Kurskatalog 2012.2013

498 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kurskatalog 2012.2013

 1. 1. Långa kurser 2012 2013 1
 2. 2. “ Det Sceniska för- ^ beredelseåret är ett utmärkt sätt att komma fram till vad man vill satsa på; sång, dans, teater, musikal eller show. Hanna Norman, Musikalartist “ “ ^ Fotolinjen uppskattad samar- på Hola folkhögs- ^ kola är en När jag kom till betspartner med välbesökta Hola blev jag mot- utställningar på Murberget de senaste åren. Utställningarna tagen med sån värme har haft en hög konstnärlig och sånt hjärta att kvalité och lockat en ny publik till länsmuseet. Vi ser fram jag tänkte: Det här emot fortsatta möjligheter till kan bara gå bra! kreativ samverkan. Anna Norberg, “ Bengt Edgren, Länsmuseichef Dröse & Norbergs Nöjen ^ På Hola Folkhögskola utbildningarna och ett öppet sinnelag för nya idéer, en bra skola att skapa varaktiga väns- kapsband till. Benny Haag, skådespelare, författare & föreläsare2
 3. 3. Innehåll 5. Allmän kurs Allmän kurs - distans .13 6. Tillval på allmän kurs Hällsocoach grundkurs .14 7. Studiomusiklinje .15 med musikproduktion Ekobruk 8. Foto Behandlingsassistent .16 9. Musikproduktion & .17 Bra att veta .18 Ljudteknik10. Sceniskt förberedelseår Internat & Mat .20-21 11.Danslinjen Rektorn har ordet .22 Närkurser sid. 4-11 Distanskurser sid. 12-17 3
 4. 4. LÅNGA KURSER mitt i Ådalen, mellan Kramfors och Sollefteå. Vi är en levande och kreativ skola, helt fri att själv bestämma innehållet i våra kurser och hur vårt arbetssätt ska vara. Vi utgår från den kun- skap som var och en har med sig och är över- tygade om att kunskap och människor växer i gemenskap. Vi arbetar för ett demokratiskt samhälle och vill vara en mötesplats där idéer dig möjlighet att studera utifrån dina behov och intressen. Du som vill ha behörighet för högre studier, som vill gå en yrkesförberedande kurs eller vill studera för din egen skull är välkommen. Vi vill skapa en lärande miljö där studier, kulturak- tiviteter, skapande verksamhet, fritid, boende och måltider ingår i ett sammanhang. Det ger lärande som tar hänsyn till vuxna människors behov. Vi tror på bildningens betydelse och läg- ger stor vikt vid hur vi som människor bemöter varandra.4
 5. 5. Allmän kurs En kurs för dig som vill lära dig för livet och våga lite mer diskutera och upptäcka nya sätt att tänka bli säkrare på att prata fördjupa dina kunskaper Kursinnehåll Svenska Matematik Historia Samhällskunskap Naturkunskap Engelska Religionskunskap gästföreläsare. Du läser samhällsinriktade teman som speglar vår samtid. Kursfakta Sista ansökningsdag 15/5 Allmän kurs 38 veckor. Kurslängd 1 – 3 år. Kan ge behörighet för högskolestudier. Kursansvarig: Karin Rehnberg karin.rehnberg@hola.se Tel: 0612-856 00 vxAllmän kursHär på skolan är alla välkom-na, oavsett bakgrund. Allablir behandlade med sammarespekt och kärlek. Amanda 5
 6. 6. Tillval på allmän kurs Socialt arbete för dig som är intresserad av socialt arbete och vård/omsorgsfrågor. Socialkunskap - socialpolitik, funktionshinder och omsorg. Psykologi - utvecklingspsykologi, gruppsykologi, m.m. I framtiden vill du kanske arbeta med socialt arbete eller inom vård- sektorn. Vi lär oss genom samtal och grupparbeten, föreläsningar, studiebesök och egna projektarbeten. Skapande för dig som vill utveckla din kreativitet. Vi arbetar med trä, keramik, sömnad, screentryck, teckning, målning, textil, foto, drama och musik.6
