Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Viz és só, élet és energia

1,672 views

Published on

Published in: Education, Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Viz és só, élet és energia

  1. 1. http://hunza.hu/viz_es_so.php Víz és só A természet kevésbé komplikált, mint gondolnánk. Épp ellenkezőleg, ha megvizsgáljuk, észrevehetjük a kozmikus törvényeknek, megvan a maga saját, nagyszerűen rendezett egyszerűsége. Csak rajtunk múlik, hogy újra felismerjük és megértsük az összefüggéseket. Megértve az egymáshoz tartozó összefüggéseket, egy belső késztetés fog kialakulni életünk megváltoztatása érdekében. Minden érdeklődőnek meg akartuk adni a lehetőséget, hogy közelebb kerüljön a természethez és saját szabad akaratából, illetve szubjektív döntései során fedezze azt fel. Az élet nemcsak arról szól, hogy értelmét megfejtsük, hanem hogy azt éljük. Az élet egy örökké tartó, folyamatosan változó folyamat a magasabb tudatosság felé. Megkérünk hát mindenkit, hogy kritikus szemmel olvassa az alábbi információkat. Az igazi tudás mindig saját tapasztalásunkból ered. Hallgassanak hát belső hangjukra és végezzenek tárgyilagos kísérletet!Amikor az információ távol esik az eredeti forrástól kritikusabbnak, és kételkedőbbnek kell lennünk. Nemcsak informálni de inspirálni és motiválni is szeretnénk Önöket arra a felismerésre, hogy a teremtés nemcsak külsőleg létezik de belsőleg is megtapasztalható. Az élet a tapasztalásaink összessége ez által: ki nem tapasztal nem is él. Tapasztalja meg életét újra! Természetesen, tudatosan Himalája Kristálysóval! Víz és só- az élet építőkövei A földünk születése kb. 4,5 milliárd évvel ezelőttre tehető. Kozmikus gázfelhők sűrűsödtek össze, amik kis bolygókat képeztek ezek összeütközésük során össze olvadtak illetve összeforrtak. A föld történetében először az ásványok voltak jelen. Földünk ősi atmoszférája nagyrészt vízgőzből állt össze. Amikor bolygónk lehűlt, a vízgőzök lecsapódtak és elkezdett esni az eső, hosszú évmilliókon keresztül. Az esővíz kioldotta az ásványokat és az ásványi sókat, amik összegyűltek a meteorit becsapódások által létrejött kráterekben, völgyteknőkben; így alakultak ki az óceánok. Bolygónkon az élet minden formájának az alapja az őstenger. A víz és a só az élet építő elemei, ezért nagy jelentőségűek az egészségünkre és közérzetünkre nézve. Tudta - e, hogy...? • az emberi test több mint 70 %-a víz • már több mint száz évvel ezelőtt bebizonyították (Dr.Wilhelm Schüssler) hogy az emberi holttest elégetésekor keletkező hamu nem más, mint azon ásványi sók amiből az emberi test felépül • az anyaméhben levő magzatvíz egy 37°C-os 1 %-os só oldat • a vér, a könny 1 %-os sóoldat, ami azonos az őstenger sókoncentrációjával • az emberi agy 90 %-a víz • só nélkül az emberi agy nem lenne képes egyetlen egy gondolat megformálására sem Egészség és betegség a természetgyógyászat szemszögéből A szervezetünk a maga teljességében egy zseniális alkotása a természetnek. Minden ember
