Ud 8 incompleta

2,596 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

Ud 8 incompleta

 1. 1. PAISATGE I RELLEU
 2. 2. ELS PROCESSOS GEOLÒGICS 1. PROCESSOS GEÒLOGICS EXTERNS Meteorització Erosió i transport Sedimentació Diagènesi 2. PROCESSOS GEÒLOGICS INTERNS La teoria de la Tectònica de Plaques Les deformacions de les roques Els plecs Fractures i falles
 3. 4. ...Un relleu en continua transformació!
 4. 5. ELS PROCESSOS GEOLÒGICS Malgrat l'aparent caràcter immutable de l'escorça terrestre, aquesta es veu sotmesa a canvis constants. La Terra és un planeta dinàmic, tot i que molts cops els canvis són tan lents que és difícil percebre’ls. La seva superfície està sotmesa a intenses transformacions causades principalment per l’acció de l’ atmosfera , la hidrosfera i la biosfera i per les manifestacions d’energia interna del planeta .
 5. 6. El conjunt de processos geològics que transformen l'escorça actuen de forma succesiva, són extremadament lents (excepte volcans i terratrèmols) i constitueixen l'anomenat cicle geològic . ELS PROCESSOS GEOLÒGICS
 6. 7. L’acció de l’energia interna del planeta origina el cicle geològic intern , durant el qual es forma el relleu terrestre. En canvi, l’acció de l’atmosfera, la hidrosfera i la biosfera origina el cicle geològic extern , durant el qual es modela el relleu terrestre. ELS PROCESSOS GEOLÒGICS
 7. 8. 1. ELS PROCESSOS GEOLÒGICS EXTERNS La superfície terrestre, principalment la superfície emergida dels continents, està sotmesa a l'acció contínua de l'atmosfera, hidrosfera i biosfera que provoca la destrucció del relleu topogràfic en el denominat cicle geològic extern . Tots els processos que hi participen constitueixen els anomenats processos geològics externs . Els processos geològics externs són la meteorització , l' erosió , el transport , la sedimentació i la diagènesi .
 8. 9. ELS PROCESSOS GEOLÒGICS EXTERNS
 9. 10. ELS PROCESSOS GEOLÒGICS EXTERNS
 10. 11. ELS PROCESSOS GEOLÒGICS EXTERNS <ul><li>Es desenvolupen com a conseqüència de dues fonts energètiques bàsiques: </li></ul><ul><li>L'energia del sol. </li></ul><ul><li>La força de la gravetat. </li></ul><ul><li>Amb aquesta energia es destrueixen els relleus superficials i finalment es formen les roques sedimentàries . </li></ul>
 11. 12. La meteorització Consisteix en la disgregació i/o alteració dels materials de la superfície com a conseqüència de l'acció de l'atmosfera, la hidrosfera i els èssers vius. La meteorització transforma les roques compactes en un mantell residual finament fragmentat que pot ser transportat pels agents geològics externs . <ul><li>La meteorització és física o mecànica quan provoca la fragmentació de les roques sense que en canviï la composició química. </li></ul><ul><li>Efecte de la dilatació per descompressió. </li></ul><ul><li>Escalfament i refredament </li></ul><ul><li>Gel-desgel. </li></ul><ul><li>Les arrels de les plantes </li></ul><ul><li>La meteorització és química quan les roques s'alteren químicament a causa de l'atac de diverses substàncies (aigua, oxigen, diòxid de carboni, etc.). </li></ul>
 12. 13. L' erosió és l'efecte de desgast que experimenten les roques superficials i implica la pèrdua de materials sòlids o substàncies en dissolució que són arrencats dels seus llocs d'origen. Aquest procés, el realitzen els agents geològics externs i implica l'inici del transport. Els agents geològics externs són bàsicament la pluja , les aigües salvatges , els torrents , els rius , les glaceres , l' onatge , els corrents marins i el vent . L'erosió i el transport
 13. 14. L’acció d’agents geològics externs: L’AIGUA
 14. 15. L’acció d’agents geològics externs: L’AIGUA
 15. 16. 2.Erosió provocada per l’aigua Vall de les “Xemeneies de Fades” . Capadòcia (Turquia)
 16. 17. Sobre roques calcàries es formen els carst ( karst ). El carst és una forma de modelat terrestre causat per l'aigua a través de processos d'erosió per meteorització química , és propi de zones amb presència de roques calcàries o d'altres roques solubles carbonatades.
 17. 18. L’acció d’agents geològics externs: EL VENT
 18. 19. “ La Portada”. Antofagasta (Xile) Exemple d’erosió marina i eòlica
 19. 20. Evolució d’un relleu afectat pel modelat glaciar
 20. 21. El transport El transport és el procés mitjançant el qual els materials erosionats són traslladats d'un lloc a un altre de la superfície de la Terra. El principal agent de transport és l'aigua superficial (aigües salvatges, torrents i rius). Altres agents de transport són el gel i el vent . Finalment, destacar l'acció de l' onatge i els corrents marins .
 21. 22. La sedimentació és la deposició dels materials transportats pels agents geològics (aigua, gel i vent) en cessar la seva capacitat de transport. Les zones on es dipositen aquests materials reben el nom de conques sedimentàries que en la majoria dels casos coincideixen amb els mars i oceans. La sedimentació
 22. 23. Els sediments dipositats poden sofrir processos, més o menys intensos, que els transformaran en roques dures i coherents. El conjunt d'aquests processos s'anomena diagènesi , i el resultat final serà la formació d'una roca sedimentària . La diagènesi
 23. 24. Les roques sedimentàries es formen per l'acumulació dels materials dipositats o precipitats quan acaba el procés de transport. Normalment els dipòsits es fan en forma de capes anomenades estrats . Tots els processos que hi participen constitueixen els anomenats processos geològics externs i formen el cicle geodinàmic extern. Roques sedimentàries
 24. 25. 2. ELS PROCESSOS GEOLÒGICS EXTERNS
 25. 26. La formació de noves roques Les roques es formen per processos interns i externs.
 26. 27. Interacció entre processos externs i interns

×