Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thị trường tiền tệ việt nam và giải

8,088 views

Published on

thực trạng thị trường tiền tệ Việt Nam 6 tháng đầu năm 2012 và các giải pháp phát triển thị trường

 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Thị trường tiền tệ việt nam và giải

 1. 1. THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ VIỆTCompany NAM VÀ GIẢI PHÁP PHÁTLOGO TRIỂN Môn học: tiền tệ ngân hàng Đề tài: hệ thống tài chính Việt Nam
 2. 2. Nội dungCompany name Lý thuyết chung về thị trường tiền tệ Thực trạng thị trường tiền tệ Việt Nam Một số tồn tại trên Thị trường tiền tệ Việt Nam Nguyên nhân Giải pháp phát triển thị trường tiền tệ ở Việt Nam
 3. 3. Lý thuyết chung về thi trường tiền tệCompany nameThị trường tiền tệ(TTTT) là nơi trao đổi mua bán các công cụ tài chính ngắn hạn. theo thông lệ, một công cụ tài chính có thời hạn thanh toán dưới 1 năm là công cụ của TTTT
 4. 4. Lý thuyết chung về thi trường tiền tệCompany name 1 điều hòa vốn ngắn hạn và thanh khoản cho nền kinh tế 2 bù đắp chênh lệch giữa cung và cầu vốn khả dụng Vai trò, c hức năng 3 đầu tư vốn nhàn rỗi trong thời gian ngắn với lãi suất cao hơn 4 hình thành lãi suất tham chiếu cho các hoạt động đầu tư khác trên thị trường tài chính.
 5. 5. Lý thuyết chung về thi trường tiền tệCompany name Nghiệp vụ thị trường mở ( Open Market Operations ) Nghiệp vụ đấu thầu trái phiếu Chính phủ Nghiệp vụ các Nghiệp vụ thấu chi và cho vay đêm Nghiệp giao vụ thịdịch của trường ngân liên ngân hàng Nghiệp vụ cầm cố và chiết khấu giấy tờ có giá hàng trung ương Lưu ký các giấy tờ có giá tại NHNN Nghiệp vụ cho vay, cầm cố giấy tờ có giá
 6. 6. Thực trạng thị trường tiền tệ Việt Nam Nghiệp vụ thịCompany name trường mở từ tháng 10/2011 đến tháng 1/2012, NHNN đã bơm ròng gần 89.000 tỷ đồng, sau đó quay trở lại hút ròng gần 120.000 tỷ đồng từ tháng 2/2012 đến tháng 4/2012 giảm 6% 6 lầnTổng chỉnh giảm điều trị giá đạt 60.542 từ 14% tỷ đồng, giảm 23.691 xuống 8% tỷ đồng so với cùng kỳ so với cuối mức thấp nhất kể từ tháng 11/2010 năm 2011 và tăng năm 2011 44.106 tỷ đồng so với 6 tháng đầu năm 2010
 7. 7. Thực trạng thị trường tiền tệ Việt NamNghiệp vụnamethầuCompany đấutrái phiếu chính phủ Từ ngày 15/03/2012 đến 13/06/2012, NHNN đã hút về 106.903 tỷ đồng thông qua việc phát hành tín phiếu kỳ hạn 28 ngày, 91 ngày và 182 ngày
 8. 8. Thực trạng thị trường tiền tệ Việt NamNghiệp vụnameCompany thị trường giao dịch bình quân từ 22.000 –tiền tệ liên ngân hàng 26.000 tỉ đồng/ngày, lãi suất 13% – 14%/năm, có những giao dịch đạt 16% – 17%/năm, nhiều giao dịch từ 30.000 – 51.000 tỉ đồng/ngày với lãi suất bình quân ghi nhận tới 17% – lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 21%/năm qua đêm về mức 1%, kỳ hạn 1 tuần chỉ còn 1,7%; kỳ hạn 2 tuần chỉ còn 2,5%.
 9. 9. MỘT SỐ TỒN TẠI CỦA TTTT VIỆT NAMCompany name TTTT là nơi hình thành 19% lãi suất tham chiếu cho các Lãi suất hoạt động Lãi suất đầu tư khác ngânthị của trên trên thị hàng nhà trường tài chính nước 17% trường tiền tệ 16% Năm 2011. Trần lãi suất là 14% Lãi suất chưa hợp lí, thị trường liên ngân hàng tổ chức và 1 1 kiểm soát chưa tốt