  2. 2. rendelkezik saját szabályzó mechanizmussal és öngyógyító képességgel, amik a természetes egyensúlyt fenntartják és szükség esetén ezt újra visszaállítják. Az általános gyógyászatra jellemző, hogy nagy részben csak a tüneteket kezelik. Ez általában a betegségek elnyomásához vezet, de nem a betegség okozójának a megtalálásához. Ezzel szemben a természetgyógyászat vizsgálja az energetikus összefüggéseket, kölcsönhatásokat az élő szervezetben és a szervezet képességeit. Az egészség nem más, mint egy kiegyensúlyozott energiamérleg. A betegség pedig energia hiány, hiányos struktúra. Mit is értünk struktúra alatt? Szerkezetet, azaz az egymást kölcsönösen meghatározó alkotó elemek rendszert alkotó, összefüggő egységét. Egy betegség megjelenésével szervezetünk jelzi, hogy valami nincs rendjén és változtatni kell(ene). A szimptómák elnyomása tehát nem a helyes út. Erre egy egyszerű példa: Ha a mélyhűtőn a hőmérséklet kijelző lámpa elkezd villogni , akkor sem a lámpát csavarjuk ki és úgy gondoljuk hogy ezzel megoldódott a problémánk, hanem egyből megvizsgáljuk ill. vizsgáltatjuk, hogy miért jelzett a lámpa. Ez ugyan így vonatkozik a szervezetünkre is. A tünetek elnyomása helyett, jutassunk energiát a szervezetünkbe, hogy a bennünk rejlő öngyógyító erőnket támogassuk. Így a szervezetünk visszaállítja az eredeti egyensúlyt, hogy újra egészséges állapotba kerüljünk. Az energia sokféle származású lehet: • megfelelő élelmiszerek fogyasztása • napfény • egy boldog partnerkapcsolat • pozitív gondolatok (agykontroll) • pihentető alvás • stb. http://hunza.hu/elet.php Élet és energia Amit mi életnek nevezünk, az a fizikában az energia. Az energia mindig átalakul, új formát vesz fel, de nem semmisíthető meg. Hogy is lehet ezt az életet elképzelni, amit a fizika energiának nevez? Az univerzumban minden rezeg. Mint tudjuk minden anyag legkisebb építő elemei az atomok. Minden atom belsejében megtalálható az atommag, ami körül az elektronok keringenek. Az itt jelenlevő állandó mozgás egy ún. rezgésienergiát hoz létre. Így minden egyes elemnek van egy sajátos csak arra jellemző rezgésienergiája, frekvencia spektruma. Minden anyag, kő, növény, állat és az ember is ilyen rezgésienergiából épül fel. Frekvencia: egy periodikusan ismétlődő folyamat során az egy másodperc alatti változások száma pl. rezgések száma. Ilyen rezgésienergia az elektromos áram is. Az elektromos áram is tulajdonképpen ezen energia
  3. 3. áramlása. Ezt sem láthatjuk szabad szemmel, csak a hatását érzékeljük pl. világít a lámpa, és mégis elfogadjuk, már magától érthetődőnek tekintjük a létezését. A szervezetünkön keresztül is az energiafolyam mint elektromosság jelenik meg. A testünkben folyó áram képes lenne egy 100 Watt-os izzót működésbe hozni. Energia és információ Az élet nem más mint energia, az energia pedig a fizika szerint nem más mint információ. Az anyag mindenféle megjelenési formája tehát nemcsak energia, hanem információhordozó is. Az élet állandó energia- és információcsere. Maga a hordozó nem olyan fontos, mint maga az információ amit magában hordoz. Ezt hogyan is tudjuk elképzelni? Minden energia ugyebár egy rezgésiforma, egy mérhető elektromágneses frekvenciaminta, hullámhosszúság. Minden hullámhossznak van egy egyéni információ tartalma. Ez az információ nem más, mint egy pontos "építési terv", e terv alapján épülnek fel az anyagok. A legjobban a víz példáján figyelhetjük ezt meg. A víz lehet szilárd, folyékony és gáz halmazállapotú. A halmazállapot az energia függvénye. A jég nem más, mint a víz megfagyott állapotban. Ha a jéghez energiát adunk pl. hő formájában, akkor a jég elolvad és folyékony halmazállapotba kerül. Ezt a folyamatot szemünkkel is követni tudjuk. Ha a hőt illetve energiát még jobban növeljük a víz forráspontjának eléréséig, akkor a víz molekulák olyan gyors mozgást vesznek fel, hogy a víz, gáz halmazállapotúvá, azaz gőzzé alakul. Ezt az átalakulást már szemmel kevésbé tudjuk követni. Tehát a víz példáján