Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
10 trendów w rozwoju pracowników na rok 2017
Michał Zaborek
Warszawa, 24 stycznia 2017 r.
Konsorcjum doradczo-szkoleniowe ...
Kilka słów na temat opracowania
 Trendy rozumiane jako zjawiska, które mogą silnie wpływać na decyzje w sprawie inwestycj...
10 trendów w rozwoju pracowników na rok 2017
1. Przywództwo w czasach rozmywającej się hierarchii
2. Praca - doświadczenie...
1. Przywództwo w czasach rozmywającej się
hierarchii
 Zmiana roli lidera w organizacjach biznesowych – zamiast wszystkowi...
2. Praca staje się doświadczeniem
 Jakość tego doświadczenia, w którego centrum leżą kultura organizacyjna
i podejście do...
3. Kapitał społeczny spoiwem organizacji
 Skoncentrowanie na relacjach – rozwijanie kapitału ludzkiego już nie wystarczy,...
4. Odpowiedzialność za rozwój w rękach
pracownika
 Pracownik w coraz większym stopniu odpowiada za swój rozwój i za kreow...
5. Zaangażowanie pracowników pochodną jakości
pracy menedżerów
 Rolą przełożonych nie jest motywowanie podwładnych, ale s...
6. Kultura ciągłej rozmowy
Wyzwaniem jest poszerzanie arsenału kompetencji menedżerskich o umiejętności
takie jak: stawian...
7. Działania rozwojowe: doświadczenie w parze
z refleksją
 Zanurzenie się w doświadczeniach, experiential learning.
 Wyk...
8. Wzmocnienie wspomaga wdrożenie
 Bez niego efektywność działań nakierowanych na zmianę znacznie spada.
 Ważne są różno...
9. Mikrolearning
 Formy dopasowane do możliwości ludzkiej percepcji i współczesnego stylu
życia.
 Krótkie moduły, które ...
10. Rynek usług doradczo-szkoleniowych wraca do
normalności
 Odwrót od „utowarowienia” działań rozwojowych.
 Ilość nie p...
Zapraszamy
Do zapoznania się
z pełnym omówieniem Trendów w rozwoju pracowników na rok 2017 [link]
Do kontaktu
Marek.Rynski...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

10 trendów w rozwoju pracowników na rok 2017

4,341 views

Published on

Tradycyjnie, jak co roku w styczniu przedstawiamy trendy w rozwoju pracowników. Trendy w naszym rozumieniu są ramami porządkującymi rzeczywistość codziennej pracy w organizacjach. Opisują zjawiska wyróżniające się w rozwojowym krajobrazie, którym warto się przyjrzeć, ponieważ to one mogą w przyszłości silnie wpływać na decyzje dotyczące inwestycji firmy w obszar HR.

