Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uimitoarea Terapie Cu Apa

2,016 views

Published on

 • Be the first to comment

Uimitoarea Terapie Cu Apa

 1. 1. DR. MAHMOUD HUSSAIN IBN SINA COMPANY
 2. 2. Întroducere <ul><li>Bea zilnic 1,5 l de ap ă normal ă (5-6 pahare) ș i evi ț i tratamentele cu medicamente, injec ț ii, taxe la doctor, etc. </li></ul><ul><li>Nu vei crede pân ă nu te vei convinge încercând. </li></ul>
 3. 3. Lista bolilor ce pot fi tratate prin cura de ap ă <ul><li>Hipertensiune arterial ă </li></ul><ul><li>Anemie </li></ul><ul><li>Reumatism </li></ul><ul><li>Obezitate </li></ul><ul><li>Artrit ă </li></ul><ul><li>Sinusit ă </li></ul><ul><li>Amețeli </li></ul><ul><li>Tahicardie </li></ul><ul><li>Tuse </li></ul><ul><li>Leucemie </li></ul><ul><li>Astm ă </li></ul><ul><li>Bron ș it ă </li></ul><ul><li>Meningit ă </li></ul><ul><li>Pietre la rinichi </li></ul><ul><li>Dureri urogenitale </li></ul><ul><li>Hiperaciditate </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Hemoragie oftalmic ă </li></ul><ul><li>Cancer mamal </li></ul><ul><li>Menstruație aciclic ă </li></ul><ul><li>Migrene </li></ul><ul><li>Laringit ă </li></ul><ul><li>Dizenterie </li></ul><ul><li>TBC </li></ul><ul><li>Diabet </li></ul><ul><li>Conjunctivit ă </li></ul><ul><li>Constipa ț ie </li></ul><ul><li>Cancer uterin </li></ul><ul><li>Gastroenterit ă </li></ul><ul><li>Paralizie general ă </li></ul><ul><li>și multe alte boli </li></ul>
 5. 5. Mod de aplicare a terapiei <ul><li>În fiecare dimineaț ă înainte de igiena corporal ă , bea 1,5 l de ap ă normal ă (5-6 pahare ). </li></ul><ul><li>Sp ă larea se poate face și dup ă aceea. </li></ul><ul><li>Important : când se bea cantitatea de 1,5 l de ap ă , cel puțin o ora înainte ș i o or ă dup ă nu se va mânca nimic. </li></ul><ul><li>Apa se poate fierbe și bea dup ă racire ei. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Este greu s ă se bea 1,5 l de ap ă , dar cu timpul poate deveni repede obi ș nuin ță . </li></ul><ul><li>Exerci ț iul se poate face dup ă primele 4 pahare de ap ă îns ă în interval doar de 2 min. </li></ul><ul><li>În prima or ă trebuie urinat de 2-3 ori. Dar ș i asta poate deveni obișnuin ță . </li></ul>
 7. 7. În urma cercet ă rilor ș i a experien ț ei dobândite, s-a constatat c ă urm ă toarele boli au putut fi învinse: (cu indicarea perioadei de cur ă ) <ul><li>Constipa ț ie </li></ul><ul><li>Aciditate </li></ul><ul><li>Diabet </li></ul><ul><li>Cancer </li></ul><ul><li>Hipertensiune </li></ul><ul><li>TBC </li></ul><ul><li>1 zi </li></ul><ul><li>2 zile </li></ul><ul><li>7 zile </li></ul><ul><li>4 s ă pt ă mâni </li></ul><ul><li>4 s ă pt ă mâni </li></ul><ul><li>3 luni </li></ul>
 8. 8. NOTA Persoanele suferinde de artrit ă și/sau reumatism s ă fac ă cura de trei ori pe zi cu o or ă înaintea meselor timp de o s ă pt ă mân ă . Dup ă aceea de dou ă ori pe zi, pân ă la vindecare.
 9. 9. Modul de acțiune a curei <ul><li>Aplicând strict cura, apa cur ăță corpul omenesc. Asigur ă intestinul gros foarte efectiv cu sânge proasp ă t, efect cunoscut în termeni medicali ca „ hematopaises “. </li></ul><ul><li>C ă mucoasele cutate ale colonului ș i mucoasa intestinului sub ț ire sunt activate prin aceast ă metod ă , demonstreaz ă teoria c ă sângele proasp ă t este produs de c ă tre mucoase. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Colonul fiind cur ăț at, substanțele nutritive, ingerate de mai multe ori pe zi, sunt absorbite ș i la nivelul mucoaselor ele sunt transformate în sânge proasp ă t. </li></ul><ul><li>Sângele este important în vindecarea sechelelor ș i refacerea s ă n ă t ăț ii, deaceea apa trebuie b ă ut ă strict dup ă tipicul descris. </li></ul>
 11. 11. Viața e scurt ă , lupt ă pentru ea! <ul><li>Împarte prietenilor, rudelor, cunoscu ț ilor aceast ă descriere a curei cu ap ă normal ă . </li></ul><ul><li>Este un serviciu mare adus umanit ăț ii. </li></ul>

×