 7. 7. Studiomusiker medmusikproduktion En kurs för dig som är duktig på ditt instrument men behöver bredda dina kunskaper innan vidare studier på exempelvis musikhögskola. behöver få mer kunskaper och erfarenheter kring musikteori, gehör och ensemblespel. vill kunna lära dig grunderna inom ljudteknik och modern musikproduktion för att kunna göra egna inspelningar och mixar. Kursinnehåll Instrumentundervisning (gitarr, bas, klaviatur, trummor) Grundläggande ljudteknik CUBASE och andra programvaror för musikproduktion Inspelning i studio Musikproduktion Musikteori och gehör Ensemblespel Live-framträdande Kursen samarbetar med skolans kurser Musikproduktion och ljudteknik samt Sceniskt förberedelseår samt externa samarbetspartners för praktisk övning i studiomiljöer. Gästlärare håller i instrument-clinics och olika workshops. Kursfakta Sista ansökningsdag 15/4 Särskild kurs 38 veckor Kursansvarig: Björn Eriksson bjorn.eriksson@hola.se Tel: 0612-856 00 vx, 073-807 39 72 7
 8. 8. Foto En kurs för dig som vill arbeta i en digital miljö men även prova det analoga hantverket utveckla ditt bildskapande Kursinnehåll Under höstterminen lär du dig grunderna inom kamerateknik, bildredigering, klassisk foto, bildanalys och bildkomposition. Undervisningen varvas med gästlärare och studiebesök. Under vårterminen kan du fördjupa dig inom någon av följande inriktningar: Bildjournalistik/Dokumentär Natur/Landskap Mode/Produkt Terminen innehåller en praktikperiod samt ett längre Kursfakta Sista ansökningsdag 15/5 Särskild kurs 38 veckor Kursansvarig: Jonas Jönsson jonas.jonsson@hola.se Tel: 0612-856 00 vxFotoHola ger en bra möjlighet attbörja om på en ny yrkesbana. Härtas allas kunskaper och intressenöver vår tid på skolan. Lena8
 9. 9. Musikproduktion &ljudteknik- PA / Elektronisk musik / ljuddesign En kurs för dig som vill behärska tekniken bakom musikproduktioner och utvecklas musikalist och kreativt. Kursen inriktar sig mot fortsatta studier inom området och mot dig som vill lära dig mer om tekniken för att kunna producera eget och andras material. Kursinnehåll Liveljud, PA-mixning Datorbaserad musikproduktion/musikteori, arrangering Inspelning i studio/mixning och mastring Allmän ljudteknik, akustik, mikrofoner Grundläggande ellära/elektronik Praktiska övningar med liveljud och inspelningar av grupper Filmmusik, ljuddesign, ljudkonst Projektår– Musikproduktion och ljudteknik Du som har gått ett år på Musikproduktion och ljudteknik kan söka till ett fördjupningsår där du jobbar med eget projekt inom ovanstående inriktningar. Kan kombineras med praktikperioder. Kursfakta Sista ansökningsdag 15/4 Särskild kurs 38 veckor Kursansvarig: Björn Eriksson bjorn.eriksson@hola.se Tel: 0612-856 00 vx, 073-807 39 72 Musik- och ljudteknik Jag gillar strukturen på kursen. Här får jag lära mig på riktigt. Jag kan utnyttja tiden till max, dygnet runt i stort sett. Christoffer 9
 10. 10. Sceniskt förberedelseår En kurs för dig som vill söka vidare till högre utbildning inom show och musikal utveckla och bredda dina artistiska förmågor integrera sång, dans och teater till en enhet Kursinnehåll Röst och rörelse Sång – enskild Sång – staging Teater Kör Produktion Dessutom schemabrytande musikal/showproduktion och delta gande i skolans gemensamma aktiviteter Kursfakta Särskild kurs 38 veckor Antagning sker efter intervju och audition i början av maj, sista ansökningsdag 15/4. Kursansvarig: HansOlov Furberg hansolov.furberg@hola.se“ Tel: 0612-856 00 vxSceniskt FörberedelseårAtt gå på Hola är kul, lärorikt och man får lära kännamassor med nya spännande människor! Mina lärarepushar mig och de bryr sig om varje person i klassen ochvårat välmående. Tiden här kan man verkligen användaför att utveckla sig själv, man får hjälpredskapen avlärarna, sedan är det upp till en själv hur bra man vill bli.Jag känner själv hur mycket jag har utvecklats och hurmycket jag vill fortsätta att utvecklas. Elina10
