Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fitxa reduïda

383 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Fitxa reduïda

  1. 1. FITXA DE LA MALALTIA Nom de la malaltia: Tipus de malaltia: (infecciosa, no infecciosa) Nom del patogen causant: (nom científic i nom comú) Tipus d’organisme: (virus, bacteri, ... si té vector afegiu-hi “transmès per ...”) Òrgan(s) afectat(s): Símptomes de la malaltia: Gravetat: (Lleu, crònica, pot ser mortal, ...) Tractament: (no n’hi ha, antibiòtics, vacuna, etc.) Transmissió: (si té vector especifiqueu de quin tipus i almenys el nom cientídic. Sinó, poseu per l’aire, a través de l’aigua, etc.) Prevenció:Activitat Fitxa d’una malaltiaTots teniu una malaltia assignada amb un esquema del cicle biològic delpatogen que la causa.Heu de completar la fitxa d’aquesta malaltia seguint la plantilla que teniu al blocde l’assignatura. Heu de seguir les pautes marcades en vermell però eliminar-les perquè no apareguin a la fitxa que entregareu.Haureu de substituir la imatge per una fotografia* representativa del patogenque causa la malaltia o del seu vector.* Poseu una fotografia d’un tamany adequat, on es vegi bé l’organisme en qüestió.

×