Published in: Recruiting & HR
 • Be the first to comment

10 trendów w rozwoju pracowników na rok 2017

 1. 1. 10 trendów w rozwoju pracowników na rok 2017 Michał Zaborek Warszawa, 24 stycznia 2017 r. Konsorcjum doradczo-szkoleniowe S.A., 02-235 Warszawa, ul. Równoległa 4a, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy KRS 0000307055. NIP: 526-25-05-471, REGON: 017184952. Opłacony kapitał zakładowy: 818.100,00 PLN
 2. 2. Kilka słów na temat opracowania  Trendy rozumiane jako zjawiska, które mogą silnie wpływać na decyzje w sprawie inwestycji w obszar HR.  Są wynikiem autorskiej analizy zjawisk, zachodzących w zakresie rozwoju pracowników na podstawie:  Wyników badań,  Tematów pojawiających się w polskiej i międzynarodowej prasie,  Tematów dyskutowanych podczas konferencji branżowych,  Doświadczeń naszych trenerów i konsultantów z prac projektowych i rozmów z kluczowymi klientami.
 3. 3. 10 trendów w rozwoju pracowników na rok 2017 1. Przywództwo w czasach rozmywającej się hierarchii 2. Praca - doświadczeniem 3. Kapitał społeczny spoiwem organizacji 4. Odpowiedzialność za rozwój w rękach pracownika 5. Zaangażowanie pracowników pochodną jakości pracy menedżerów 6. Kultura ciągłej rozmowy 7. Działania rozwojowe: doświadczanie w parze z refleksją 8. Wzmocnienie wspomaga wdrożenie 9. Mikrolearning 10. Powrót rynku usług doradczo-szkoleniowych do normalności 3
 4. 4. 1. Przywództwo w czasach rozmywającej się hierarchii  Zmiana roli lidera w organizacjach biznesowych – zamiast wszystkowiedzącego guru, twórca środowiska, w którym pracownicy świadomie wykorzystują swoje mocne strony.  Kluczowe kompetencje przywódcze:  Integralność i spójność,  Myślenie systemowe,  Umiejętności miękkie (zadawanie właściwych pytań zamiast udzielania wszelkich odpowiedzi). 4
 5. 5. 2. Praca staje się doświadczeniem  Jakość tego doświadczenia, w którego centrum leżą kultura organizacyjna i podejście do rozwoju ludzi, wpływa bezpośrednio na poziom zaangażowania, efektywność pracowników i opinie o pracodawcy.  Integracja sfery zawodowej i prywatnej zamiast poszukiwania work – life balance. 5
 6. 6. 3. Kapitał społeczny spoiwem organizacji  Skoncentrowanie na relacjach – rozwijanie kapitału ludzkiego już nie wystarczy, aby odnieść sukces.  Rozwój kapitału społecznego źródłem innowacyjności i efektywności w biznesie.  Rola jakości relacji w przyciąganiu i utrzymywaniu dobrych pracowników. 6
 7. 7. 4. Odpowiedzialność za rozwój w rękach pracownika  Pracownik w coraz większym stopniu odpowiada za swój rozwój i za kreowanie osobistej marki – w grupie talentów / specjalistów / menedżerów.  Większa autonomia to większa odpowiedzialność.  Skrócenie cyklu życia pracownika w jednej firmie, wydłużenie perspektywy inwestowania we własny rozwój. 7
 8. 8. 5. Zaangażowanie pracowników pochodną jakości pracy menedżerów  Rolą przełożonych nie jest motywowanie podwładnych, ale stworzenie otoczenia, w którym pracownicy doświadczają optymalnej motywacji i lepiej wykorzystują swój potencjał. 8
 9. 9. 6. Kultura ciągłej rozmowy Wyzwaniem jest poszerzanie arsenału kompetencji menedżerskich o umiejętności takie jak: stawianie pytań, udzielanie pomocy w poszukiwaniu odpowiedzi, udzielanie informacji zwrotnej, budowanie zaufania i rozmawianie. 9
 10. 10. 7. Działania rozwojowe: doświadczenie w parze z refleksją  Zanurzenie się w doświadczeniach, experiential learning.  Wykreowane doświadczenie treningu, prawdziwe emocje.  Refleksja wynikająca z doświadczenia, umożliwiająca pracę nad rozwojem kompetencji i postaw. 10
 11. 11. 8. Wzmocnienie wspomaga wdrożenie  Bez niego efektywność działań nakierowanych na zmianę znacznie spada.  Ważne są różnorodność form, jakość i adekwatność treści wdrożeniowych, a także ich atrakcyjność. 11
 12. 12. 9. Mikrolearning  Formy dopasowane do możliwości ludzkiej percepcji i współczesnego stylu życia.  Krótkie moduły, które budzą ciekawość odbiorcy, angażują go i wymagają interakcji.  Bezzwłoczne przejście do doświadczania, działania i eksperymentowania, tak aby jak najszybciej przejść do praktykowania. 12
 13. 13. 10. Rynek usług doradczo-szkoleniowych wraca do normalności  Odwrót od „utowarowienia” działań rozwojowych.  Ilość nie przechodzi w jakość – wymagany profesjonalizm dostawców.  Nowa perspektywa dofinansowania adresowana do MŚP. 13
 14. 14. Zapraszamy Do zapoznania się z pełnym omówieniem Trendów w rozwoju pracowników na rok 2017 [link] Do kontaktu Marek.Rynski@houseofskills.pl +48 22 37 63 000 www.houseofskills.pl Konsorcjum doradczo-szkoleniowe S.A., jednostka biznesowa House of Skills, z siedzibą w Warszawie, ul. Równoległa 4a, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000307055. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 526-25-05-471. REGON: 017184952.Opłacony kapitał zakładowy: 818.100,00 PLN. 14

×