Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Seminar om konkurrenceret og brancheforeninger 8. oktober 2014

401 views

Published on

Seminar om konkurrenceret og brancheforeningers informationsudveksling.
Onsdag den 8. oktober 2014

Præsentationen er udarbejdet af Horten

Oplægsholdere:
Partner Andreas Christensen
Advokatfuldmægtig Marie Løvbjerg
Advokatfuldmægtig Christian Tranberg Bennetzen
Advokatfuldmægtig Marie Gøthgen Clasen

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Seminar om konkurrenceret og brancheforeninger 8. oktober 2014

 1. 1. side 1 BRANCHEFORENINGER – HVAD MÅ MAN TALE OM? ARRANGEMENT OM KONKURRENCERET OG BRANCHEFORENINGERS INFORMATIONSUDVEKSLING Horten • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen • Brancheforeningerne Asfaltindustrien • Danske ARK Onsdag 8. oktober 2014
 2. 2. side 2 Velkommen & introduktion Andreas Christensen • Horten Den nye vejledning om informationsudveksling i brancheforeninger Cecilie Sivertsen & Vibeke Ulf Dumrath • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Pause Compliance – hvordan holder brancheforeninger sig inden for reglerne? Marie Løvbjerg & Marie Gøthgen Clasen • Horten Pause Praktiske erfaringer med håndtering af reglerne i brancheforeninger Anders Hundahl • Asfaltindustrien Preben Dahl • DANSKE ARK Afrunding Vin & snacks PROGRAM
 3. 3. side 3 INTRODUKTION DE KONKURRENCERETLIGE REGLER
 4. 4. side 4 INTRODUKTION – DE KONKURRENCERETLIGE REGLER Konkurrencelovens § 6/TEUF artikel 101, stk. 1 • Forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler • Herunder: • Aftaler mellem konkurrerende virksomheder, som har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen. Eksempler på ulovlige aftaler • Aftaler om priser og andre forretningsbetingelser. • Aftaler om at dele markedet. • Aftaler om begrænsning af eller kontrol med produktion og salg.
 5. 5. side 5 INTRODUKTION – DE KONKURRENCERETLIGE REGLER Brancheforeninger • Konkurrencelovens § 6, stk. 3 • ”gælder også for vedtagelser inden for en sammenslutning af virksomheder og samordnet praksis mellem virksomheder.” •  Brancheforeningers vedtagelser kan også være omfattet af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler. • Medlemmerne driver typisk virksomhed inden for samme eller lignende erhverv  konkurrenter.
 6. 6. side 6 INTRODUKTION – DE KONKURRENCERETLIGE REGLER De konkurrenceretlige betænkeligheder • Informationsudveksling kan bruges til at etablere og opretholde et kartel – fx ved at overvåge og kontrollere at kartelaftaler efterleves. • Informationsudvekling kan fjerne usikkerhed om markedsforhold hos konkurrenter og begrænser derved konkurrencen.
 7. 7. side 7 VEJLEDNING OM INFORMATIONSUDVEKSLING I BRANCHEFORENINGER KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN
 8. 8. side 8 COMPLIANCE HVORDAN HOLDER MAN SIG INDEN FOR REGLERNE?
 9. 9. side 9 COMPLIANCE Brancheforeninger har mange compliance aktiviteter - fx • Procedure for møder. • Seminar/webseminar. • Rådgivning til medlemmer. • E-learn. • Procedure for informationsindsamling. • Sikre lovlighed af information til medlemmer. • Viden om reglerne til medarbejdere. • Medarbejderes medlemskontakt. • Sætte vigtige emner i fokus. • Uddannelse. • Service.
 10. 10. side 10 COMPLIANCE Hvordan sikrer brancheforeninger, at man holder sig inden for rammerne? • Fast praksis, som løbende opdateres og vedligeholdes. • Særligt fokus på: • Medlemsmøder og lignende fora. • Kommunikation med medlemmer i foreningsregi. • Indsamling og udveksling af markedsdata.
 11. 11. side 11 COMPLIANCE PROCEDURE • MEDLEMSMØDER • Overvej formålet, og hvem der skal deltage. • Udarbejd en dagorden for mødet: - Er der punkter på dagordenen, som kan være problematiske i forhold til konkurrencereglerne? • Sørg for, at mødedeltagerne kender reglerne. • Tag referat fra møder og gem referaterne. • Stands og tag afstand fra drøftelse af ulovlige temaer.
 12. 12. side 12 COMPLIANCE PROCEDURE • KOMMUNIKATION Foreningens initiativer • Udmeldinger, anbefalinger, medlemsværktøjer, boykot mm. Værktøjer til compliance • Kendskab til muligheder og begrænsninger. • Undervisning ved ansættelse. • Vedligeholdelse og løbende opdatering. • Tjeklister – relevante overvejelser inden initiativer føres ud i livet .
 13. 13. side 13 COMPLIANCE PROCEDURE • UDVEKSLING AF MARKEDSDATA Vurdering af alle nye initiativer Regelmæssige tjek • Har markedet ændret sig? • Er dataudvekslingen stadig lovlig? Sikkerhed ved informationsindsamling • Hvem modtager og har adgang til oplysningerne? • Forbliver det enkelte medlems oplysninger fortrolige ved indberetningen?
 14. 14. side 14 COMPLIANCE PROCEDURE • KONTROL Fast årligt review af compliance • Noget nyt i foreningen eller i juraen, som giver anledning til ændringer? • Virker proceduren efter hensigten? Løbende opdatering af medarbejdere og medlemmer Procedure ved kontrolundersøgelse • Fastlæggelse af, hvem der har ansvaret, og hvilke opgaver der skal varetages. • Vejledning i hvordan man skal forholde sig.
 15. 15. side 15 PRAKTISKE ERFARINGER MED HÅNDTERING AF REGLERNE ASFALTINDUSTRIEN • DANSKE ARK
 16. 16. side 16 SPØRGSMÅL
 17. 17. Horten Advokatpartnerselskab Philip Heymans Allé 7 DK-2900 Hellerup, Copenhagen Tel. 3334 4000 Fax 3334 4001 info@horten.dk horten.dk

×