 11. 11. Danslinjen En kurs för dig som har dans som intresse och passion vill ägna ett år till seriösa dansstudier utöver dansen vill utvecklas som människa Danslinjen ger dig en omfattande grundutbildning i modern sällskapsdans och scenisk konstnärlig dans, vilket vidgar förståelsen för dans som umgängesform och konstform. Kursinnehåll Dansträning (jazzdans, modern nutida dans, balett och step) Sällskapsdans- folklig dans Alternativa träningsformer och mental träning Projektarbete/praktik/studiebesök Danshistoria, dansteori, anatomi och näringslära Bild och Form, musik och rytmik Deltagande i skolans gemensamma aktiviteter Kursfakta Särskild kurs 38 veckor Antagning sker efter intervju och audition i början av maj, sista ansökningsdag 15/4. Kursansvarig: Christina Kronlid christina.kronlid@hola.se Tel: 0612-856 00 vxDansMycket kunskap om olika dans-stilar, en livsupplevelse! Det hand-lar om dig och vad du vill uppnå ilivet. We dance through our lives! Emma 11 11
 12. 12. DISTANSKURSER Lärande på distans öppnar möjligheter för dig som vill studera även om du jobbar, har små barn eller bor långt från skolor. Vi på Hola folkhögskola har lång erfarenhet av distanskurser. Du studerar hemma och kommer vissa dagar till skolan. Du sköter dina studier via din dator och nätet. Tillsammans med dina studiekamrater och lärare på skolan når du dina eller sluta arbeta. Du får frihet att under dygnets alla timmar göra dina uppgifter. Beroende på kursens upplägg av när- och distansmoment träffar du dina studiekamrater ibland över nätet men även här på Hola. Det viktiga är att du är motiverad och har studiedis- särskilda kurser samt en allmän kurs på distans. Den allmänna kursen kan ge dig gymnasiekom- petens. Vårt mål är att du ska få den kunskap du behöver på ett sätt som passar dig.12
 13. 13. Allmän kurs - distans En kurs för dig som vill läsa kärnämnen på distans. Kursinnehåll Svenska Matematik Samhällskunskap Naturkunskap Engelska Religionskunskap Historia Du läser minst tre kärnämnen och studerar hemma i samspel med andra. Vi ses under två vardagar vid sju obligatoriska träffar per läsår för studier på skolan. Under två av dessa utökas träffen med Kursfakta Sista ansökningsdag 15/5 Allmän kurs 38 veckor, distans Omfattning: Hel- eller halvtid Kan ge behörighet för högskolestudier. Kursansvarig: Kiki Bodin kiki.bodin@hola.se Tel: 0612-856 00 vxAllmän kurs - distansDet är bästa skolsättet,man blir mer fokuseradoch tar eget ansvar. Kristina 13
 14. 14. Hälsocoach - grundkurs En kurs för dig som vill öka dina kunskaper inom olika hälsoområden få kunskaper om coaching och bygga upp ett coachande förhållningssätt och resurser Kursinnehåll Folkhälsa Fysisk, psykisk och social hälsa Stress och avslappning Kost och näringslära Idrott och träningslära Att arbeta som hälsocoach: yrkesområden och trender inom hälsa Mental träning Beroende och belöning Grundläggande kunskaper om coaching och coachande förhållningssätt Konsten att sätta mål Kursfakta Sista ansökningsdag 15/5 Särskild kurs 38 veckor, distans 50 % Sex obligatoriska träffar Kursansvarig: Staffan Pettersson Staffan.pettersson@hola.se Tel: 0612-856 36HälsocoachDen här kursen gör att jag lär känna mig själv bättre.Det är mycket som jag kan ta till mig. Den har på ettintressant sätt ökat mina kunskaper om vad coachinghandlar om. Det känns om en ny värld har öppnats. Jaghar fått redskap till att se, lyssna och handla på ett mermedvetet sätt. Claudia14