láthatjuk, hogy az energia mennyisége, az információ tartalom meghatározza az anyag formáját, szerkezetét, felépítését. Mértani szerkezet mint energia- és információhordozó Az energia és információ tárolásának feltétele egy tökéletes mértani belső szerkezet, aminek a legtökéletesebb példái a kristályok. A kristályok, azaz a szabályos belső szerkezettel bíró anyagok alkalmasak az elő szervezet működése során létrejövő energetikai rezgésinformációk felvételére, tárolására és leadására. Hacsak a computerben levő tárolóchipekre gondolunk, azok sem mások, mint szilícium kristályok. Mindaddig, míg a kristály rendelkezik ezzel a tökéletes mértani struktúrával, addig tárolja az információt. Ahogy a kristályos struktúrát tönkretettük, már többé nem képes a tárolt információt leadni. Vizsgáljunk meg egy pár kvarckristályt! Például a hegyikristály, rózsakvarc, ametiszt mindegyik szilícium-dioxidból épül fel, ugyan úgy mint egy egyszerű kavics. Érdemes azon elgondolkoznunk, hogy mi lehet azaz erő, azaz energia ami ugyanabból a SiO2-ból különböző belső szerkezetű anyagokat hoz létre. Míg a kristályok egy mérhető energiával rendelkeznek, addig a kavics energiája nulla. Hogy megértsük milyen erő, illetve energia rejlik egy tökéletes mértani felépítés mögött, vizsgáljuk meg a piramisokat. Az egyiptomiak számára már abban az időben nem volt ismeretlen az anyagban rejlő energia, információ. A piramisok építése a ma is érvényes tudományos ismeretekre alapszik, mint például matematika, geometria, fizika, asztronómia, asztrológia. Mai napig is rejtélyes, hogy milyen eszközökkel és hogy volt lehetséges egy ilyen tökéletes geometriai formát az építészetben létrehozni. A piramisok példáján figyelhetjük meg legjobban a geometria, azaz mértani szerkezet erejét.
  4. 4. Készítsünk egy nyitott piramist 8 rézrudacskából, a tökéletes arányoknak megfelelően. Érdekes felfedezésre tehetünk szert, ha egy darab húst két részre vágunk és az egyik húsdarabot a piramis alá a másikat pedig mellé tesszük. Elvárásaink szerint a piramison kívül elhelyezett hús romlásnak indul egy pár napon belül. Ezzel szemben a piramis alatt levő hús darab összeaszalódik, kiszárad. Még egy kísérlet: helyezzünk egy életlen borotvapengét a piramis alá. Hatvan óra elteltével megállapíthatjuk hogy a penge kiélesedett. Hogyan is lehetséges ez? Ez nem valami csodának a műve, hanem elektromágneses mezők erejének tudható be amik a piramisok tökéletes mértani szerkezetéből adódnak. Tehát nem az anyag maga, az ami az energiatartalomért felelős, hanem annak mértani szerkezete. Így például ha a piramisunkat szétszedjük a felépítő rézrudacskáira, akkor már a rézrudak semmiféle formában nem képesek ugyanezt az eredményt elérni. Meghatározott mértani szerkezetek mint például kristályok, piramisok a speciális frekvenciamintájukból adódóan rendszerezőerővel bírnak. Táplálék, mint energia Mint már említettük a számunkra szükséges energiát elsősorban élelmiszerekből vesszük magunkhoz. Fontos hogy a felvett táplálék életet, energiát, információt hordozzon magában. Ezt az energiát legjobban friss, kémiailag nem kezelt élelmiszerekből vehetjük magunkhoz. Sajnos mi emberek mindig mindent meg akarunk változtatni, különösen "tisztává" tenni, így semmit sem hagyunk meg a maga természetességében. Így például a liszt, a cukor, a só. Amik számunkra akkor a leggétvágygerjesztőbbek, ha szép fehér színűek, kémiai szempontból is tiszták és sokáig eltarthatóak. A kezelések során élelmiszereink