Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Safer Internet Ambasadoři

783 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Safer Internet Ambasadoři

 1. 1. Safer Internet Ambasadoři DEJ SI POZOR NA SÍTI! Bc. Jan ČadekProjekt podpořen programem .
 2. 2. KyberšikanaŠikana = způsob chování projevující se opakovaným ubližováním, které se děje i za účasti publika.Kyberšikana je zvláštním druhem šikany. Jsou při ní využívány informační a komunikační technologie.Není ukotvena v českém právním systému, ale je postihnutelná jako soubor trestných činů či přestupků.
 3. 3. KyberšikanaTrestné činy skryté za kyberšikanou:• Vydírání - §175• Šíření pornografie - §191• Zneužití dítěte k výrobě pornografie - §193• Svádění - §202• Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci - §352• Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob - §355
 4. 4. Projevy kyberšikany• Urážlivé zprávy• Vytváření stránek, blogů se záměrem poškodit• Pořizování snímků či záznamů oběti (happy slapping)• Vydírání• Krádež identity nebo hesla• Sexting
 5. 5. KybergroomingKybergrooming je snaha útočníka donutit oběť k osobnímu setkání. Útočník k přesvědčení oběti využívá ICT.Cílem útočníka je vylákat oběť na osobní schůzku a pohlavně ji zneužít.Útočník si často vybírá oběti na sociálních sítích jako je Facebook, kde o sobě zveřejňujeme velké množství informací.
 6. 6. Kyberstalking= stalking odehrávající se v prostředí ICT –pomocí mobilů, internetu …Stalking – pronásledování a obtěžováníkonkrétní osoby. Může mít podobu pomluv,fyzických útoků, sledování, působení škod namajetku.Často se s kyberstalkingem prolíná.Oba tyto druhy rizikového chování jsouukotveny v českém právním systému.
 7. 7. Sociální sítě• Propojená skupina lidí• Vytváření profilů uživatelů• Sdílení informací• Online hry• Facebook, Google +, MySpace, Twitter, Lide.cz, LibimSeTi.cz, diskusní servery atd.• Internetová stopa
 8. 8. Další hrozby v síti• IM klienti (pokročilé vyhledávácí filtry)• Viry• SPAMy• HOAXy• Podvodné e-maily• SMS z Internetu
 9. 9. 8 pravidel jak předcházet kyberšikaněZvol si správné heslo.Zabezpeč si svoje účty.Nesděluj o sobě příliš mnoho konkrétních informací.Nereaguj na podezřelé vzkazy a zprávySeznam se s pravidly diskuze nebo chatu, který používáš.Respektuj ostatní uživatele.Dobře si rozmysli, co komu píšeš.Pokud jsi na internetu narazil/a na něco zvláštního, svěř se.
 10. 10. Jak problém řešit1. Svěř se někomu!!!2. Neodepisuj nebo nereaguj na útoky.3. Schovej důkazy.4. Nahlas nevhodný obsah na Horké lince (www.horkalinka.cz)5. Jestliže si nevíš rady, kontaktuj poradnu E-bezpečí (www.napisnam.cz) nebo zavolej na Linku bezpečí (tel.: 116 111).
 11. 11. Kazuistika• Používat jednoduchá slova, aby žáci porozuměli• Nahrazovat jména neznámých sociálních sítí, serverů, apod.• Nahrazovat cizí jména českými ekvivalenty• Netřeba uvádět konkrétní lokaci případu
 12. 12. Projekt výukové hodiny IT
 13. 13. Děkuji za pozornost. Více informací najdete nawww.internetembassy.cz www.kybersikana.eu

×