 10. 10. Một số tồn tại của TTTT Việt NamCompany name 7.000 DN phá sản, 50.000 DN làm ăn thua lỗ báo dừng không nộp thuế trong năm 2011 và 12.000 DN Ngân giải thể trong quý I/2012; hàng tồn kho quý II/2012 hàng tăng 63% so với cùng kỳ thiếu của năm 2011 vốn Ngân Tăng nợ hàng xấu,Doanh ứ đọng Khả năng trả nhà nghiệp nợ là rất thấp về vốn nước Không cho vay Ngân hàng thừa vốn 2 1 Sự luân chuyển vốn chưa thực sự thông suốt
 11. 11. Một số tồn tại của TTTT Việt NamCompany name  không phản ánh đúng cung – cầu về vốn trên thị trường  khả năng kiểm soát lãi suất của thị trường của NHNN còn nhiều bất cập tập trung chủ yếu ở các NHTM Nhà nước Ít loại và chưa phổ biến ở Việt Nam 3 1 Hiệu quả sử dụng các công cụ điều hành chính sách tiền tệ của NHNN chưa cao
 12. 12. Một số tồn tại của TTTT Việt NamCompany name Chưa phát triển thị trường thứ VD:trước năm cấp mua bán Giấy tờ có giá 2012 chưa có tín ngắn hạn phiếu Kho bạc với kỳ hạn ngắn 1 Chủng Thời tháng, 2 tháng, 3 loại gian tháng Các công cụ mang tính phòng ngừa rủi ro, các nghiệp vụ trên TTTT còn chưa đa dạng, đặc biệt là các nghiệp vụ phái sinh còn rất kém phát triển 4 1 Công cụ tài chính trên TTTT chưa đa dạng về chủng loại và thời hạn.
 13. 13. Một số tồn tại của TTTT Việt NamCompany name Kỷ luật thị trường chưa được nghiêm minh, hoạt động 5 1 ngân hàng còn thiếu minh bạch TTTT vẫn chưa thu hút được nhiều thành viên tham gia, 6 1 các phương thức giao dịch trên thị trường chưa được áp dụng rộng rãi
 14. 14. NGUYÊN NHÂNCompany name  đầu tư vào thị trường tín dụng hiệu quả hơn nhiều so với đầu tư thông qua các công cụ trên các văn bản pháptrường tiền tệ. động của thị trường thị lý cho hoạt 1 tiền tệ chưa đồng bộ dự báo vốn khả dụng chính - thị trường  công tác thị trường tài chưa thực sự đáptiền tệ còn rất hạn chế, Trình độ ứng được sự thiếu chuyên nghiệp trong hoạtcòn yếu,của thị các nhu cầu cán bộ động chưa có 2 khóa học đào tạo các nghiệp vụ trường tiền tệ Được luật pháp chuyên sâu để nâng cao chất lượng cán bộ.hóa nhưng không đồng bộ, chưa áp các công cụ của thị dụng được vào 3 sự hoạt động hiệu quả thấp của thị trường vốn. trường không theo Thiếu các nhà tạo thực tế những quy chuẩn của lập thị trường thị trường: khối lượng =>khi chủ sở hữu 4 không lớn, giao dịch cần vốn không các giấy tờ cóđiểm thấp của nền kinh tếbán chỗ nào. tác xuất phát giá chủ biết và công yếu là có ghi danh,truyền cho các sản phẩm của thị thông tin tuyên thời hạn đơn điệu 4 trường tiền tệ chưa đáp ứng được yêu cầu
 15. 15. Giải pháp phát triển TTTT Việt NamCompany name phải tăng cường việc phát hành các giấy tờ có giá dưới dạng chứng chỉ Một là, chuẩn hoá các giấy tờ có giá này phải không ghi các công cụ giao danh và có thể chuyển nhượng, chiết dịch trên thị khấu, thanh toán một cách dễ dàng trường tiền tệ Phải đa dạng thời hạn của các giấy tờ có giá này
