Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

If קריטריונים לעיצוב איכותי של מוצרים

317 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

If קריטריונים לעיצוב איכותי של מוצרים

  1. 1. <ul><li>קריטריונים לעיצוב תעשייתי נכון של מוצרים הנובר (1) </li></ul><ul><li>עיצובים נכונים של מוצרים או מערכות כוללים בדרך כלל מגוון של מאפיינים קבועים כמו : </li></ul><ul><li>שימושיות ( פרקטיות ) : התאמה לייעוד המוצר ולתפקודו התקין ( נקי מרעשים ). </li></ul><ul><li>בטיחות והגנה : התאמה לתקנות הבטיחות המתאימות ולמידות הנכונות . הגנה בפני טעויות וחוסר זהירות בשימוש ( תפעול על יד הדיוט ). נטרול המקורות ( פוטנציאליים ) גורמים לפציעה בזמן פעילות . </li></ul><ul><li>חיי שימוש ארוכים ותקינים : תאום בין ערכים חזותיים לבין עמידות פיזית . </li></ul><ul><li>עמידות בדרישות הנדסת אנוש : המוצר מותאם למבנה הפיזי של המשתמש , כולל תפעול קל , משטח עבודה בגובה נוח , יכולת שליטה בלתי מוגבלת וכו '. אפשרות לגישה נוחה והימנעות ממערכות גורמי עייפות או הפרעה אחרת וכדומה . </li></ul><ul><li>מקוריות בטכניקה ובעיצוב : הימנעות מחיקוי שמקורו בגניבה . </li></ul>M. ROTENBERG DESIGN MANAGEMENT c
  2. 2. <ul><li>קריטריונים לעיצוב תעשייתי נכון של מוצרים הנובר (2) </li></ul><ul><li>השתלבות מושלמת בסביבה : המוצר חייב להיות בעל משמעות הן בצורתו ובזמן הפעילות , כשהוא בפני עצמו וביחס לחפצים אחרים סביבו . המאמץ המושקע בצורה , בצבע ובאיכויות החומרים - צריכים להתאים לשימוש ולחשיבות המוצר . </li></ul><ul><li>אינו מכביד על הסביבה : על המוצר להיות חסכוני באנרגיה ובמשאבים אחרים , בזמן הייצור ובעת השימוש - ניתן למחזור . </li></ul><ul><li>תקשורת חזותית של השימוש או התפקוד : המבנה או הצורה של המוצר צריך לרמוז על השימוש או התפקוד שלו ושל החלקים המרכיבים אותו . </li></ul><ul><li>איכות גבוהה של העיצוב : סידור מבני משכנע , עקרונות עיצוב מוכרים לדוגמא : מבנה הקליפה או המסגרת וכדומה . יחסי גומלין קרובים בין המכלול לבין מרכיביו תוך שמירה על איכויות : צורה , נפח , מימדים , צבע , </li></ul><ul><li>חומרים ותרשים . </li></ul>M. ROTENBERG DESIGN MANAGEMENT c
  3. 3. <ul><li>קריטריונים לעיצוב תעשייתי נכון של מוצרים הנובר (3) </li></ul><ul><li>נאמנות לעקרון נבחר של מרכיבי העיצוב . דוגמא : שינוי מבנה , </li></ul><ul><li>הפרעות בפרופורציות של צורה , צבע , כתב . </li></ul><ul><li>סידור אסתטי מלא משמעות ותואם בשלמות עם : הייצור , ההרכבה והתחזוקה , חיבור ותמיכה של החלקים זה עם זה . </li></ul><ul><li>מניעת הפרעות חזותיות : הטרדה , סנוור , טעויות אופטיות . </li></ul><ul><li>עיצוב חיצוני המתחשב בחומרים המרכיבים את המוצר בתהליך יצורו ובמטרה או בשימוש שלו . </li></ul><ul><li>. גירוי של החושים והחשיבה : השפעה כוללת המגרה ומספקת את המשתמש . מפעילה את חושיו </li></ul><ul><li>ומעודדת את סקרנותו כאשר יש לזה משמעות . מעודדת משחק או יצירתיות , ופונה אל החשיבה </li></ul><ul><li>השנונה - לחוש הומור ו / או לחוסר ההסכמה , בקיצור צורה אשר יכולה להוביל להזדהות . </li></ul><ul><li>ניתן להוסיף לאמות מידה אלו בהתאם לפריט ולתחום העיסוק ובעקבות התנאים המיוחדים של </li></ul><ul><li>המוצר , חשיבותו או משקלו . לדוגמא : אמות מידה שונות תהיינה במידה שמדובר בשקלול כוס יין </li></ul><ul><li>או ביחידה לטיפול נמרץ . כמו כן צריך להדגיש שאמות המידה הן נושא לשינוי הדרגתי אך מתמיד . </li></ul><ul><li>מוצרים תעשייתיים נוצרים בתחום בו יש יחסי גומלין בין קידמה טכנולוגית , שינויים חברתיים , </li></ul><ul><li>נסיבות כלכליות , התפתחויות באמנות , אדריכלות ובעיצוב . </li></ul><ul><li>פרופסור הרברט לינדינגר , המכון לעיצוב תעשייתי - אוניברסיטת הנובר , גרמניה </li></ul>M. ROTENBERG DESIGN MANAGEMENT c
  4. 4. http :// www . sweden . gov . se / sb / d / 3088 / a / 18429 http :// www . design - council . org . uk / design / המרכז הלאומי הבריטי ל - DESIGN DESIGN בשבדיה http :// www . g - mark . org / english / הגוף השיפוטי לעיצוב של מוצרים G-MARK יפן http :// www . ifdesign . de / awards_Juroren_index_e הגוף השיפוטי לעיצוב של מוצרים iF הנובר גרמניה http :// www . core77 . com / linx / associations . html קישורים לארגוני DESIGN בעולם M. ROTENBERG DESIGN MANAGEMENT c

×