 15. 15. Ekobruk - Småskaligt lantbruk och lanthushåll En kurs för dig som strävar efter självförsörjning och vill arbeta med småskaligt lantbruk. Tvådagarsträffar varje månad innehåller studiebesök och lektioner. Vi följer årstiderna. Mellan träffarna praktiserar du hemma, håller kontakt och utbyter erfarenheter på distans. Kursinnehåll Ekologisk hållbarhet Växtodling Djurhållning Trädgård, skog och livsmedelsförädling Byggande, energi och hantverk Kursfakta Sista ansökningsdag 15/8 Särskild kurs 40 veckor 25% distans Kurstid: 2012-10-01 - 2013-07-05 Kursansvarig: Monika Sundström monika.sundstrom@hola.se Tel: 0612-856 00 vxEkobrukDen här kursen startade vi efter ettuttalat behov hos “nygrönavågare”som känner till möjligheterna ochkompetensen på Hola. Monika Sundström, lärare 15
 16. 16. Behandlingsassistent grundkurs En kurs för dig som vill få grundläggande kunskaper i socialt behandlingsarbete arbeta med alkohol- och drogproblematik Kursinnehåll Alkohol- och drogkunskap Beroende och missbruk (DSM-4) Aktuella behandlingsmetoder, bla självhjälpsprincipen Psykologi Familj - den anhöriges problematik Aktuell alkoholpolitik – samhällets syn Kommunikation Yrkesrollen - personal/arbetsetik Praktik Kursfakta Sista ansökningsdag 15/5 Särskild kurs 38 veckor, distans 50 % Obligatoriska träffar 3 dagar per månad Kursansvarig: Susanne Jämtin Tel: 0612-856 00 vx Behandlingsassistent Hola har en enormt positv atmosfär, jag kände mig välkommen redan vid första besöket och kände direkt att jag verkligen ville studera där. Utbildin- gen fyller mig med massa positiva energier och är förväntansfull inför varje träff. Ewa16
 17. 17. En kurs för dig somvill gå djupare och undersöka rötterna till frågor som miljö ochrättvis fördelning, och som tror att teknik inte räcker för att lösavår civilisations stora utmaningar. Kursen är en introduktion tillmiljöfrågor. Tvådagarsträffar varje månad med föreläsningar ochgruppdiskussioner. Träffarna sker omväxlande på Hola och påandra platser som bidrar till kursens innehåll. Mellan träffarna skerkommunikation via internet samt litteraturstudier.Kursinnehåll användas för en bredare analys av teman som relationen människa– natur, kunskap, makt och normativitet fördelningsfrågor kursens temanKursfaktaSista ansökningsdag 15/5Särskild kurs 38 veckor 25 % distans med träffarKursansvarig: Linda Ellegaard Nordströmlinda.ellegaard.nordstrom@hola.seTel: 0612-856 00 vx 17
 18. 18. Bra att veta om vår skola Terminstider Höstterminen startar 27 augusti och slutar 21 december 2012. Vårterminen börjar 7 januari och slutar 31 maj 2013. Några Telefon kurser har annan tid. telefon i varje elevhem. Telias nät fungerar mycket bra på skolområdet, Comviq, 3 och Ansökan Du kan skicka in din ansökan som vanlig Internet mittuppslaget eller på vår hemsida: Alla som bor på skolan har tillgång till www.hola.se. För sista ansökningsdag, trådlös internetuppkoppling. se respektive kurssida. CSN Lovdagar Efter att du blivit antagen och bekräftat Höstlov 29 okt – 2 nov (v 44) 2012 din plats sänder skolan uppgifter till CSN. Sportlov 4 – 8 mars (v 10) 2013 Du som söker studiemedel måste själv Påsklov 2 – 5 april (v 14) 2013 ansöka på www.csn.se. Service Resor Du betalar en avgift som varierar för olika kurser. Avgiften ska täcka kostnader för Flygfältet ligger ca 4 km från skolan. Åker du bl.a. vissa studiematerial, kopior och even- tåg är det buss som gäller sista sträckan. tuella studieresor. Frågor Har du frågor om skolan, boendet, maten, Försäkringar kurser eller studieekonomin m.m. ring Alla elever är olycksfallsförsäkrade under eller maila oss. hela skoltiden, även under lovveckorna. Hälsocoach Hola folkhögskola, 870 52 Nyland Tel: 0612-856 00 vxl, fax: 0612-613 05 e-post: info@hola.se18