elvesztik energiatartalmukat. Erre egy példa az "Oxford -Studie": A kísérlet során egy éppen leborjazott tehéntől elvették az anyatejét. A tejet mind kémiai szempontból (analízis), mind biofizikai szempontból (elektromágneses frekvenciaminta, színkép) megvizsgálták. A tejet ezek után pasztőrözték. Tehát elvégezték rajta azt a legszükségesebb kezelést, ami törvényeink szerint a tej eladásához, köz-fogyasztásához szükséges. Ezzel a pasztőrözött tejjel táplálták a borjút. A tej továbbra is tartalmazta a csont felépítéséhez oly fontos kálziumot és az izomképződéshez szükséges fehérjéket. Mégis szomorúan kellett a kutatóknak megállapítaniuk, hogy a pasztőrözött tejjel táplált borjú 3 héten belül elpusztult, holott biokémiai szempontból a tej összetétele nem változott meg. Mi történt a pasztőrözés során, hogy a borjú elpusztult? A pasztőrözés a tej kristályos szerkezetét szétrombolta. Így a tej nem rendelkezet már energiával, élettel. Hogyan étkezzünk egészségesen? • fogyasszunk: - lehetőség szerint sok friss , kémiailag nem kezelt gyümölcsöt , zöldséget , salátát • hidegen préselt növényi olajokat • kevés állati fehérjét • helyezzük a lúgosító (bázisos) élelmiszereket előnybe • mérsékelten fogyasszunk édességet
  5. 5. • élvezeti cikkeket (cigaretta , alkohol) mértékkel fogyasszunk • igyunk elegendő vizet • a napi fogyasztott élelmiszerek aránya 3/4 lúgosító és 1/4 savasító legyen Lúgosító (+) és savasító (-) élelmiszerek Zöldségek Gyümölcsök Tejtermékek, Tojás Hús, Hal, Káposzta + Alma + Szójatej + Szalámiáru Gomba + Ribizli ++ Kecsketej + Sertés - - - - - - Vöröskáposzta ++ Eper + Tehéntej + Borjú - - - - - Kapor ++ Körte + Író + Marha - - - - - Rebarbara ++ Cseresznye + Keménysajtok - - - - Birka - - Snidling ++ Meggy + Joghurt - - - - Csirke - - Póréhagyma +++ Ananász + Tejszín + - Kacsa - - - Zucchini ++ Datolya + Túró - - - - Liba - - - Zöldbab ++ Banán ++ Tojás - - - - - Pulyka - - Spárga + Szilva + Tengeri halak - - - Vöröshagyma + Málna + Gabonafélék Sonka - - - - - - Karfiol + Mangó + Zabpehely - - Szalámi - - - - - - Kelkáposzta + Dinnye + Búzadara - - Felvágottak - - - - Zöldborsó ++ Áfonya ++ Búzaliszt - -- Spenót +++ Ringló ++ Árpa - - - Pulykasonka - - Paradicsom +++ Őszibarack ++ Rozsliszt - - - - Fejessaláta +++ Sárgabarack ++ Burgonyakeményítő + Italok Endiviensaláta +++ Földiszeder ++ Hántolt rizs - - - - - - Szénsavas Uborka +++++++ Szőlő ++ Hántolatlan rizs - - - ásványvíz - - Chicoreesaláta ++++ Egres ++ Szójacsíra +++++ Szénsavmentes Articsóka - Narancs ++ Szójabab ++++ ásv.víz ++ Kelbimbó - - Citrom ++ Szójaliszt +++ Gyógyteák ++ Feketeretek ++++++ Mandarin +++ Fehérbab +++ Friss zöldséglevek Fehérretek + Csipkebogyó +++ Lencse ++ ++ Burgonya ++ Füge +++++ Tészta - Facsart narancslé Karalábé + ++ Torma ++ Olajos magvak Pékáru, Édességfélék Szénsavas üdítők - Répa ++ Földimogyoró - - - Fehérkenyér - - ----- Cékla +++ Dió - - Barnakenyér - - - Cola - - - - - Tökmag + Tönkölybúzakenyér + Kávé - - - - Zsírok Szotyola + Korpás kenyér - - Fekete teák - - - - Margarin - - Gesztenye + - Kétszersült - - Alkohol - - - - - Vaj - Mandula + - Cukor - - - - - - Olivaolaj + Erdeimogyoró + - Csokoládé - - - - - - Cashewdió + - Bonbon - - - - - - Pisztácia + - Sütemények - - - - - - A kompót gyümölcsök már a magas cukortartalom miatt savasító hatásúak.A lefagyasztás nem változtat a megadott értékeken. • gyengén lúgosító, - gyengén savasító, + - semleges,+++++++ erősen lúgosító, - - - - - - - erősen savasító •

×