 16. 16. Giải pháp phát triển TTTT Việt NamCompany name Rà soát và hoàn thiện các quy định hiện hành về phát hành các công cụ trên thị trường sơ cấp Hai là, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động của Xây dựng và hoàn thiện các quy định liên quan thị trường tiền tệ tới các nghiệp vụ của thị trường tiền tệ, Khuyến khích các ngân hàng xây dựng các thoả thuận khung
 17. 17. Giải pháp phát triển TTTT Việt NamCompany name dành một liên kết ngân nguồn vốn hàng để nhất định chiết khấu để tham gia các giấy tờ trên thị Ba là, nâng cao vai có giá; tổ trường tiền trò của các ngân chức thanh tệ và đưa hàng thương mại toán bù trừ ra nhiều trên thị trường tiền về nghiệp vụ “sản phẩm” tệ, như là những này; người tạo lập thị trườngPhải niêm yết giá chào 2 chiều Nâng cao vai trò người cho vay cuốiyết lãi suất chiết khấu; giá mua, cùng của Ngân hàng Nhà nước quagiá bán các giấy tờ có giá nghiệp vụ thị trường mở và cho vay qua đêm.
 18. 18. Giải pháp phát triển TTTT Việt NamCompany name Các giao dịch trên thị trường tiền tệ đòi hỏi phải thực hiện nhanh và trên phạm vi rộng Bốn là, hiện đại hoá công nghệ ngân hàngNhu cầu nắm bắt được đầy đủ các thông tin để phục vụ cho các giaovề thị trường và thực hiện vai trò kiểm soát thị dịch trên thị trường tiềntrường của NHNN tệ và thu thập xử lý thông tin của thị trườngcần phải thu thập, phân tích và công bố cácchỉ số cơ bản của thị trường để công chúngvà các định chế tài chính tham khảo
 19. 19. Giải pháp phát triển TTTT Việt NamCompany name chú trọng hơn đối với thông tin về quá trình di chuyển các nguồn vốn rà soát lại cơ chế điều hành TTTT Tăng cường công tác quản tăng cường công như chiết khấu, tái Năm là, tăng lý, dự báo vốnSáu là, hoàn tuyên khả dụng tác thông tin, cấp vốnlà, tăng Bảy và OMO cường công thiện quảng cáo của hệ thống NHTM các cường công tác truyền, tác thông tin nghiệp vụ quản lý điều tuyên truyền, NHNN tác hành, thanh tra, đào tạo cán bộ đẩy mạnh hoạt độnglên Uỷ động của xây dựng quy của giám sát chế phục vụ cho đào tạo, bồi dưỡng ban giám sát tài chính quốc TTTT hướng dẫn đối với NHNN cho việc hoạt động của gia,Bộ tài chính… cán bộ có trình các trong việc đưa TTTT dụng các vào áp TTTT giám sát TTTTđộ về chuyên môn, công cụ phái sinh và ngoại ngữ đầu tư tài chính Nâng cao vai trò của hiệp hội Ngân hàng
 20. 20. KẾT LUẬNCompany name Chúng ta không thể phủ nhận những đóng góp tích cực của thị trường tiền tệ cho sự phát triển chung của nền kinh tế nhưng xã hội luôn đòi hỏi sự phát triển ngày càng hoàn thiện hơn nữa của thị trường tiền tệ. Việc nghiên cứu, đề ra những biện pháp, kết hợp và thực thi chúng một cách nghiêm túc, hiệu quả để phát triển thị trường tiền tệ đang là vấn đề cấp bách hiện nay.
 21. 21. CompanyLOGO
 22. 22. Danh sách nhóm:Company name Hà Thị Hồng Hạnh: nhóm trưởng Hà Chí Giang Nguyễn Phú Tiến Vinh Phùng Nhật Cường Dương Thu Hương Bùi Văn Chiến Nguyễn Thị Phương Thảo Hoàng Quỳnh Như Nguyễn Viết Thắng Nguyễn Thành Công

×