20120611 brochure risicomanagement (3)

389 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

20120611 brochure risicomanagement (3)

  1. 1. Van verzekeren naar risico’s managen Versterk uw advieskracht1
  2. 2. Risicomanagementals adviesmethodeDe behoefte aan integraal advies over hetbeheersen van bedrijfsrisico’s groeit. Alsverzekeringsadviseur bent u voor ondernemerseen logische partner om over risico’s ingesprek te gaan. Nationale-Nederlanden biedtopleidingen en informatie over het gerichtinzetten van integraal risicomanagement alsadviesmethode en bijpassende (verzekerings)oplossingen. Hierbij is aandacht voorverschillende doelgroepen en branches.Van MKB tot grootzakelijke klanten.2
  3. 3. BedrijfscontinuïteitHet bewust inzetten van integraal risicomanagement levert een constructievebijdrage aan de bedrijfscontinuïteit voor de lange termijn. En dat is belangrijkvoor ondernemers. Risicomanagement pas je niet eenmalig toe. Het is eencontinu proces waarbij de kansen en risico’s van een onderneming afgezetworden tegen de realisatie van bedrijfsdoelstellingen. Want het kennen vanrisico’s geeft de vrijheid om te ondernemen. 3
  4. 4. Klantonderzoek naar bedrijfs-continuïteit en risicomanagementDe belangrijkste resultaten op een rij:• Ondernemers noemen financieel-economische instabiliteit, brand en ziekteverzuim het vaakst als risico voor de bedrijfscontinuïteit.• Bij 80% van de bedrijven speelt risicomanagement een rol. Hoe groter de organisatie, hoe groter die rol is.• e helft van de bedrijven heeft risicomanagement verdeeld D over verschillende functies binnen het bedrijf.• Bij de helft van de MKB-bedrijven draagt risicomanagement bij aan de bedrijfsdoelstellingen.• an ‘integraal risicomanagement’ is nog nauwelijks sprake bij bedrijven V en verzekeraars. Er zijn wel initiatieven op het gebied van veiligheid, preventie en re-integratie van medewerkers, maar deze zijn meestal niet aan elkaar gekoppeld.• ijna acht op de tien bedrijven is bereid om te betalen voor advies over B risicomanagement.Bron: TNS Nipo 2012Ondernemers aan het woord“Risicomanagement en ondernemerschap liggen in elkaars verlengde. Inbeide gevallen gaat het om het maken van goede afwegingen. Een goedeondernemer is bewust met risico’s bezig.”“Wat ik me realiseer is hoe waardevol het is om te kijken hoe andereorganisaties het doen. Daar valt zo ontzettend veel van te leren. Ik ga datvaker doen.”“Ik realiseer me steeds meer dat in de bouwmarkt die ik leid van alles miskan gaan. Maar hoe je al die risico’s moet interpreteren en hoe je ze moetbeheersen, daar heb ik echt goed advies bij nodig.”Bron: seminar Ruimte voor Risico’s 20124
  5. 5. Kansen voor uBij tachtig procent van de bedrijven speelt risicomanagement een rol, blijkt uitrecent onderzoek van TNS Nipo. Voor bijna acht op de tien bedrijven geldt datzij bereid zijn om te betalen voor risicoadvies. Dat betekent kansen voor u.Nationale-Nederlanden heeft veel ervaring met het onderkennen en verzekerenvan bedrijfsrisico’s. Tijdens de masterclasses ‘De Onderneming’ en ‘IntegraalGezondheidsmanagement’ van Nationale-Nederlanden delen wij deze kennisgraag met u. 5
  6. 6. Masterclass Masterclass De Onderneming Integraal Gezondheids- Duur van de masterclass 4 ½ uur management Deze masterclass richt zich op alle facetten in en om Duur van de masterclass 4 ½ uur de onderneming en start met een uitleg over de kern van risicomanagement. De volgende onderwerpen Een goede en betaalbare inkomensverzekering is komen aan bod: een prettige steun in de rug. Maar er is een wereld te winnen als het gaat om verzuim in organisaties. Visie op risicomanagement Ook hier wordt steeds meer specifieke deskundigheid • Ondernemen gaat niet zonder risico’s en vaardigheden van u verwacht. Juist ten aanzien • Risicomanagement geeft vertrouwen van preventief advies. De masterclass