Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Haapajärven Vesi Oy - Toimintakatsaus 2018

38 views

Published on

Toimintakatsaus vuodelta 2018

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Haapajärven Vesi Oy - Toimintakatsaus 2018

 1. 1. Haapajärven Vesi Oy lyhyesti • Perustettu 1949 • Omistaja Haapajärven kaupunki • Henkilökunta 7 henkilöä • Liikevaihto 1.245 700 euroa • Myyty vesimäärä n. 507.479 m3/v • Laskutettu jätevesimäärä n. 237.500 m3/v
 2. 2. Haapajärven Vesi Oy lyhyesti • Verkosto - vesijohtoa n. 349 km - viemäriä n. 84 km • Liittyjien lukumäärä - vesijohto 2772 kpl - viemäri 1356 kpl • Runkovesijohtoa n. 126 m / liittymä • Runkoviemäriä n. 62 m / liittymä
 3. 3. Veden hankinta • Yhtiö hankkii vetensä pääasiassa omistamastaan Kinnulan vedenottamosta, josta pumpataan vettä kulutukseen noin 1 600 m3 vuorokaudessa • Yhtiöllä on lupa ottaa ottamosta vettä 3 000 m3 vuorokaudessa • Raakavesi otetaan kahdesta siiviläputkikaivosta ja yhdestä kuilukaivosta, ja johdetaan kulutukseen
 4. 4. Veden hankinta • Kuonan kylälle vesi hankitaan Pyhäjärven kaupungin vesilaitokselta • Oksavan pumppaamon alavesisäiliöön ostetaan tarvittaessa vettä Vesikolmio Oy:ltä • Pitkänkankaan alueen pohjavedet ovat säännöllisessä tarkkailussa. Pohjaveden pinnan tasoa tarkkaillaan yhteistyössä Vesikolmio Oy:n kanssa kuukausittain
 5. 5. Jäteveden puhdistus • Jäteveden puhdistuksen hoitaa Vesikolmio Oy • Haapajärven jätevedet johdetaan Nivalan jätevedenpuhdistamolle.
 6. 6. Veden laatu Yhtiön jakelema vesi käsitellään vedenottamoilla kalkkikivialkalointilaitoksessa. Alkaloinnin avulla raakaveden kovuus ja pH korjataan suositusten mukaiseksi. Veden mikrobiologinen laatu on koko vuoden ollut hyvä sekä verkostoon pumpatussa että kuluttajille jaetussa vedessä. Veden laatua tarkkailee hyväksytyn valvontaohjelman mukaisesti kaupungin valvontalautakunta. Laboratoriotutkimukset tekee Seilab Oy:n Haapaveden toimipiste. Veden mikrobiologisen laadun varmentamiseksi Kinnulan vedenottamolla on käytössä ultraviolettisäteilytykseen perustuva desinfiointilaite. Laite käsittelee kaiken kulutukseen pumpattavan veden.
 7. 7. Vuoden 2018 toiminta Yhtiön verkostoja sanerattiin kertomusvuonna edellisten vuosien tapaan. Vesi- ja viemäriverkostoa saneerattiin Koulukatu – Varstatie- Kalekuja –Paltaaninkatu alueella. Samoin Kylkiäistie – Paratiisintie alueen viemäriverkostoa korjattiin. Sammaltiellä jouduttiin siirtämään vesi- ja viemäriverkostoa noin 250 metrin matkalla rakennettavan teollisuushallin alta. Yhtiöllä oli useita huonosti paikannettavia vuotoja vesijohtoverkostossa. Vuodot olivat enimmäkseen yhtiön päälinjoissa, jolloin ne eivät aiheuttaneet ongelmia asukkaille. Tästä syystä esimerkiksi paineen alenemia ei asiakkaille juurikaan esiintynyt, joten vuotojen paikantaminen vaati ylimääräistä työtä. Sähköistä tiedon ja dokumenttien hallintajärjestelmän käyttöönottoa jatkettiin. Yhtiön lähes 3000 liittymissopimusta liittymiskarttoineen ja muine tietoineen on lähes kokonaisuudessaan sähköisessä muodossa.
 8. 8. Vuosi 2019 Yhtiö jatkaa verkostojen saneeraamista myös vuonna 2019. Päähuomio on viemäriverkostoissa. Kaupungin katuremontin yhteydessä uusitaan myös vesi- ja viemäriverkostoa, sekä kiinteistöjen tonttijohtoja. Valvomon päivitys ajan tasalle toteutetaan, myös päävedenottamon automato ja kaukovalvonta uusitaan. Kaupungin omistaman Varikko – Kumiseva – Ylipää – Keskusta siirtoviemärin omistus siirtyy Vesikolmio Oy:lle. Samalla siirtoviemärin käyttö ja kunnossapitovastuu siirtyy yhtiöltä Vesikolmiolle.
 9. 9. Vesijohtoverkoston kehitys vuonna 2018 Kartoitettua vesijohtoverkostoa yhteensä 527 km, josta - Talohaaroja yhteensä 178 km Vesijohtoverkoston uudisrakentaminen ja saneeraus yhteensä vuonna 2018 1300 metriä, josta - Uudisrakentamisen osuus 250 metriä - Vanhan verkoston saneeraus 1050 metriä
 10. 10. Jätevesiviemäriverkoston kehitys vuonna 2018 Kartoitettua jätevesiverkostoa yhteensä 157,4 km, josta - Talohaaroja yhteensä 43,2 km - Paineviemäriä yhteensä 58,8 km Jätevesiverkoston uudisrakentaminen ja saneeraus yhteensä vuonna 2017 2 883 metriä, josta - Uudisrakentamisen osuus 784 metriä - Uutta paineviemäriä 611 metriä - Vanhaa runkolinjaa saneerattu 1 488 metriä