 19. 19. 19
 20. 20. la Bo på Ho . och hänsyn r omdöme en när det gälle de övriga boende. På på var och med ställer krav llsammans tt bo i ett elevboende svarar för ordningen ti iljö. din boendem er. Rummen är cirka A atet an åverka Du som bor i intern mö jlighet att p dis tanselev ch fåtölj du som bor internat- och ord, skrivbord, stol o intern atmöten har rum för uthyrning till sän gb ett 60-tal med säng, Skolan har möblerade karna i hyra n. inklusi ve hall och och handdu 20 m stora 2 går sänglinnet tanselev in ar, är du dis är fullutrust ade med nglinne o ch handduk ever. Köken sä 2 el est ca 10-1 med som m mlin gsrum/kök er. du delar sa ustning. i våra lokal rig köksutr da alkohol po rslin och öv röka eller använ ha husdjur, Du får inte a Mat en på Hol so m lagar mat till elever o ch konferen ost buffé med s- rangkockar rveras fruk ag – ar tre restau 0 – 08.15 se 13.00 månd I köket arbet ll fredag mellan 07.3 nchen mellan 11.30 – näringsrik- dag ti kt m.m. Til l lu lagad gäster. Mån röt, ägg fru ffé och hem r salladsbu nyb akat bröd, g nybakat matbröd, sto at s alltid och hembak fredag bjud , godis, läsk köp a smörgåsar man alltid a sugen kan Är m an lite extr20
 21. 21. 21
 22. 22. Rektorn har ordet Carina Erixon Välkommen till Hola Folkhögskola! Är du redo att prova något nytt i livet, ge dig själv en chans och utmana dig själv? Hos oss på Hola folkhögskola kan du läsa in din gymnasiebehörighet eller utveckla dina kunskaper på någon av våra spe- ciallinjer. Eller varför inte en kombination? Hola folkhögskola är en mötesplats som ligger i vackra omgivningar vid stranden av Ångermanälven. miljön för dig som tycker om att vistas i naturen. Skolan är också alkohol- och drogfri. Vårt mål är att du ska trivas och känna dig hemma här, vare sig du bor på internatet eller pluggar dagtid. Vi erbjuder dig möjlighet att påverka och utforma dina studier efter behov och önskemål. För oss är det viktigt att du är dig. Vi arbetar för att du ska känna lust att lära, få motivation och kraft att tro på din egen förmåga och för att din tid här på Hola folkhögskola ska bli en härlig och utvecklande del av ditt liv. Du är varmt välkommen att delta i gemenskapen hos oss!22
 23. 23. “ Det är alltid en fröjd att komma^ upp till Hola Folkhögskola. Utbildningen är bred och eleverna får prova på allt från folkdans till de heta latin amerikanska rytmerna. Det är lätt att inspirera människor som kommer med en inställning att vilja växa!Tobias Karlsson “Professionell dansare, Let´s Dance ^ Hola erbjuder fantastiskt kompetenta lärare som ger inspiration och kunskap. Många workshops och föreställningar, samt fantastiska lokaler och in- spirerande miljö. Ett bättre sätt att prova på, utvecklas och förbereda sig på framtida studier har jag svårt att tänka mig. Lars Hägglund, Melodifestivalens körchef, Wallmans nöjen mm “ Hola har fantas-^ Produktion: www.queenmedia.se tiska omgivningar Foto: för stavgång. Har Kaj Bjurman Sven Lundberg Hans Bergström man tur kan man få HansOlov Furberg Sandra Edin se lodjur. I alla fall Klara Karlsson Fotolinjen Hola spår i snö.... Stefan Sundström, artist 23
 24. 24. Folkhögskolevägen 5 - 870 52 Nyland - Tel: 0612-856 00 fax: 0612-613 05 - e-post: info@hola.se Huvudman för Hola folkhögskola www.hola.se24

×