Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jong Oud

749 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jong Oud

 1. 1. Jong - Oud<br />Peter van Mullem<br />–<br />Tussen Verlangen en ProjectieJeugdcultuur en identiteitsopbouw<br />
 2. 2. Inleiding: Jeugdcultuur en identiteitsopbouw<br />Identiteit moet je vaststellen, soms vastleggen<br />Identiteit  veronderstelt een verband tussen het verlangen van de mens te zijn wat hij wil zijn en het zijn zelf als uiterlijk waarneembaar en interpreteerbaar fenomeen<br />
 3. 3. Betekenis van identiteit bij volwassenen en jongeren<br />Het kind voelt zich gedwongen zijn eigenheid daadwerkelijk gestalte te geven, liefst op een originele manier<br />Gevecht: het ideaal wat realistisch haalbaar is<br />Nadruk bij jongeren ligt op het presenteren van zichzelf<br />Verlangen naar authenticiteit<br />
 4. 4. Waarom willen wij zijn, wie wij denken te willen zijn…<br />Hoofddoel van identiteit: zich onderscheiden<br />Jongeren gaan op zoek naar waarden en normen en uiterlijke tekenen<br />Identiteit  signaalfunctie<br />De jongere laat erkennen dat hij er is en dat hij uniek is<br />Je bent op zoek naar jezelf in de andere<br />
 5. 5. ‘Cool’ zijn in S&SIE!<br />De identiteit die de jongere nastreeft stelt hij niet samen op bases van een aantal uiterlijke kenmerken<br />Jongeren gaan zich als individu onderscheiden van anderen EN tegelijk ook aanleunen bij de groep waarmee ze hun levenswijze willen delen.<br />
 6. 6. In het rijk van de ‘wannebe’s’ is de ‘ultratop 50’ de max!<br />Sterk accent op het uiterlijke  imago dat niet gefundeerd is op een inhoudelijk onderbouwde levenswijze<br />De massamedia  popularisering van cultuur en lifestyle<br />Leven op basis van de beelden die de media ophangen  geen echte waarden die deze cultuursymptomen vertegenwoordigen<br />
 7. 7. Jongerencultuur ingepakt<br />Het fenomeen jeugdcultuur kunnen we niet los zien van het commerciële aspect.<br />
 8. 8. De strijd aan de basis: ‘stijlguerilla’<br />Jongeren voelen zich steeds gedwongen om hun stijl aan te passen, omdat de zakenwereld en de media vernieuwende elementen uit de jeugdcultuur halen<br />Dat in een poging om hun authenticiteit veilig te stellen<br />
 9. 9. Een identiteit voor de ‘globalvillage’<br />Traditionele categorieën<br />bv. Identiteit bepaald door de geografische plaats waar ze geboren werden en opgroeiden<br />Dat verschil maakte vooral vroeger deel uit van de eigenheid van een bepaalde plaats<br />
 10. 10. ‘Here I am: consume me’<br />Het omgaan met identiteit lijkt meer en meer op een spel<br />Imago en ‘lifestyle’<br />Het imago neemt de taak over van de menselijke identiteit<br />Jongeren hebben een uitvergrote projectie van hun verlangen om te zijn als hun idolen<br />

×