 11. 11. 100 100 1 vuosi vesi m3 jätevsi m3 asukasluku 1997 5930 2580 8482 1998 5840 2560 8429 1999 6150 2790 8300 2000 6020 2530 8236 2001 5840 2480 8179 2002 6000 2540 8148 2003 5700 2270 8083 2004 5780 2310 8013 2005 5630 2280 7882 2006 5770 2340 7848 2007 5580 2310 7850 2008 5550 2360 7771 2009 5550 2410 7714 2010 5580 2410 7638 2011 5390 2380 7609 2012 5600 2780 7641 2013 5200 2470 7616 2014 5330 2560 7479 2015 5280 2530 7440 2016 5550 2620 7331 2017 5120 2340 7251 2018 5070 2370 7149 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Asukasluvun vaikutus veden kulutukseen 100 vesi m3 100 jätevsi m3 1 asukasluku
 12. 12. Liittyjien lukumäärän kehitys vuosina 1990 -2018 2349 2462 2570 2659 2706 2752 2768 914 942 973 997 1163 1340 1350 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 Vesiliittymät Viemäriliittymät Vesi- ja viemäriliittyjät 2349 2462 2570 2659 2706 2752 2757 2768 2772 914 942 973 997 1163 1340 1343 1350 1356 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 Vesi- ja viemäriliittyjien kehitys Vesijohtoon liittyneet Viemäriin liittyneet
 13. 13. Liittyjien lukumäärän kehitys vuosina 1992 -2018 Vesihohtoon liityjät Viemäriin liittyjät Vuosi Liittyjät Yhteensä Liittyjät Yhteensä 1998 22 2535 6 962 1999 22 2557 5 967 2000 13 2570 6 973 2001 14 2584 -1 972 2002 14 2598 2 974 2003 17 2614 4 978 2004 19 2634 13 990 2005 27 2659 6 996 2006 16 2673 6 1001 2007 4 2677 120 1121 2008 4 2681 29 1150 2009 13 2694 5 1155 2010 12 2706 7 1162 2011 7 2713 6 1168 2012 16 2729 152 1320 2013 9 2738 8 1328 2014 9 2747 8 1336 2015 5 2752 3 1340 2016 5 2757 3 1343 2017 11 2768 7 1350 2018 8 2776 9 1359
 14. 14. Vuosi Myyty vesi m3/v laskutettu jätevesi m3 /v 2005 563 370 227 503 2006 577 343 233 704 2007 558 062 230 565 2008 554 868 236 129 2009 549 557 241 024 2010 557 787 241 780 2011 538 505 238 283 2012 563 323 277 267 2013 520 214 247 119 2014 534 502 256 266 2015 527 931 253 269 2016 555 636 262 677 2017 512 000 234 000 2018 507 479 237 500 Vuosittain myyty vesi ja laskutettu jätevesi
 15. 15. 31.12.2018 31.12.2017 Bruttotulos 722 676,03 661 945,31 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 313 863,62 272 618,28 Eläkekulut 59 734,28 56 563,10 Muut henkilösivukulut 7 491,40 5 989,10 Henkilöstökulut yhteensä 381 089,30 335 170,48 Poistot ja arvonaletumiset Suunnitelman mukaiset poistot 132 217,33 128 889,08 Poistot ja arvonalentumiset yht. 132 217,33 128 889,08 Liiketoiminnan muut kulut 176 355,12 160 040,34 LIIKEVOITTO (TAPPIO) 33 214,28 37 845,41 Rahoitustutot ja -kulut Muilta ja yhteensä 6 936,50 7 600,53 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 40 150,78 45 445,94 Tuloverot 8 022,45 9 228,37 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 32 128,33 36 178,57
 16. 16. HPJ OY TASE 0184727-0 Rahayksikkö Euro 1.1.2018 1.1.2017 31.12.2018 31.122017 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1 554,42 2 798,87 Aineelliset hyödykkeet 1 814 281,68 1 846 266,78 Sijoitukset 7 285,92 7 285,92 Pysyvät vastaavat yhteensä 1 823 122,02 1 856 351,57 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 99 275,59 105 050,50 Saamiset Lyhytaikaiset 122 869,27 94 774,89 Rahoitusarvopaperit 1 420 605,65 1 420 605,65 Rahat ja pankkisaamiset 670 603,97 635 185,85 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 2 313 354,48 2 255 616,89 VASTAAVAA YHTEENSÄ 4 136 476,50 4 111 968,46
 17. 17. HPJ OY TASE 0184727-0 Rahayksikkö Euro 1.1.2018 1.1.2017 31.12.2018 31.122017 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 134550,34 134550,34 Muut rahastot 2277355,39 2277355,39 Edellisten tilikausien voitto 736163,08 699945,51 Tilikauden voitto 32128,33 36217,57 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3180197,14 3148068,81 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen 790796,64 745142,64 Lyhytaikainen 165482,72 218757,01 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 956279,36 963899,65 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 4136476,50 4111968,46

×