä toteutettiin yhteistyössä kaupungin kanssa. Kaivuriurakoitsijana oli Kaivinkoneurakointi Einari Pikkarainen Oy.
 8. 8. Vuoden 2017 toiminta Uusille hoivakodeille Männistönkadulla ja Isokadulla on rakennettu vesi- ja viemärijohdot sekä sprinklerijohdot. Yhtiössä otettiin loppuvuodesta käyttöön sähköinen M-files tiedon ja dokumenttien hallintajärjestelmä. Käyttöönotto tapahtuu asteittain. Järjestelmän tarkoitus on auttaa yhtiössä syntyvien ja olemassa olevien dokumenttien hallintaa mahdollistaen samalla sähköisten ja yhtiön sisäisten tukipalveluiden kehittämisen dokumentaatioon liittyen myös tulevaisuutta ajatellen. Yhtiölle laadittiin yhteistyössä Suomen Ympäristökeskuksen (SYKLI) kanssa talousveden desinfiointisuunnitelma. Vedenottamon lähtevän veden desinfiointivalmius päivitettiin myös automatiikan ja laitteiston osalta. Vedenottamon kaukovalvonta siirrettiin PyhäNetin valokuituyhteyteen. Entinen radiomodeemiyhteys jätettiin varayhteydeksi.
 9. 9. Vuosi 2018 Verkostojen saneeraus on yhtiön tärkeintä ja merkittävintä toimintaa vuonna 2018. Yhtiö keskittyy keskustan alueen jätevesiverkoston uusimiseen.
 10. 10. Vesijohtoverkoston kehitys vuonna 2017 Kartoitettua vesijohtoverkostoa yhteensä 518,3 km, josta - Talohaaroja yhteensä 178,3 km Vesijohtoverkoston uudisrakentaminen ja saneeraus yhteensä vuonna 2017 4 194 metriä, josta - Uudisrakentamisen osuus 1 394 metriä - Vanhan verkoston saneeraus 2 798 metriä
 11. 11. Jätevesiviemäriverkoston kehitys vuonna 2017 Kartoitettua jätevesiverkostoa yhteensä 157,4 km, josta - Talohaaroja yhteensä 43,2 km - Paineviemäriä yhteensä 58,8 km Jätevesiverkoston uudisrakentaminen ja saneeraus yhteensä vuonna 2017 2 883 metriä, josta - Uudisrakentamisen osuus 784 metriä - Uutta paineviemäriä 611 metriä - Vanhaa runkolinjaa saneerattu 1 488 metriä
 12. 12. Liittyjien lukumäärän kehitys vuosina 1990 - 2017 2349 2462 2570 2659 2706 2752 2768 914 942 973 997 1163 1340 1350 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 Vesiliittymät Viemäriliittymät Vesi- ja viemäriliittyjät
 13. 13. Liittyjien lukumäärän kehitys vuosina 1992 - 2017 Vuosi Vesijohtoon liittyjät Viemäriin liittyjät Liittyjät Yhteensä Liittyjät Yhteensä 1992 17 2398 4 931 1993 20 2418 3 934 1994 23 2441 4 938 1995 21 2462 4 942 1996 26 2488 6 948 1997 25 2513 8 956 1998 22 2535 6 962 1999 22 2557 5 967 2000 13 2570 6 973 2001 14 2584 -1 972 2002 14 2598 2 974 2003 17 2614 4 978 2004 19 2634 13 990 2005 27 2659 6 996 2006 16 2673 6 1001 2007 4 2677 120 1121 2008 4 2681 29 1150 2009 13 2694 5 1155 2010 12 2706 7 1162 2011 7 2713 6 1168 2012 16 2729 152 1320 2013 9 2738 8 1328 2014 9 2747 8 1336 2015 5 2752 3 1340 2016 5 2757 3 1343 2017 11 2768 7 1350
 14. 14. Vuosittain myyty vesi ja laskutettu jätevesi 558,062 554,868 549,557 557,787 538,505 563,323 520,214 534,502 527,931 555,636 511,860 230,565 236,129 241,024 241,780 238,283 277,267 247,119 256,266 253,269 262,677 234,100 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Myyty vesi m3/v Laskutettu jätevesi m3/v
 15. 15. Vuosittain myyty vesi ja laskutettu jätevesi Vuosi Myyty vesi m3/v Laskutettu jätevesi m3/v 2001 584 057 2002 600 489 2003 571 175 2004 577 988 2005 563 370 227 503 2006 577 343 233 704 2007 558 062 230 565 2008 554 868 236 129 2009 549 557 241 024 2010 557 787 241 780 2011 538 505 238 283 2012 563 323 277 267 2013 520 214 247 119 2014 534 502 256 266 2015 527 931 253 269 2016 555 636 262 677 2017 512 000 234 000

×