start met een inleiding in risicomanagement. Vervolgens komt er een De nodige scepsis verdieping over Integraal Gezondheidsmanagement. • ‘Kost meer tijd en levert minder op’ Onderwerpen die aan bod komen: • ‘Klant wil er niet voor betalen’ • ‘Het ligt buiten onze expertise: we ‘kunnen’ het niet’ Vitaliteit van de medewerker • Fysieke conditie Meerwaarde in de adviespraktijk • Mentale conditie • Bredere gesprekspartner • Voldoen aan WFT Functionele geschiktheid van de medewerker • Andere tarifering • Kennis • Competenties Aanpak voor de klant • Voorbereiding Integratie duurzame inzetbaarheid in HR-beleid • Contact klant • Leiderschapsstijl management • Continuïteit bedrijf en advies • Cultuur Verzekeringsoplossingen Inhoud en organisatie van het werk • Arbeidsinhoud • Arbeidsomstandigheden • Arbeidsverhoudingen Verzekeringsoplossingen Hierna werkt u een praktijkgerichte branchecase uit aan de hand van een middelgrote onderneming. Binnen de casus komen trends, ontwikkelingen, kansen, bedreigingen en het toekomstperspectief van de branche aan bod.6
  7. 7. MasterclassesTijdens de masterclasses ‘De Onderneming’ en ‘Integraal Gezondheidsmanagement’ biedenwe u een combinatie van kennis en training. Dit doen we in nauwe samenwerking met expertsen trainers op het gebied van risicomanagement. Zo krijgt u een basis mee die u meteen in depraktijk kunt toepassen.BranchegerichtElke branche heeft zijn eigen specifieke risico’s en bijpassende (verzekerings) Business Excellenceoplossingen. In de masterclasses spelen we hier op in. Er zijn branchegerichtecases voor: (groot)handel, bouw, transport, zakelijke dienstverlening en horeca. Het Business Excellence team van Nationale-Nederlanden helpt onafhan-Persoonlijke begeleiding kelijke adviseurs hun dienstverleningVoor en na de masterclasses krijgt u persoonlijke begeleiding van een account- en bedrijfsvoering aan te passen aanmanager van Nationale-Nederlanden. Hij of zij adviseert u over een plan van ontwikkelingen en veranderingen.aanpak en biedt tools om risicomanagement in de praktijk te brengen. Business Excellence biedt advies enVoor wie? ondersteuning op diverse gebieden vanDe masterclasses ‘De Onderneming’ en ‘Integraal Gezondheidsmanagement’ bedrijfsvoering:zijn geschikt voor ervaren onafhankelijke adviseurs uit binnen- en buitendienst, • Commercieelactief binnen de zakelijke markt. • Processen & organisatie • Strategie & adviesmodelFollow up & begeleiding • Personeel• de masterclass maakt de accountmanager van Nationale-Nederlanden Na • Financieel een afspraak met u. Hij of zij geeft u graag uitleg en ondersteuning bij de toepassing van de aanpak van risicomanagement in uw dagelijkse Bent u geïnteresseerd? Bel dan met adviespraktijk. Business Excellence 070 - 513 08 25• krijgt tegen een gereduceerd tarief de mogelijkheid om zich in te schrijven U of neem contact op met uw account- voor opleidingen en trainingen op het gebied van risicomanagement. manager.• krijgt toegang tot een digitale omgeving waar handzame tools, product- en U branche-informatie en onderzoeksresultaten te vinden zijn.• heeft de mogelijkheid een beroep te doen op ondersteuning door Business U Excellence van Nationale-Nederlanden. 7
  8. 8. Als verzekeringsadviseur bent u voor onder-nemers een logische partner om over risico’sen (verzekerings)oplossingen in gesprek tegaan. De masterclasses ‘De Onderneming’en ‘Integraal Gezondheidsmanagement’ vanNationale-Nederlanden geven inzicht in hoeverzekeren en risicomanagement elkaaraanvullen en versterken. U wordt uitgedaagdom meer te leren over de business en de risico’svan uw klant. Door een beter onderbouwdadvies aan uw klant voldoet u aan één van debelangrijkste WFT- en compliance-eisen.Versterk uw advieskracht Meer weten? ABel voor meer informatie over risicomanagement en de masterclasses met uw accountmanager

×